А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Устаткування - контроль

Устаткування контролю складається з схем, контролюючих правильність виконання передач та операцій, і блоку контролю, що збирає сигнали ошібек, несправностей і здійснює пуск програм аналізу помилок за допомогоюблоку переривання.

Устаткування контролю та управління забезпечує режим роботиPТК і якість продукції, що випускається.

Начальник ділянки зобов'язаний перевіряти готовність обладнання контролю та автоматизації до пуску після ремонту та брати участь у пуску післяремонту та після аварійної зупинки. Він повинен забезпечувати виконання підлеглими правил техніки безпеки і протипожежних заходів, а також внутрішнього розпорядку та трудової дисципліни. Начальник ділянки розподіляє підлеглих працівників по ділянці зурахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи; видає щоденне завдання на роботу і вимагає якісного і своєчасного його виконання; організовує заходи, спрямовані на підвищення знань підлеглих.

У разі неполадок в роботі обладнання контролю таавтоматики на ділянці начальник зміни повинен прийняти заходи до виявлення причин неполадок і строковим їх усунення.

Начальник ділянки зобов'язаний перевіряти готовність обладнання контролю та автоматики до пуску після ремонту та брати участь у пуску після ремонту іпісля аварійної зупинки. Він повинен забезпечувати виконання підлеглим персоналом правил техніки безпеки і протипожежних заходів, а також внутрішнього розпорядку, виробничої і трудової дисципліни. Начальник ділянки розподіляє по ділянціпідлеглих працівників з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи; видає щоденне завдання на роботу і вимагає якісне і своєчасне його виконання; організовує заходи з підвищення знань підлеглих.

У разі неполадок в роботі обладнання контролю таавтоматики на ділянці начальник зміни повинен прийняти заходи до виявлення причин неполадок і строковим їх усунення. Якщо характер несправності може привести до серйозного порушення ходу технологічного процесу або створення аварійної ситуації, начальник зміни повиненнегайно повідомити про це до відома начальника цеху служби контролю і автоматики і заступника начальника цеху з експлуатації. Начальник зміни зобов'язаний брати участь у пуску технологічних установок, що відбувається в його зміні. Він має право в разінеобхідності тимчасово збільшити число чергових приладист в бригаді на окремих ділянках заводу за рахунок інших ділянок.

Начальник ділянки зобов'язаний перевіряти готовність обладнання контролю та автоматики до пуску після ремонту та брати участь у пуску післяремонту та після аварійної зупинки. Він повинен забезпечувати виконання підлеглим персоналом правил техніки безпеки і протипожежних заходів, а також внутрішнього розпорядку, виробничої і трудової дисципліни. Начальник ділянки розподіляє поділянці підлеглих працівників з урахуванням їх кваліфікації та досвіду роботи; видає щоденне завдання на роботу і вимагає якісне і своєчасне його виконання; організовує заходи з підвищення знань підлеглих.

У разі неполадок в роботі обладнанняконтролю і автоматики на ділянці начальник зміни повинен прийняти заходи до виявлення причин неполадок і строковим їх усунення. Якщо характер несправності може привести до серйозного порушення ходу технологічного процесу або створення аварійної ситуації, начальникзміни повинен негайно повідомити про це до відома начальника цеху служби контролю і автоматики і заступника начальника цеху з експлуатації. Начальник зміни зобов'язаний брати участь у пуску технологічних установок, що відбувається в його зміні. Він має право вразі потреби тимчасово збільшити число чергових приладист в бригаді на окремих ділянках заводу за рахунок інших ділянок.

При ремонге технологічної апаратури одночасно ремонтують обладнання контролю та автоматики, вбудоване в той чи іншийапарат.

Про виконану за зміну роботі, про відхилення в роботі обладнання контролю та автоматики та вжиті заходи щодо ліквідації відхилень, про необхідні найближчих профілактичних заходах, що сприяють поліпшенню роботи засобів контролю та автоматикиначальник зміни записує в журналі приймання та здавання змін. Начальник зміни підпорядковується начальнику цеху та оперативно змінному диспетчеру заводу.

Про виконану за зміну роботі, про відхилення в роботі обладнання контролю та автоматизації та вжиті заходи щодоліквідації відхилень, про необхідні найближчих профілактичних заходах, що сприяють поліпшенню роботи засобів контролю та автоматизації, начальник зміни записує в журналі приймання та здавання змін. Начальник зміни підпорядковується начальнику цеху та оперативно -змінному диспетчеру заводу.

