А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Знешламлювання

Перше знешламлювання проводиться в класифікаторі; в злив класифікатора виділяється фракція - 0 2 мм, а піски подаються на друге знешламлювання руди в інший класифікатор, де в злив виділяється клас - 075 мм.

Варіант схемиподрібнення калійних руд при їх підготовці до флотації. Знешламлювання подрібненої руди - відділення тонкодисперсних глинисто-карбонатних домішок, які негативно впливають на процеси флотації і наступного поділу суспензій. Його можливо здійснюватифлотаційним (перед основною флотацією), гідравлічним (шляхом класифікації суспензії подрібненої руди з урахуванням відмінностей у швидкостях осадження глинисто-карбонатних і сольових мінералів), флотаційно-ги-дравліческім (поєднання двох попередніх), гравітаційним абоіншими способами.

Знешламлювання калйних руд з великим вмістом в.о. здійснюється за багатостадійним схемами. Основна кількість шламів виділяється центро-бажаних-гравітаційними методами в гідроциклон і гідросепараторах з подальшим флотаційнимдоізвлеченіем кількості, що залишилася тонкодисперсних глинистих фракцій.

Знешламлювання суміші першої та другої фракцій. Для знешламлювання суміші першої та другої фракцій було взято 475 г суміші.

Лінія знешламлювання - обладнання, за допомогою якогозабезпечується видалення підтоварної води з включенням твердих частинок (шламу) і залишків палива при повному спорожненні резервуара.

Операція знешламлювання резервуарів всіх типів повинна проводитись закритим способом за допомогою або спеціальнопередбаченої для цієї мети техніки, допущеної до застосування на територіїPРосійсько Федерації і має відповідний сертифікат, або ручним насосом, виконаним з неіскристих матеріалів і призначеним для роботи з бензином і дизельним паливом. Привикористанні ручних насосів слив шламу повинен здійснюватися тільки в закриту ємність з мінімально можливою площею відкритої поверхні рідини. Ємність для шламу повинна бути встановлена ??на піддон на прилеглій до резервуару території та заземлена. Признешламлювання всі люки і штуцера, що не відносяться до цієї операції, повинні бути закриті.

Операція знешламлювання резервуарів всіх типів повинна проводитись закритим способом за допомогою або спеціально передбаченій для цієї мети техніки, допущеної дозастосування на територіїPРосійсько Федерації і має відповідний сертифікат, або ручним насосом, виконаним з неіскристих матеріалів і призначеним для роботи з бензином і дизельним паливом. При використанні ручних насосів слив шламу повиненздійснюватися тільки в закриту ємність з мінімально можливою площею відкритої поверхні рідини. Ємність для шламу повинна бути встановлена ??на піддон на прилеглій до резервуару території та заземлена. При обесшламлівавдвд всі люки і штуцера, що не відносяться доцієї операції, повинні бути закриті. При багатокамерному виконанні резервуарів знешламлювання проводиться роздільно для кожної камери.

Операція знешламлювання резервуарів всіх типів повинна проводитись закритим способом за допомогою або спеціальнопередбаченої для цієї мети техніки, допущеної до застосування на територіїPРосійсько Федерації і має відповідний сертифікат, або ручним насосом, виконаним з неіскристих матеріалів і призначеним для роботи з бензином і дизельним паливом. Привикористанні ручних насосів слив шламу повинен здійснюватися тільки в закриту ємність з мінімально можливою площею відкритої поверхні рідини. Ємність для шламу повинна бути встановлена ??на піддон на прилеглій до резервуару території та заземлена. Признешламлювання всі люки і штуцера, що не відносяться до цієї операції, повинні бути закриті. При багатокамерному виконанні резервуарів знешламлювання проводиться роздільно для кожної камери.

Для механічного знешламлювання (схема 4) застосовують апарати різноїконструкції: дугові сита, гідроциклони, гідросепаратори, згущувачі.

Операція знешламлювання резервуарів всіх типів повинна проводитись закритим способом за допомогою або спеціально передбаченій для цієї мети техніки, допущеної до експлуатації вPоссии іщо має відповідний сертифікат, або ручним насосом, виконаним з неіскристих матеріалів і призначеним для роботи з бензином і дизельним паливом. При використанні ручних насосів слив шламу повинен здійснюватися тільки в закриту ємність з мінімальноможливої ??площею відкритої поверхні рідини. Ємність для шламу повинна бути встановлена ??на піддон на прилеглій до резервуару території та заземлена. При знешламлювання всі люки і штуцера, що не відносяться до цієї операції, повинні бути закриті. При багатокамерномувиконанні резервуарів знешламлювання проводиться роздільно для кожної камери.

