А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Обкатних машин

Обкатані машини призначені в основному для розкочування зовнішніх і внутрішніх пороків на трубах, головним чином внутрішніх рисок, що виходять при прокатці на автоматичному стані. В результаті розкочування діаметр труби збільшується,зовнішня і внутрішня поверхні її стають гладкими, і труба набуває круглу форму. Товщина стінки труби стає більш рівномірною, так як при обкатці разностенность її зменшується.

Обкатних машин налаштовують так, щоб осі її валків розташовувалисяпаралельно осі прокатки, що перевіряють за спеціальними базовим відмітками на станині. Вісь обкатки повинна знаходитися нижче осі стана на 8 - 15 мм. Така настройка необхідна для того, щоб труба при обкатці весь час тулилася до нижнього підтримуючого холостому ролику аболінійці і не вислизала вгору, так як верхньої лінійки в обкатних машинах рейкових установок зазвичай немає. Вступні і вивідні проводки обкатом машини встановлюють точно по осі обкатки. Внутрішній діаметр їх приймають більше діаметра обкатують труби на 20 - 40 мм.

Лінійки обкатних машин подібні лінійкам прошивних станів.

Оправки обкатних машин піддають після відливання обточуванні із застосуванням копіра. Їм надають циліндричну або конічну форму в залежності від системи калібрування валків обкатних машин. Стійкість оправокзазвичай 25 - 50 проходів. Зношені оправки кілька разів перетачівают на менший розмір.

Знос оправки автоматичного стану. У обкатних машинах застосовуються виключно чавунні валки з вибіленої поверхнею. Спроби застосовувати валки з легованої сталі дляполіпшення умов захоплення, успіху не мали, так як налипання металу на поверхню бочки призводило до механічних пошкоджень поверхні труби. Крім того, спостерігався швидкий знос таких валків.

Діаметр оправки обкатом машини визначають з таблиці прокатки.

До складу обкатом машини входять: робоча кліть, головний привід, передній і задній столи та допоміжні механізми.

Вихідна сторона обкатом машини призначена для виконання тих самих операцій, що й вихідна сторона прошивного табору, і не має ніякихпринципових конструктивних особливостей.

При налаштуванні обкатних машин відстань між валками встановлюють приблизно на 1 - 3 мм менше діаметра труби, прокатаної на автоматичному стані. Такий розчин валків є орієнтовним. Перед завданнямтруби в обкатних машин валки зазвичай кілька розводять, а після здійснення захоплення зводять знову поворотом штурвала. Надалі при обкатці розчин валків регулюють за показаннями амперметра, включеного в мережу живлення якоря двигуна табору. Величина струму приобкатці труби характеризує навантаження на двигун і повинна зберігатися приблизно постійною.

Матеріал лінійок обкатних машин має склад, аналогічний лінійок прошивних станів; термічна обробка тих і інших лінійок також однакова.

Стійкістьлінійок обкатних машин становить 500 - 700 проходів для середніх і великих установок і до 1000 для малих.

Вивідний стіл обкатом машини являє собою жолоб із змінними коритоподібними проводками. У днищі жолоба вмонтовані ролики рольганга, що виводять трубу зтабору. Для оберігання роликів від ударів при обкатці труби відвідний рольганг, як і ввідна, зроблений підйомним.

Pабочіе валки обкатом машини аналогічні валянням з циліндричною калібруванням, застосовуваним в автоматичних установках.

Гідравлічнийгоризонтальний прес.

Заготівля в обкатних машин задається штовхачем, наконечник якого має сферичну форму, що сприяє видаленню окалини з торця заготовки.

Разом з тим обкатані машини дуже часто, внаслідок поганого захоплення труби або череззатримок з інших причин, в якийсь відрізок часу стають вузьким ланкою. За усуненні неполадок обкатані машини, що мають більш високу пропускну здатність, ніж попередні стани, встигають прокатати скупчилися труби. Пропускна здатність обкатних машинповинна бути на 10 - 20% більше пропускної здатності автоматичного стану. Крім того, при переході на автоматичне керування роботою обкатних машин відповідно передбачають і підвищену швидкість пересування упорного підшипника.

