А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Перевантажувальна здатність - асинхронний двигун

Перевантажувальна здатність асинхронного двигуна в режимі х /2 /2н0м теоретично необмежена і досягається шляхом безперервної компенсації напруги на повному опорі обмотки статора ііндуктивному опорі розсіювання обмотки ротора шляхом регулювання напруги статора. Залежно напруги обмотки статора від частоти і моменту (див. рис. 3.19 б) в цьому режимі показують необхідність регулювання напруги статора при зміні як частоти,так і моменту навантаження.

Механічні характеристики асинхронного двигуна при різних напругах. Збільшення перевантажувальної здатності асинхронного двигуна веде до зростання його габаритів і маси або до зниження енергетичних показників. З формули(4.48) видно, що значення максимального моменту приблизно обернено пропорційна індуктивним опорам Xi X 2 обмоток. А це призводить до зростання магнітного потоку (а отже, до збільшення перетину магнітопровода) і струму холостого ходу. Тому двигуниз підвищеним значенням /см мають великі габарити і масу, а струм холостого ходу в них досягає 40 - 60% від номінального.

Механічні характеристики асинхронного електродвигуна при різних напругах. Збільшення перевантажувальної здатності асинхронногодвигуна веде до зростання його габаритів і маси або до зниження енергетичних показників. З формули (5.48) видно, що величина максимального моменту приблизно обернено пропорційна індуктивним опорам Х1 Х 2 обмоток. А це призводить до зростаннямагнітного потоку (а отже, збільшенню перетину магнітопровода) і струму холостого ходу.

Збільшення перевантажувальної здатності асинхронного двигуна веде до зростання його габаритів і маси або до зниження енергетичних показників. З (4.5) видно, щовеличина максимального моменту приблизно обернено пропорційна індуктивним опорам (Х Х а) обмоток. Це призводить до зростання магнітного потоку (а отже, збільшенню перетину магнітопровода) і струму холостого ходу.

При перевірці перевантажувальноїздатності асинхронного двигуна виходять з того, що найбільші короткочасно дію-ющие значення потужності повинні бути менша максимально припустимої для даного двигуна потужності, яка визначається перекидаючим моментом М макс.

Іншими причинамиобмежується перевантажувальна здатність асинхронного двигуна. З рис. 11 можна бачити, що при збільшенні навантаження на валу такий двигун відповідно збільшує свій рушійний момент лише до максимального (критичного) значення моменту Ммакс. Якщо моментнавантаження перевищить максимальний момент Ммакс, двигун зупиняється, так як подальше зниження його швидкості викликає не збільшення рушійного моменту, а зменшення його.

Максимальний момент визначає перевантажувальну здатність асинхронного двигуна.Вираз (14.32) показує, що М тдх не залежить від активного опору кола ротора, в той же час згідно (14.30) і (14.31) критичне ковзання пропорційно цьому опору. Отже, збільшуючи активний опір ланцюга ротора, можна збільшуватикритичне ковзання, не змінюючи максимальний момент. Ця можливість використовується для поліпшення пускових умов в двигунах з фазним ротором.

Максимальний момент визначає перевантажувальну здатність асинхронного двигуна. Вираз (14.32) показує, щоМтах не залежить від активного опору кола ротора, в той же час згідно (14.30) і (14.31) критичне ковзання пропорційно цьому опору. Отже, можна, збільшуючи активний опір ланцюга ротора, збільшувати критичне ковзання, не змінюючимаксимальний момент. Це використовується для поліпшення пускових умов в двигунах з фазним ротором.

Максимальний момент визначає перевантажувальну здатність асинхронного двигуна. Вираз (14 - 32) показує, що УИМ не залежить від активного опору коларотора, в той же час згідно (14 - 30) і (14 - 31) критичне ковзання пропорційно цьому опору. Отже, можна, збільшуючи активний опір ланцюга ротора, збільшувати критичне ковзання, не змінюючи максимальний момент. Це використовується дляполіпшення пускових умов в двигунах з фазним ротором і в двигунах з витісненням струму.

Слід підкреслити, що збільшення перевантажувальної здатності асинхронного двигуна веде до зростання його габаритів і маси або до зниження енергетичних показників.

Який тип захисту більше відповідає перевантажувальним здібностям асинхронних двигунів, струмова з обмежено залежною характеристикою або термічна. Чому для захисту від перевантаження двигунів власного витрати електричних станцій приймається струмовезалежне реле. У яких випадках повинні застосовуватися термічні реле для захисту асинхронних двигунів.

