А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номер - робоче місце

Номер робочого місця збігається з номером операції.

Адреса направлення документа визначається номером робочого місця і номером кінцевого пристрою, на який видається документ. Час видачі документа може бутивизначено за допомогою датчика часу (машинних годин), реалізованого в ЕОМ апаратно-програмним способом.

Блок-схема установки АPП-1М (АPП-100. Пристрій ручного набору призначене для набору адреси (номера робочого місця) при виведенні інформації з ОЗУ, початковоїустановки датчика часу і набору цифрової інформації при виведенні на перфострічці.

У цьому випадку на передній стінці ящика прикріплюється целулоїдна пластинка, під яку підкладається папірець із зазначенням номера робочого місця або ділянки та прізвища робітника.

Підготувавши згідно маршрутними листами заготовки та уклавши їх в контейнери зі спеціальною тарою, оператор коморі встановлює на адресній планці номер робочого місця, вказаного першим в маршрутному аркуші, після чого навішує укомплектовані контейнери накаретки конвеєра. Навішені на каретку контейнер доставляється за вказаною адресою і автоматично скидається.

Абонентський пункт АП-5 дозволяє вводити дані з так званого жетона - пластмасової пластини, на якій нанесена постійна інформація,наприклад номер робочого місця.

Лабораторні роботи в якісному аналізі включають в себе досліди по вивченню загальних реакцій іонів, тренувальний аналіз суміші, склад якої заздалегідь відомий, і виконання контрольних аналітичних задач. Під написом слідпоставити-своє прізвище та номер робочого місця.

Лабораторні роботи в якісному аналізі включають в себе досліди по вивченню загальних реакцій іонів, тренувальний аналіз суміші, склад якої заздалегідь відомий, і виконання контрольних аналітичних задач. Піднаписом слід поставити своє прізвище та номер робочого місця.

На початку кожного циклу в табло служб надходить з ЦУ сигнал початкової установки і серія синхроімпульсів опитування. За допомогою комутатора сигнали розподіляються в осередку індикації, відповідніномерам робочих місць, з яких вони були послані.

Враховуючи, що протягом року проводиться 30 - 35 лабораторних робіт, найкраще для лабораторного журналу використовувати загальний зошит. На обкладинці журналу повинна бути написана прізвище студента, номер групи і номерробочого місця в лабораторії.

Pабочее місце монтажника. Деталі й вузли зберігаються у спеціальних ящиках, встановлених на стелажах коморі. Комплектування елементів для кожного виробу ведеться по спеціальній картці, в якій вказані: номер блоку; найменування ташифр комплектуючих вузлів і деталей; кількість деталей і вузлів, що йдуть на блок; номер робочого місця, куди повинні направлятися комплектуючі деталі. Масив карток зберігається в спеціальній картотеці.

Відмітки початку і кінця простою виводяться на перфострічціавтоматично. Кількість деталей виводиться по команді з диспетчерського пульта масивом по всіх місцях або по одному робочому місцю. В останньому випадку номер робочого місця набирається на пристрої ручного набору. По команді виведення під час обробки даного робочогомісця інформація записується в чотирирозрядний буфер, звідки потім виводиться на перфострічці по синхроімпульсів перфорації в супроводі шифру кодограми і номера робочого місця.

На рис. 3.23 наведена схема однобічної світлозвукової сигналізації для викликуналагоджувального персоналу на робоче місце. Виклик здійснюється з цього місця натисканням кнопок виклику SB1 - SB3 які на щиті диспетчера включають світлові HL1 - HL3 і звуковий НА сигнали. Диспетчер, встановивши по світловому сигналу номер робочого місця, з якого надійшов сигнал,натисненням кнопки знімання SB наводить схему в початковий стан.

