А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Новий спосіб - застосування

Новий спосіб застосування може призвести до розширення обсягу виробництва, а отже, до зниження собівартості продукції і значного підвищення прибутку.

Новим способом застосування поліхлорвінілу єпросочення тканин не латексами, а гарячими (при 150 - 166) пастами з низьков'язких полімерів хлорвінілу з пластифікаторами. Такі пасти наносять шпредннгмашінамі і застосовують для промазки швів.

Запропоновано новий спосіб застосування іммобілізованого гемоглобіну. Далечекисень вивільняється з полімеру під дією слабкого електричного розряду або у вакуумі. Передбачається, що така система може постачати киснем водолазів або працюючі під водою двигуни.

Pазработан новий спосіб застосування хлориду олова длястереоспецифічні відновлення епоксісоеді-неннн до олефінів.

При розробці нових способів застосування використовують в основному ті ж методи, що і при розробці нового продукту. Адже принципової різниці тут пет. Все це ланки одноготехніко-економічної ланцюга: технічний прогрес відкриває нові сприятливі можливості для торговельно-промислової діяльності, а ці можливості, будучи реалізовані, ставлять нові технічні проблеми. Часто-густо, як у випадку поліетилену, спочатку можливостізбуту незначні, вони дають лише початковий поштовх торгівлі даним продуктом, і лише потім, з визнанням можливості великотоннажного збуту, торгівля цим продуктом набуває широкого розмаху.

При розробці нових способів застосування використовують в основномуті ж методи, що і при розробці нового продукту.

При розробці нових способів застосування продуктів, що випускаються, так само як і при відкритті нових продуктів, доводиться вирішувати проблему задоволення якоїсь потреби шляхом виявлення сукупності кориснихвластивостей, притаманних тому чи іншому складу або суміші. Pешеніе цієї проблеми полегшується тим, що необхідні компоненти не нові і виробляються в промисловому масштабі, а їх властивості вже відомі, нехай не повністю; утрудняє ж його та обставина, що необхідністьпрацювати з якимось певним складом обмежує діапазон наявних властивостей. Крім того, традиційні думки про те, що даний існуючий продукт не можна застосовувати таким-то і таким-то чином, часто перегороджують йому шлях на нові ринки.

Нещодавно Гюільбо іСтокбро[469]запропонували новий спосіб застосування іммобілізованих ферментів. Фермент розміщують на поверхні магнітної мішалки, яка тим самим виконує відразу дві функції: перемішує розчин і каталізує хімічну реакцію. Така мішалка достатньоекономічна і стабільна, з її допомогою можна виконати кілька сотень аналізів, які проводяться протягом короткого часу, досить відтворено і точно. В якості іммобілізованого ферменту була використана уреаза; метод застосовувався для аналізу змістусечовини в крові. Виділився при рН 5 серпня аміак визначався на електроді з повітряним зазором.

Для виявлення та вивчення кінетичного поведінки багатоатомних радикалів запропоновано новий спосіб застосування спектрометра ЕПP. Кінетика газофазної реакції вивчається пошвидкості накопичення багатоатомних радикалів на охолодженій поверхні. По кінетиці утворення радикала НО2 і стабільних продуктів вивчений детальний механізм окислення формальдегіду. Визначено константи швидкості реакцій: НО2 СН2О Н2О2 НСО і ніг з СО2 ОН. Принизькотемпературному окисленні пропану виморожується В. З підвищенням температури концентрація ког-радикалів досягає максимуму в зоні негативного температурного коефіцієнта швидкості реакції і потім падає.

Чи потрібно навчити покупця користуватися новимтоваром або навчити його новому способу застосування старого товару.

Pасшіреніе областей використання продукту здійснюється в першу чергу за рахунок виявлення нових способів застосування продукту, наприклад, використання певного виду пластмас,розробленого для виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, для виготовлення ряду споживчих товарів.

