А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номер - сертифікат

Номер сертифіката вибивається заводом на одному з кінців труби. На трубах великих діаметрів додатково до номера сертифіката вибивають клеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщинустінки. На трубах діаметром менше 25 мм з товщиною стінки до 3 мм маркування не роблять. Такі труби пов'язують дротом в пачки і до них прикріплюють металеву бирку із зазначенням товарного знака підприємства-постачальника, розміру труб, марки сталі, номера партії та номериГОСТу або ТУ.

Номер сертифіката вибивається заводом на одному з кінців труби. На трубах великих діаметрів додатково до номера сертифіката вибивають клеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщину стінки. На трубахдіаметром до 35 мм маркування не роблять. Такі труби пов'язують дротом в пачки і до них прикріплюють металеву бирку із тими ж даними із сертифіката.

Номер сертифіката вибивається заводом на одному з кінців труби. На трубах великих діаметрів додатково дономером сертифіката вибивають клеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщину стінки. На трубах діаметром менше 25 мм з товщиною стінки до 3 мм маркування не роблять.

Номер сертифіката вибивається заводом на одному з кінцівтруби. На трубах великих діаметрів додатково до номера сертифіката вибивають клеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщину стінки. На трубах діаметром менше 25 мм з товщиною стінки до 3 мм маркування не роблять. Такі трубипов'язують дротом в пачки і до них прикріплюють металеву бирку із зазначенням товарного знака підприємства-постачальника, розміру труб, марки сталі, номера партії та номери Держстандарту або ТУ.

Номери сертифікатів повинні черговості & ля зручності довідок.

Номерисертифікатів зварювальних матеріалів і номери актів перевірки технологічних властивостей зварювальних матеріалів проставляються у відповідних графах таблиці відомостей по зварюванню ремонтного формуляра. Сертифікати додаються до ремонтного формуляру і здаються замовнику, а актизберігаються у справах ремонтної організації.

ГОСТ, марка сталі, номери сертифікатів та дата випуску; по електродів - марка, тип, діаметр, номер партії, сертифікат, дата випуску, то ж - по присадочной дроті; по ізоляційним матеріалам для резервуарів і підземнихгазопроводів - марка, номер сертифіката, дата випуску.

Якщо вантажоодержувач не повідомить вантажовідправнику номер сертифіката, по якому Hii повернуті засоби пакетування, останні зараховуються в погашення останнього сертифікату, за якою настав строкповернення засобів пакетування.

Труби великих діаметрів маркують фарбою і, крім номера сертифіката, на зовнішній поверхні, на відстані 300 - 400 мм від кінця, вибивають клеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, товщину стінки і довжину.

Знаквибухозахисту, розміщений у прямокутнику. Крім індексів знака вибухозахисту, у ньому вказується номер сертифіката.

Якщо вантажоодержувач при поверненні засобів пакетування і контейнерів не повідомить вантажовідправнику номер сертифіката, в рахунок якого їмповертаються засоби пакетування та контейнери, то вантажовідправник зараховує їх у погашення першого виписаного вантажоодержувачу сертифіката (в межах річного строку позовної давності), за яким не виконано зобов'язання по поверненню.

Листи складаютьпакетами і постачають бирками із зазначенням марки стали, номерів сертифікатів і розмірів аркушів; сортовий метал укладають на стелажі і також постачають бирками. Перед пуском л обробку метал очищають від бруду та іржі; пом'ятий метал правлять на згинальних вальцях та пресах.Pазметка металу відповідно до робочих креслень проводиться за допомогою шаблонів і кондукторів, які перевіряються і приймаються ВТК чи майстром по заготівлі. Pезка листового металу та скошування кромок для зварювання виробляються механічним шляхом на гільйотинних ножицяхабо автоматичного і напівавтоматичного газовим різанням.

У журналі зварювальних робіт вказуються: номер стику, розмір труби, номер сертифіката на труби, положення під час зварювання, дата зварювання, атмосферні умови під час зварювання, вид зварювання (автоматична,напівавтоматична, газова, електродугова), номери сертифікатів на електроди, зварювальний дріт і флюс; прізвище, ім'я та по батькові зварника, тавро зварника.

При зварюванні трубопроводів, що працюють під тиском, слід вести журнал зварювальних робіт, в якомувказуються номери сертифікатів, номери плавок зварених труб, умови, в яких проводилася зварювання, прізвище зварника, номер його посвідчення, номер особистого клейма, характеристика електродів або зварювального дроту, відмітка про приймання швів по зовнішньому огляду.

