А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Векторна діаграма - синхронна машина

Векторна діаграма неявнопо-люсной синхронної машини при паралельній роботі з мережею нескінченної потужності при синусоїдальній поле в зазорі показана на рис. 4.55. Особливістю векторної діаграми синхронноїмашини при паралельній роботі з мережею є сталість напруги, так як напруга мережі не змінюється ні при яких змінах в режимі роботи машини.

Рассмотрім порядок побудови векторної діаграми явно-полюсної синхронної машини (рис. 8.21) і визначенняМДС обмотки збудження FBiR для номінального режиму роботи.

Векторна діаграма неявнополюсной синхронної машини в режимі двигуна з урахуванням насичення (при збудження. | Векторна діаграма явнополюсноі синхронної машини я режимі двигуна з урахуванням насичення(Прі. На рис. 27.23 та 27.24 показані векторні діаграми перезбуджених явнополюсних і неявівшегося-нополюсних синхронних машин в режимі двигуна.

Наведені діаграми не вичерпують зустрічаються в літературі варіантів побудови векторних діаграм синхронних машин.Однак всі уточнення векторних діаграм справедливі, якщо при цьому змінюються рівняння, що описують процеси перетворення енергії. Недоліком всіх векторних діаграм є те, що їх будують для синусоїдальних струмів і напруг без суворого обліку вищихгармонік в повітряному зазорі машини та наявності декількох контурів на статорі і роторі по поздовжній і поперечній осях.

Векторна діаграма синхронної машини на холостому ходу. | Векторна діаграма неявнополюсной синхронної машини. а --- в режимі генератора, б - в режимі двигуна. Для порівняння на рис. 3 - 12 б наведена векторна діаграма синхронної машини в режимі двигуна з таким збудженням ротора, при якому машина віддає реактивну потужність в мережу і, отже, з боку мережі представляється ємнісний навантаженням.

Оскільки МДС і потік в синхронних машинах сильно залежать від режиму роботи, похибка векторних діаграм синхронних машин (на відміну від похибок діаграм асинхронних і трансформаторів) досить велика.

За отриманими диференціальним рівнянням напруги в осях d, q може бути побудована відома із загального курсу електричних машин векторна діаграма синхронної машини для усталеного симетричного режиму роботи.

Векторна діаграма неявнопо-люсной синхронної машини при паралельній роботі з мережею нескінченної потужності при синусоїдальній поле в зазорі показана на рис. 4.55. Особливістю векторної діаграми синхронної машини при паралельній роботі з мережею є сталість напруги, так як напруга мережі не змінюється ні при яких змінах в режимі роботи машини.

Століття уторована діаграма для визначення потужності. З векторної діаграми випливає, що між напругами Us й Up, кутом 8 і развиваемой машиною потужністю існує проста залежність. На рис. 3 - 14 знову наведена векторна діаграма синхронної машини в режимі генератора.

Магнітна характеристика синхронної машини. Для кількісного аналізу роботи синхронної машини використовують частину її математичної моделі - рівняння електричного стану фази статора. На основі цього рівняння будують схему заміщення і векторну діаграму синхронної машини, що дозволяє зручно і наочно дослідити всі режими машини і визначати її експлуатаційні характеристики.

В першу чергу нами буде розглянуто вплив я-в-нололюсності без урахування впливу загасання струмів збудження, дії регулятора напруги і магнітного насичення; пізніше останні також будуть прийняті до уваги. Для того щоб дослідити вплив усіх цих факторів, необхідно попередньо розглянути індуктивні і активні опори, постійні часу і векторні діаграми синхронних машин.