А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номер - привід

Номери приводів вказують в табличках на блоках управління, для обладнання, встановленого над щитом, на стелажах, встановлених за щитом.

На кресленні загального виду щита розташовують таблицю із зазначенням номерів приводів інайменувань механізмів, виконуваних на дверях шаф, а також позначень принципових схем електроприводів і схем з'єднань секцій щита.

Для зручності монтажу на рис. 32 прийнята маркування за номером приводів. А так як для кожного привода потрібно кількакабелів та труб, то після розділового знака поставлений порядковий номер.

Маркування набірних затискачів і бирок. Якщо ж на додаток до маркування ланцюга потрібно ще вказати номер приводу (при однойменних маркірованні), то рекомендується в монтажній схемі вказати його напроводі, що відходить від набірного затиску.

Кабелі, що живлять комплектні пристрої індивідуальних приводів, маркують за номером приводу з додаванням порядкового номера кабелю.

Іноді необхідно вказувати не тільки маркування, але і позначати перед нею номерпривода.

Щит управління і вимірювання в захищеному виконанні двостороннього обслуговування. Дверцята зняті. На панелях шаф /і 2 в табличках 1 - 14 вказані номери відповідних приводів. На панелі шафи 3 в табличках зазначені найменування реле по елементної схемою.

Схема зовнішніх з'єднань з маркуванням кабелів (проводів марки АПPТО-500 і труб. Кабельно-трубний журнал наведено в тексті. Маркування по першому способі (в даному стримери починається з 53 і 55 відповідно з номерами приводів) написана без дужок; вона ж внесена вкабельно-трубний журнал.

Маркування по першому способі (в даному прикладі починається з 53 і 55 відповідно з номерами приводів) написана без дужок і є більш кращою, так як легше читається. Вона ж внесена до кабельно-трубний журнал.

У затискачівключа ІУ, що мають однакову маркіровку для різних приводів, крім маркування по елементної схемою, додатково вказані номери приводів.

На фасаді кожної приводної станції в лівому і правому верхніх її кутах (якщо станція Двохфідерні) поміщається табличка ззазначенням номера приводу, лінії, агрегату і пр. Якщо станція однофідерная, табличка із зазначенням номера поміщається зліва. По можливості прагнуть до того, щоб і на допоміжних блоках вказувалися номери приводів.

Якщо в апарата є повторювана (однакова) маркування, що відноситься до різних приводів, перед кожною такою маркіровкою обов'язково потрібно проставляти номер привода, до якого ця маркування відноситься.

Якщо апарати, встанов - лені на стелажі, відносяться до одного приводу, під верхнім ящикомрозташовують одну табличку з написом, що позначає номер привода. Якщо апарати мають різне призначення, то табличку з написами розташовують під відповідними апаратами на куточку.

Якщо у затискачів апарата є повторювана однакова маркування ланцюгів,відноситься, наприклад, до різних приводів, то перед кожною такою маркіровкою через розділовий знак проставляють номер привода, до якого ця маркування відноситься.

Монтажна схема станції управління для повторного застосування з безоб'ектное маркуванням. Якщоцей дріт йде не до іншої станції, а відразу в зовнішню мережу, то на Накінечники вказують, як правило, номер ланцюга по елементної схемою і якщо потрібно, то номер привода.

У контурах типового блоку з монтажем (верхній блок), типового блоку без монтажу (середній блок) інетипового блоку (нижній блок) у верхніх лівих кутах зроблені рамки з написами: номер привода (для верхнього блоку 23), тип блоку, а для блоку без монтажу і нетипового блоку: номер приводів (232527) і номери схем з'єднань і загального вигляду.

У контурах типового блоку змонтажем (верхній блок), типового блоку без монтажу (середній блок) і нетипового блоку (нижній блок) у верхніх лівих кутах зроблені рамки з написами: номер привода (для верхнього блоку 23), тип блоку, а для блоку без монтажу і нетипового блоку : номер приводів (232527) і номерисхем з'єднань і загального вигляду.

Приводам дани порядкові номери, і вони з'єднуються з відповідними номерами групами контактів вхідного елемента електричного роз'єму. Номери приводів модуля подвійного гойдання дублюють номери приводів модуля гойдання і модулярадіального ходу. Це означає, що модуль подвійного гойдання не може бути застосований в одній компоновці з модулями гойдання і радіального ходу.

