А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Регламентація - робочий час

Pегламентація робочого часу кожного керівника повинна бути тісно пов'язана з регламентацією робочого часу всіх керівників, а також з регламентом роботи підприємства і його підрозділів.

Pегламентаціяробочого часу має важливе значення не тільки для майстрів, зайнятих в основному виробництві, але і для керівників виробничих дільниць допоміжних виробництв. При розрахунку необхідних витрат часу за видами робіт для встановлення раціонального балансуробочого дня майстрів допоміжного виробництва може бути використаний такий же підхід, однак чинники, що визначають витрати часу майстри, будуть іншими. Так, для майстрів з ремонту технологічного устаткування витрати часу в найбільшій мірі залежать від числаремонтних бригад і числа видів устаткування.

Pегламентація робочого часу кожного керівника повинна бути тісно пов'язана з регламентацією робочого часу всіх керівників, а також з регламентом роботи підприємства і його підрозділів.

Pегламентаціяробочого часу має важливе значення не тільки для майстрів, зайнятих в основному виробництві, але і для керівників виробничих дільниць допоміжних виробництв. При розрахунку необхідних витрат часу за видами робіт для встановлення раціонального балансуробочого дня майстрів допоміжного виробництва може бути використаний такий же підхід, однак чинники, що визначають витрати часу майстри, будуть іншими. Так, для майстрів з ремонту технологічного устаткування витрати часу в найбільшій мірі залежать від числаремонтних бригад і числа видів устаткування.

Для регламентації робочого часу на кожному підприємстві встановлена ??своя система сигналів (сирена, гудок, дзвінок), за допомогою яких сповіщається про початок, наприкінці зміни, а також про початок і закінчення обідніх перерв.

Право на відпочинок та раціональну регламентацію робочого часу.

Pегламентація робочого часу кожного керівника повинна бути тісно пов'язана з регламентацією робочого часу всіх керівників, а також з регламентом роботи підприємства і його підрозділів.

Завдання МОП - сприяти досягненню загального і міцного миру, поліпшення умов праці у всіх країнах шляхом регламентації робочого часу і встановлення гарантій заробітної плати, що забезпечує задовольнить, умови життя; захист трудящих відпрофесійних захворювань і нещасних випадків на виробництві; охорона праці дітей, підлітків і жінок; встановлення пенсій по старості та інвалідності; визнання прав трудящих на об'єднання у профспілки; організація професійного і техніч.

Згідностатуту цілями МОП є досягнення загального і міцного миру на основі соціальної справедливості та покращення існуючих умов праці, що може бути досягнуто: регламентацією робочого часу, включаючи встановлення максимальної тривалості робочого дня таробочого тижня; регламентацією набору робочої сили шляхом боротьби з безробіттям; встановленням гарантій заробітної плати, що забезпечує задовольнить, умови життя, та ін Ці положення статуту підтверджені декларацією щодо цілей і завдань МОП, прийнятій Ген.Місцезнаходження органів МОП - Женева.

Вона включає раціональне поділ і кооперацію праці, методи залучення людей до праці, встановлення міри праці і споживання, забезпечення дисципліни праці і його стимулювання, регламентацію робочого часу, забезпеченняінших необхідних умов для ефективного використання трудових ресурсів і підвищення продуктивності праці, розширене і планомірне відтворення та організоване розподіл робочої сили.

Основним обов'язком всіх працівників на виробництвіє дотримання найсуворішої дисципліни у використанні робочого часу, що виключає прогули, запізнення, простої та інші втрати протягом робочого дня. Для регламентації робочого часу на кожному підприємстві повинна бути встановлена ??певна системасигналів за допомогою сирени, гудки або дзвінка про початок або кінець зміни, а також про початок і закінчення обідніх перерв. Pуководітелі заводу, цехів і виробничих ділянок зобов'язані організувати суворий контроль за своєчасною явкою робітників на роботу і недопускати самовільних поїздок або передчасного відходу з роботи. Цим цілям служить чіткий розподіл робітників по змінах і встановлення певного порядку табельного обліку, що забезпечує контроль своєчасності приходу і відходу в кожній зміні і сувореспостереження за явкою робітників, що супроводжується активною боротьбою з запізненнями, прогулами та іншими порушеннями трудового режиму на заводі. Начальники цехів та майстри зобов'язані систематично перевіряти знаходження працівників на своїх місцях протягом робочого дня істежити за правильним використанням робочого часу, не допускаючи ходіння працівників без діла по ділянках, цехах, коридорах.

Разом з тим багато колгоспів при регламентації робочого часу і часу відпочинку виходять з відповідного законодавства, діючого в радгоспах.

Політико-виховна спрямованість, категорії ідеології і моралі доречні не тільки в наказах про заохочення або покарання працівників. Нагадати про борг, відповідальності, пильності, наприклад, корисно і в розпорядженнях про порядок обліку, зберігання матеріальних цінностей і грошових коштів, при затвердженні плапових завдань, положень, інструкцій, визначенні службових обов'язків, регламентації робочого часу.

Створена в 1919 році згідно Версальського мирного договору в рамках Ліги Націй. Згідно зі статутом цілями МОП є досягнення загального і міцного миру на основі соціальної справедливості та покращення існуючих умов праці, що може бути досягнуто регламентацією робочого часу, включаючи встановлення максимальної тривалості робочого дня і робочого тижня; регламентацією набору робочої сили шляхом боротьби з безробіттям; встановленням гарантій заробітної плати, яка забезпечує задовільні умови життя та ін Місцезнаходження МОП - місто Женева. Статут МОП виходить з двох принципів - загальності (універсальності) та трьохстороннього представництва. Перший означає насамперед можливість вступу в МОП для всіх держав, що беруть на себе передбачені статутом зобов'язання. Цей принцип зобов'язує членів МОП сприяти поліпшенню праці та життя трудящих у всіх країнах, надавати їм рівне право користуватися тими перевагами, які випливають із членства в організації. Якщо принцип загальності характерний для більшості організацій, то принцип тристороннього представництва притаманний тільки МОП.

В результаті тривалої боротьби робітничого класу в більшості капіталістичних країн були прийняті закони про 8-годинний робочий день. Однак це обмеження тривалості робочого часу не означає суворого заборони використовувати працю робітників понад встановлену норму. Нормування робочого часу в умовах капіталізму має лише розрахункове значення, зобов'язує підприємця оплачувати понаднормову роботу за підвищеними розцінками. Pегламентація робочого часу, таким чином, не переслідує мети охорони праці або гарантування зайнятості протягом певного періоду часу. Фактичне робочий час в умовах відсутності економічного спаду зазвичай перевищує норми, встановлені в законах і колективних договорах.