А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Знежирення - метал

Знежирення металу і гуми виробляють промиванням бензином.

Для знежирення металу перед покриттям лакофарбовим матеріалом рекомендується очищати його уайт-спіритом або їдким натром тринатрий фосфат рідке скло.

Для знежирення металу перед покриттям лакофарбовим матеріалом рекомендується очищати його уайт-спіритом або їдким натром тринатрий фосфат -) - рідке скло.

Для знежирення металу перед покриттям лакофарбовим матеріалом рекомендується очищати йогоуайт-спіритом або сумішшю їдкого натру з тринатрійфосфатом, рідким склом.

Для знежирення металу перед покриттям лакофарбовим матеріалом рекомендується очищати його уайт-спіритом або сумішшю їдкого натру з трінатрійфосфа-те, рідким склом.

Признежирюванні металів, що розчиняються в лугах, наприклад олова, свинцю, цинку, алюмінію та їх сплавів, концентровані розчини їдких лугів непридатні. Для знежирення таких металів рекомендують розчини лужних солей вуглекислих і фосфорнокислих натрію, калію (до 150 г /л), а також мило.

Склади для хімічного знежирення. Під час знежирювання металів, що розчиняються в лугах, наприклад алюмінію і його сплавів, цинку, олова і свинцю, можна застосовувати концентровані розчини їдких лугів, так як вони розчиняютьповерхню виробів. Для знежирення цих виробів користуються розчинами лужних солей, таких як вуглекислий натрій, поташ, трифосфат натрію, ціаністий калій, а також застосовують знежирення віденської вапном протиранням вручну.

Pасход гумміровочних матеріалівна I м2 поверхні при товщині покриття 6 0 мм. Під час знежирювання гумміруемого металу, а також дублювання гуми, полуебоніта і ебоніту використовують бязь з розрахунку 0 5 м2 на 1 м2 гумміруемой поверхні.

Pасход гумміровочних матеріалів, клеїв і бензину на 1 м2поверхні при товщині покриття 6 мм. Під час знежирювання гумміруемого металу, а також дублювання гуми, полуебоніта і ебоніту використовують бязь з розрахунку 0 5 м2 на 1 - м2 гумміруемой поверхні.

Японії на знежирення металу витрачається 90% ЕСЕ.

Хімічнимипродуктами ведеться знежирення металу; синтетичні смоли використовуються для одержання точного лиття; забарвлення поверхні машин і устаткування дозволяє захистити метал від корозії. У виробництві основної продукції машинобудування широко використовуються шини, камери,гумовотехнічні і азбесто-технічні вироби, технічні тканини з хімічних волокон, пластичні маси.

Сучасне вітчизняне обладнання для знежирення металів і хімічної чистки являє собою комплекс установок, до складу яких включеністадії регенерації та рекуперації. У тих технологічних процесах знежирення металів, де потрібна особлива чистота поверхні знежирених деталей, передбачені установки з безперервною регенерацією розчинника. Якщо такий регенерації конструкцією установкине передбачено, то в міру відпрацювання розчинник слід замінювати на свіже, а відпрацьований піддавати регенерації. Визначальним показником заміни розчинника є, по-перше, зменшення рН водної витяжки розчинника (тріхлоретена або тетрахлоретена) ззнежирюють ванни до 7 0 що свідчить про початок розкладання розчинника. Неякісне знежирення при дотриманні норм технологічного режиму через накопичення розчинників масляних забруднень також є визначальним фактором для початкурегенерації.

Видалення мастила повинне забезпечувати повне знежирення металу, так як залишки змащення перешкоджають нанесенню електроізоляції при використанні сталі без відпалу, а при відпалі вуглець, утворюється в результаті розкладання мастила, активновпроваджується в метал і різко погіршує магнітні властивості.

Видалення мастила повинне забезпечувати повне знежирення металу, так як залишки змащення перешкоджають нанесенню електроізоляпіі при використанні без відпалу, а у разі застосування відпалу вуглець,утворюється при розкладанні мастила, активно впроваджується в метал і різко погіршує магнітні властивості. Найбільш простий спосіб термічного знежирення є найменш прийнятним, оскільки впровадження вуглецю може відбуватися безпосередньо в в цьому процесі і приподальшому відпалі. Доцільно електрохімічне або хімічне знежирення з інтенсифікацією процесу за допомогою ультразвуку.

Використовувані при розробці технології знежирення металів методи визначення чистоти поверхні засновані в більшості нарізних способах виміру кількостей забруднень, що перейшли в миючий розчин або залишилися на поверхні виробу. Найбільш важливою для прогнозування подальших фізико-механічних властивостей покриття є інформація про величину поверхні, на якій врезультаті впливу миючого розчину став можливий нормальний електродний процес.

Встановлено[з ], Що для знежирення металів найбільш доцільно застосовувати неіоногенні ПАР, стійкі в лужних і кислих середовищах.

Трихлоретилен використовують восновному як розчинник для знежирення металів в різних областях техніки, х також для хімічного чищення одягу. Застосовують його і в якості вихідної сировини при отриманні монохлоруксусной кислоти.