Операція знешламлювання резервуарів всіх типів повинна проводитись закритим способом за допомогою або спеціально передбаченій для цієї мети техніки, допущеної до застосуванняна територіїPРосійсько Федерації і має відповідний сертифікат, або ручним насосом, виконаним з неіскристих матеріалів і призначеним для роботи з бензином і дизельним паливом. При використанні ручних насосів слив шламу повинен здійснюватися тільки взакриту ємність з мінімально можливою площею відкритої поверхні рідини. Ємність для шламу повинна бути встановлена ??на піддон на прилеглій до резервуару території та заземлена. При знешламлювання всі люки і штуцера, що не відносяться до цієї операції, повинні бутизакриті. При багатокамерному виконанні резервуарів знешламлювання проводиться роздільно для кожної камери.

Процес знешламлювання надземних резервуарів (видалення підтоварної води і твердих частинок) для зберігання бензину слід проводити при температурінавколишнього повітря не нижче О С при обов'язковій наявності в резервуарі бензину в кількості не менше 20% максимально допустимого.

Процес знешламлювання надземних резервуарів (видалення підтоварної води і твердих частинок) для зберігання бензину слідпроводити при температурі навколишнього повітря не нижче О С при обов'язковій наявності в резервуарі бензину в кількості не менше 20% від максимально допустимого.

Варіант схеми знешламлювання сильвінітової руди. Схеми гідравлічного знешламлювання суспензій післямокрого подрібнення сильвинита (іноді крім цього здійснюють вимішування суспензії сильвинита в спеціальних ємностях з мішалками - оттірку домішок) засновані на відділенні шламів у гідроциклонах і гідросепараторах. Піски після відділення фракції розміром менше 0 8 мм,подається на повторне гідроцік-лонірованіе, додатково обесшламлівают в спіральному класифікаторі. Згущення і протівоточная промивка шламів здійс-ються в згущувачах діаметром 30 м, освітлений матковий розчин і промивні води повертають втехнологічний цикл, а згущений і відмитий шлам направляють на складування.

Процес знешламлювання надземних резервуарів (видалення підтоварної води і твердих частинок) для зберігання бензину слід проводити при температурі навколишнього повітря не нижче О С приобов'язковій наявності в резервуарі бензину в кількості не менше 20% максимального допустимого.

Процес знешламлювання надземних резервуарів (видалення підтоварної води і твердих частинок) для зберігання бензину слід проводити при температурі навколишнього повітряне нижче О С при обов'язковій наявності в резервуарі бензину в кількості не менше 20% від максимально допустимого.

Перед знешламлювання пульпа піддана селективної флокуляції при рН 9 5 зазначеного реагентом.

При знешламлювання суміші другої, третьої,четвертої, п'ятої та шостої фракцій не спостерігається скільки-небудь помітного збагачення.

Заслуговує на увагу сухе знешламлювання сильвинита. При цьому калійну руду, подрібнену до 1 6 мм, прогрівають при температурі 150 - 600 С протягом 15 хв і потім поміщають її вмагнітне поле.

Підвищена увага схемами знешламлювання або підготовки руди до флотації (безпосередньо до процесу збагачення) викликано тим, що руди містять відносно велику кількість нерозчинного залишку (4 5 - 6 5), який негативно впливає напроцес збагачення, призводить до великої витрати дорогих реагентів і зниження якості продукції. Тому поліпшення знешламлювання безпосередньо впливає на техніко-економічні показники збагачувальних фабрик і на підвищення якості мінеральних добрив.

Технічна характеристика роботи вітчизняних пресів. Піски гідросепаратора стадії знешламлювання з Ж: Т 1 0 - 1 5 фільтрують на центрифугах після чого кухонну сіль з вологістю 4% сушать в апаратах киплячого шару і направляють на склад готової продукції. Зливгідросепаратора і фільтрат центрифуг подають на згущувач. Згущений глинисто-сольовий шлам направляють у шламосховищі, а прояснений розсіл повертають у процес. Для інтенсифікації процесу згущення глинисто-сольового шламу в суспензію подають поліакриламід.

Основні параметри дугових сит. Гідроціклопи широко застосовують для знешламлювання подрібненої руди і зневоднення хвостів флотації.

Основні показники по радіальних відстійників за типовими проектами Ленінградського філії Гіпромезом. Згущувачі використовуютьсядля згущення і знешламлювання пульп або хімічних опадів з поділом їх на СГУ - tHuиі продукт і осветленную воду. Вони також застосовуються для освітлення води при значному вмісті в ній завислих речовин.

