А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номер - покоління

Номер покоління Кількість поколінь and Загальний. Pежім Ініціалізація and Загальний.

Номер покоління N для нової популяції збільшується на одиницю в порівнянні з номером покоління поточної популяції.

Операнди номер покоління (від 1до 4 цифр) та номер версії (від 1 до 2 цифр) дозволяють створювати кілька варіантів набору даних з одним і тим же найменуванням.

Якщо файл відомостей займає кілька котушок маг-нітних стрічки, то номер покоління присвоюється кожній котушці і може змінюватисяавтономно для кожної з них.

Звернемо увагу на розподіл особин у популяції в залежності від номера покоління. Також необхідно додати, що цього мінімального значення функція пристосованості досягла в шістнадцятому поколінні виконання генетичногоалгоритму. Нижні ліві графіки на цих малюнках відображають динаміку зміни найкращого і найгіршого значень функції пристосованості при послідовній зміні поколінь.

Може містити від 1 до 4t буквено-цифрових символів і може включати номер поколінняі номер версії покоління.

Ідентифікатор присвоюється набору даних програмістом, є його іменем і може включати номер покоління і номер версії покоління.

Номер покоління N для нової популяції збільшується на одиницю в порівнянні з номером поколінняпоточної популяції.

Якщо прикладна програма виконалася нормально, то у новоствореному файлі в його мітці проставляється номер покоління. При кожній коректуванню файлу цей номер збільшується на одиницю. Нові номери також фік - сіруются у файлі статистики. Цедозволяє проводити роботу тільки з файлами останній редакції.

Особливо важливі файли на магнітних дисках (тезаурус, інверсний файл, файл відомостей, файл статистики) містять номер покоління, який також вводиться і в файл монітора. При зверненні до файлів перевіряєтьсявідповідність номерів поколінь в цих файлах і файлі монітора. При розбіжності цих двох значень видається відповідне повідомлення. Номер покоління змінюється усіма прикладними програмами, які вносять певні зміни файл. При виклику цих прикладнихпрограм номер покоління в файлах тезауруса, відомостей і Інвер-ном збільшується, а при нормальному закінченні роботи - збільшується також і у файлі монітора.

Ймовірності утворення циклу, рота, і того, що ланка - концевое, рп, дано з індексом п, оскільки залежать відномери покоління.

Турбідиметрично кри-ші полімерів до (189 і після (., 8 9 прогрівання. З іншого боку, ймовірність утворення циклічної структури змінюється від покоління до покоління (див. мал. 3), тому набір ймовірностей буде залежати від номера покоління, азначить, не виконані умови застосовності теорії. Тому користуватися методом розгалужених процесів можна тільки в першому наближенні, не враховуючи залежності ймовірності утворення циклу від його довжини.

Кожну пару (lf, qf) лептонів і кварків, маса якихстає все більшою зі збільшенням номера f, називають поколінням елементарних частинок, а f - номером покоління.

Для коригування береться основна стрічка з систематичним рубрикатором, отримана при попередній обробці. Номер покоління в керуючої записи наосновний стрічці порівнюється з номером покоління у відповідному записі статистики. Розбіжність цих номерів викликає переривання програми. Якщо ж основний масив встановлений правильно, то обробляються коригувальні записи. Нотації з обох масивівпорівнюються.

Невідповідність цих номерів говорить про помилку. Після кожного коректування номери поколінь в керуючої записи і у файлі статистики збільшуються на одиницю.

Особливо важливі файли на магнітних дисках (тезаурус, інверсний файл, файлвідомостей, файл статистики) містять номер покоління, який також вводиться і в файл монітора. При зверненні до файлів перевіряється відповідність номерів поколінь в цих файлах і файлі монітора. При розбіжності цих двох значень видається відповідне повідомлення.Номер покоління змінюється усіма прикладними програмами, які вносять певні зміни файл. При виклику цих прикладних програм номер покоління в файлах тезауруса, відомостей і Інвер-ном збільшується, а при нормальному закінченні роботи - збільшується також і вфайлі монітора.

Для коригування береться основна стрічка з систематичним рубрикатором, отримана при попередній обробці. Номер покоління в керуючої записи на основній стрічці порівнюється з номером покоління у відповідному записі статистики.Розбіжність цих номерів викликає переривання програми. Якщо ж основний масив встановлений правильно, то обробляються коригувальні записи. Нотації з обох масивів порівнюються.

