А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Векторна діаграма - котушка

Векторна діаграма котушки для цього випадку побудована на фіг.

Рассмотрім векторні діаграми котушки до і після приміщення в неї сталевого сердечника.

Побудувати в масштабі векторну діаграму котушки зферомагнітним сердечником, до затискачів якої підведено синусоїдальна напруга U 220 в. При струмі /025 а потужність споживання енергії котушкою дорівнює 25-Вт Число витків котушки w 500 а активний опір її обмотки, виміряний мостом постійного струму, одно 240 ом.

На рис. 21.11 зображена векторна діаграма котушки, відповідна рівнянню котушки, записаному в комплексній формі.

На рис. 8.3 накреслена векторна діаграма котушки зі сталевим сердечником.

У попередньому параграфі було розглянуто векторна діаграмакотушки зі сталевим сердечником в припущенні, що активний опір її дорівнює нулю (р - 0) і що в сталі мають місце лише втрати від гистерезиса.

На рис. 8.6 б накреслена векторна діаграма котушки зі сталевим сердечником.

Векторна діаграма котушки зісталевим сердечником з урахуванням потоку розсіювання. | Схема заміщення котушки зі сталевим сердечником. | Схема заміщення котушки зі сталевим сердечником. На рис. 14 - 17 наведена векторна діаграма котушки з урахуванням впливу магнітного потоку розсіювання.

На рис. 8 - 14зображена векторна діаграма котушки зі сталевим сердечником. У якому з виразів, що дозволяють визначити величини, зазначені на діаграмі, і активну потужність котушки, допущена помилка.

На рис. 13 - 3 накреслена векторна діаграма котушки зі сталевим сердечником.

На рис. 14 - 17 наведена векторна діаграма котушки з урахуванням впливу магнітного потоку розсіювання.

Холостий хід трансформатора. | Векторна діаграма для холостого ходу. Векторна діаграма для холостого ходу подібна векторній діаграмі котушки зі сталевимсердечником.

На рис. 3.29 приведені схема-розгортка першої фази четирехполюс-ної обмотки з q 3 і векторна діаграма ЕРС котушок цієї фази. На окружності цифрами без штрихів позначені номери пазів статора. Внутрішній ряд цифр відповідає пазам, в яких лежатьсторони котушок, що утворюють першу пару полюсів (подвійне полюсное поділ займає електричний кут 360), зовнішній ряд цифр - пазам другої пари полюсів.

На рис. 3.29 приведені схема-розгортка першої фази четирехпо-люсной обмотки з q 3 і векторна діаграма ЕРСкотушок цієї фази. На окружності цифрами без штрихів позначені номери пазів статора.

ЕРС і напругу мають однакову початкову фазу, вектори U і Е на векторній діаграмі ідеальної котушки без феромагнітного осердя (рис. 10.5) збігаються по фазі.

Якщоврахувати наявність в котушці активного опору г, що практично завжди має місце, векторна діаграма котушки прийме вигляд, показаний на фіг. Кут зсуву фаз між напругою та струмом q стає менше, активна складова струму /а /cos ф збільшується, так як до втрат в сталі додаються ще втрати в активному опорі самої котушки.

На рис. 3 - 30 наведені схема-розгортка фази А чотирьохполюсних обмотки з 7 - 3 і векторна діаграма ЕРС котушок цієї фази. Числами на окружності позначені номери пазів статора. Внутрішній ряд цифр відповідає пазам, в яких лежать боку котушок, що утворюють першу пару полюсів (подвійне полюсное поділ займає електричний кут 360), зовнішній ряд цифр - пазам другої пари полюсів.

Нехтуючи магнітним розсіюванням і маючи на увазі, що магнітне насичення не настає, визначити всі величини, необхідні для побудови векторної діаграми котушки.

Холостий хід трансформа -. 2 відповідно до формулами тора (І-3 і (11 - 4. Друга склад. Магнітне опір для потоку розсіювання в основному визначається опором шляху потоку по повітрю, тому потік розсіювання Ф1р пропорційний току /(рис. 11 - 4) і збігається з ним по фазі. Векторна діаграма для холостого ходу подібна векторній діаграмі котушки зі сталевим сердечником.

Холостий хід трансформатора. | Векторна діаграма для холостого ходу. Магнітне опір для потоку розсіювання в основному визначається опором шляху потоку по повітрю, тому потік розсіювання Ф1р пропорційний току /0 (рис. 11 - 4) і збігається з ним по фазі. Векторна діаграма для холостого ходу подібна векторній діаграмі котушки зі сталевим сердечником.

Складемо схему заміщення для котушки зі сталевим сердечником. Щоб отримати однакове в обох діаграмах горизонтальне положення вектора струму /, векторна діаграма котушки зі сталевим сердечником (рис. 10 - 226) повернута на кут бс.

Складемо схему заміщення для котушки зі сталевим сердечником. Щоб отримати однакове в обох діаграмах горизонтальне положення вектора струму /, векторна діаграма котушки оо сталевим сердечником (рис. 10 - 226) повернута на кут бс.

Еквівалентна схема котушки зі сталевим сердечником. Шляхом такого додавання векторів ми знаходимо вектор - Про напруги на затискачах котушки, випереджаюче на кут ср вектор її струму. гіпотенузі трикутника внутрішніх падінь напруг обмотки котушки служить вектор /Z. Як ми побачимо надалі, векторна діаграма котушки зі сталевим сердечником мало відрізняється від векторної діаграми трансформатора при холо-сюм ході.