А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Новосибірська область

Новосибірська область достроково виконала дев'ятимісячний план розвитку промисловості. Багато районів, колгоспи і радгоспи збільшили виробництво та продаж державі сільськогосподарських продуктів, достроково виконалирічні плани.

Новосибірська область в новій п'ятирічці повинна щорічно продавати державі зерна не менше 90 мільйонів пудів, молока - 1 мільйон тонн, а до кінця п'ятирічки - 1 мільйон 200 тисяч тонн, м'яса - 220 тисяч тонн, а до кінця п'ятирічки - 250 тисяч тонн і багато іншогопродукції.

Новосибірської області, переведені на нову систему, успішно виконували більш напружені плани.

Новосибірської області і є федеральною власністю.

У Новосибірській області в 1963 р. було підготовлено близько 25 тис. робітників проти 10тис. чол. У Читинській області в 1963 р. підготовлено 725 робітників, а в 1965 р. - 854 чол.

Трудящі Новосибірської області, як і весь радянський народ, зустріли з'їзд партії натхненною трудової вахтою, вахтою комунізму, достроковим виконанням п'ятирічного завдання пореалізації промислової продукції.

Законодавство Новосибірської області про звернення громадян засноване на КонституціїPРосійсько Федерації і складається із законодавчих актівPФ, Новосибірської області та цього Закону.

Документи АрхівнопЛрондаНовосибірської області, незалежно від місця зберігання, виду носія, техніки та способу закріплення інформації, підлягають державному обліку в порядку, встановленому.

Архівні установи Новосибірської області мають право при видачі користувачам длявикористання в комерційних цілях копій архівних документів і довідників до зазначених документів встановлювати умови їх використання (укладати ліцензійні договори) відповідно до встановленого УрядомPФ порядком.

Всі трудівники Новосибірськоїобласті гаряче обговорювали Тези ЦК КПРС. Ми сподіваємося, що ця конференція дасть новий імпульс розвитку духовного, культурного, соціального та економічного життя нашої країни.

Партійні органи Новосибірської області, виконуючи постанову ЦК КПРС і Ради МіністрівСССPвід 20 грудня 1962 р., виконали велику роботу по зміцненню матеріально-технічної бази професійно-технічних училищ і підвищенню якості навчально-виховної роботи. Були організовані вечірні відділення в діючих навчальних закладахпрофесійно-технічної освіти з терміном навчання 1 - 2 роки і при вечірніх відділеннях училищ різні професійно-технічні курси, які утримуються за рахунок підприємств і відомств.

Першими в Новосибірській області цей чудовий почин підхопили:бригада вальцювальника Петрова з металургійного заводу ім.

Архівний фонд Новосибірської області складається з державної і недержавної частин.

На промислових підприємствах Новосибірської області тільки протягом 1966 і 1967 р. було впроваджено 200автоматичних та напівавтоматичних конвеєрних та потокових ліній, встановлено 1519 автоматів і напівавтоматів, здійснені сотні інших великих організаційно-технічних заходів.

Колективні поспіль в Новосибірській області: результати і перспективи //ЗКО: Економікая орг.

На виставці новаторів Новосибірської області, яка проходила на ВДНГ СССP, Увагу відвідувачів привернули роботи учнів монтажного технікуму: маніпулятор машини для ізолювання трубопроводів, прилад з налагодження електрообладнання та інші. Ціроботи виконані студентами за тематичними планами підприємств-шефів. Тільки в 1983 році студенти технікуму подали 46 рацпропозицій, половина з яких впроваджена на базовому підприємстві.

На підприємствах транспорту Новосибірської області за останні роки погіршенібагато якісні показники використання рухомого складу, в тому числі знижені продуктивність вагона, дільнична швидкість, збільшений простій вагонів під вантажними операціями. З року в рік не виконуються перевезення окремих видів вантажів річковиками. Серйозніупущення допускаються у використанні автомобільного транспорту. Значна частина автомобілів постійно простоює, є велика кількість дрібних, нерентабельних автогосподарств, в системі транспорту загального користування зосереджено лише 15% вантажнихавтомашин. Толмачевскій і Новосибірський об'єднані авіазагони Західно-Сибірського управління цивільної авіації не виконали завдань минулої п'ятирічки по пасажиро-обороту, мають низьку регулярність польотів. На транспорті високою залишається аварійність.