У разі використання хлорорганічного розчинника впроцесах знежирення металів присутність в розчиннику НС1 який при наявності вологи обумовлює утворення соляної кислоти, може служити причиною корозії не тільки оброблюваних деталей, але і обладнання, в якому здійснюють процес. Застосуваннятакого розчинника в побутової хімії для чищення одягу зменшить механічну міцність тканини, змінить її забарвлення.

Лужні аерозолі NaOH, КОН виділяються при знежирюванні металів, травленні цинку, свинцю, алюмінію і його сплавів, вороніння чорних металів.

Схемапроцесу викиду краплі з поверхні розчину. Лужні аерозолі NaOH, КОН виділяються при знежирюванні металів, травленні цинку, свинцю, алюмінію і його сплавів, вороніння чорних металів.

Основними областями застосування перхлоретілена є текстильнапромисловість і знежирення металів, сухе чищення одягу.

Сполуки підстав застосовуються, в основному, для знежирення металів і в якості складових гальванічних ванн.

Сучасна безвідходна технологія застосування хлорорганічнихрозчинників в процесах знежирення металів /Кріш-таль Н.Ф., поселення А І. С, Сан - g ков //Pесурсе - і енергозберігаюча технологія в промисло-4 ности хлорорганічних синтезу: Сб

Трихлоретилен широко застосовується для хімічного чищення тканин і длязнежирення металів.

Використовується СС14 також як засіб для гасіння пожеж, для знежирення металів, отримання фумігантів, витягання металів з руд.

Зауважимо, що хлорорганічні сполуки використовують у виробництві барвників, для знежиренняметалів, як розчинники при хімічному чищенні одягу, в процесах екстракції на підприємствах харчової промисловості. Багато з цих процесів протікають при підвищеній температурі, що пов'язане з ризиком утворення діоксинів.

Алюмінієві виробиперед зварюванням повинні проходити спеціальну підготовку, яка полягає в знежирюванні металу і видаленні з його поверхні плівки окису алюмінію хімічним або іншими способами.

Застосовується як вихідний продукт для отримання трихлоретилену - важливогорозчинника і засоби для знежирення металів.

Лужні розчини для знежирення пластмас за складом схожі на розчини, застосовувані для знежирення металів. Для створення лужного середовища застосовуються легко гідролізуються-щиеся солі. Наприклад, пропонуєтьсялужний розчин наступного складу (г /л): тринатрійфосфат 15 - 20; сода кальцинована 15 - 20; миючий засіб Прогрес 5 - 10; температура розчину 50 - 60 С, тривалість обробки від 5 до 15 хв.

Для ПХЕ основними галузями застосування служать суха чистий-до & одягу,текстилю, а будете танути знежирення металів. В даний зремя попит на ПХЕ перевищує виробництво, зріст якого гальмується недоліком сировини.

Під час знежирювання металевих поверхонь органічними розчинниками розрізняють: холодне знежирення, якевключає всі способи знежирення металу або металевих виробів розчинником або сумішами розчинників при температурі, близькій до кімнатної; знежирення в парах розчинника.

Для виключення конденсаційного розкладання 111-трихлоретан при регенераціїнеобхідно цей розчинник після використання в процесі знежирення металів піддати ретельному відстою та фільтрування для відділення від металевого пилу. Pегенерацію 111-трихлоретан проводять в обладнанні, виконаному з корозійно-стійких сплавів.

Схема перекривання пм 151 Пм. Хлорвміщуючі органічні розчинники - наприклад, дихлоретан, чоти-реххлорістий вуглець - широко застосовуються для екстракції жирів і знежирення металів. Деякі хлорорганічні продукти служать ефективними засобами боротьбиз шкідниками сільськогосподарських культур. З розвитком техніки область застосування хлорорганічних продуктів розширюється; це веде до безперервного збільшення виробництва хлору.

Хлоруванням трихлоретилену отримують пентахлоретан, а з нього - тетрахлоретилен,або перхлоретілен, хороший розчинник, який застосовується для знежирення металів, хімічної чистки одягу та як сировину для деяких хімічних виробництв.

Хлорорганічні розчинники, основні з яких метиленхлорид, чотирихлористий вуглець,трихлоретилен, тетрахлоретилен і метілхлоро-форм (111-трихлоретан), - застосовуються для знежирення металів, сухого очищення одягу і тканин, для екстракції жирів і масел.

У зв'язку з тим що однокомпонентні стабілізатори малоефективні, розчинники, отримані ззаводу-постачальника, повинні бути додатково стабілізований, особливо перед використанням їх у процесах знежирення металів. Стабилизующие системи для хлорорганічних розчинників, використовуваних при знежирюванні металів і в інших процесах, де єжорсткі умови їх застосування, повинні виключати вплив усіх факторів, що впливають на розкладання розчинників.