Як і слід було очікувати, час від часу у відділі технічного обслуговування виникають ідеї нових способів застосування існуючихпродуктів та ідеї освоєння нових областей торгово-промислової діяльності. Інший раз особливо винахідливий споживач може, наприклад, підказати, що якби дана смола була трохи більш стійкою до подряпин, або легше забарвлювалася, або виявилася менш крихкоюпри низькій температурі, то відкрилися б нові широкі можливості її збуту. Аналогічна думка може прийти в голову і працівникові відділу технічного обслуговування. Якщо загальний план науково-дослідної діяльності передбачає використання можливостей,виникають по ходу справи, в цій області можна досягти важливого успіху.

Стимулювання спонукає покупців до збільшення частоти покупок, що досягається заходами по ознайомленню споживачів з новими способами застосування марки і заохоченням високоїінтенсивності її використання.

Pасшіреніе ринку полягає в продажу існуючих продуктів на нових ринках - як правило, за рахунок нових способів застосування. Наприклад, виробники мінеральної води Evian придумали нове для неї застосування: розфасували у флакони зрозпилювачем і стали продавати як засіб для зволоження шкіри.

Настання фази спаду означає період стійкого зниження обсягу ринку, коли можливості залучення нових клієнтів і нових способів застосування товару повністю вичерпані, коли новітовари-замінники довели своє повну перевагу над попередниками або при зміні потреб покупців.

В останні роки автором, Г. А. Зотов, І. А. Букрєєва метод падіння тиску для визначення запасів газу був значновдосконалений і запропоновано декілька нових способів застосування цього методу.

Pеклама використовується в самих різних випадках, включаючи просування продуктів або організацій, стимулювання первинного та селективного попиту, протидія рекламі конкурентів,допомога торговим працівникам, інтенсифікацію споживання та створення нових способів застосування продукту, для нагадування і зміцнення відносин, а також для зниження невизначеності при покупці.

Суть винаходу - в новому способі застосування води та інших рідиндля приводу різних машин і механічних апаратів або з метою гігантського збільшення діючої сили, або для передачі руху і сил від одного пристрою до іншого, коли відомими способами цього не вдається досягти. Неможливо, перерахувати нескінченнерізноманітність важливих застосувань цього принципу, однак прикладені фігури і креслення повністю пояснюють його суть.

У зв'язку з тенденцією розширення використання монолітних вогнетривів там, де потрібні високі експлуатаційні характеристики, особливо всталеливарної промисловості, важливо зрозуміти основи в'яжучих речовин. За останні 10 років кількість досліджень і розробок технології виготовлення бетону, нових способів застосування і методів випробувань було більше, ніж за попередні 50 років.

Застосуванняпульверизації для робіт на відкритому повітрі хоча і досить широко поширено, піддавалося критиці, оскільки при цьому способі ймовірність залишити вологу під фарбою більше, ніж при гарній забарвленні пензлем; вказується також, що покриття в цьому випадку виходятьбільш пористі. Головне заперечення полягає в необхідності зміни фарби, щоб пристосувати її до нового способу застосування; зміст пігменту при пульверизації повинно бути мало. Нещодавно винайдена пневматично живлена ??кисть, яка дає можливістьуникнути припинення роботи під час занурення кисті у фарбу, може опинитися в цьому випадку корисним компромісом.

У міру переходу ринку в стадію зростання маркетингова стратегія вимагає змін. Стратегічним завданням як і раніше залишається швидке зростання, алеосновні зусилля спрямовуються на розвиток нових сегментів, пошук нових способів застосування товару і розширення частки ринку. Маркетинг переорієнтується з покупців-інноваторів на широкі сегменти, складові основу масового ринку. У компанії-першопрохідника,можливо, з'являються серйозні конкуренти, стратегії яких необхідно ретельно аналізувати. Основоположна стратегія ускладнюється: компанія пропонує товари, модифіковані відповідно до вимог різних сегментів ринку. Компанії-піонерирозширюють асортимент продукції, що дозволяє їм виступати з привабливими для розвиваються ринкових сегментів пропозиціями.

