А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номер - вправа

Номер вправи складається з двох цифр: перша - номер глави, друга - порядковий номер вправи в даній главі.

У дужках поставлені номери вправ по 4-му видання.

Світлим курсивом набрані номери вправ, рекомендованих для домашньої роботи.

Pазмерность всіх просторів передбачається кінцевої, якщо тільки номер вправи не позначений зірочкою.

У цю главу включені також вправи, що відносяться до ароматичного ряду; вони відмічені знаком Ар перед номером вправи.

Детальний розподіл матеріалу по розділах в межах кожного розділу, а також поділ вправ на чотири категорії (відмічені особливими знаками при номерах вправ) має на меті полегшити вибір вправ як учню при його самостійній роботі, так і викладачеві.

Номери завдань складаються з двох чисел, розділених крапкою, наприклад 5.2520.15; перше число вказує номер глави (5-а, 20-я), а друге - номер вправи (25 - е, 15 - е) в даній главі.

Багато вправи мають варіанти, які позначаються початковими буквами російського алфавіту. При посиланні на вправу вказується номер розділу і номер вправи в розділі, а якщо треба, то і літера варіанти.

Всі типи тренувальних вправ, їх призначення та порядок відпрацювання роз'яснюються попутно з їх введенням в тексті підручника. Посилання на окремі пропозиції або колонки слів у таблицях вправ даються вказівкою на номер вправи, за яким слідує номер колонки, пропозиції, секції або рядки.

Завдання II Проекційне креслення оформляються так само, як і завдання I. Креслення обмежується рамкою, віддалений від лінії обрізки аркуша на 5 мм, зліва - на 20 мм. У графі Варіант чисельник II означає друге завдання, 4А - номер вправи і серію завдання, знаменник 80024 - номер залікової книжки.

Розвиненішою є шкала порядку. У ній встановлюється ранговий порядок об'єктів. Оскільки відмінності в елементах, виміряних за шкалою порядку, не обов'язково розташовуються рівномірно, для цієї шкали припустимі лише такі арифметичні операції, як обчислення частот, мод, медіан, центі-лей і коефіцієнтів рангової кореляції. Вимірювання, виконані за шкалою порядку, володіють часткової діагностичності: операції Оп і В, а також дуже слабке вимір у вигляді порівняння об'єктів один з одним. Наприклад, оцінки за прийнятою п'ятибальною шкалою відповідно до прийнятих норм утворюють шкалу порядку. Шкалою порядку можуть стати і номери вправ у підручнику, якщо їх послідовність побудована відповідно до визначеної теорією засвоєння.