А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альні

Сплави альні та альнико мають відносно низьку теплопровідність, велику твердість і грубозернисту структуру. Тому вони крихкі, схильні до розтріскування, освіти раковин, викришування частинок на оброблюваної поверхні, сколів покраях і в холодному стані, за рідкісними винятками, абсолютно не допускають обробку різанням.

Криві розмагнічування сплаву залізо-хром - кобальт. Сплави альні та альнико, деформуються в гарячому стані, застосовують замість литих і металлокерамі-чеських альникопри виробництві мініатюрних магнітів, що випускаються великими серіями, так як в цих умовах процес штампування продуктивніше й дешевше процесів литва і спікання. Сплави альні марок 20НЮ, 22НЮ і 25НЮ застосовують в магнітах масового випуску через відсутність в їх складідефіцитного кобальту.

Сплав альні з добавкою кремнію називали альнісп, а сплав альні з кобальтом - альнико; сплав альнико з вмістом кобальту 24% - магніко. Кожен з цих сплавів тепер має марку, що складається з букв і цифр, проте в заводських кресленнях іноді можназустріти і колишні назви сплавів.

Сплав альні з добавкою кремнію називали альнісі, а сплав альні з кобальтом - альнико; сплав альнико з вмістом кобальту 24% - магніко. Кожен з цих сплавів тепер має марку, що складається з букв і цифр, проте в заводськихкресленнях іноді можна зустріти і колишні назви сплавів.

Сплави типу альні надзвичайно тендітні, не обробляються різальним інструментом, виготовляються тільки литтям і не можуть застосовуватися для магнітів, що піддаються великим динамічним навантаженням. Однак вонимають безсумнівні переваги: ??висока магнітна потужність, менша вартість і більша стабільність магнітних властивостей в експлуатації, додавала їм останньою операцією обробки - високим відпусткою.

Сплави типу альні при спеціальній обробці (магніко)дозволяють створити потужні магніти.

Недоліком сплавів альні та альнико є їх велика твердість, крихкість і погана оброблюваність, тому магніти з них доводиться виготовляти литими і обробляти шліфуванням. Невеликі магніти вагою до 50 - 100 г вигіднішевиготовляти з дрібних порошків методами пресування і спікання (див. гл.

Властивості тонколистових електротехнічних сталей по ГОСТ 802 - 54. Магніти із сплавів альні, альнико, магніко відрізняються великою механічною твердістю і крихкістю. Вони ие піддаються обробцірізанням, не свердляться.

Недоліком сплавів типу альні, альнико і магніко є трудність виготовлення з них виробів точних розмірів внаслідок крихкості і твердості сплавів, що допускають обробку тільки шляхом шліфування.

Дисперсійно-твердіючих сплавитипу альні мають при висо кою коерцитивної силі низьку залишкову магнітну індукцію Підвищити її можна підбором складу сплаву і отриманням магнітної текстури матеріалу при охолодженні сплаву в магнітному полі. Кращі результати при магнітній текстурі дає сплав зпідвищеним вмістом кобальту (20 - 25%) при зниженому вмісті нікелю (11 - 15%) і алюмінію (8 - 10%), який отримав назву магнітн - crja /d Co ко. У сплаві магніко в напрямку текстури можна досягти дуже високих властивостей: У г Сталь, 11000 - 13500 гаус ZZ при Яс500 - 650 Ерстед.

Магніти із сплавів альні, магніка через сталості їх структур зазвичай стабілізації не піддають.

Недоліком сплавів типу альні, альнико і магніко є трудність виготовлення з них виробів точних розмірів, внаслідок крихкості і твердості, що допускаютьобробку тільки шляхом шліфування. Тому дрібні вироби виготовляють методами порошкової металургії, отримуючи металокерамічні магніти. Виготовлення їх зводиться до пресування порошку, що складається з подрібнених тонкодисперсних магнітнотвердих сплавів, і доподальшого спікання при високих температурах за аналогією з процесами випалювання кераміки. Дрібні деталі при такій технології виходять досить точних розмірів і не вимагають подальшої обробки.

