А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Регулювання - апарат

Pегуліровка апарату розбивається на ряд операцій.

Азбука Морзе. Pегуліровка апарату Мор з е полягає в правильній установш електромагніту, якоря і пишучого колеса При установці електромагніту, обертаючи гайку 7 (фіг. Потімвстановлюють нижній гвинт колонкг так, щоб при відпущеному якорі межд.

Виконують регулювання апаратів панелі управління.

При регулюванні апарату слід завжди пам'ятати основне правило: чим вище чистота відхідного з апарату продукту, тим менше йоговихід і тим більшу кількість іншого продукту відводиться з апарату. Отже, чим менша кількість кисню буде відбиратися з апарату, тим чистіше буде цей кисень, у той час як чистота азоту почне знижуватися.

Після закінчення регулювання апаратуперевіряють стан ізоляції котушки електромагніта і струмоведучих фаз.

Перевірка технічного стану і регулювання апаратів запалювання проводиться на стендах СПЗ-8М, СПЗ-6 К. І-968 та ін У даному параграфі описані перевірки і регулювання, виконувані на стенді СПЗ-8М.

Звідси можна встановити наступний порядок регулювання апарату по чистоті одержуваних продуктів: для підвищення чистоти одержуваного продукту (наприклад, кисню) необхідно зменшити його відбір з апарату; якщо один з продуктів має надмірно високу чистоту, товідбір його слід збільшити.

Опору СП і СПО. При необхідності застопорити положення осі після регулювання апарату на втулку опору одягається цанговий затиск (рис. 8.4); якщо вісь опору повинна повертатися в процесі експлуатації апарату,то цанговий затиск не застосовується.

Магнітне поле котушки і екрану. | Котушка з регулюванням індуктивності диском з немагнітного провідного матеріалу. У тих випадках, коли необхідно міняти величину індуктивності в процесі регулювання апарату в невеликихмежах (3 - 5%), можна застосовувати сердечники з провідних матеріалів.

Стропування електричних машин та їх окремих частин при переміщеннях. Безпосередньо перед початком монтажу проводять ревізію і регулювання електричних машин та регулювання апаратів. Приревізії перевіряють кріплення обмоток, наявність дошки з вивідними затискачами, справність активної сталі, відсутність вм'ятин, Заді-рів, іржі, стан виводів обмоток, колектора і щіткових пристроїв у машин постійного струму і контактних кілець у машин змінного струму,шийок валів, правильність з'єднань обмоток, величини зазорів, опір ізоляції обмоток. У електричних апаратів перевіряють і регулюють одночасність включення контактів, розчин контактів, роботу механізмів зачеплення і спрацьовування та ін Виявленідрібні дефекти усувають власними силами. Для усунення серйозних дефектів апарати відправляють на завод-виготовлювач або в спеціальні ремонтні майстерні.

В залежності від місцевих умов роботи апаратів призначають періодичні профілактичнівипробування і регулювання апаратів.

Зібрані циліндри вимикача навішують на опорні ізолятори, а потім приступають до регулювання апарату, яку виконують у точній відповідності з тим, як це прийнято при монтажі вимикача.

Схема гідравлічногорівнеміра. Правильне дистанційне вимірювання рівня рідких кисню, азоту і повітря абсолютно необхідно для регулювання воздухоразде-неністю апаратів і визначення кількості рідини в транспортних і стаціонарних посудинах для зрідження газів.

Номінальний відключається струм апарату оперативної комутації повинен відповідати багаторазово відключається струму при можливих несприятливих поєднаннях регулювання апарату і параметрів ланцюга. Для автоматичного вимикача поминальний відключається тек повинендорівнювати струму його максимальної уставки, а для інших апаратів захисту - бути не менше 1 2 від струму уставки захисного реле.

Pабот, пов'язані із збіркою електроапаратів, включають в себе слюсарні та електромонтажні операції, регулювання апарату, технічнийконтроль виконаних робіт, випробування, фарбування пошкоджених місць раніше пофарбованих деталей, консервацію і упаковку.

Виконання робіт з регулювання вимикачів доручають кваліфікованим електромонтажникам або наладчикам, що мають достатній досвід роботи порегулюванню апаратів.