Крім того, умова ЧГ2 const дає істотне підвищення перевантажувальної здатності асинхронного двигуна. Однак якщо прагнути вести управління таким чином,щоб при широких межах зміни моменту мати мінімальні втрати енергії в двигуні, від умови 4f2 const доводиться відмовитися. При цьому в області малих моментів потрібно знижувати потік, забезпечуючи зменшення сумарних втрат енергії за рахунок зменшення втрат нанамагнічування. Зауважимо, що оптимальне за критерієм мінімуму втрат управління двигуном постійного струму також вимагає зменшення струму збудження в міру зниження моменту.

Відношення максимального моменту Мтах до номінального /іншому характеризуєперевантажувальну здатність асинхронних двигунів.

Механічна характеристика двигуна. Відношення максимального моменту до номінального km - Ммакс /М110М називається перевантажувальної здатністю асинхронного двигуна.

Відношення максимального моменту дономінальному km Л тах /Л ном називається перевантажувальної здатністю асинхронного двигуна.

Принципова схема електромашинного перетворювача частоти з проміжною ланкою постійного струму з використанням синхронного генератора. В даному випадку, як будепоказано далі, зі зниженням частоти знижується перевантажувальна здатність асинхронних двигунів і тому діапазон регулювання при постійному моменті навантаження помітно зменшується. Більший діапазон регулювання з забезпеченням необхідної перевантажувальноїздатності (по відношенню до статичного моменту навантаження) може бути отриманий при вентиляторної навантаженні.

Проте слід мати на увазі, що введення в ланцюг ротора вентильного перетворювача знижує перевантажувальну здатність асинхронного двигуна і збільшуєвтрати в двигуні від вищих гармонік.

ГОСТ 2582 - 66 і інших перевантаженнями без позачергової чищення і виправлення їх; 3) перевантажувальна здатність асинхронних двигунів повинна бути достатньою для того, щоб забезпечити роботу двигуна при мають місце вексплуатації коливаннях напруги.

Вважаючи, що номінальний момент двигуна слід вибирати з умови Мном Мтах /5 Ви помиляєтеся, так як не враховуєте перевантажувальної здатності асинхронних двигунів. Ще раз проаналізуйте причини (умови), які потребуютьперевірки двигуна по перевантажувальної здатності, і виберіть правильну відповідь.

Втрата напруги Ди,%, в кранової мережі при проходженні пускових, гальмових і робочих струмів не повинна перевищувати 8 - 12% з умови збереження достатньої перевантажувальної здатності асинхронних двигунів, нормальної роботи електромагнітів і електричних апаратів управління.

З падінням напруги мережі сильно знижується момент двигуна, в тому числі і найбільший момент. Таким чином, перевантажувальна здатність асинхронного двигуна з пониженням напруги різко падає.

В якості перетворювачів частоти іноді використовують синхронні і асинхронні машини. Для отримання жорстких характеристик і достатньою перевантажувальної здатності асинхронного двигуна при зміні частоти питомого струму необхідно магнітний потік підтримувати постійним.

Стійкість роботи двигуна при великих перевантаженнях забезпечується тим, що номінальний момент Мном вибирають значно менше Мкр. Ставлення Ки мкР /Ма0и називається перевантажувальної здатністю і регламентується ГОСТом. Підвищення перевантажувальної здатності асинхронного двигуна досягається збільшенням перетину його магнітопровода, що збільшує його розміри, масу і струм холостого ходу до 40 - 50% від номінального.

Вплив напруги на вид механічної характеристики асинхронного двигуна. Для з'ясування цього на осі ординат сімейства механічних характеристик M f (s) (рис. 21.4) відзначаємо деяке значення навантажувального моменту Мнагр і проводимо пряму, паралельну осі абсцис. Точки перетину цієї прямої з характеристиками визначають ковзання, відповідні незмінному навантаженні на валу, але різним напругам L. Вплив напруги U1 на величину максимального моменту призводить до того, що можливі коливання напруги мережі Ь викликають помітні зміни перевантажувальної здатності асинхронного двигуна.

У порівнянні з асинхронними приводами в цих випадках синхронні володіють рядом переваг. Вони мають високий коефіцієнт потужності, працюючи при великій потужності з випереджаючим cos СР Більший повітряний зазор, ніж у асинхронних двигунів, навіть при зношуванні підшипників майже не змінює властивостей синхронних двигунів, тоді як порушення повітряного зазору у асинхронних двигунів призводить до погіршення їх характеристик. Синхронні двигуни відрізняються великою перевантажувальної здатністю, лінійно-залежною від напруги живильної мережі; перевантажувальна здатність асинхронних двигунів пропорційна квадрату напруги.