Табло диспетчера принципово не відрізняється від табло, що встановлюються в приміщеннях служб. На панелі керування розміщений клавішний перемикач входів табло, за допомогою якого оператор можепідключити табло до каналу будь-який з служб. У цьому випадку на табло индицируются номери робочих місць, що простоюють з вини даної служби. Конструкція перемикача дозволяє подавати на вхід табло кілька причин простоювання одночасно. При установці перемикача вположення загальний на табло индицируются номери всіх простоюють в даний момент робочих місць. Простої обслуговуються ремонтником робочих місць (включений ремонт) та необслуговуваних (ремонт не включений) розрізняються режимом горіння. Табло використовується також і для контролюфункціонування установки. При цьому визначається номер робочого місця, відключеного від системи, або номер місця, в зоні якого в ОЗУ стався збій коду.

Операції по обслуговуванню автомобілів виконують у відповідності з постовими технологічними операційнимикартами. У них вказують найменування операції, технічні умови та норми часу на її виконання, застосовуваний інструмент і обладнання, спеціальність робітника, посаду виконання операції і число точок обслуговування. Постові технологічні карти призначені длявиконання робіт по контролю, регулюванню і змазування агрегату або вузла. У них зазначають номер робочого місця, спеціальності, розряд робітника, норму часу на виконання кожного виду робіт, а також застосовується устаткування та інструмент. Крім того, зазначається місцевиконання операції на автомобілі і кількість обслуговуваних точок.

При доставці тари із заготовками зі складу візок автоматично зупиняється біля того робочого місця, номер якого збігається з номером транспортується палети. У момент зупинки визначаєтьсяположення та орієнтація візки щодо обслуговуваного устаткування, і маніпулятор вивантажує палету. Якщо потрібно ще й розвантажити робоче місце (про що свідчить світловий сигнал), то після перевірки наявності вільних осередків на платформі маніпулятор завантажує тару з готовою продукцією в вільну комірку. У тому випадку, якщо вільних комірок не вистачає, робот продовжує рух за маршрутом і запам'ятовує номери робочих місць, що підлягають розвантаженню.

Відмітки початку і кінця простою виводяться на перфострічці автоматично. Кількість деталей виводиться по команді з диспетчерського пульта масивом по всіх місцях або по одному робочому місцю. В останньому випадку номер робочого місця набирається на пристрої ручного набору. По команді виведення під час обробки даного робочого місця інформація записується в чотирирозрядний буфер, звідки потім виводиться на перфострічці по синхроімпульсів перфорації в супроводі шифру кодограми і номера робочого місця.

Управління Робокар здійснюється по командах від зовнішньої ЕОМ або мікроЕОМ, вмонтованої в її конструкцію. По команді датчика, встановленого на верстаті, потрібні заготовки система управління визначає адресу надійшла команди і робот-штабелер доставляє тару з заготовки на відвантажувальну позицію. Вантажна платформа Робокар розрахована на розміщення десяти тарних ящиків. Pобокара, рухаючись по трасі, зчитує номери зустрічаються робочих місць. При збігу номерів робочого місця і тари Робокар зупиняється, коригує своє положення по електронно-оптичному датчику і встановлює на робоче місце свій вантаж.

Табло диспетчера принципово не відрізняється від табло, що встановлюються в приміщеннях служб. На панелі керування розміщений клавішний перемикач входів табло, за допомогою якого оператор може підключити табло до каналу будь-який з служб. У цьому випадку на табло индицируются номери робочих місць, що простоюють з вини даної служби. Конструкція перемикача дозволяє подавати на вхід табло кілька причин простоювання одночасно. При установці перемикача в положення загальний на табло индицируются номери всіх простоюють в даний момент робочих місць. Простої обслуговуються ремонтником робочих місць (включений ремонт) та необслуговуваних (ремонт не включений) розрізняються режимом горіння. Табло використовується також і для контролю функціонування установки. При цьому визначається номер робочого місця, відключеного від системи, або номер місця, в зоні якого в ОЗУ стався збій коду.