А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Векторна діаграма

Векторні діаграми широко використовуються як при якісному, так і при кількісному аналізі роботи синхронних генераторів і двигунів. При якісному аналізі використовують спрощені діаграми, при кількісному -уточнені.

Векторні діаграми, представлені на рис. 1.36 пояснюють розглянуті явища. Із зміною частоти змінюються опору бар'єрних і дифузійних ємностей переходів, при цьому чим вище частота, тим менше опір місткості. Бар'єрні ємностіколекторного і емітерного переходів включені паралельно p - n - переходах і приблизно однакові, але шунтуючі дію колекторної бар'єрної ємності більше, ніж емітерний, так як опір колекторного переходу значно вище, ніж емітерного. Так якчерез бар'єрну ємність колекторного переходу відгалужується частина струму, то струм колектора зменшується, а отже, зменшуються коефіцієнт передачі (підсилення) струму та коефіцієнт посилення по потужності.

Векторні діаграми для всіх експериментів причому дляпункту в) діаграма повинна бути побудована за допомогою циркуля і зарубок.

Векторні діаграми для всіх експериментів, причому для пункту б) діаграма повинна бути побудована вручну.

Векторна діаграма, наведена на рис. 11.10 ілюструє співвідношення фаз міжпадаючої і відбитої хвилями струму в різних точках короткозамкненої лінії.

Векторні діаграми на рис. 4 - 9 побудовані за отриманими в даному прикладі значень напруг і струмів.

Расчетная схема заміщення ТА (а, прийняті умовні позитивні напрямкиструмів (ї та їх спрощена векторна діаграма (б, повна векторна діаграма ТА (м. на M Mk. Векторні діаграми будуються для синусоїдальних електричних величин та при лінійності всіх опорів.

Елементи схеми комбінованої обмотки з 2р 4 ап ав 2 Z 2 S /C 18.Векторні діаграми на рис. 3 - 19 і 3 - 39 однакові, що свідчить про правильний вибір даних комбінованої обмотки і про її хороших робочих властивостях.

Схема трифазної двошаровою хвильової дробової обмотки з Z 302р 8 q ll /4 a 1 у 3 р 0 8. Векторні діаграми рис. 21 - 6дійсні і в даному випадку.

Векторна діаграма рис. 33 - 1 називається в літературі також діаграмою Блонделя.

S. Схеми для досвідченого визначення характеристик синхронних генераторів. Векторні діаграми рис. 33 - 1 - 33 - 4 справедливі для будь-якого усталеногорежиму роботи синхронного генератора, якщо в кожному випадку користуватися значеннями параметрів xad, xaq або xd, xq, відповідними реальному стану насичення магнітного кола в розглянутому режимі роботи. Однак при різних режимах роботи насичення магнітного ланцюгарізному і визначення точних насичених значень зазначених параметрів пов'язано з певними труднощами.

Векторна діаграма цих двигунів сильно зменшується.

Початкова схема до задачі 1 - 19. Векторна діаграма на рис. 11 - 17 наочно ілюструєзнаходження періодичної що складають струму в кожної гілки.

Расположеніе проводів Дволанцюговий лінії електропередачі на одній опорі. | Початкова схема і схема заміщення Дволанцюговий лінії електропередачі, якщо ланцюги з'єднані на одному кінці (а чи не мають електричногоз'єднання по кінцях (б. | Початкова схема і схема заміщення Дволанцюговий лінії при КЗ на одного ланцюга. Загальна довжина, км, лінії /. пошкодження на відстані nl від точки М і (I - п 1 від точки N. Векторні діаграми, побудовані за симетричним складовим струмів і напруг в місці КЗ,для різних видів ушкоджень дано на рис. 45.9. На рис. 45.10 представлені комплексні схеми заміщення для всіх видів КЗ.

Векторні діаграми на рис. 4.7 б пояснюють дію подвійного Г - образного RC-моста. Діаграми побудовані для несиметричного чотириполюсника приспіввідношеннях Я, R], C 2C, при яких можна вважати, що Г1 1 /1 Г2 Z 2 Z2; при цьому вектор напруги Ц між точками з і b мостової схеми практично є діаметром кола. При зростанні та зниженні частоти вектор Ц их х повертається за годинниковою стрілкою і проти неївідповідно.