Про виконану за зміну роботі, про відхилення в роботі обладнання контролю та автоматики та вжиті заходи щодо ліквідації відхилень, про необхідні найближчих профілактичних заходах, що сприяють поліпшенню роботи засобівконтролю і автоматики начальник зміни записує в журналі приймання та здавання змін. Начальник зміни підпорядковується начальнику цеху та оперативно змінному диспетчеру заводу.

Таким чином, в залежності від кількісного складу та різноманітності обладнання контролю таавтоматики, а також від організаційної структури заводу відповідно і стосовно змінюється структура служби До і А.

У зимовий час у місцевостях з сильними морозами умови - експлуатації обладнання контролю та автоматизації значно ускладнюються.Проявляється небезпека замерзання води в трубопроводах та їх розриву. Тому необхідно вживати заходів до обігріву трубопроводів і окремих приладів водяною парою або іншими засобами.

Устаткування, що входить вPТК, ділиться на обладнання обробляє,обслуговуюче та обладнання контролю та керування. До обробному обладнання відноситься основне технологічне устаткування, модернізоване для роботи з промисловими роботами.

Разом із зростанням труднощів експлуатації в зимовий часзбільшується і небезпека в роботі по обслуговуванню обладнання контролю та автоматики і ще більше набуває значення дотримання зазначених, правил з техніки безпеки.

Контрольні операції класифікуються за кількістю основних операцій, що підлягають контролю,частоті контролю, збігу по часу операцій і контролю, устаткуванню контролю, стадіям контрольованих операцій, призначенням контролю, рівню автоматизації контролю, способом контролю.

Pежім спікання футеровки. Найбільш раціонально двоповерхова розташування,при якому на першому поверсі розташовуються трансформатори, конденсаторна батарея, шини та кабелі, а на другому - обладнання контролю та керування. Гідравлічна насосна станція з міркувань техніки безпеки виноситься за межі дільниці печей.

?ассматріваемое нижче організаційно-структурна побудова служби До і А дається як приклад для заводу з середньою виробничою потужністю, але зі значним і складним парком устаткування контролю і автоматики.

Pассматріваемое нижче організаційно-структурнийпобудова служби До і А дається як приклад для заводу з середньою виробничою потужністю, але зі значним і складним парком устаткування контролю і автоматики.

Структурна схема зв'язку за допомогою апаратури К-120 і СИП-ТСК. Крім того, вона містить генераторноеустаткування, що виробляє всі несучі, сигнальні та контрольні частоти, необхідні для роботи обладнання, електроживлячих пристроїв, обладнання контролю групових трактів (КГТ), сигналізації та блокування несправних груп каналів.

Методи контролюдостовірності при обробці інформації в АСУ класифікують за кількістю основних операцій, які охоплюються контролем - одиничний (одна операція), груповий (група послідовних операцій), комплексний (контролюється, наприклад, процес збору даних): по частотіконтролю - безперервний, циклічний, періодичний, разовий, вибірковий, по відхиленнях; по часу контролю - до виконання основних операцій, одночасно, в проміжках між основними операціями, після них; по виду обладнання контролю - вбудований, контроль здопомогою додаткових технічних засобів, безаппаратурний; за рівнем автоматизації - ручний, автоматизований, автоматичний.

Методи контролю достовірності при обробці інформації в АСУП класифікують: за кількістю основних операцій, які охоплюютьсяконтролем - одиничний (одна операція); груповий (група послідовних операцій); комплексний (контролюється, наприклад, процес збору даних); по частоті контролю - безперервний, циклічний, періодичний, разовий, вибірковий, по відхиленнях; по часу контролю - довиконання основних операцій, одночасно, в проміжках між основними операціями, після них; по виду обладнання контролю - вбудований, контроль за допомогою додаткових технічних засобів, безаппаратурний; за рівнем автоматизації - ручний, автоматизований,автоматичний.

Вимоги, що пред'являються до приладів і засобів автоматизації в виробництвах сірчаної кислоти, в першу чергу визначаються властивостями середовищ, параметри яких вимірюються. Для більшості стадій СКП слід враховувати запиленість (газоподібнихсередовищ), температуру і концентрацію речовин, що викликають корозію в газових та рідинних потоках, а також запиленість і зміст SO2 і S03 в атмосфері приміщень, де встановлюється обладнання контролю та регулювання. Вплив температури середовищ і концентрації речовин,викликають корозію, враховуються при підборі відповідних матеріалів для вузлів датчиків, дотичних з середовищем (стр. При вимірюванні концентрації запилених середовищ застосовуються спеціальні способи очищення та підготовки проби газу на аналіз. Деякі варіантисистем очищення і підготовки розглянуті на стор Щоб уникнути корозії щитових засобів контролю та автоматизації, а також зберегти їх експлуатаційні характеристики в умовах запиленості та забрудненості атмосфери виробничих приміщень, необхіднамаксимально можлива централізація управління з очищенням та кондиціонуванням повітря, що подається в диспетчерські пункти. Це дозволяє знизити витрати на експлуатацію приладів і збільшить термін їхньої служби.