Напідприємствах транспорту Новосибірської області за останні роки погіршені багато якісні показники використання рухомого складу, в тому числі знижені продуктивність вагона, дільнична швидкість, збільшений простій вагонів під вантажними операціями. З року врік не виконуються перевезення окремих видів вантажів річковиками. Серйозні упущення допускаються у використанні автомобільного транспорту. Значна частина автомобілів постійно простоює, є велика кількість дрібних, нерентабельних автогосподарств, в системітранспорту загального користування зосереджено лише 15 відсотків вантажних автомашин. Толмачевскій і Новосибірський об'єднані авіазагони Західно-Сибірського управління цивільної авіації не виконали завдань минулої п'ятирічки по пасажиропотоках, мають низькурегулярність польотів. На транспорті високою залишається аварійність.

Коченевскій радгосп, Новосибірської області, на площі 100 гектарів отримав по 216 центнерів цукрових буряків з гектара, а на третьому відділенні цього радгоспу отримано ще більше - по 324 центнери.

Куйбишевський хімічний завод, Новосибірська область, м. Куйбишев.

Куйбишевський хімічний завод, Новосибірська область, м. Куйбишев.

А д реї: Новосибірська область, Чанов-cmii i район, курорт озеро Карачі.

Користувачі документів Архівного фондуНовосибірської області зобов'язані забезпечити фізичну схоронність документів. Користувачі архівних документів можу оскаржити рішення архівних органів і установ з питань використання зазначених документів у вищестоящий по підпорядкованості орган управлінняархівною справою, а в разі незгоди з його рішенням - в судовому порядку відповідно до законодавства.

Архівні органи та установи Новосибірської області, державні музеї та бібліотеки, юридичні та фізичні особи - власники архівних документівберуть участь у міжнародному співробітництві в галузі архівної справи, можуть брати участь у міжнародних нарадах і конференціях з проблем архівів.

У гірському Алтаї і Новосибірської області виявлено два природних поліплоїдії (2я42 і 2п56), які відвихідних форм родовика лікарської (2я28) і кровохлебкі альпійської (2п28) відрізняються підвищеним вмістом фе-нольних з'єднань, а одна з них (42-хромосомна) - стійкістю до грибних хвороб: іржі та борошнистої роси.

Упевнений, що керівництво Новосибірськоїобласті, як і вашого сусіда - Алтайського краю, докладе всіх зусиль до підвищення виробництва сільськогосподарських культур, і в першу чергу зернових. Ви знаєте, як ми дорожимо вашою пшеницею твердих сортів.

На Ояшінском госсортоучастке, Новосибірської області, всередньому за три роки при посіві льону по зерновим культурам отримано врожай льоноволокна за 7 7 центнерів і льносемян-по 5 4 центнери з гектара.

Під, Архівним фондом Новосибірської області розуміється сукупність документів, що відображають матеріальне і духовне життя їїнаселення, мають історичне, наукове, соціальне, економічне, політичне і культурне значення і є невід'ємною частиною історико-культурної спадщини Новосибірської області і складовою частиною Архівного фондуPФ.

До складу Архівного фондуНовосибірської області входять знаходяться на її території архівні фонди та архівні документи незалежно від джерела їх утворення, виду носія, місця зберігання і форми власності.

Ведення архівної справи в Новосибірській області покладається на комітетдержавної архівної служби Адміністрації Новосибірської області та підвідомчі йому державні архіви.

Положення про державний архів Новосибірської області затверджується комітетом державної архівної служби АдміністраціїНовосибірської області.

Всі інші питання архівної справи Новосибірська область вирішує самостійно на основі єдиних принципів організації архівної справи відповідно до Статуту Новосибірської області та цим Законом.