У період руху електровоза обладнання та апаратура його зазнають ударів, трясіння, від яких розхитуються болтові з'єднання, порушується регулювання апаратів.

Pектіфікаціонний апарат безперервної дії - це автоматичнодіючий апарат, який при сталому режимі може працювати без втручання апаратника, роль якого зводиться до регулювання апарату при пуску після зупинки і пр.

Схема вакуумного вимикача, розробленого Соренсон і Менденхолл в 1926 р. Аленавіть і вирішивши ці питання, треба було ще знайти способи для запобігання в подальшому повторного забруднення всіх цих елементів в процесі складання та регулювання апарату, для чого треба було розробити ряд принципово нових технологічних режимів.

Такимчином, знаючи стан цього парку, метод дозволяє встановити яким чином покращити роботу апаратів, якщо розглянутий газ визначиться як невзаємозамінні, - або модифікуючи парк, або модифікуючи регулювання апаратів.

Для пневматичних гальмхарактерними регулювальними ра ботами є: відновлення герметичності з'єднань в трубопроводах і посадки клапанів гальмівного крана; регулювання максимального тиску повітря; очищення повітряних фільтрів і випуск конденсату з повітряних балонів;регулювання апаратів пневматичен ського приводу; регулювання вільного ходу гальмового крана; регулювання вільного ходу важелів гальмівних камер, зазорів між гальмівними накладками і барабанами. Періодично гальма розбирають щоб переконатися у відсутностіграничного зносу гальмівних елементів і в справності ушютнітельних пристроїв.

В умовах нормальної експлуатації допускається проводити на струмовідних частинах чи в безпосередній близькості до них вимір навантаження струмовимірювальні кліщі, перевіркунагрівання контактів, відключення приладів і лічильників від трансформаторів струму (після шунтування вторинної обмотки), регулювання апаратів дистанційного керування і деякі інші роботи по узгодженню з інспекцією Держенергонагляду. Ці роботи повинні виконуватисяне менше ніж двома особами; в аварійних випадках і при неможливості зняття напруги в установках до 500 в допускаються й інші роботи без зняття напруги, зазначені у місцевій інструкції. Забороняється проводити роботи на Невідключені струмовідні частини, якщо вонирозташовані в приміщеннях особливо сирих, з струмопровідним пилом або їдкими парами, небезпечних у відношенні вибуху і пожежі.

Монтаж комплектних пристроїв складається з наступних операцій: доставки блоків обладнання на місце, їх розпакування, установки на заставні підстави,вивірки по шнуру і схилу, стягання болтами, приварювання до основи, електричного з'єднання блоків одного з іншим або прокладки збірних шин, підключення кабелів, ревізії та регулювання апаратів.

Монтаж КТП, як і інших комплектних пристроїв, складається знаступних операцій: доставки блоків обладнання на місце; їх розпакування; установки на заставні підстави; вивірки по шнуру і схилу; стягання болтами; приварювання до основи; електричного з'єднання блоків одного з іншим або прокладки збірних шин; підключеннякабелів; ревізії та регулювання апаратів.

Після закінчення настроювальних робіт необхідно обов'язково перевірити основні параметри і тим самим переконатися в правильності отриманих результатів. Pегуліровка апаратів значно спроститься, якщо всі деталі івузли, особливо радіолампи й напівпровідникові прилади, будуть попередньо перевірені. Несправність тих чи інших деталей (вузлів) може викликати помилкове уявлення про дефекти монтажу і значно ускладнить роботу з налаштування.

Характер і обсяг регулювальнихробіт визначаються їх призначенням, конструкцією апарату, видом і обсягом виробництва, оснащеністю технологічних операцій регулювання. Pегуліровка знову виготовленого апарату безпосередньо на заводі відрізняється від регулювання апарату при його монтажі наоб'єкті.

Відповідно до заводськими і монтажними інструкціями сполучені апарати піддають спільній і остаточної регулюванню. При регулюванні апаратів домагаються правильного і точного збігу осей рухомих і нерухомих контактів і встановленоїглибини входження контактів вимикача, а також одночасності замикання і розмикання контактів, достатнього натискання їх і правильного заходу рухомих контактів вимикача за кінцеве положення при включенні.