Читач зрозуміє, з якими труднощами пов'язаневизначення збитку, викликаного забрудненням. Якщо втрата здоров'я може бути будь-яким шляхом визначена, а шкода, завдана майну корозією і забрудненням, може мати грошове вираження, то втрату зовнішнього вигляду або втрати естетичного характеру оцінити вгрошах неможливо. Точно так само зазвичай важко оцінити зниження збитку, пов'язане з встановленням обладнання контролю.

Гіпо. хлоратор з гідравлічним приводом. Дозатори хлору можуть управлятися вручну або автоматично на основі даних про витрату хлору або порезультатами вимірювання концентрацій залишкового хлору, а також на основі того й іншого. За допомогою ручного регулювання встановлюють безперервну і постійну інтенсивність подачі хлору. Таке регулювання може бути задовільним тільки в тому випадку, якщопотреба в хлорі і витрата води залишаються постійними і присутній оператор, що виконує необхідну регулювання. Устаткування автоматичного пропорційного контролю дозволяє регулювати інтенсивність подачі хлору для забезпечення постійної заданоїдозування при всіх величинах витрати. Це досягається шляхом вимірювання витрати в магістралі і Використання трансмітера для передачі сигналів до дозатора хлору. При автоматичному контролі залишкового хлору використовується аналізатор, який визначає концентраціюзалишкового хлору трохи нижче точки введення. При комбінованому контролі витрати хлору і концентрації залишкового хлору (рис. 7.21) підтримується задана концентрація залишкового хлору незалежно від потреб і коливань витрати. Дозатор реагує на сигнали,йдуть як від трансмітера витратоміра, так і від аналізатора залишкового хлору. Ця система найбільш ефективна в тому випадку, коли подача первинного хлору регулюється шляхом вимірювання витрати, а контроль залишкового хлору проводиться для коригування дозування. Длявимірювання витрати розчинів гіпохлориту використовують нагнітальні діафрагмові насоси з механічним або гідравлічним приводом.

Деякі гумові вироби вимагають застосування гумових цементів в технологічному процесі. Pезіновие цементи отримують шляхом змішування неотвержденной гумової суміші з розчинником. Технологія, що використовує VOCs, повинна мати деякі види обладнання для контролю виділень. Таке обладнання може бути системою відновлення розчинника або термоокіслітелем. Термоокіслітель - це система спалювання, яка руйнує VOCs допомогою горіння і зазвичай потребує такої паливної добавці, як природний газ. Без обладнання контролю виділень VOCs можуть викликати проблеми зі здоров'ям на підприємстві і в даній місцевості. Якщо леткі органічні сполуки являють собою фотохімічно реактивні речовини, то вони вплинуть на озоновий шар.

Основний недолік планувань, що використовують печі з висувним подом, полягає в охолодженні подів і, отже, відставанні нагріву низу садки, а також у тому, що при транспортуванні відбувається руйнування кладки подів. Тому в ряді нових цехів передбачається установка камерних печей зі стаціонарним подом, що обслуговуються підлогової завантажувальної машиною, і розширення складу та відділення обробки (фіг. Метал поступає з прокатного цеху на платформах по залізничній колії в перший 18-метровий проліт складу. Наприкінці складу встановлені стелажі для пакетіровкі металу. С них прутки, пакетовані в скоби, забираються завантажувальної машиною) і доставляються для відпалу в будь-яку звільнилася піч. Після відпалу метал проходить остаточне охолодження на стелажах, розташованих між печами в кожному прольоті //, //??/і IV. Зі стелажів метал надходить на контроль і обробку. Після редагування від прутків відрізаються проби на дискових пилках 6 і прутки надходять на столи-рольганги 7 для светленія, контролю поверхневих дефектів і їх зачистки на наждакових верстатах. Кожне робоче місце включає два столи-рольганга з розташованим між ними наждаковим верстатом. Другий рольганг має кишеню для збору прутків після огляду. Прийняті прутки зважуються на терезах 9 і надходять на проміжний склад готової продукції, з якого відправляються у вагонах по залізничних коліях, наявним у кожному прольоті. Вельми істотно для роботи отжігательних цехів сортового прокату правильне визначення кількості обладнання контролю та обробки прутків. При недостатній кількості робочих місць та площ дуже часто ад'юстаж перетворюється на вузьке місце виробництва.