А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Номенклатура - держплан

Номенклатура Держплану СССP, Матеріальні баланси і плани розподілу по якій розробляються і затверджуються Держпланом СССP.

Номенклатура Держплану СССPвключає найважливіші види нафтопродуктів: авіаційні бензини іспеціальний гас, автомобільний бензин, дизельне паливо, освітлювальний гас, топковий і флотський мазут, моторні масла, нафтобітум. Нефтеснабсбитовие організації союзних республік складають баланси і плани розподілу за деякими нафтовим олив, мастилі іншим нафтопродуктам. Міністерство нафтопереробної і нафтохімічної промисловості СССPрозробляє баланси по нафтопродуктах, які використовуються надалі як сировину для заводів, що входять в систему цього ж міністерства.

Основніхарактеристики програм. Виписку по номенклатурі Держплану СССPскладають у розрізі основної та іншої продукції.

Технічне оснащення будівництва основними (що входять у номенклатуру Держплану ССС?) Машинами здійснюють на основі Норм оснащення наземногонафтогазового будівництва основними будівельними машинами. До таких машин відносяться одноковшові екскаватори, бульдозери, автогрейдери, грейдери-елеватори, скрепери, катки, барові машини, крани, трубоукладачі, монтажні підйомники, палебійні агрегати,бурильно-кранові машини і трактори.

Іншим недоліком системи розподілу нафтових бітумів є зайва укрупненість номенклатури Держплану. Плануючі органи (Держплан, Держпостач) виділяють галузям-споживачам фонди на бітуми нафтові, розділяючи всібітуми тільки на дві групи: бітуми тверді і бітуми кидка, що не дозволяє при розподілі враховувати ранжування споживачів по яріврітету на споживання нафтових дороаних бітумів поліпшеної якості.

Блок-схема програми SP1. Програма SVOD здійснюєдрук вихідного документа: зведені норми витрати найважливішого сировини номенклатури Держплану СССPу виробництві інших промислової продукції.

Баланс виробничих потужностей по номенклатурі підприємств. Перший вихідний документ (див. табл. 4.6) формують по всійноменклатурі підприємств з виділенням номенклатури Держплану СССPі підгалузей.

Після розгляду та уточнення балансів, отриманих від підприємств, складаються зведені баланси виробничих потужностей по номенклатурі Держплану СССPі підгалузі. Вустановленому порядку затверджені зведені баланси представляються у відповідні організації.

На нефтеснабсбитовие організації союзних республік покладені також завдання визначення потреби і планування розподілу деяких нафтопродуктів, якіне входять в номенклатуру Держплану СССPі Держпостачу СССP. До таких нафтопродуктам відносяться різні масла й змащення, що виробляються і використовуються у відносно невеликих кількостях, охолоджувальні рідини та ін Деякі з цих нафтопродуктів переведені на вільну,безлімітну продаж. У цьому випадку потреба в них визначається не по міністерствах і відомствах, а по територіальним управлінням і нафтобазам.

У номенклатуру найважливіших видів продукції, при невиконанні плану виробництва якої преміювання керівнихпрацівників виробничих об'єднань (комбінатів) і підприємств не проводиться, повинна обов'язково включатися продукція, передбачена в Державному плані економічного і соціального розвитку СССP, І, як правило, вся продукція номенклатури Держплану СССP.Номенклатура найважливіших видів продукції для об'єднань і підприємств затверджується міністерством, відомством.

Базою для складання планів постачання служать плани виробництва, норми витрат матеріальних ресурсів та заявки, представлені об'єднаннями іпідприємствами міністерства. Складені в об'єднаннях і підвідомчих міністерству підприємствах заявки на централізовано распределяемую продукцію (номенклатура Держплану СССPТа частина продукції по номенклатурі Держпостачу ССС?) Надходять в Упртехснаб-нафта таУправління з комплектування обладнанням по закріпленій номенклатурі, на запасні частини до нафтопромислового і бурового устаткування - в об'єднання Союзнефте-бурмашремонт, а на спеціальні матеріали, що використовуються в бурінні свердловин і видобутку нафти, - в промисловеоб'єднання Союзнефтеспецматеріали. Після отримання заявок та розрахунків потреби органи постачання і комплектації в міністерстві перевіряють представлені заявки, ретельно вивчають їх обгрунтованість, аналізують і складають зведені розрахунки потреби вматеріальних ресурсах на виконання виробничої програми, будівельно-монтажні роботи, ремонтно-експлуатаційні та інші потреби. Проводять розрахунок перехідних запасів, очікуваних залишків на початок планового періоду і визначають можливості мобілізаціївнутрішніх ресурсів, що є одним із джерел покриття потреби.