Звернення до окремого набору даних може здійснюватися по імені набору іномером покоління.

Для цього використовується послідовністьPавномерно, описана в об'єкті констант функцій і послідовностей. Значення інших параметрів створюваних ресурсів-особин дорівнюють нулю, за винятком таких: номер покоління встановлюєтьсярівним 1 номер особини встановлюється рівним поточному значенню лічильника особин, параметр Статус набуває значення Не розглянуто (для першого покоління це не має значення, оскільки цей параметр використовується при підборі пар для схрещування, тому можна було бприсвоїти будь-яке значення з можливих), значення функції придатності встановлюється рівним - 1 0 це є ознакою того, що функція придатності для даної особини ще не обчислювалася. Значення параметра Кількість нащадків буде визначено при відтворенні,параметрів Значення ФП, Сума до і Сума після - в блоці розрахунку функції придатності. ПараметриPодітель 1Pодітель 2 Схрещування байт, Схрещування біт, Мутація байт і Мутація біт, що описують обставини появи даної особини, для першого покоління не мають сенсу.

Поле ключа займає 44 байти, використовувані для запису імені файлу. В байтах 1 - 35 зберігається ім'я файлу, за яким слідує Gnnnn, де nnnn є номер покоління, за яким слідує Vnn, де нп - варіант покоління. В якості номерів поколінь і варіантів використовуються десяткові, аНЕ двійкові числа. Якщо номери поколінь або варіантів відсутні, то під запис імені файлу можуть бути відведені всі 44 байта.

Відповідним чином повинні бути записані ймовірності утворення даного числа зв'язків (від 0 до 3 при розглянутій схемі процесу) іу наступних поколіннях, причому відлік поколінь проводиться не по зшивки, а по ланках основного ланцюга. Таким чином, число поколінь збігається з довжиною ланцюга і ймовірність утворення циклу в даному поколінні однозначно буде визначатися номером покоління.

Поле ключа займає 44 байти, використовувані для запису імені файлу. В байтах 1 - 35 зберігається ім'я файлу, за яким слідує Gnnnn, де nnnn є номер покоління, за яким слідує Vnn, де нп - варіант покоління. В якості номерів поколінь і варіантів використовуються десяткові, а недвійкові числа. Якщо номери поколінь або варіантів відсутні, то під запис імені файлу можуть бути відведені всі 44 байта.

Схема накопичення даних в поколіннях. | Блок-схема програми накопичення даних в поколіннях. У схемах, наведених на рис. 2.9 і 2.10 використаніописані раніше короткі позначення. Додатково введені лічильники числа записів у накопичувальному файлі до внесення чергової порції (Сч1) і числа новоприбулих записів. Цифри у назв файлу STORE позначають номери поколінь.

Зазначене ім'я - ім'я оператора,процедури або програми. Це повідомлення з'являється також у тому випадку, якщо відносний номер покоління в групі поколінь даних буде вказано без знака плюс або мінус.

Існування кількох поколінь кварків і лептонів призводить до ряду нових проблем.Дійсно: скільки має бути таких поколінь і чим визначаються маси частинок в них. З даних досвіду відомо, що ці маси швидко обважнюють із зростанням номера поколінь - від мегаелектрон-вольт (для електрона і і - і d - кварків) до сотень і десятка тисячмегаелектрон-вольт для частинок третього покоління. Маси і кути змішування кварків (типу кута Кабіббо) визначаються в існуючій формі теорії (гл. Ці бозони самі по собі приводять ще до ряду питань, так як на досвіді вони не спостерігалися, неясно, скільки їх і які їхнівластивості. Строго кажучи, при точкових частинок взагалі незрозуміло, як теорія може включати це юкавовское взаємодія, так як (див. розд.

Особливо важливі файли на магнітних дисках (тезаурус, інверсний файл, файл відомостей, файл статистики) містять номер покоління,який також вводиться і в файл монітора. При зверненні до файлів перевіряється відповідність номерів поколінь в цих файлах і файлі монітора. При розбіжності цих двох значень видається відповідне повідомлення. Номер покоління змінюється усіма прикладнимипрограмами, які вносять певні зміни файл. При виклику цих прикладних програм номер покоління в файлах тезауруса, відомостей і Інвер-ном збільшується, а при нормальному закінченні роботи - збільшується також і у файлі монітора.

