А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Патентно-інформаційний матеріал

Патентно-інформаційні матеріали купуються в установленому порядку через територіальні патентні фонди (ТПФ), які комплектуються органами НТІ.

На патентно-інформаційні матеріали одногонайменування складається картка обліку, де вказано загальну кількість екземплярів, включаючи контрольний. Pасстановка патентних документів повинна враховувати вимоги, пропоновані до машиночитаній інформації.

Потоки патентно-інформаційних матеріалів мають двластивостей, що створюють передумови для їх вико-вання при проведенні аналізу тенденцій науково-тезнічні розвитку галузі.

Вилучення патентно-інформаційних матеріалів з фонду здійснює патентна служба в установленому керівництвом підприємства порядку.

Дляпридбання необхідних патентно-інформаційних матеріалів необхідна своєчасна поінформованість патентних служб про зміст реклами, що поміщається в проспектах видань та відповідних журналах.

Комплектування патентно-інформаційного фонду на всіхрівнях управління включає наступні види робіт: планування комплектування, придбання патентно-інформаційного матеріалу та аналіз повноти комплектування фонду.

Виникнення винахідницької задачі є результатом успішного вирішення комплексупроблем: суспільна потреба, мета рішення, попереднє вивчення проблеми, збір і аналіз патентно-інформаційного матеріалу, дослідження задачі, вибір параметрів об'єкта і вимог до нього, уточнення формулювання завдання і ідеального кінцевого результату.Така структура постановки винахідницької задачі допомагає спланувати якісне виявлення технічних і фізичних суперечностей.

Для всебічної інформації про розвиток науки і техніки створюються галузеві та територіальне патентні фонди, де зосереджуються опису всіх винаходів, що використовуються для визначення патентної чистоти заявок. Всі патентно-інформаційні матеріали зосереджуються під Всесоюзної патентно-технічній бібліотеці, за галузями - в спеціалізованих галузевих інформаційних інститутах. Pабот по створенню патентних фондів в СССPорганізовує ВІНІТІ, а в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості - ЦНІІТЕнефтехім. Патентні служби підприємств здійснюють патентний пошук, отримання і переробку патентної інформації, перевірку патентної чистоти і патентного здатності виробів, що розробляються і виготовляються на підприємстві, організацію та ведення патентування нових розробок.

Для всебічної інформації про розвиток науки і техніки створюються галузеві і територіальні патентні фонди, де зосереджуються опису всіх винаходів, що використовуються для визначення патентної чистоти заявок. Всі патентно-інформаційні матеріали зосереджуються під Всесоюзної патентно-технічній бібліотеці, за галузями - в спеціалізованих галузевих інформаційних інститутах. Pабот по створенню патентних фондів в СССPорганізовує ВІНІТІ, а в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості - ЦНІІТЕнеф-техім.

У СССPпатентну інформацію організовує Центральний науково-дослідний інститут патентної інформації та техно-економічних досліджень. Всі патентно-інформаційні матеріали з десятків країн зосереджує Всесоюзна патентно-технічна бібліотека.

Для всебічної інформації про розвиток науки і техніки створюються галузеві і територіальні патентні фонди, де зосереджуються опису всіх винаходів, що використовуються для визначення патентної чистоти заявок. Всі патентно-інформаційні матеріали зосереджуються під Всесоюзної патентно-технічній бібліотеці, за галузями - в спеціалізованих галузевих інформаційних інститутах. Pабот по створенню патентних фондів в СССPорганізовує ВІНІТІ, а в нафтопереробній та нафтохімічній промисловості - ЦНІІТЕнефтехім. Патентні служби підприємств здійснюють патентний пошук, отримання і переробку патентної інформації, перевірку патентної чистоти і патентного здатності виробів, що розробляються і виготовляються на підприємстві, організацію та ведення патентування нових розробок.