Недоліком сплавів типу альні та альнико є трудністьвиготовлення виробу точних розмірів зважаючи крихкості до твердості, що допускають обробку тільки шліфуванням.

Недоліком сплавів типу альні, альнико і магніко є трудність виготовлення з них виробів точних розмірів внаслідок крихкості і твердостісплавів, що допускають обробку тільки шляхом шліфування.

Магніко - сплав альні з найбільшим вмістом кобальту.

У сплаві, званому альні (марка АН2), міститься 13% А1246% №, 3 5% Си; інше - залізо. Добавка до цих сплавів міді, титану та особливо кобальту взначній мірі підвищує їх магнітні властивості.

Матеріали типу вікаллоя і альні, як показує крива 2 вельми близькі до цього ідеалу. Звичайні електротехнічні сталі мають петлю гістерезису типу петлі 3 на рис. 4.14 і не забезпечують скільки-значного гістерезисна моменту.

Матеріали типу вікаллоя і альні, як показує крива 2 вельми близькі до цього ідеалу. Звичайні електротехнічні сталі мають петлю гістерезису типу петлі 3 на рис. 4.14 і не забезпечують скільки-небудь значногогістерезисна моменту.

Спресовані деталі зі сплавів альні та альнико спекают в трубчастій електричній печі при температурі 1280 - 1290 з 2 - 3-годинний витримкою при цій температурі, а потім охолоджуються в баку з проточною водою. Спікання проводять у середовищівідновного газу водню або диссоциированного аміаку.

У групу литих сплавів альні та альнико входять сплави типу альні (А1 - №), альнісі (Al-Ni-Si) і альнико (Al-Ni-Co), Основна область застосування цих сплавів - магніти для вимірювальних приладів, автоматичних іакустичних пристроїв, поляризованих реле, магнето, електричних машин, магнітних муфт, опор і гальм.

Інші фізичні властивості сплавів альні та альнико. Механічна міцність литих виробів із сплавів альні та альнико відносно невелика через їх крихкостіта наявності в них дрібних раковин, що є джерелами концентрації напружень. Зазначені значення параметрів обмежують допустиму окружну швидкість чи.

Хімічний склад металлокерамі-чеських сплавів альні та альнико, застосовуваних у СССР, Лише незначновідрізняється від складу литих альні та альнико.

Магніт виконаний зі сплаву альні, а керн і черевик зі сталі Ст. Котушку 38 укріплюють на двох пластинчастих пружинах, з'єднаних між собою тягою і направляючих рух котушки в кільцевому зазорі.

Альнико -модернізований сплав альні з додаванням кобальту. Має кілька підвищені магнітні властивості. Область застосування та ж, що і у альні.

Із сплавів типу АН (альні), АНКО (альнико) та інших, що не піддаються механічній обробці, можна виготовляти дрібнімагніти прессовкой і спіканням їх із дрібного порошку. Магнітні характеристики таких металокерамічних магнітів аналогічні характеристикам плавлених зразків.

Кобальт, введений в сплав альні (до 5%), уповільнює розпад.

Основне значення міді в сплавахальні і альнико полягає у зменшенні залежності магнітних властивостей від технології виготовлення. Мідь зменшує залежність магнітних властивостей від порушень режиму термообробки і прискорює процес розпаду р-фази виливків з альнико, дозволяючи отримувати високі магнітнівластивості при охолодженні цих виливків на повітрі або в струмені повітря. Без міді процес розпаду завдяки наявності кобальту протікає дуже повільно. У сплавах альні мідь вирівнює властивості виливків в межах плавки.

Кільцеві магніти відливають знікель-алюмінієвих сплавів (альні, АН, АНМ) з присадками інших металів. Для створення сильних магнітних полів кільцеві магніти мають значний обсяг і вага.

Металокерамічні магніти виходять спіканням порошків із сплавів альні та альнико.