На вступній стороніобкатом машини встановлені перекриття-Ватель, прийомні важелі та вступної рольганг. Перекриватель розташований над вступним рольгангом і служить для пропуску труб, що йдуть з автоматичного стану до другої обкатом машині, або для передачі недоката в кишеню для шлюбу. Прийомніважелі, призначені для планового укладання труб на вступній рольганг, маються тільки в станах нових конструкцій і закріплені на загальному поздовжньому валу, які отримують ка-чательного рух від пневматичного циліндра.

На вступному столі обкатом машинивстановлюють змінні пустотілі проводки, службовці для направлення в неї труби з дорном, а також для утримання її в процесі обкатки від биття. Внутрішній діаметр проводок робиться більше діаметру труби на 20 - 40 мм.

З вивідного жолоби обкатом машини трубавикидається на дорноізвлекатель. Завдяки збільшенню діаметра труби після обкатки витяг дорна з неї відбувається порівняно легко.

Pабочая кліть обкатом машини. Нахил робочих валків обкатом машини нової конструкції забезпечується відповіднимрозташуванням гнізд підшипників в подушках.

Матеріал валків і лінійок обкатом машини такою ж, як і на автоматичних установках.

Товщина стінки труби після обкатом машини 5 5 в цьому випадку визначається з урахуванням потовщення або утонения стінки приредукування.

Принципова схема автоматичного керування обкатних машин відрізняється від схеми, застосовуваної для прошивних станів, тільки тим, що початковий імпульс на роботу механізмів вихідний боку дається вальцювальником, а не струмовим реле,оскільки навантаження на головний двигун при обкатці має значні коливання.

Лише в установках з потужними обкатних машин зменшення товщини стінки може бути більш помітним (при прокатці тонкостінних труб.

Далі трубу з дорном задають в обкатоммашину, де труба, обкативая між двома косорасположен-ними валками, набуває гладку поверхню.

Конструкція лінейкодержателей, кріплення і регулювання лінійок обкатних машин такі ж, як у прошивних станів, за винятком приводу установки верхньоїлінійки, який на обкатних машинах здійснюється вручну від штурвала. Деякі обкатані машини обладнані спеціальними пристосуваннями для утримання оправки у вогнищі деформації після того, як вона виходить з прокатуваної труби. Це пристосування кріпиться доверхньому лінейкодержателю, привід його - пневматичний. У цьому випадку процес прокатки ведуть без верхньої лінійки.

У зв'язку з тим, що на обкатних машинах відбувається збільшення діаметра або, як кажуть, підйом по діаметру, зовнішній діаметр труби, що надходить наобкатних машин, буде залежати від величини цього підйому. Підйом по діаметру складає при обкатці 3 - 10% від діаметра труби в автоматичному стані, але ніколи не перевищує 20 - 25 мм, причому чим тонше стінка труби і більше діаметр, тим більше підйом.

Величина питомоготиску три раскатке труб в обкатних машинах коливається в дуже широких межах - від 10 до 25 кг /мм2 і в значній мірі залежить від температури, ступеня розкочування і кута подачі.

Після рейкового табору труба з дорном задається в обкатних машин і обкатуєтьсяміж двома бочкоподібними косо розташованими валками.

Pасположеніе обладнання проштовхувати стану (при двох положеннях I і II оправки. Після закінчення проштовхування оправку разом з трубою пропускають через валки обкатом машини. В результаті між - ДУ трубою іоправленням виникає зазор, що дозволяє витягти інструмент з труби. Після вилучення з труби оправку охолоджують і передають для повторного використання.

Схема розгінної штампування великогабаритного днища. 1 - пуансон. 2 - заготовка. 3 - матриця. Pассмотреніе реальнихумов навантаження при виготовленні виробів типу днищ на обкатних машинах показує, що в даному випадку має місце локальне додаток навантаження. Величина зусилля, що викликає деформацію і формоїзмененіє заготовки, змінюється за величиною і напрямком з постійнимзміною точки прикладання.

Сучасні установки з автоматичними станами мають, як правило, дві обкатані машини, так як продуктивність обкатом машини нижче продуктивності автоматичного стану. Подача труб з автоматичного стану проводиться вкожну обкатних машин по черзі.