При необхідності провести які-небудь роботипо регулюванню пускової апаратури, такі роботи виконують згідно з заводськими вказівками з дотриманням правил техніки безпеки. Особливу обережність дотримують при огляді та регулюванні апаратів, забезпечених блок-контактами, оскільки є можливістьподачі напруги на блок-контакти регульованого апарату від інших джерел живлення. Pегуліровочние роботи доручають особам, добре знайомим з діючими правилами з техніки безпеки і застосуванням захисних засобів. Якщо поблизу пускаемого електродвигуназнаходяться люди, то їх попереджають про пуск двигуна.

При необхідності проводяться певні роботи з регулювання пускової апаратури у відповідності з заводськими вказівками особами, добре знайомими з діючими правилами з техніки безпеки ізастосуванням захисних засобів. Особливу обережність дотримують при огляді та регулюванні апаратів, забезпечених блок-контактами, оскільки є можливість подачі напруги на блок-контакти регульованого апарату від інших джерел живлення. Якщо поблизу пускаемогоелектродвигуна знаходяться люди, то їх попереджають про пуск двигуна.

Pегуліровку пускової апаратури виконують згідно з заводськими вказівками з дотриманням правил техніки безпеки. Особливу обережність дотримують при огляді та регулюванніапаратів, забезпечених блок-контактами, так як можлива подача напруги на блок-контакти від інших джерел живлення. Pегуліровочние роботи доручають особам, добре знайомим з діючими правилами з техніки безпеки і застосуванням необхідних захисних засобів.Якщо поблизу пускаемого електродвигуна з агрегатом знаходяться люди, їх попереджають про пуск-двигуна. При пуску в роботу асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором доводиться рахуватися з тим, що в статорі при пуску виникає струм, який досягає 5 -7-кратної величини його номінального значення. При невеликій потужності живильного трансформатора зазначена сила струму призводить до значного падіння напруги в мережі, що погіршує роботу інших електроустановок нафтоперекачувальної станції, що харчуються через тойж-трансформатор.

Плани комплексних випробувань складає експлуатаційний персонал, проводяться випробування під керівництвом працівників експлуатації. Тривалість комплексних випробувань встановлюється в залежності від складності регулювання апаратів імеханізмів.

Характер і обсяг регулювальних робіт визначаються їх призначенням, конструкцією апарату, видом і обсягом виробництва, оснащеністю технологічних операцій регулювання. Pегуліровка знову виготовленого апарату безпосередньо на заводівідрізняється від регулювання апарату при його монтажі на об'єкті.

Залежність зміни індуктивності котушки від розмірів сердечника з провідного матеріалу. | Залежність зміни добротності одношарової котушки від зміни індуктивності при використаннісердечника з провідного матеріалу. | Котушка з регулюванням індуктивності диском з немагнітного провідного матеріалу. У тих випадках, коли необхідно міняти індуктивності в процесі регулювання апарату в невеликих межах (3 - 5%), можна застосовувати сердечники зпровідних матеріалів.

Застосовувані в Радіоапаратобудування резистори підрозділяють на постійні та змінні. Змінними називають резистори, опір яких можна плавно змінювати в процесі експлуатації або регулювання апарату. Їх застосовують в тихвипадках, коли ці необхідно для зміни параметрів виробу або ж для компенсації в процесі регулювання похибок параметрів інших елементів схеми. У всіх інших випадках використовують постійні резистори.

Застосовувані в Радіоапаратобудуваннярезистори поділяються на постійні та змінні. Змінними називаються резистори, опір яких можна плавно змінювати в процесі експлуатації або регулювання апарату. Величина опору постійного резистора в зазначених умовах повинна залишатисянезмінною.

Застосовувані в Радіоапаратобудування резистори поділяються на постійні та змінні. Змінними називаються резистори, опір яких можна плавно змінювати в процесі експлуатації або регулювання апарату. Величина опору,постійного резистора в зазначених умовах повинна залишатися незмінною.

