А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Новий аванс

Новий аванс працівникам видається тільки після розрахунку за попереднім. Бухгалтерія може утримати із зарплати суму заборгованості у підзвітної особи, не пред'явив виправдувальних документів або не повернув залишок коштів.Повернення невикористаного авансу оформляється прибутковим касовим ордером, перевитрата ж видається за видатковим ордером.

З цього можна зробити висновок, що залишку грошових коштів у підзвітної особи бути не може, так як підзвітна особа не має права отримуватиновий аванс, повністю не відзвітувавши за попереднім.

Перевіркою машинограми-відомості по рахунку 71Pасчети з підзвітними особами, видаткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, авансових звітів, книг обліку розрахунків з підзвітними особами переконуються всвоєчасності подання авансових звітів і правильності зроблених витрат, встановлюються факти видачі авансів в розмірах, що перевищують потребу, несвоєчасного подання авансових звітів, видачі нових авансів до отримання звітів произрасходовании раніше отриманих сум, необгрунтованого списання без документів або в розмірах, що перевищують зазначені в авансових звітах суми з підзвіту одержувачів авансів.

Pаботнікі, що отримали підзвіт кошти, зобов'язані подати у встановленийтермін авансові звіти з додатком виправдувальних документів. Якщо працівник не відзвітувався в отриманому авансі, то підзвітна сума утримується із заробітної плати, новий аванс працівнику не видають.

Прийнявши від підзвітних осіб авансові звіти, бухгалтеріяперевіряє правильність оформлення проведених витрат, після чого авансові звіти передаються керівникові будівельної організації для затвердження. Затверджений авансовий звіт служить підставою до списання з підзвітної особи отриманого нею авансу, а залишокневитрачених коштів підлягає невідкладному поверненню до каси будівельної організації. Новий аванс підзвітній особі видається лише після повного розрахунку за раніше отримані суми.

Аванси видаються готівкою з каси підприємства. Pаботнікам,перебувають у відрядженні, гроші можуть бути переведені поштою. Необхідні суми перераховують поштою з розрахункового рахунку. Новий аванс видається за умови повного розрахунку за раніше виданим.

Видані під звіт суми повинні витрачатися тільки за цільовимпризначенням. У випадку, коли вся сума отриманого авансу не витрачена, особа, яка отримала аванс, зобов'язана повернути до каси організації залишилися у нього. Передача готівки, виданих під звіт, іншій особі заборонена. Не дозволяється видача нових авансівособам, які не відзвітували за раніше виданої ним під звіт сумі.

Список осіб, які можуть отримувати гроші під звіт, оформляється наказом керівника організації. На відрядження наказ оформляється у кожному окремому випадку. Відповідно до наказу працівникотримує аванс. Pазмер авансу визначається, виходячи з цілей (що купити або оплатити) і умов відрядження (місце призначення, тривалість, вид транспорту, місце проживання та ін Новий аванс видається за умови повного звіту за раніше отриманими сумами. Грошіпід звіт видаються касиром на підставі видаткового касового ордера.

Суму авансу, що видається під звіт, визначають за попереднім розрахунком вартості проїзду, добових, квартирних та інших витрат. Отримані гроші дозволяється витрачати підзвітним особам тільки на цілі, на які вони видані. У встановлені терміни підзвітні особи зобов'язані подати звіти про дійсно витрачені суми з додатком виправдувальних документів. Звіти про витрати по відрядженнях, наприклад, повинні бути представлені протягом 3 днів після повернення з відрядження. Невитрачені суми авансу підзвітні особи повертають в касу. Новий аванс підзвітним особам видають тільки після повного розрахунку за раніше виданим авансом. У бухгалтерії авансові звіти перевіряють визначають витрати, що підлягають затвердженню. Звіти стверджує керівник організації.

Суму авансу, що видається під звіт, визначають за попереднім розрахунком вартості проїзду, добових, квартирних та інших витрат. Отримані гроші дозволяється - витрачати підзвітним особам лише на цілі, на які вони видані. У встановлені терміни підзвітні особи зобов'язані подати звіти з дійсно витрачених сум із додатком виправдувальних документів. Звіти про витрати по відрядженнях, наприклад, повинні бути представлені протягом 3 днів після повернення з відрядження. Невитрачені суми авансу підзвітні особи повертають в касу. Новий аванс підзвітним особам видають тільки після повного розрахунку за раніше виданим авансом. У бухгалтерії авансові звіти перевіряють визначають витрати, що підлягають затвердженню. Звіти стверджує керівник організації.

Суму авансу, що видається під звіт, визначають за попереднім розрахунком вартості проїзду, добових, квартирних та інших витрат. Отримані гроші дозволяється витрачати підзвітним особам тільки на цілі, на які вони видані. У встановлені терміни підзвітні особи зобов'язані подати звіти з дійсно витрачених сум із додатком виправдувальних документів. Звіти про витрати по відрядженнях, наприклад, повинні бути представлені протягом 3 днів після повернення з відрядження. Невитрачені суми авансу підзвітні особи повертають в касу. Новий аванс підзвітним особам видають тільки після повного розрахунку за раніше виданим авансом. У бухгалтерії авансові звіти перевіряють визначають витрати, що підлягають затвердженню. Звіти стверджує керівник організації.