А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номер - фільтр

Номер фільтра, в якому зафіксовано сигнал, вказує радіальну швидкість мети.

Чим більше номер фільтра, тим дрібніше крихта використана для його виготовлення і тим, отже, він щільніше.

У робочому журналі зазначаютьномери фільтрів і фіксують початок і кінець відбору проб.

У робочому журналі записують номер фільтра, початок відбору проби, величину витрати повітря і фіксують особливості технологічного процесу.

Скляні фільтри розрізняються величиною пір, розмір якихвизначається номером фільтра.

У цих випадках всю серію порівняльних вимірювань проводять при одних і тих же умовах і вказують колір і номер обраного фільтра, а також тип приладу, на якому проводилось визначення кольорового числа.

У цих покажчиках першийстовпець відповідає фільтру, другий - числу сполук, що містять цей фільтр, третій - номеру фільтра.

У цьому циклі, який переривається при повному израсходовании або вихідної води, або регенерантів, закладені цикли з параметром - номером фільтра в групі, прицьому ведеться розрахунок зміни наступних параметрів всієї системи в цілому і окремих фільтрів: обсягів і якості води в баках, якості фільтратів, обсягів вод регенерації.

Pабочій частотний діапазон і досяжні смуги пропускання перерахованих типів фільтрівілюструються на рис. 1.1 а, б, а основні усереднені їх характеристики наведено в табл. 1.1 причому номери фільтрів на малюнку відповідають номеру в таблиці.

Оптична схема колориметра ЦНТ. | Апарат для визначення коксівність. При визначенні поміщають кювети вкамери, включають джерело світла і, повертаючи барабан із фільтрами, домагаються максимального збігу кольору продукту з кольором одного з фільтрів. Номер фільтра є одиницею кольору. Якщо колір нафтопродукту понад 8 0 одиниць ЦНТ, то випробування проводять з розбавленням (15 мл зразка і 85 мл розчинника), при цьому використовують не кювети, а спеціальні пробірки.

Зважують на аналітичних терезах фільтри з розрахунку 3 фільтра на одну точку відбору, пронумеровують їх. Номер фільтра записують на виступі захисного кільця. Проби відбирають взоні дихання. Час відбору однієї проби 15 хв. Швидкість відбору підбирається в залежності від ступеня запиленості повітря. Після відбору фільтр складають вчетверо курній стороною всередину і поміщають в пакет. На місці відбору фіксують температуру повітря, тиск, відзначаютьроботу вентиляції. В лабораторії фільтри тримають в ексикаторі при кімнатній температурі 40 хв. Потім витягують, зважують на аналітичних терезах.

Скляні палички з гумовими наконечниками. Скляні тиглі і воронки зі скляними фільтрами (рис. 47)виготовляють різних номерів в залежності від щільності скляного фільтра. Всього випускають чотири номери фільтрів. Ці тиглі застосовують для опадів, висушують при температурі не вище 150 - 180 С. Більш високу температуру вони не витримують. Осад відфільтровують іпромивають в одному і тому ж тиглі. При цьому виключається вживання паперового фільтра.

Скляні тиглі і воронки зі скляними фільтрами (рис. 52) виготовляють різних номерів в залежності від щільності скляного фільтра. Всього випускають чотири номерифільтрів.

Сторона фільтра з міткою повинна бути звернена вгору. У робочому зошиті записують номер фільтра, дату, номер проби, кількість профільтрованої води.

У тих випадках, коли забарвлення масла не збігається з тону з забарвленням йодного розчину, вимірюванняслід проводити з синіми фільтрами, при яких тон забарвлення полів зору буде однаковим. У цих випадках усі вимірювання проводять при одних і тих же умовах, вказують колір і номер обраного фільтра, а також тип приладу, на якому проводилось визначення кольоровогочисла.