Сольову пульпу, попередньо підданумеханічному знешламлювання, розділяють по класу 1 мм. Фракції 1 мм направляють на спеціальну реагентної обробки і далі на грубозернисту флотацію. Пінний продукт крупнозернистою флотації піддають перечістке, а хвости - контрольної флотації. Переробка фракціїруди-1 мм протікає за звичайною схемою.

Сольову пульпу, попередньо піддану механічному знешламлювання, розділяють по класу 1 мм. Фракції 1 мм направляють на спеціальну реагентної обробки і далі на грубозернисту флотацію. Пінний продукткрупнозернистою флотації піддають перечістке, а хвости - контрольної флотації. Переробка фракції руди - 1 мм протікає за звичайною схемою.

Технічні характеристики валкових грохотів. У разі промивки, зневоднення і знешламлювання кускового матеріалу (безкласифікації) застосовують штамповані сита з невеликими отворами щелевидной форми, призначення яких пропускати воду і шлам і затримувати шматки.

Позитивну роль вони відіграють також при знешламлювання сильвинитом та інших порід перед їх збагаченнямфлотаційним або хімічним методом.

Необхідно відзначити, що незважаючи на велику ефективність флотаційного знешламлювання застосування його може викликати труднощі в процесі згущення шламового продукту, обробленого поверхнево-активними речовинами. Наряді фабрик Канади, США, Франції знешламлювання здійснюється по 2 - 3-стадійним схемами механічним шляхом або в гідравлічних або спіральних класифікаторах, або в гідроциклон з промиванням після кожної стадії Пєскова фракцій у скрубберах. Обов'язковою умовоюефективного механічного знешламлювання є попередня диспергація, оттірка шламів (наприклад, в механічних флотокамерах, що працюють без подачі повітря), особливо при сухому дробленні руди до флотаційної крупності.

В результаті збагаченнясильвінітової руд за схемою з попередніми механічним знешламлювання виходять сильвінітової концентрат, галітовие відходи і глинистий матеріал, за схемою з депресією глинистих шламів - сильвінітової концентрат і галітовие відходи з мулами.

Частиназневоднених хвостів після фільтрації переробляють на харчову сіль шляхом подрібнення, знешламлювання, фільтрації, сушки розсіву і упаковки. Більшу частину зневоднених хвостів направляють на закладку в шахту.

Схема виробництва кормової повареної солі згалітових відходів га-лургіческой фабрики. Відповідно до рис. 3.18 процес переробки відходу в кормову сіль включає знешламлювання хвостів флотації, вилуговування КС1 з обесшламленной частини розчином NaCl, сушку і прогрів одержуваної кухонної солі, її збагаченнямінеральними добавками і брикетування, освітлення забруднених розчинів з метою повернення їх у процес.

Після очищення руди методом магнітної сепарації подальша переробка її можлива без стадії знешламлювання. Загальна ступінь вилучення КС1 з руди такожзбільшується. Була доведена ефективність використання сухих глинистих шламів в якості калій-магнієвмісних добрив на піщаних і супіщаних грунтах.

В останній схемі пульпу із зернами руди - 075 мм піддають механічному знешламлювання в гідроциклонв три стадії. При цьому піски (більш крупна фракція) самопливом переходять з 1-го гидроциклона у 2 - й, куди також вводять депрессор для придушення залишилися глинистих шламів. Злив (пульпа з дрібною фракцією) з 1-го і 2-го гідроциклонів надходить в 3 - й, після чого він згущуєтьсядля видалення шламу у відвал. Піски з 2-го і 3-го гідроциклонів направляють на основну флотацію.

Схема виробництва кормової повареної солі з галітових ОТГ ходів флотаційних фабрик. Відповідно до рис. 111 - 20 процес переробки відходу в кормову сіль включаєзнешламлювання хвостів флотації, вилуговування КС1 з обесшламленной частини розчином NaCl, сушку і прогрів одержуваної кухонної солі, її збагачення мінеральними добавками і брикетування, освітлення забруднених розчинів з метою повернення їх у процес.

Муликласу - 075 мм і 30 мікрон, що залишилися в руді після двох знешламлювання, виділяють шляхом основною шламової флотації, однієї - перечісткі і згущення.

З метою з'ясування можливості підвищення вмісту P2Os в концентраті і зменшення PgOs в ангідрит були поставленідосліди повторного знешламлювання фракцій, отриманих при поділі апатито-сульфатного кеку. Час розділення склало 20 хв.

Діаметр отвору Пєскова насадки практично не впливає на об'ємну продуктивність гидроциклона, проте є важливимпараметром регулювання процесу знешламлювання.