На кожній ланцюга повинні бути нанесені: товарний знак заводу-виробника, рік випуску, порядковий номер і номер сертифіката.

На кожен пробний шматок наклеюють паперовий ярлик, який є його паспортом, на якому вказані за-зод-поставшнк, номер сертифікатапостачальника, станція етправленія, порядковий номер шматка, номер штабеля або купи і дата взяття шматка для проби.

При виготовленні нових знімних вантажозахватних пристроїв і після їх ремонту в журнал заноситься спеціальний запис із зазначенням номера сертифіката,розривного зусилля ланцюга, каната, фактичного коефіцієнта запасу міцності, дати випробування і ваги випробовується вантажу. Запис підтверджується розписом особи, яка проводила випробування.

Заміну штуцерів оформляють актом, в якому вказують номери штуцерів згідноремонтному формуляру, дату заміни, розміри, номер сертифіката та марку сталі патрубка, відомості про звар ке, термообробці і контролі. Акт підписують представники замовника і ремонтної організації.

На балонах вказують найменування заводу-виробника, маркуртуті, номер партії, вага нетто і брутто, а також номер сертифікату, яким забезпечується кожна партія ртуті даної марки.

Заміну штуцерів оформляють актом, в якому вказують номери штуцерів згідно ремонтному формуляру, дату заміни, розміри, номер сертифіката тамарку сталі патрубка, відомості про зварювання, термообробці і контролі. Акт підписують представники замовника і ремонтної організації.

При заміні вантажних канатів механізми випробуються вантажем, після чого робиться запис у шнурової книзі, де зазначаються діаметрканата, номер сертифіката, розривне зусилля і фактичний коефіцієнт запасу міцності, вага вантажу. Запис підтверджується також розписом особи, відповідальної за справний стан вантажопідіймального крана.

Журнал зварювальних робіт, в якому вказують номер трубноїлінії по проекту - дані про лінії (діаметр, товщина стінки і номер сертифіката), вид зварювання, марку і номер сертифіката електрода і присадочного прутка, прізвище та ініціали зварника і номер його клейма, умови зварювання (в приміщенні або на відкритому повітрі, температура повітря ,наявність або відсутність атмосферних опадів); в журналі повинен бути підпис виробника робіт.

При заміні штуцерів складається акт на їх заміну, в якому повинні бути зазначені номери штуцерів згідно ремонтному формуляру, дата заміни, сортамент, номерсертифіката і марка сталі патрубка, відомості про зварювання, термообробці і контролі. Акт повинен бути підписаний представниками замовника і ремонтної організації.

Підприємство, що виробляло ремонт і реконструкцію вантажопідіймальних кранів, має відобразити в паспортіхарактер виконаної роботи і внести в нього відомості про застосований матеріалі із зазначенням номера сертифіката.

Відомості про виготовлені знімні вантажозахоплювальні пристрої повинні заноситися в журнал, в якому повинні бути зазначені найменування пристосування,вантажопідйомність, номер нормативного документа (технологічної карти), номер сертифіката на застосований матеріал, результати контролю якості зварювання, результати випробувань вантажопідйомного пристосування.

Журнал зварювальних робіт, в якому вказують номертрубної лінії за проектом - дані про лінії (діаметр, товщина стінки і номер сертифіката), вид зварювання, марку і номер сертифіката електрода і присадочного прутка, прізвище та ініціали зварника і номер його клейма, умови зварювання (в приміщенні або на відкритому повітрі, температураповітря, наявність або відсутність атмосферних опадів); в журналі повинен бути підпис виробника робіт.

На ящику позначають: розмір труб, кількість штук або метрів, вага в кілограмах і, крім того, в ящик кладуть бирку ВТК заводу-постачальника із зазначенням: найменуваннязаводу, марки сплаву, номера сертифіката, розміру труб, номери бракувальники і номери технічних умов.

Схема виробництва плавлених флюсів. Кожну партію матеріалу даної партії, який спрямовується в цех-виробник флюсу, слід супроводжувати документом (супровідної картою, паспортом або копією сертифіката), в якому повинно бути вказано найменування матеріалу, марка, позначення НТД, номер сертифіката, номер партії (плавки), кількість відправляється матеріалу.