Найбільшу питому вагу в складі нормативно-довідкової інформації в хімічній і нафтохімічній промисловості припадає на інформацію оо матеріальним нормативам. Номенклатурапродукції, на виробництво якої розробляються норми витрат сировини, підрозділяється на номенклатуру Держплану СССP, Номенклатуру галузевого Міністерства, номенклатуру Глав-них галузевих управлінь або Всесоюзних об'єднань і номенклатуру підприємств. У зв'язку зцим необхідно передбачити організацію картотек індивідуальних (диференційованих) норм, які встановлюються на кожному конкретному підприємстві на випущені продукти.

Вся мережа магістральних нафтопроводів, перевалочних і розподільних нафтобаз булапередано у відання Рад Міністрів союзних республік. На Головне управління при Держплані СССPбуло покладено складання планів міжреспубліканських поставок нафтопродуктів за номенклатурою Держплану СССPз урахуванням поставок на експорт. Завдання були намічені великі і,нарешті, були реальними.

На Головне управління при Держплані СССPбьшо покладено складання планів міжреспубліканських поставок нафтопродуктів за номенклатурою Держплану СССPз урахуванням поставок на експорт. Завдання були намічені великі і, нарешті, були реальними.

Блок-схема керуючої програми NORMV. Програма RMPR здійснює друк вихідної інформації в розрізі підприємств. Друк може бути здійснена як по окремому підприємству, так і по всіх підприємствах в розрізі номенклатури Держплану, підгалузі і міністерства.

Однією з основних умов преміювання обов'язково має бути виконання плану по виробництву найважливіших видів продукції. У номенклатуру найважливіших видів продукції, при невиконанні плану виробництва якої преміювання керівних працівників виробничих об'єднань (комбінатів) і підприємств не проводиться, повинна обов'язково включатися продукція, передбачена в Державному плані економічного і соціального розвитку СССPі, як правило, вся продукція номенклатури Держплану СССP. Номенклатура найважливіших видів продукції для об'єднань і підприємств затверджується міністерством, відомством.

Перший етап починається на підприємстві, де складають по розгорнутій номенклатурі заявки і розрахунки потреби в засобах виробництва та предметах споживання за всіма напрямками їх використання. Складені за укрупненої номенклатурі плани-заявки направляють в головпостач міністерств. Міністерство визначає зведену потребу галузі в матеріальних ресурсах і складає заявки на продукцію, що входить в номенклатуру Держплану СССPі Держпостачу СССP. Міністерства і відомства СССPпредставляють проекти планів в Держплан СССPі Держпостач СССP, На основі яких складаються матеріальні баланси і плани розподілу, які затверджуються Радою Міністрів СССP.

В об'єднання і підприємства галузі направляються єдині форми для збору вихідної інформації, необхідної для розробки норм, складені головним інститутом - ВНІІОЕНГ. Об'єднання і підприємства галузі заповнюють вказані форми і направляють їх до територіальних науково-дослідні інститути-розробники норм. Інститути на основі вихідної інформації, отриманої з об'єднань і підприємств, розробляють галузеві (подот - галузевого) норми потреби та представляють їх під ВНІІОЕНГ для експертизи. Далі норми узгоджуються із зацікавленими Управліннями Міннефтепрома, НІІПіН при Держплані СССP(За номенклатурою Держплану ССС?) І Держпостачем СССP(По номенклатурі Держпостачу ССС?) І затверджуються керівництвом Міністерства. Після чого норми набувають законної сили при розподілі балансів і планів.