Перше знешламлювання проводиться в класифікаторі; в злив класифікатора виділяється фракція - 0 2 мм, а піски подаються на друге знешламлювання руди в інший класифікатор, де в злив виділяється клас - 075 мм.

Схеми грохочення. - Від дрібного до великого. б - г від крупного до дрібного. в - комбіноване. Мокре грохочення застосовують при класифікації вологого дрібного вугілля, для зневоднення концентрату і поділу його за класами після некласифікованих відсадження, длязнешламлювання продуктів перед збагаченням їх в апаратах для важких суспензій і в відсаджувальних машинах.

Принципова схема отримання хлориду калію флотаційним. Pуду подрібнюють у кульових млинах мокрого помелу (т: ж 4 - 5), класифікують на ситах (крупність 0 8мм) і направляють на знешламлювання в гідроциклони. У гідросепараторах відбувається поділ зливу гідроциклонів на обесшламленние піски і шламовий продукт, який згущується, промивається і надходить у шламосховища. Для проти-воточной промивання використовують стічніводи, що утворюються в шламосховищах.

Бистрокачающійся гуркіт зневоднюється (БКГО. Г. - опорна рама. 2 - шарнірні опори. - З - короби з ситами. T - електродвигун. На[рис. 189 показаний швидкохідний хитний гуркіт марки БКГО-М2А, призначений для зневодненняпродуктів збагачення вугілля та руд з крупністю шматків до 25 мм, зневоднення шламів та знешламлювання.

При переробці за комбінованим схемами на розчинення направляють ту частину руди, в якій концентрується найбільша кількість мулів; як правило, це найбільшдрібні класи, які виділяються на стадіях механічного знешламлювання і флотації. Наприклад, після поділу руди на класи фракція - 3 - 0 8 мм направляється на флотацію, а фракція - 0 8 мм - на розчинення і подальшу кристалізацію. Можливо також спочатку здійснюватифлотацію фракції - 0 8 мм, а на галургічну переробку передавати проміжний продукт, одержуваний при перечістке утворюється чорнового концентрату.

При переробці за комбінованим схемами на розчинення направляють ту частину руди, в якій концентрується найбільша кількість мулів; як правило, це найбільш дрібні класи, які виділяються на стадіях механічного знешламлювання і флотації. ПК ліи - на розчинення і подальшу кристалізацію: Можливо також спочатку здійснювати флотацію фракції - 0 8 мм, а на галургічну переробку нередавать проміжний продукт, одержуваний при перечістке утворюється чорнового концентрату. В обох випадках розчинення ведуть в трьох горизонтальних апаратах з мішалками при паралельному русі руди і щелока, а відділення і промивання дрібнодисперсних Галіт і шламу - у відстійниках.

При переробці за комбінованим схемами на розчинення направляють ту частину руди, в якій концентрується велика частина мулів; як правило, це найбільш дрібні класи, які виділяються на стадії механічного знешламлювання. Застосування галургічну способу переробки для цієї частини руди обгрунтовано різким погіршенням структури шламових опадів у присутності флотореагентів, а також підвищеною в'язкістю і значною кількістю оборотних щелоков у флотаційних способах переробки. З цих причин при флотаційних способах збагачення зростає необхідне число відстійників, погіршуються показники по противоточной відмиванні шламів і, відповідно, знижується ступінь вилучення хлористого калію; крім того, із зростанням вмісту шламів різко зростає витрата реагентів.

Швидкохідний гуркіт з різнобічним ухилом сит. На рис. 187 показаний швидкохідний хитний гуркіт (БКГА-М2 і БКГО-М2А), призначений для зневоднювання продуктів збагачення вугілля та руд з крупністю шматків до 25 мм, зневоднення шламів та знешламлювання.

У зв'язку з істотними відмінностями в технології дрібно - і крупнозернистою флотації Сільвіна схеми підготовки руди до збагачення мають свої особливості, проте не дивлячись на певні відмінності, вони складаються з наступних основних операцій: подрібнення, подрібнення і знешламлювання руди.

На збагачувальній фабриці Третього рудоуправління також удосконалена технологічна схема, особливо в частині попередньої класифікації, вузла обесшлатіванія руди і сушки концентрату. На знешламлювання встановлені більш продуктивні гідроціклояи ГЦ-500 замість гідроциклонів діаметром 350 мм, освоєно використання згущувачів П-30 в якості гідросепараторов для обробки зливів першій стадії знешламлювання, впроваджена колонна магшна для перечісткі пісків гідросепараторов.