А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Регламентоване технічне обслуговування

Pегламентірованное технічне обслуговування - технічне обслуговування, передбачене в нормативно-технічній або експлуатаційній документації і виконується з періодичністю та в обсязі,встановленими в ній, незалежно від технічного стану виробу в момент початку технічного обслуговування.

Pегламентірованное технічне обслуговування - технічне обслуговування, едусмотренное в нормативно-технічної документації і виконується зперіоди-чності і в обсязі, встановленими в ній, незалежно від технічного стану Целія в момент початку технічного обслуговування.

Pегламентірованное технічне обслуговування деякими галузевими стандартами (наприклад, ОСТ 3804164 - 84) підрозділяється нащозмінне і проведене в день ремонту.

Pегламентірованное технічне обслуговування - технічне обслуговування, передбачене в нормативно-технічній документації і виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими в ній, незалежно від технічногостану виробу в момент початку технічного обслуговування.

Pегламентірованное технічне обслуговування (PТО) передач ВГК передбачає перший комплекс робіт з ТО: 1) через 335 год роботи верстата для передачі з недостатньою захищеністю від потрапляння бруду, пилу,МОР та ін; 2) через 1000 год роботи, коли зазначені передачі добре захищені від попадання чужорідних тіл. При цьому перевіряють справність кріплення і герметичність захисних пристроїв (кожухи, щити, гармошки, обтірателі): кількість і якість змазування, роботу і стансистеми змащування; плавність переміщення виконавчих органів верстата і усувають виявлені несправності.

Pегламентірованние технічні обслуговування здійснюють періодично в плановому порядку на працездатних технічних засобах та системахексплуатаційним персоналом підприємств або сторонніми організаціями з метою підтримки їх надійності за рахунок запобігання відмов шляхом виявлення та усунення запобігання-скарбницю станів окремих елементів і вузлів. Фахівці повинні бути добре знайомі з данимиобладнанням і мати необхідні кошти для проведення регламентних робіт. Pегламентірованние технічні обслуговування включають конкретний повторює обсяг робіт, що виконується на кожному технічному засобі або системі відповідно до вимогнормативно-техніч-ськ & ї, методичної та експлуатаційної документації, та додатковий обсяг робіт по гарантованому попередження можливості виникнення відмов у межрегламентний період. Pегламентірованние технічні обслуговування планують на підставірозрахункових параметрів технічного обслуговування з урахуванням можливості суміщення режиму обслуговування окремих пристроїв і систем і технологічного обладнання. В якості основних показників технічного обслуговування використовують періодичність татривалість.

Pегламентірованное технічне обслуговування передбачено експлуатаційною документацією і виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими в ній, незалежно від технічного стану машини (обладнання) в момент початкутехнічного обслуговування.

Pегламентірованное технічне обслуговування передбачено експлуатаційною документацією і виконується з періодичністю та в обсязі, встановленими в ній, незалежно від технічного стану машини (обладнання) ь мшенг початку.

Найбільш поширені періодичне і регламентоване технічне обслуговування.

У цьому зв'язку, виходячи з економії коштів на ремонт основного енерготехнологічного обладнання, ГГПА, у ряді виробництв змушені відмовитися від регламентованоготехнічного обслуговування і перейти на технічне обслуговування і ремонт обладнання виходячи зі стратегії ремонту його до відмови. Тобто, на ряді газотранспортних систем спостерігається вимушене підвищення надійності обладнання за рахунок вивільнених робітниківобсягів і збільшення резервних потужностей.

У цьому зв'язку, виходячи з економії коштів на ремонт основного енерготехнологічного обладнання, ГГПА, у ряді виробництв змушені відмовитися від регламентованого технічного обслуговування і перейти на технічнеобслуговування та ремонт обладнання виходячи зі стратегії ремонту його до відмови. Тобто, на ряді газотранспортних систем спостерігається вимушене підвищення надійності обладнання за рахунок вивільнених робітників обсягів і збільшення резервних потужностей.

Під часДІН перевіряється також документальна інформація: достовірність і наявність інформації, перевіряється коректність, наприклад, баланс календарного часу в просте, резерві, вимушеної, аварійній зупинці, регламентованому технічному обслуговуванні, в робочомустані. Технічне обслуговування та запчастини: проводиться перевірка планів технічного обслуговування та ремонтних робіт, періодичність, ремонтні цикли, випадки відхилення від планів при ППP.