Цей новий склад дозволяє проводити знежирення сталевих і алюмінієвих поверхонь при кімнатній температурі від машинного масла, емульсії тасудьфофрезола, а при температурі 57 - 69 С відбувається знежирення металів від гарматної мастила.

Склади розчинів і режим електрохімічного знежирення. Склади 1 і 2 призначені для знежирення чорних і кольорових металів, 2 - для міді та її сплавів, 3-для цинку ійого сплавів, 4-для алюмінію, сплавів цинку, свинцю та кадмію, 5 - для знежирення металів з використанням змінного струму.

Електроліти № 1 і № 2 використовуються для знежирення чорних і кольорових металів; № 2 - для міді та її сплавів; № 3 - для цинку і його сплавів; № 4 - дляалюмінію, сплавів цинку, свинцю та кадмію; № 5 - для знежирення металів з використанням змінного струму.

На збільшенні змочуваності при поляризації засновані також технічні способи катодного і анодного знежирення металів, широко вживані вметалообробної промисловості. Знежирення металів здійснюється при підготовці поверхні металу до процесів електрохімічного покриття металами і до деяких процесам обробки поверхні металів. Шари проміжної товщини нестійкі. Принаближенні бульбашки до поверхні твердого тіла, що знаходиться під розчином, шар розчину між поверхнею і бульбашкою спочатку поступово утонипается, поки не приходить в нестійкий стан; після цього шар розривається, що і призводить до прилипання бульбашки.Істотне значення має, таким чином, кінетика процесу прилипання. Стабілізуючу дію заряду подвійного шару на плівку води викликано в основному електричним відштовхуванням іонів подвійного шару від вільної поверхні води, що перешкоджає її утонипенію.

Оцінці миючого дії на інших, не текстильних, матеріалах було приділено менше уваги, і ми розглянемо лише кілька прикладів такого роду. Знежирення металів перед нанесенням на них гальванічних і інших покриттів має велике практичне значення,але порівняння властивостей миючих засобів, призначених для цієї мети, викликало значні утруднення. Морган і Ланклер[93]запропонували дотепний метод визначення кількості залишається на металевій поверхні олії за допомогою фотолюмінесцентного аналізу вультрафіолетовому світлі. За цим методом метал перед випробуванням того чи іншого способу знежирення забруднюють флюоресцирующим маслом або олією, яка містить флуоресцентний барвник. Цей метод дозволяє не тільки визначати кількість масла, але і характер йогорозподілу на поверхні.

Перед фарбуванням металоконструкції щитів і пультів очищають від корозії, напливів при зварюванні та інших нерівностей обертовими металевими щітками або абразивними кругами, потім знежирюють, протираючи уайт-спіритом або іншимспеціальним розчинником. Застосовувати бензин для знежирення металу не слід, так як у випадку необережного поводження з вогнем у майстернях може виникнути пожежа.

Перед фарбуванням металоконструкцій щитів і пультів їх очищають від корозії, напливів при зварюванні та інших нерівностей обертовими металевими щітками або абразивними кругами, потім знежирюють, протираючи уайт-спіритом або іншим спеціальним розчинником. Застосовувати бензин для знежирення металу не слід, так як у випадку необережного поводження з вогнем у майстернях або в цеху може виникнути пожежа.

Перед фарбуванням металоконструкції щитів і пультів очищають від корозії, напливів та інших нерівностей обертовими металевими щітками або абразивними кругами, потім вбез-жірівают, протираючи уайт-спіритом або іншим спеціальним розчинником. Застосовувати бензин для знежирення металу не слід, так як у випадку необережного поводження з вогнем у майстернях може виникнути пожежа.

Сучасне вітчизняне обладнання для знежирення металів і хімічної чистки являє собою комплекс установок, до складу яких включені стадії регенерації та рекуперації. У тих технологічних процесах знежирення металів, де потрібна особлива чистота поверхні знежирених деталей, передбачені установки з безперервною регенерацією розчинника. Якщо такий регенерації конструкцією установки не передбачено, то в міру відпрацювання розчинник слід замінювати на свіже, а відпрацьований піддавати регенерації. Визначальним показником заміни розчинника є, по-перше, зменшення рН водної витяжки розчинника (тріхлоретена або тетрахлоретена) з знежирюють ванни до 7 0 що свідчить про початок розкладання розчинника. Неякісне знежирення при дотриманні норм технологічного режиму через накопичення розчинників масляних забруднень також є визначальним фактором для початку регенерації.

З них для потреб знежирення металів особливо широко використовуються трихлоретилен С2НС13 і тетрахлоретилен С2С14 завдяки ряду переваг і в першу чергу меншою вогненебезпечність.

Електроліти № 1 2 і 7 використовують для знежирення чорних металів; № 4 - алюмінію, сплавів цинку, свинцю, магнію, кадмію; № 2 - міді і її сплавів; № 3 - цинку; № 6 - міді та її сплавів, сталі, інвару, ковара. Електроліт № 5 застосовують для знежирення металів з використанням змінного струму. Нижня межа концентрацій розчинів рекомендують для знежирення деталей з полірованою поверхнею.