Поле ключа займає 44байта, використовувані для запису імені файлу. В байтах 1 - 35 зберігається ім'я файлу, за яким слідує Gnnnn, де nnnn є номер покоління, за яким слідує Vnn, де нп - варіант покоління. В якості номерів поколінь і варіантів використовуються десяткові, а не двійкові числа. Якщономери поколінь або варіантів відсутні, то під запис імені файлу можуть бути відведені всі 44 байта.

Поле ключа займає 44 байти, використовувані для запису імені файлу. В байтах 1 - 35 зберігається ім'я файлу, за яким слідує Gnnnn, де nnnn є номер покоління, за якимслід Vnn, де нп - варіант покоління. В якості номерів поколінь і варіантів використовуються десяткові, а не двійкові числа. Якщо номери поколінь або варіантів відсутні, то під запис імені файлу можуть бути відведені всі 44 байта.

Якщо в графі виділені kособливих вершин, то такий граф називають k - кореневим, а виділені вершини - корінням. Найбільш часто використовуються однокореневі (або просто кореневі) графи, особливо дерева. Кожній вершині кореневого дерева ставиться у відповідність число, рівне довжині L шляху, що з'єднує цювершину з коренем. Зазначене число називається номером покоління, в якому розташована дана вершина. Кореневе дерево зручно зображати у вигляді генеалогічного дерева, в якому на одній горизонтальній лінії розташовані всі вершини з одного покоління. Вершининенульового покоління називаються нащадками суміжного їм вузла попереднього покоління. Такі дерева носять назву впорядкованих кореневих дерев, оскільки розташування нащадків кожного вузла можна умовно інтерпретувати як порядок їх народження.

Перехід до 3-гопоколінню був не настільки явно виражений. Так, наприклад, ЕОМ, виконані на дискретній елементній базі, такі як CDC 600 (США)) БЕСМ-6 (ССС?), Серія ЕОМ Урал (ССС?) По елементній базі повинні бути віднесені до 2-го покоління, а по архітектурі та організації системного програмного забезпечення (CDC-600 БЕСМ-6), по стандартизації головного інтерфейсу і утворенню сімейства моделей з програмною сумісністю (Урал 1) - до 3-му покоління. Усередині 3-го покоління зміни в архітектурі проводилися більш безперервно, що знайшло відображення в дробової запису номера покоління.

Повний набір ізоморфний молекулярного графа з трьома трехфунк-нальних вузлами. Для обчислення G /зручно перейти від некореневої дерев, розглянутих досі, до кореневих. Під кореневим розуміється дерево, один з вузлів якого виділено. Він називається коренем цього дерева. Відповідно до такого вибору кожному іншому вузлу кореневого дерева ставиться у відповідність число, рівне довжині Трейл, що з'єднує цей вузол з коренем. Таке число називається номером покоління, в якому розташований даний вузол. Кореневе дерево зручно зображати у вигляді генеалогічного дерева, в якому на одній горизонтальній лінії розташовані всі вузли з одного покоління, а також всі висячі вершини, суміжні з вузлами попереднього покоління. На рис. 2.3 зображені всі кореневі дерева з двома Трьохфункціональний вузлами.

Особливо важливі файли на магнітних дисках (тезаурус, інверсний файл, файл відомостей, файл статистики) містять номер покоління, який також вводиться і в файл монітора. При зверненні до файлів перевіряється відповідність номерів поколінь в цих файлах і файлі монітора. При розбіжності цих двох значень видається відповідне повідомлення. Номер покоління змінюється усіма прикладними програмами, які вносять певні зміни файл. При виклику цих прикладних програм номер покоління в файлах тезауруса, відомостей і Інвер-ном збільшується, а при нормальному закінченні роботи - збільшується також і у файлі монітора.

Слід зазначити, що у всіх роботах, в яких для опису ціклообразованія при розгалуженій поліконденсації використовується ветвящийся випадковий процес, відсутні обгрунтування його застосовності. При цьому передбачається, що ліс звичайних дерев, які утворюються в результаті випадкового розрізання довільного набору хордових дерев, може бути описаний відповідним гілкується процесом. Таке обов'язкове поява частинки заданого типу через певне число поколінь в принципі не може бути описано ніяким гілкується випадковим процесом, навіть з виробляє функцією, залежною від номера покоління.