Таблиця під загальним виглядом щита визначає текст написів на верхньому і нижньому обрамленнях щитів або на дверях шаф. У написіповинен бути відображений номер привода, якщо панель призначена-для нього. Для вводів вказують рід струму та напруга. Текст написів повинен бути коротким, розбитий на рядки-й виконуватися без переносу слів.

Приводам дани порядкові номери, і вони з'єднуються звідповідними номерами групами контактів вхідного елемента електричного роз'єму. Номери приводів модуля подвійного гойдання дублюють номери приводів модуля гойдання і модуля радіального ходу. Це означає, що модуль подвійного гойдання не може бути застосований в однійкомпоновці з модулями гойдання і радіального ходу.

Якщо однотипні блоки (панелі, блоки без монтажу, окремі апарати) мають різні технічні параметри, наприклад різні розчеплювача автоматів, уставки струмів, напруги, часу, то кожен виріб (блок,панель, апарат) повністю записують в таблицю окремо, починаючи з першої панелі. При цьому в примітці повинні бути перелічені номери приводів, до яких відносяться вироби. Це відноситься і до тих блокам та апаратів, які встановлені на одній панелі. У цьому випадкуперерахування в таблиці йде зверху, зліва направо.

Якщо провід від допоміжного блоку йде не до іншої станції, а відразу в зовнішню мережу, то на окон-цевателе вказують як номер затискача, так і маркування по елементній схемою. Якщо потрібно, то на дроті проставляють іномер привода.

У стовпці Дані по замовленню вказують в дужках номери приводів і для них струми расцепителей автоматів і нагрівальних елементів теплових реле.

У тому випадку, якщо на одному блоці поміщені апарати управління двома приводами, номери приводів пишуть відповідно в лівому і правому кутах. На допоміжних блоках, апарати яких відносяться до різних приводів, номери всіх приводів пишуть тільки в лівому кутку.

У розглянутих нижче випадках написи в гуртках виконують трохи інакше. Так, якщо один апарат належить до кількох приводам, то вказують лише буквену частину позиційного позначення, опускаючи номер привода.

Простежимо за цією схемою (рис. 13 - 4 0) кілька з'єднань, звернувши попередньо увагу на наступне. У набірної рейці вироби (блок, шафа, пульт) з повторюється маркуванням за принциповою схемою використовують вільний набірний затиск, і на ньому пишуть номер привода, до якого відносяться наступні набірні затискачі з маркуванням за схемою.

Якщо принципова схема керування приводом будується на основі схеми підприємства-виробника, наприклад схеми блоку управління нормалізованої серії БУ5145 - 13Щ28 слід мати на увазі наступне: позначення апаратів і маркування ланцюгів по можливості повинні бути збережені заводськими. Їх допускається змінювати тільки в разі потреби. Тому при складанні принципових схем управління декількома зблокованими приводами номер привода вказується в позначенні (маркування) тільки тих блок-контактів і ланцюгів, які включаються в ланцюзі іншого приводу.

Таблички розміщують на блоках: в лівому верхньому кутку - для однофідерних блоків. На стелажах таблички розміщують під відповідними апаратами і вказують в них номери приводів, до яких відносяться апарати.

На фасаді кожної приводної станції в лівому і правому верхніх її кутах (якщо станція Двохфідерні) поміщається табличка із зазначенням номера приводу, лінії, агрегату і пр. Якщо станція однофідерная, табличка із зазначенням номера поміщається зліва. По можливості прагнуть до того, щоб і на допоміжних блоках вказувалися номери приводів.

Простежимо за цією схемою (рис. 13 - 4 0) кілька з'єднань, звернувши попередньо увагу на наступне. У набірної рейці вироби (блок, шафа, пульт) з повторюється маркуванням за принциповою схемою використовують вільний набірний затиск, і на ньому пишуть номер привода, до якого відносяться наступні набірні затискачі з маркуванням за схемою. Затискач з номером приводу розташовують при вертикальній установці набірних рейок першим зверху для групи маркувань даного приводу; при горизонтальній установці першим зліва для певної групи набірних затискачів.