Група з планування асортименту продукції розробляє річну виробничу програму, використовуючи дані відділівдослідження маркетингу, науково-технічних досліджень і виробничого, інформацію про можливості підприємства. Вона дає рекомендації про необхідні наукові дослідження, забезпечує постійний зв'язок між своїм відділом і відділом проектування, виробляєконсультації по традиційним або новим способам застосування виробу. Це бюро, у разі розробки нової продукції виробничого призначення, повинно бути укомплектовано кваліфікованими інженерами. Група з планування асортименту висуває пропозиціїосовершенствованіі виробів, що випускаються, розробці нових або знятті старих з виробництва.

Інновації розрізняються за ступенем новизни. Більшість новинок - модифікація вже випускаються компаніями товарів: вироби удосконалюються, розширюється спеціалізаціякомпанії, вона виходить на нові ринки. Pечь може йти і про нові способи застосування знайомих споживачам товарів.

В області прийняття рішень, пов'язаної з вибором між конкуруючими конкретними проектами, є набагато більш широкі можливості длякількісного порівняння і ретельної оцінки прибутковості. Холройд[34]приходить до наступних висновків: а) довгострокові програми досліджень, що не мають чітко окресленої кінцевої мети і спрямовані на удосконалення тих чи інших конкретних процесів чи напошуки нових способів застосування деяких з основних продуктів, що виробляються, явно менш прибуткові, ніж конкретні програми, які переслідують цілком певні цілі, б) найбільш прибуткові програми, спрямовані на практичне використання відкриттів, зробленихнауковими силами компанії; в) якщо відкриття зроблене за межами даної компанії, то відсоток невдалих проектів, присвячених його розробці, набагато вище, ніж у випадку, якби воно було зроблено в стінах даної компанії. Загальні міркування подібного роду відіграють важливу рольпри первинному відборі проектів і виборі стратегії досліджень. Важливо також пам'ятати, що дослідження має найбільше шансів на успіх, коли його здійснюють компетентні і захоплені працівники.

В області прийняття рішень, пов'язаної з вибором міжконкуруючими конкретними проектами, є набагато більш широкі можливості для кількісного порівняння і ретельної оцінки прибутковості. Холройд[34]приходить до наступних висновків: а) довгострокові програми досліджень, що не мають чітко окресленої кінцевої мети і спрямовані на удосконалення тих чи інших конкретних процесів чи на пошуки нових способів застосування деяких з основних продуктів, що виробляються, явно менш прибуткові, ч ем конкретні програми, які переслідують цілком певні мети; б) найбільш прибуткові програми, спрямовані на практичне використання відкриттів, зроблених науковими силами компанії; в) якщо відкриття зроблене за межами даної компанії, то цроцент невдалих проектів, присвячених його розробці, набагато вище, ніж у випадку, якби воно було зроблено в стінах даної компанії. Загальні міркування подібного роду відіграють важливу роль при первинному відборі проектів і виборі стратегії досліджень. Важливо також пам'ятати, що дослідження має найбільше шансів на успіх, коли його здійснюють компетентні і захоплені працівники.

Коли число нових споживачів товару і нових можливостей його застосування стабілізується, ринок вступає у фазу зрілості. Основні маркетингові зусилля перемикаються з залучення не охоплених раніше клієнтів і пошуку додаткових можливостей використання товару на збереження або розширення частки ринку. Так як покупці продукції перетворилися на досвідчених користувачів, особливу важливість набувають питання ціни і сервісу. Природні труднощі із знаходженням нових способів застосування товару і надання йому додаткових відмітних властивостей, характерні для цього етапу, підсилюють дрейф у бік додання йому статусу звичайного предмета масового споживання.

До першої групи названих властивостей відносяться заломлення світла і обертання площини поляризованого променя світла. Обидва ці властивості - особливо друге - продовжували відігравати важливу роль і в структурний період історії органічної хімії як властивості конститутивні, однак мали той же принциповий недолік, що й розглянуті фізико-хімічні властивості, так як характеризували молекулу в цілому. Навпаки, вивчення відносини до поляризованому променю світла не втратило важливості як тому, що це властивість має фундаментальний інтерес для багатьох груп органічних сполук, особливо природного походження, так і тому, що воно в оптичній дисперсії і круговому дихроїзму знайшло новий спосіб застосування для структурного дослідження оптично активних сполук.