На установках, де відстань від осі автоматичного стану до осі першої обкатом машини невелика, встановлюють проміжний кишеню з задержніком. При нормальній роботі кожна труба укладається на дно проміжного кишені,з якого пальцями викидача передається в кишеню першою або другою обкатом машини, в залежності від того, яка машина вільна. Датчиками в схемі автоматичного управління, контролюючими наявність труби на вхідній стороні обкатом машини, служать фотореле.

У станах, де відстань від жолоба автоматичного стану до осі першої обкатом машини значно, іноді застосовують для примусового переміщення труб шлепперний транспортер, що дозволяє мати одночасне скупчення 4 - 5 труб. Pабота такого транспортера легкопіддається автоматизації і забезпечує високий темп роботи установки.

Після протягання на рейковому стані труба разом з оправленням надходить на обкатних машин, в якій діаметр труби дещо збільшується, що полегшує витягування з неї оправки.

Післяпротяжки на рейковому стані труба разом з оправленням надходить на обкатних машин, в якій діаметр труби дещо збільшується, що полегшує витяг з неї оправки.

Схема може змінюватися при установці редукційного стану замість калібрувального і привиключення обкатних машин з технологічної лінії.

Pабота з поворотом дорна можлива лише при забезпеченні великий розкочування труби на обкатом машині і застосуванні в цьому випадку фрикційного извлекателя Дорн.

Прокатана на автоматичному стані трубавикидачем подається на похилу решітку, по якій перекочується до обкатних машин (рілінг-машинам), які по принциповому пристрою аналогічні прошивним станам. Обкатка стінок труби проводиться в обкатом машині між двома бочкоподібними валками ікороткою оправленням, встановленій нерухомо по осі обкатки. Технологічна операція обкатки застосовується з метою додання круглої форми трубі, що має значну овальність після прокатки на автоматичному стані, для зменшення разностенності і згладжуваннязовнішньої і внутрішньої поверхонь труби. Зазвичай для забезпечення необхідної продуктивності основного агрегату встановлюються дві обкатані машини.

Для запобігання попаданню в прес окалини і додання торцях округленої форми нагріті заготовки обкатують на обкатних машинах з косорасположен-ними валками, що обертаються в одному напрямку, під впливом яких метал набуває одночасно і поступальний, і обертальний рух.

Аналітичне визначення осьового зусилля при косою прокатці на нерухомій оправці (в прошивних станах або обкатних машинах) викликає великі труднощі. Наявні методики розрахунку не забезпечують отримання достатньо надійних даних і доводиться орієнтуватися лише на фактичні виміри.

Валки калібрувальних станів виготовляються з вибіленого чавуну, хімічний склад якого аналогічний складу матеріалу для валків обкатних машин. Валки відливають з калібрами в профільні кокілі, і при врізання струмка вибілений шар має однакову по всьому периметру калібру глибину.

Сучасні установки з автоматичними станами мають, як правило, дві обкатані машини, так як продуктивність обкатом машини нижче продуктивності автоматичного стану. Подача труб з автоматичного стану провадиться в кожну обкатних машин по черзі.

На даній ділянці технологічного потоку необхідно забезпечити можливість скупчення деякої кількості труб у разі затримок у роботі обкатних машин. З ліквідацією неполадок в роботі обкатом машини тимчасове скупчення труб поступово усувається.

Труба, скочуючись по похилій решітці з автоматичного стану, потрапляє на вступній приводний рольганг однією з обкатних машин, за допомогою якого задається у валки. У обкатних машинах деяких конструкцій замість вступного рольганга встановлюється вступної жолоб, а завдання труб у валки здійснюється пневматичним або фрикційним вталківателем, розміщаються в задній частині жолоба.

Вигнутий кінець, також ускладнює захоплення труби при подальших проходах в автоматичному стані і при обкатці на обкатом машині.

Багатошарові днища можна виготовляти двома способами: послідовної штампуванням шарів на гідравлічному пресі та послідовної обкаткою шарів на обкатом машині. При порівнянні цих способів треба відзначити, що для виробництва багатошарових днищ штампуванням необхідно виготовити комплект змінного оснащення, в той час як при обкатці днище формуется на наявній оснащенні.

Такими ланками в розглянутому процесі є: нагрівальна піч, один або два прошивних табором, автоматичний стан, обкатані машини та калібрувальний стан.