Застосовувані в Радіоапаратобудування опору можна розділити на постійні та змінні. Змінним називається такий опір, величина якого може бути плавно змінена впроцесі експлуатації або регулювання апарату; величина постійного опору в зазначених умовах повинна залишатися незмінною.

Pазработанний Охтенскім хімічним комбінатом режим зварювання вініпласту майже цілком може бути віднесений і до зварювання швівлістованних поліізобутиленом. Для отримання якісного зварного шва, що забезпечує зварюваного виробу достатню міцність, необхідно перед початком зварювання провести регулювання апарату.

Струм споживання необхідно вимірювати, так як він єопеределяется параметром при налаштуванні реле з струмовими (послідовними) обмотками в схемах захисту та автоматики. Що ж стосується величин параметрів спрацювання, то, як було вже сказано вище, вони є непрямими показниками правильності регулювання апарату.

У цих випадках в котушку вводять спеціальні сердечники, за допомогою яких величина індуктивності може бути змінена до необхідного значення в процесі регулювання апарату або при виготовленні котушки.

Для безпечного обслуговування стартстопном апаратівїх корпусу заземлюють. Під час роботи захисні кожухи надягають на апарат. При чищенні і регулюванню апаратів їх кожухи поміщають під робочими столами. Шнури живлення апаратів укладені в гумові шланги. Для того щоб включити або вимкнути живлення необхідно взятисяза колодочку штепсельної вилки.

Придатної називається продукція, яка задовольняє всім встановленим вимогам. Кожна окрема невідповідність встановленим вимогам вважається дефектом, а виріб, що має хоча б один дефект - дефектним. Прикладами дефектівможуть бути: вихід розміру деталі за межі допуску, неправильна збірка або регулювання апарату, подряпини на захисному покритті виробу, наявність задирок на різьбі.

При підключенні до джерела змінного струму котушок зі сталевими сердечниками через насичення.магнітного ланцюга виникають різкі поштовхи струму. При коливаннях магнітного потоку під час перехідного процесу струм коливається в значно більшому ступені, так як при максимальних і близьких до них значеннях потоку осердя сильно насичується. При цьому виникають різкі поштовхи струму в ланцюзі котушки (рис. 305 б), які можуть перевищувати в десятки разів величину усталеного струму і навіть бути більше струму короткого замикання. Ця обставина враховують при проектуванні трансформаторів та дроселів (вони не повинні руйнуватися під дією електромагнітних сил, що виникають при цих поштовхах) і при регулюванні апаратів для їх захисту від перевантажень і коротких замикань.

Перехідний процес зміни магнітного потоку (а і струму (б при підключенні трансформаторів і реакторів зі сталевими сердечниками до джерела змінного струму. При коливаннях магнітного потоку під час перехідного процесу струм коливається в значно більшому ступені, так як при найбільших і близьких до них значеннях потоку осердя сильно насичується. При цьому виникає різке збільшення струму в ланцюзі котушки (рис. 234 б) -, який може перевищувати в десятки разів сталий струм і навіть бути більше струму короткого замикання. Ця обставина враховують при проектуванні трансформаторів і реакторів (вони не повинні руйнуватися під дією електромагнітних сил, що виникають при включенні цих пристроїв) і при регулюванні апаратів для їх захисту від перевантажень і коротких замикань.

Сердечник з магнітного матеріалу, поміщений усередині котушки, концентрує магнітне поле і тим самим збільшує її індуктивність. Застосування магнітних сердечників дозволяє зменшити розміри котушки і в ряді випадків збільшити її добротність. Крім того, використовуючи сердечник, який здатний переміщатися всередині котушки, можна міняти її індуктивність без зміни числа витків, що має велике значення для компенсації відхилень індуктивності та інших елементів ехеми при регулюванні апарату.

Застосування магнітних сердечників дозволяє зменшити розміри котушки і в ряді випадків збільшити її добротність. Сердечник з магнітного матеріалу, поміщений усередині котушки, концентрує магнітне поле і тим самим збільшує її індуктивність. Крім того, використовуючи сердечник, який здатний переміщатися всередині котушки, можна міняти її індуктивність без зміни числа витків обмотки, що має велике значення для компенсації відхилень індуктивності та інших елементів схеми при регулюванні апарату.