Схема (а і векторна діаграма (б активного формувача трифазної симетричної системи напружень. Векторна діаграма (рис. 6.20 б) ілюструє дію фазоповоротного елемента Ш (вектори L.

Векторна діаграма на рис. 7.10 б ілюструєспіввідношення напруг і струмів у схемі фільтра при симетричних системах напруг прямої 12 ав, JLZ16c і зворотного IL p 11 ЬС послідовностей і номінальною промислової частоті.

Векторні діаграми на рис. 9.6 б ілюструють фазні співвідношення величин в реальномусхемою вимірювального перетворення, що враховують кути 5 зсуву фаз між струмами в первинних обмотках //у і магнітної індукції В і, B.

Векторні діаграми для різних за характером навантажень показують, що зміни напруги на затискачах генератора U ірезультуючого магнітного потоку Ф залежать не тільки від внутрішнього індуктивного падіння напруги IXL і магнітного потоку статора Фс, але і від характеру навантаження. Так, при активній і активно-індуктивному навантаженні машина розмагнічується, а при активно-ємнісний -подмагнічівается, що призводить до відповідних змін ЕРС і напруги на затискачах генератора.

Конфігурації магнітних моментів і їх зв'язок зі спінові і орбітальним моментами електрона на двох підрівня. Векторна діаграма, показана на рис. 2 пояснюєсказане.

Векторні діаграми, побудовані але симетричним складовим струмів і напруг в місці КЗ, для різних видів ушкоджень дано на рис. 35.12. На рис. 35.13 представлені комплексні схеми заміщення. За співвідношенням табл. 35.6 можуть бути визначені струми інапруги тільки в місці КЗ.

Векторна діаграма являє собою сукупність векторів на комплексній площині, зображують собою синусоїдально змінюються функції однієї і тієї ж частоти, побудованих з дотриманням правильної орієнтації відносно один одного по фазі.

Векторна діаграма напрузі і струмів при двофазному КЗ на землю на початку ЛЕП.

Векторна діаграма для первинної обмотки двигуна не відрізняється від відповідної векторної діаграми трансформатора.

Схема (а. і векторні діаграми (б швидкодіючого гальваномагнітних вимірювального перетворювача активної потужності. Векторні діаграми на рис. 8.9 б ілюструють фазні співвідношення величин в реальній схемі вимірювального перетворення, що враховують кути б зсуву фаз між струмами в первинних обмотках 1ц, Ij і магнітної індукції вц, Bj і кути 7пл зсуву фаз між ЕРС ЄЦ, EJ у вторинних обмотках і струмами Innj, 1плц в напівпровідникових пластинах.

Контур характеризується наступними параметрами. Векторні діаграми при збільшенні частоти (зі сорез) представлені карі.

Зображення століття тора дейстл1 н щего зна. Векторні діаграми можуть бути побудовані як для амплітуд, так і для пропорційних їм діючих значень електричних величин.

Векторна діаграма такої котушки, зображена на рис. 14 - 14 будується наступним чином.

Векторна діаграма зображує синусоїдальні величини при допомоги їх векторів, фіксуючи відносне положення векторів з урахуванням кутів зсуву фаз між ними.

Векторна діаграма цього ланцюга дана на фіг.

Векторна діаграма рис. 10 - 7 і зроблені з неї висновки належать до найпростішого нагоди розрахунку ліній з одним навантаженням, приєднаної до кінця лінії, і за відсутності в схемі трансформаторів. Для практичних розрахунків електропередач різної складності користуються не графічними, а аналітичними методами, розгляд яких надана нижче.

Векторна діаграма приведена на фіг.

Векторна діаграма і трикутники опорів наведені на фіг.

Векторна діаграма побудована на фіг.

Векторна діаграма приведена на фіг.

Векторна діаграма і трикутники потужностей представлені на фіг.

Векторна діаграма дана на фіг.

Векторна діаграма приведена на фіг.

Векторна діаграма побудована на фіг.

Векторна діаграма приведена на фіг.

Векторна діаграма, наведена на фіг.

Векторна діаграма для заданої схеми побудована на фіг.