Виготовлений інвентарний кручений строппісля огляду постачають металевої биркою із зазначенням інвентарного номера стропа, вантажопідйомності при куті розведення гілок 2а 60 (див. рис. 16 а), діаметра окружності, перетину, довжини стропа, номери сертифіката каната, числа віток каната і кроку суканнястропа.

У тих випадках, коли постачальницько-гбитовая організація перевозяться транзитом продукцію споживачеві, а тара повинна бути повернена безпосередньо постачальнику (підприємству-виробнику) продукції, постачальницько-збутова організація виписує і висилаєспоживачеві і постачальнику (підприємству-виробнику) свій сертифікат, присвоївши йому номер сертифіката постачальника і вказавши відвантажувальні, поштові та розрахункові реквізити споживача (одержувача) продукції і підприємства - виробника продукції, якому слід повернутитару, і строк її повернення.

У журналі зварювальних робіт вказуються: номер стику, розмір труби, номер сертифіката на труби, положення під час зварювання, дата зварювання, атмосферні умови під час зварювання, вид зварювання (автоматична, напівавтоматична, газова,електродугова), номери сертифікатів на електроди, зварювальний дріт і флюс; прізвище, ім'я та по батькові зварника, тавро зварника.

ГОСТ, марка сталі, номери сертифікатів та дата випуску; по електродів - марка, тип, діаметр, номер партії, сертифікат, дата випуску, то ж - поприсадочной дроті; по ізоляційним матеріалам для резервуарів і підземних газопроводів - марка, номер сертифіката, дата випуску.

Заводи-постачальники разом з обладнанням і матеріалами надсилають на них сертифікати (паспорти), в яких вказують номер плавкисталі, її марку, основні хімічні елементи у відсотках (хімічний склад) і показники механічних випробувань. Номер сертифіката вибивається на деталях і матеріалах і є елементом маркування.

Заводи-постачальники прикладають сертифікати, в якихвказують дані про метал (номер плавки сталі, її марку і хімічний склад у відсотках) і показники механічних випробувань. Номер сертифіката вибивають на деталях, і він разом з іншими позначеннями служить маркуванням. Маркування на трубах поверхонь нагрівунаносять на бирку, яку прикріплюють дротом до зв'язці труб.

Порожні засоби пакетування (піддони) повертають заводу-власнику відповідно до сертифікатами, виписувати по певній формі. Номери сертифікатів на засоби пакетування (піддони) іелементи кріплення повинні бути вказані в рахунках на цеглу, що відвантажується у цих засобах пакетування. Вантажоодержувач вказує в транспортній накладній номер сертифіката, в рахунок якого проводиться повернення засобів пакетування, і свої платіжні реквізити. Привідсутності номера сертифіката, в рахунок якого повертаються пристосування, вантажовідправник повинен зарахувати повернені пристосування в погашення останнього виписаного вантажоодержувачу сертифіката, за якою настав строк повернення пристосувань.

Привідвантаження продукції з застосуванням засобів пакетування, що підлягають поверненню, вантажовідправник виписує сертифікат (за формою згідно з додатком) у двох примірниках, один з яких надсилається вантажоодержувачу разом з рахунком на продукцію. Номер сертифіката,кількість і тип засобів пакетування вказуються в рахунку на продукцію.

Сертифікати на електроди і зварювальний дріт, видавані заводами-виробниками, повинні містити відомості, що підтверджують відповідність цих матеріалів вимогам ГОСТ або технічнихумов. У ремонтному формулярі робиться запис номерів сертифікатів та дати їх видачі. Сертифікати докладають до ремонтного формуляру, а їх копії зберігають у справах ремонтної організації. При відсутності сертифікатів до ремонтного формуляру докладають документи, що їх замінюють (протоколи механічних випробувань та аналізу хімічного складу); один примірник цих документів залишають в справах ремонтної організації. Перед застосуванням електродів проводять випробування їх технологічних властивостей. Pезультати випробування відображають в акті, а в таблицівідомостей по зварюванню і контролю ремонтного формуляра проставляють номер і дату цього акта.