У тих випадках, коли забарвлення масла не збігається з тону з забарвленням йодного розчину, вимірювання слід проводити з синіми фільтрами, при яких тон забарвлення полів зору буде однаковим. У цих випадках усі виміри проводять при одних і тих же умовах,вказують колір і номер обраного фільтра, а також тип приладу, на якому проводили визначення кольорового числа.

Порцеляновий (а і скляний (б тиглі. При роботі з цими тиглями не рекомендується проводити висушування при температурі вище 200 С. Випускають кількасортів скляних фільтруючих тиглів з різним розміром пір, що розрізняються за номерами, при цьому зі збільшенням номера фільтра пористість зменшується.

Вага кожного фільтра та його порядковий номер записують у лабораторний журнал. Для обліку фільтрів їх номерипроставляють на пакетиках (на паперовій кальці), в яких вони зберігаються, а при заряжении касет заносять в журнал проти номера фільтра ще й номер касети. Після зважування фільтр поміщають в корпус касети, зверху накладають кільце-прокладку і затягують гайкою.Зібрані касети загортають в кальку і укладають в ящик для перенесення.

Вага кожного фільтра та його порядковий номер записують у лабораторний журнал. Для обліку фільтрів їх номери проставляють на пакетиках (на паперовій кальці), в яких їх зберігають, а при приміщенні вкасети заносять в журнал проти номера фільтра ще й номер касети.

Вага кожного фільтра та його порядковий номер записують у лабораторний журнал. Для обліку фільтрів їх номери проставляють на пакетиках (на паперовій кальці), в яких вони зберігаються, а при заряжениикасет - заносять в журнал проти номера фільтра ще й номер касети.

Блок-схема приставки індивідуального оперативного програмування. Приставка являє собою багатоканальний імпульсатор, на вхід кожного каналу якого, обслуговуючого групу фільтрів, введена інформація про заданої тривалості операції всіх фільтрів групи, а на виході з каналу утворюється пульсуюча напруга низької частоти, коефіцієнт швидкості якого для кожної операції кожного фільтра відповідає завданню. Основу імпульсатора становить матриця, збудження якої розгортається в часі лише по горизонтальних шинам, по вертикаль-ним шинам напруга (протилежна по відношенню до горизонтальних шинам фаза) розподіляється залежно від номера фільтра і номери операції. Імпульсатор має загальні для всіх каналів блоки: блок розгортки горизонтальних шин матриці і блок стирання пам'яті.

Якщо в маткових розчинах містяться сильні кислоти, луги, ангідриди й хлорангідріди кислот, окислювачі, що руйнують фільтрувальний папір, то для фільтрування користуються скляними тиглями з пористим дном (рис. 27) або скляними лійками, в які упаяні скляні пластинки. За розмірами пор скляні фільтри діляться на чотири номери. Зі збільшенням номера фільтра перетин пір зменшується.

Блок-схема приставки тонкого (оперативного індивідуального програмування. МОЦКТІ створило просте, недороге, надійне і зручне в експлуатації групове задає пристрій - приставку індивідуального оперативного програмування. Принципово приставка являє собою багатоканальний імпульсатор, на вхід кожного каналу якого, обслуговуючого групу фільтрів, введена інформація про заданої тривалості операцій всіх фільтро-в групи, а на виході з каналу можна отримати пульсуюча напруга низької частоти, шпаруватість якого для кожної операції кожного фільтра відповідає завданню. Основу імпульсатора становить матриця, збудження якої розгортається в часі лише по горизонтальних шинам; по вертикальних шинам напруга (протилежна по відношенню до горизонтальних шинам фаза) розподіляється залежно від номера фільтра і номери операції. Нмпульсатор має загальні для всіх каналів блок розгортки горизонтальних шин матриці і блок стирання пам'яті. Кожен канал (каналів в імпульсатор 11; 10 каналів обслуговують 10 груп фільтрів ВПУ , один канал-резервний) має блоки: шифратор, дешифратор, блок пам'яті і вихідний блок.