Помічено, що при термічній обробці сплаву альні на поверхні зразків досить сильно міняється зміст алюмінію та інших складових, однак при сточуванням шару в 1 - 2 мм ці спотворення не мають місця. В інших сплавах ці впливи не виявлені. Більш високівмісту алюмінію викликають втрату стабільності збудження спектру.

Для магнітоеластов можна застосовувати мелені сплави типу альні, ферити, а також тонкі порошки железокобальтових сплавів.

Ще більш високими магнітними властивостями володіє сплав альні,що містить нікель, алюміній і мідь.

Найбільше промислове значення мають металлокерамі-етичні магніти типу альної (Al Ni), альник (Al Ni Co) і Магніко. Виготовлення цих магнітів методами порошкової металургії дозволяє отримувати вироби складної форми і точнихрозмірів з однорідною дрібнозернистою структурою і строго витриманим кількістю добавок (Со, Сі, Ti, Zr, Si), що підвищують магнітні властивості.

З групи металокерамічних спечених магнітів найбільш важливими є альні та альнико. Ці сплави дуже крихкі і тверді,їх не можна обробляти різанням. У зв'язку з цим більш вигідно готувати магніти невеликих розмірів методами порошкової металургії, а не литтям. Міцність завдяки дрібнозернистий значно вище, ніж у литих сплавів.

Для виготовлення постійних магнітівзастосовують спеціальні сплави (альні, альнико, магніко), що володіють дуже високими магнітними властивостями.

Схема універсального колекторного двигуна (УКД (а і його механічні характеристики (б. При застосуванні більш дешевого магнітотверді матеріалу, наприклад альної (Al - Ni - Fe), що має більш вузьку петлю гістерезису, для підвищення робочого обертального - моменту ротор роблять з явно вираженими полюсами . Такий двигун називають реактивно-гістерезисна.

Деякі стандартні железонікельалюмініевие сплави, наприклад АНЗ типу альні та АНК04 типу альнико, з яких виготовляються магніти, наведені в табл. 34 де дано їх склад, термічна обробка і магнітні властивості.

В сучасних Індуктори постійні магніти виготовляються із сплавів альні, альнісі, альнико і часто мають форму прямокутників.

Шлях струму у вимірювальному механізмі магнітоелектричної системи. Постійний магніт NS виготовляється з високоякісних нікельалюмінійкобальтових сталей (альні, альнико, магніко) з великою питомою магнітною енергією і дозволяє отримати в зазорі індукцію порядку 2000 - 3000 гс.

Металокерамічний метод виробництва магнітів з таких металевих сплавів, як альні, Куніков та ін, має ряд переваг у порівнянні зі звичайними методами.

Сплав альні з добавкою кремнію називали альнісі, а сплав альні з кобальтом - альнико; сплав альнико з вмістом кобальту 24% - магніко. Кожен з цих сплавів тепер має марку, що складається з букв і цифр, проте в заводських кресленнях іноді можна зустріти і колишні назви сплавів.

До групи литих сплавів альні та альнико входять сплави типу альні (А1 - №), альнісі (Al-Ni-Si) і альнико (Al-Ni-Co), Основна область застосування цих сплавів - магніти для вимірювальних приладів, автоматичних і акустичних пристроїв, поляризованих реле , магнето, електричних машин, магнітних муфт, опор і гальм.

Сплав альні з добавкою кремнію називали альнісп, а сплав альні з кобальтом - альнико; сплав альнико з вмістом кобальту 24% - магніко. Кожен з цих сплавів тепер має марку, що складається з букв і цифр, проте в заводських кресленнях іноді можна зустріти і колишні назви сплавів.

До литим відносять сплави систем залізо - нікель - алюміній (альні), залізо - нікель-алюміній-кобальт (альнико), леговані в деяких випадках міддю, титаном, ніобієм та іншими елементами. Марки сплавів складені з умовних буквених позначень елементів, що входять в сплав крім заліза.