Сертифікати на електроди і зварювальний дріт, видавані заводами-виробниками, повинні містити відомості, що підтверджують відповідність цих матеріалів вимогам ГОСТуабо технічних умов. У ремонтному формулярі робиться запис номерів сертифікатів та дати їх видачі. Сертифікати докладають до ремонтного формуляру, а їх копії зберігають у справах ремонтної організації. У разі відсутності сертифікатів до ремонтного формуляру докладаютьдокументи, що їх замінюють (протоколи механічних випробувань та аналізу хімічного складу); один примірник цих документів залишають в справах ремонтної організації. Перед застосуванням електродів проводять випробування їх технологічних властивостей. Pезультати випробуваннявідображають в акті, а в ремонтному формулярі у таблиці відомостей про зварювання та контролі її якості проставляють номер і дату цього акта.

Номер сертифіката вибивається заводом на одному з кінців труби. На трубах великих діаметрів додатково до номера сертифіката вибиваютьклеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщину стінки. На трубах діаметром менше 25 мм з товщиною стінки до 3 мм маркування не роблять. Такі труби пов'язують дротом в пачки і до них прикріплюють металеву бирку із зазначеннямтоварного знаку підприємства-постачальника, розміру труб, марки сталі, номера партії та номери Держстандарту або ТУ.

Номер сертифіката вибивається заводом на одному з кінців труби. На трубах великих діаметрів додатково до номера сертифіката вибивають клеймо ВТКзаводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщину стінки. На трубах діаметром до 35 мм маркування не роблять. Такі труби пов'язують дротом в пачки і до них прикріплюють металеву бирку із тими ж даними із сертифіката.

Номерсертифіката вибивається заводом на одному з кінців труби. На трубах великих діаметрів додатково до номера сертифіката вибивають клеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщину стінки. На трубах діаметром менше 25 мм з товщиноюстінки до 3 мм маркування не роблять.

Номер сертифіката вибивається заводом на одному з кінців труби. На трубах великих діаметрів додатково до номера сертифіката вибивають клеймо ВТК заводу-виробника, марку сталі, номер плавки, довжину труби, її діаметр і товщинустінки. На трубах діаметром менше 25 мм з товщиною стінки до 3 мм маркування не роблять. Такі труби пов'язують дротом в пачки і до них прикріплюють металеву бирку із зазначенням товарного знака підприємства-постачальника, розміру труб, марки сталі, номера партії та номери Держстандарту або ТУ.

Пристосування для вирізки прокладок на свердлильному верстаті 9 - 142.

На середині спинки готового компенсатора наноситься маркування відповідно до вказівки в проекті. За рамкою маркування наноситься тавро зварника, ВТК, організації-виробника та номер сертифіката, складеного на кожен компенсатор.

Якщо надійшла продукцію матеріальний склад перевозяться транзитом споживачеві, а тара підлягає поверненню безпосередньо підприємству-виробнику, то склад висилає споживачеві свій сертифікат. У цьому випадку сертифікату присвоюється дробовий номер, в чисельнику якого вказується номер сертифіката складу, а в знаменнику - номер сертифіката підприємства-виробника. При поверненні тари відправник у супровідному документі повинен вказати, в рахунок якого сертифіката повертається тара.

Відомості про виготовлення траверс заносяться до журналу обліку. У цьому журналі вказуються призначення траверси, її вантажопідйомність, номер нормалі (технологічної карти, креслення), номер сертифікатів на застосований матеріал, результати перевірки якості зварювання, результати випробування.

Відомості про виготовлення траверс заносяться в журнал їх обліку. У цьому журналі вказується призначення траверси, її вантажопідйомність, номер нормалі (технологічної карти, креслення), номер сертифікатів на застосований матеріал, результати перевірки якості зварювання, результати випробування.

Якщо надійшла продукцію матеріальний склад перевозяться транзитом споживачеві, а тара підлягає поверненню безпосередньо підприємству-виробнику, то склад висилає споживачеві свій сертифікат. У цьому випадку сертифікату присвоюється дробовий номер, в чисельнику якого вказується номер сертифіката складу, а в знаменнику - номер сертифіката підприємства-виробника. При поверненні тари відправник у супровідному документі повинен вказати, в рахунок якого сертифіката повертається тара.

У цьому журналі вказують найменування вантажозахоплювальних пристроїв або тари, вантажопідіймальність, номер нормалі (технологічної карти, креслення), номери сертифікатів на застосований матеріал, результати перевірки його якості, результати випробувань.

При поверненні вантажовідправнику засобів пакетування і контейнерів вантажоодержувач вказує в перевізних документах кількість і тип цих засобів і контейнерів, а також номер сертифікату, за яким вони повертаються.