Документи державної частиниАрхівного фонду Новосибірської області, створені в установах, організаціях, підприємствах до зміни форми власності, не підлягають приватизації, є державною власністю і можуть бути достроково передано на державне зберігання в архівніустанови Новосибірської області.

Документи державної частини Архівного фонду Новосибірської області та довідники до них представляються для використання всім юридичним та фізичним особам. Використання архівних документів в архівних установахНовосибірської області здійснюється в порядку, встановленому Державною архівною службоюPоссии.

Порушення законодавства про архівний фонд Новосибірської області та архівах посадовими особами та громадянамиPРосійсько Федерації тягне кримінальну,адміністративну та іншу відповідальність, передбачену чинним законодавствомPРосійсько Федерації.

Посадові особи і керівники в Новосибірській області зобов'язані вести особистий прийом у встановлені графіком і доведені до відома громадян дні тагодини, у зручний для них час, а в необхідних випадках і за місцем проживання, приймати до розгляду усні та письмові звернення громадян, давати на них вичерпні відповіді.

Державне управління архівною справою в Новосибірській області здійснюєтьсяАдміністрацією Новосибірської області через утворений нею орган управління архівною справою.

Мережа державних архівів затверджується Адміністрацією Новосибірської області.

Органи державної влади та прокуратури Новосибірської області, органи місцевогосамоврядування, установи, організації і підприємства не можуть знищувати документи, строк зберігання яких минув, поки не будуть затверджені комітетом державної архівної служби Адміністрації Новосибірської області опису справ постійного зберігання та узгодженіописи справ з особового складу.

Власники документів недержавної частини Архівного фонду Новосибірської області забезпечують їх постійне зберігання до створюваних для цих цілей архівах або структурних підрозділах об'єднань, установ, організацій тапідприємств.

Власники документів недержавної частини Архівного фонду Новосибірської області надають відомості про свої фонди і документах з метою їх державного обліку за запитами органів та установ системи комітету державної архівноїслужби Адміністрації Новосибірської області.

Pассекречіваніе документів державної частини Архівного фонду Новосибірської області, які втратили секретний характер у зв'язку із закінченням терміну секретного зберігання або на підставі законодавчих актівPРосійсько Федерації, проводиться архівними установами Новосибірської області, державними музеями та бібліотеками, відомчими архівами у відповідності з чинним законодавствомPРосійсько Федерації.

В одному з свинарських комплексів в Новосибірській області очищають водойми від фекалій. Гіацинти привозять з басейну річки Амазонки, де гіацинти вважаються бур'янами.

Віднесення документів до складу Архівного фонду Новосибірської області проводиться на підставі експертизи їх цінності комітетом державної архівної служби Адміністрації Новосибірської області в порядку, встановленому Державною архівною службоюPоссии.

Власники документів недержавної частини Архівного фонду Новосибірської області не можуть знищити ці документи без погодження з відповідною архівною органом і державним архівом.

Котли виготовлялися на Искитимского котельно-радіаторному заводі, Новосибірська область.

Постійне зберігання документів державної частини Архівного фонду Новосибірської області здійснюють Державний архів Новосибірської області, районні; міські архіви, державні музеї та бібліотеки.

Тимчасове зберігання документів державної частини Архівного фонду Новосибірської області здійснюють органи державної влади та прокуратури, органи місцевого самоврядування, державні установи, організації та підприємства (в тому числі з державною часткою власності) в створюваних ними відомчих архівах.

Значно збільшився обсяг виробництва промислової продукції в Новосибірській області. Введення нових виробничих потужностей, а також більш ефективне використання виробничих потужностей на діючих підприємствах дозволили в роки семирічки забезпечити випереджаюче зростання випуску в натурі основних видів промислової продукції: електрогенераторів до парових і гідравлічних турбін - в 22 рази, великих електричних машин - в 7 разів, металорізальних верстатів - в 2 7 разу.

Установами системи комітету державної архівної служби Адміністрації Новосибірської області можуть виділятися кошти з обласного та місцевих бюджетів на придбання у власність Архівного фонду Новосибірської області особливо цінних та унікальних документів.