А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Векторна діаграма - напруга

Векторна діаграма напруг і струмів в послідовному контурі при резонансі наведена на рис. 11.7. Вектори напруг UCv і ULp рівні за величиною і протилежні за напрямком.

Векторні діаграми напругищодо землі і зарядних струмів мережі з ізольованою нейтраллю. Векторна діаграма напруг щодо землі і зарядних струмів мережі наведена на рис. 8 - 2 а. У порівнянні зі струмом навантаження зарядний струм дуже малий і в нормальних режимах роботи помітного впливу нароботу мережі не оказипает.

Векторна діаграма напруг в місці КЗ будується з урахуванням рівності Uka КЛГ ко - Для побудови діаграми на шинах ВН трансформатора (точка Т) необхідно визначити окремо зміна кожної симетричної складової напруги.

Векторні діаграми напруг і струмів показані на рис. 5.23. Для визначення напруги з одного боку обриву обчислюють складові цих напруг. Додавши до них AU /i, AU //J2 AU /0 визначають симетричні складові напруг з іншого боку обриву.

Принципова схема (а і схема заміщення (б живильної мережі. Векторна діаграма напруг для схеми на рис. 10.5 наведена на рис. 10.6. Прийнято називати геометричну різницю напруг (відрізок аб) падінням напруги, відрізок ав - подовжньою, бв - поперечноїскладової падіння напруги; арифметична різниця напруг (відрізок аг) називається втратою напруги.

Сімейство зовнішніх характеристик генератора при різних cos ф. | Ізоамперние характеристики генератора. Векторна діаграма напруг при включеномупослідовно конденсаторі.

Векторна діаграма напруг і струмів в послідовному контурі при резонансі наведена на рис. 11.7. Вектори напруг UCp і ULP рівні за величиною і протилежні за напрямком.

Векторні діаграми ліній із застосуваннямпоздовжньої компенсації. Векторна діаграма напруг представлена ??для цього випадку на рис. 7 - 5 а.

Векторні діаграми напруг, що діють в кожному плечі двотактного детектора, наведені на фіг.

Векторна діаграма напруг і струмів трансформатораявляє собою графічну інтерпретацію системи рівнянь трансформатора.

Векторні діаграми напруг, побудовані в строгій відповідності з місцем розташування окремих елементів ланцюга, називають топографічними. Кожній точці на топографічнійдіаграмі відповідає певна точка схеми електричного кола.

Векторна діаграма напруг наведена на рис. 3.10. Всякі зміни напруг живильної мережі, природно, насамперед відіб'ються на вихідній напрузі випрямляча.

Векторна діаграманапруг і струмів трансформатора являє собою графічну інтерпретацію системи рівнянь трансформатора.

Векторні діаграми напруг і струмів до прикладу 6 - 13. Векторна діаграма напруг в місці короткого замикання побудована в масштабі на рис. 6 - 4б про,по якій при необхідності можуть бути визначені міжфазні напруги.

Векторна діаграма напруг і струмів трансформатора являє собою графічну інтерпретацію системи рівнянь трансформатора.

Векторна діаграма напруг при цьому не змінюється, а векторна діаграма струмів зазнає змін відповідно до зміни контурів їх перебігу.

Векторна діаграма напруг і струмів при пошкодженні на фазі А - Кд в точці К лін. Струм Л проходить тільки в ушкодженій фазі лінії, має симетричні їла.

Векторна діаграма напруг генератора в цьому режимі не відрізняється від вже побудованої.

Схема низькочастотного фазового детектора. | Діаграма напружень в фа. | Векторна діаграма на. Векторна діаграма напруг Ut і U2 при зсуві фаз між f /i і (/ц, рівному 90 показана на рис. 16.54. В цьому випадку вихідна напруга дорівнює нулю.

Векторна діаграма напруг па комплексній площині при симетричному живленні для активно-індуктивного навантаження (Ф0) представлена ??на рис. 7.3.2. Тут комплексне лінійне напруга іаь направлено по позитивної речової осі комплексної площини.

Векторну діаграму напруг і струмів пропонується побудувати самим учням.

Побудувати векторні діаграми напруг і струмів.

Рассмотрім векторні діаграми напруг, що діють в кожному плечі двотактного детектора. В цьому випадку сумарні напруги Ui і Un рівні і створюють на навантаженнях R1 і R2 однакові напруги. Вихідна напруга, рівне різниці цих напруг, дорівнює нулю.

Побудова векторної діаграми напруг проводиться таким чином.

Побудувати векторну діаграму напруг і струмів при /2 cos (103 - тг /4) А.

Побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

Побудуємо векторну діаграму напруг для обмотки нижчої напруги і визначимо групу з'єднань обмоток.

. Побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

Побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

До завдань 8 - 1 8 - 2 8 - 3. Побудувати векторну діаграму напруг і струмів, вичертити схему з'єднань електроприймачів з урахуванням характеру навантаження і визначити струм у нейтральному проводі.

До задачі 8 - 5. | До задачі 8 - 7. Побудувати векторну діаграму напруг і струмів.

До завдань 8 - 1 8 - 2 8 - 3. | До завдань 8 - 1 8 - 2. 8 - 3. Побудувати векторну діаграму напруг і струмів, вичертити схему з'єднань електроприймачів з урахуванням характеру навантаження і визначити струм в нейтральному проводі.

Побудувати векторну діаграму напруг і струмів.