А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Зобов'язання - орендар

Зобов'язання Орендаря внести суму орендної плати вважається виконаним після отримання Орендодавцем суми закриття угоди.

Зобов'язання орендаря проводити внутрішній ремонт залежить від умов орендногодоговору. У деяких випадках орендарі приймають це умова, в інших - за ремонт відповідає власник будівлі. Слід провести докладне обстеження приміщень і вивести щорічну середню величину витрат на поточний і капітальний ремонт для даних умов. Витратина періодичний декоративний ремонт центральних сходів і коридорів можуть бути оцінені без особливої ??праці та приведені до річного виміру.

Контракти також містять умови, що регулюють порядок експлуатації та обслуговування предметів оренди, зобов'язаньорендарів не розголошувати технічних секретів. Лізингові контракти мають позиції, що регулюють діяльність сторін при форсмажор, арбітражі.

Таблиця складається для страхування сум неамортизованої вартості обладнання, а також для визначення сумизобов'язань орендаря перед лізингодавцем на той чи інший період у разі втрати обладнання, його псування або випадкової загибелі.

Крім того, в необхідних випадках визначається розмір дотацій на розвиток соціальної сфери виходячи із зобов'язань орендарів пофінансуванню перебувають на їхньому балансі окремих об'єктів цієї сфери. Кооперативам зазначені дотації не передбачаються.

У зв'язку з цим представники орендодавця часто висловлюють побоювання в тому, що кошти ремонтного фонду орендарі будуть використовувати неза призначенням, а головним чином на поповнення фонду оплати праці. Проте слід нагадати, що одним з основних пунктів договору оренди є зобов'язання орендаря щодо забезпечення збереження орендованого майна та право орендодавця здійснюватисистематичний контроль за наявністю та станом переданого в оренду майна. Прийняття орендним колективом на себе всієї повноти відповідальності за стан і відновлення основних засобів створює економічні передумови для їх подальшого викупу іперетворення в колективну власність членів орендного колективу.

Деякі економісти називають оренду або орендний підряд безнорматівной моделлю госпрозрахунку. Крім того, договір про оренду сам по собі носить нормативний характер, передбачає певнізобов'язання орендаря щодо відтворення та збереження виробничого і соціального потенціалу трудового колективу. Тим самим побічно встановлюється певна норма відрахувань на соціально-економічний розвиток колективу.

Являєсобою таблицю узгодженої залишкової вартості орендованого обладнан-ня на різні дати, що збігаються, як правило, з датами здійснення лізингових платежів. Застосовується у випадках, коли основний лізинговий контракт передбачає право орендаря достроковоприпинити операцію з причини непередбачено швидкого морального старіння устаткування. Зобов'язання орендаря у такому випадку дорівнюють сумі залишкової вартості, зазначеної для відповідної дати в таблиці. Якщо обладнання реалізується на ринку за ціною меншою, ніжсума, що значиться в таблиці, орендар зобов'язаний відшкодувати лізингової компанії різницю в цінах.

Штраф (futreinte) припускає використання в кінцевому рахунку тієї ж по суті неустойки, тільки стягуваної за порушення зобов'язання, створеного або певнимчином трансформованого юрисдикційних органах, який одночасно визначає умови стягнення санкцій. Штраф може, як нам здається, мати значення головним чином у випадках, коли відповідні відносини взагалі не врегульовані законом або присвячене їмзаконодавство залишає відкритим питання про розмір штрафної відповідальності, а сторони конкретного договору не скористалися наданою їм можливістю визначити неустойку за порушення його умов. Така необхідність виникає тепер стосовно до договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та інших робіт. Штраф може зіграти свою роль і у випадках, коли необхідність реального виконання зобов'язання вступає в протиріччя з істотними інтересами боржника. Найбільш яскравий приклад - зобов'язання орендаря звільнити займане ним приміщення. Правил розгляду господарських спорів державними арбітражами, які передбачають можливість покладання юрисдикційними органами (судом і арбітражем) штрафу на сторону, ухиляється від виконання рішення. Малося на увазі, що в господарських відносинах, розрахованих на укладення великого числа договорів (в масштабах країни - сотень мільйонів), штрафні санкції завжди передбачені в нормативних актах.

Крім того, необхідно врахувати, що новація припиняє також додаткові зобов'язання, пов'язані з первісним, якщо інше не передбачено угодою сторін. Наприклад, між сторонами спочатку був укладений договір оренди майна. При цьому належне виконання орендарем його обов'язки по внесенню орендних платежів було забезпечено заставою будь-якого майна. Це означає, що нове зобов'язання орендаря (покупця) про оплату майна заставою забезпечено вже не буде. Разом з тим в угоді про новації сторони можуть домовитися про те, що договір застави продовжує діяти, тепер забезпечуючи виконання зазначеного обов'язку покупця.

При довгостроковій оренді може передбачатися умова про амортизацію і зменшенні зобов'язань протягом періоду оренди. Орендодавець може застосовувати до орендованого обладнання той же метод амортизації, що і до капітальних активів, що знаходяться в його власності. Слід зазначити, що період амортизації орендованого устаткування завжди дорівнює терміну договору оренди, навіть якщо термін експлуатації цих активів перевищує термін їхньої оренди. Згідно FASB N 13 потрібно також, щоб обсяг зобов'язань по довгостроковій оренді протягом строку оренди зменшувався за процентним методом. У відповідності з цим методом кожен платіж по оренді складається з двох частин: виплата основної суми та виплата відсотків; зобов'язання орендаря повинні скорочуватися на суму основних виплат.