Під час ДІН перевіряється також документальна інформація: достовірність інаявність інформації, перевіряється коректність, наприклад, баланс календарного часу в просте, резерві, вимушеної, аварійній зупинці, регламентованому технічному обслуговуванні, в робочому стані. Технічне обслуговування та запчастини: проводиться перевірка планівтехнічного обслуговування та ремонтних робіт, періодичність, ремонтні цикли, випадки відхилення від планів при ППP. У матеріалах звітів про події різного роду розглядаються методи складання звітів, випадки інцидентів, небезпечних для навколишнього середовища, чреватихмайновим збитком або небезпекою для життя; аналізується послідовність команд, відданих за результатами звітів.

Технічне обслуговування СВТ здійснюється періодично, відповідно до договорів, що укладаються підприємствами СКЦО зорганізаціями-користувачами ЕОМ, незалежно від технічного стану обладнання до моменту укладення договору. Так зване регламентоване технічне обслуговування (ТО) передбачає виконання строго фіксованого в договорах обсягу робіт в строгофіксовані проміжки часу.

Централізоване технічне обслуговування машин холодо-продуктивністю до 3 5 кВт включає в себе планові профілактичні роботи (1 раз на 3 міс), аварійне усунення відмов по викликам замовника в межплановий період та принеобхідності ремонт машин в умовах спеціалізованих майстернях. Цикл планово-профілактичних робіт складається з регламентованого технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (Т?), Які кожні три місяці чергуються між собою.

Централізоване технічне обслуговування машин холодо-продуктивністю до 3 5 мВт включає в себе планові профілактичні роботи (1 раз на 3 міс), аварійне усунення відмов по викликам замовника в межплановий період і при необхідності ремонт машин в умовахспеціалізованих майстернях. Цикл планово-профілактичних робіт складається з регламентованого технічного обслуговування (ТО) і поточного ремонту (Т?), Які кожні три місяці чергуються між собою.

Тпер - періодичність проведення технічного обслуговуванняз періодичним контролем; Трег - періодичність проведення регламентованого технічного обслуговування; QT.

Адміністрація дитячого закладу повинна забезпечити працездатність і надійну експлуатацію пожежної автоматики відповідно до вимогТипових правил технічного утримання установок пожежної автоматики. Технічне обслуговування установрк пожежної автоматики повинно проводитися відповідно до Інструкції з організації та проведення робіт з регламентованим технічному обслуговуваннюустановок пожежогасіння, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації.

Адміністрація дитячого закладу повинна забезпечити працездатність і надійну експлуатацію пожежної автоматики відповідно до вимог Типових правил технічного змістуустановок пожежної автоматики. Технічне обслуговування установок пожежної автоматики повинно проводитися відповідно до Інструкції з організації та проведення робіт з регламентованим технічного обслуговування установок пожежогасіння, пожежної таохоронно-пожежної сигналізації.

Pегламентірованние технічні обслуговування здійснюють періодично в плановому порядку на працездатних технічних засобах та системах експлуатаційним персоналом підприємств або сторонніми організаціями з метою підтримки їх надійності за рахунок запобігання відмов шляхом виявлення та усунення запобігання-скарбницю станів окремих елементів і вузлів. Фахівці повинні бути добре знайомі з даним обладнанням і мати необхідні кошти для проведення регламентних робіт. Pегламентірованние технічні обслуговування включають конкретний повторює обсяг робіт, що виконується на кожному технічному засобі або системі відповідно до вимог нормативно-техніч-ськ & ї, методичної та експлуатаційної документації, та додатковий обсяг робіт по гарантованому попередження можливості виникнення відмов у межрегламентний період. Pегламентірованние технічні обслуговування планують на підставі розрахункових параметрів технічного обслуговування з урахуванням можливості суміщення режиму обслуговування окремих пристроїв і систем і технологічного обладнання. В якості основних показників технічного обслуговування використовують періодичність і тривалість.

Pегламентірованние технічні обслуговування здійснюють періодично в плановому порядку на працездатних технічних засобах та системах експлуатаційним персоналом підприємств або сторонніми організаціями з метою підтримки їх надійності за рахунок запобігання відмов шляхом виявлення та усунення запобігання-скарбницю станів окремих елементів і вузлів. Фахівці повинні бути добре знайомі з даним обладнанням і мати необхідні кошти для проведення регламентних робіт. Pегламентірованние технічні обслуговування включають конкретний повторює обсяг робіт, що виконується на кожному технічному засобі або системі відповідно до вимог нормативно-техніч-ськ & ї, методичної та експлуатаційної документації, та додатковий обсяг робіт по гарантованому попередження можливості виникнення відмов у межрегламентний період. Pегламентірованние технічні обслуговування планують на підставі розрахункових параметрів технічного обслуговування з урахуванням можливості суміщення режиму обслуговування окремих пристроїв і систем і технологічного обладнання. В якості основних показників технічного обслуговування використовують періодичність і тривалість.