А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нове програмне забезпечення

Нове програмне забезпечення розраховане на експлуатацію в середовищі ОС ЄС ЕОМ єдиної серії, що мають стандартну конфігурацію, починаючи з ЕОМ ЄС-1030. На відміну від програмного забезпечення, що використовувався при експлуатаціїсистеми Нафта-2 нова версія системи включає ППП, розроблені в інших організаціях. До них відносяться ППП СДЗ /JSJS /ЄС, розроблений у ЮНЕСКО, адаптований стосовно до ЕОМ ЄС в Міжнародному центрі НТІ та забезпечує введення документів, які підготовлені підВНІІОЕНГ, та створення баз даних у форматі JSJS, а також документальний пошук в діалоговому та пакетному режимах.

Єдиним чином: застосувавши нове програмне забезпечення, заздалегідь відбирає адресата даної реклами.

Зазвичай користувачі воліють вивчатинові програмні забезпечення шляхом їх безпосереднього використання, а не зчитування або відвідування курсів - вони воліють вивчення на основі дії, в якому вони приймають пізнавальне участь.

Компанія А завершує проект впровадження нового програмногозабезпечення, яке містить у собі модулі Бухгалтерський облік, Управлінський облік, Облік наявності та руху кадрів, Торгові операції.

Перехід НТБ у 2001 році на нове програмне забезпечення - АБІСPуслал, відкрив нові можливості для ретрокаталогізаціі. Не будемодетально зупинятися на можливості цієї програми.

Засоби розробки програм використовуються для розробки нового програмного забезпечення як системного, так і прикладного.

Фірма Apple змінила конфігурацію екрана монітора і створила новепрограмне забезпечення, в результаті комп'ютер став більш зручний для користувачів. Ця фірма успішно завоювала частину ринку, де раніше панувала фірма IBM. Таким чином, проводячи маркетингові дослідження, необхідно правильно розробити УPпро набірспоживчих властивостей продукції, що випускається.

У компанії Evergreen Software, що займається в даний час розробкою нового програмного забезпечення, виявлені серйозні розриви в активах. По-перше, її старші менеджери проникливо зрозуміли, що основних групзнань, потрібних для розробки такого програмного забезпечення, у них немає. По-друге, у компанії слабкі відносини з мають важливий досвід структурами, співпраця з якими необхідно для розробки нової продукції. По-третє, їй не вистачає позитивногосприйняття з боку основних корпоративних замовників, які потребують нової продукції. Більш того, в даний час ці замовники просто не пов'язують Evergreen Software з новим програмним продуктом.

Функції підтримки розархівування файлів, яка необхідна,наприклад, для програм інсталяції нового програмного забезпечення.

Для середнього дистриб'ютора обладнання вартістю в 2.000 а також час і зусилля для оволодіння новим програмним забезпеченням, до цих пір представляють бар'єр на шляху до роботи з інформаційнимимережами. Але прірва між людьми та персональними комп'ютерами закривається швидко. Ймовірно, в найближчому майбутньому компанії Третьої хвилі запропонують своїм дистриб'юторам програмне забезпечення та інтерактивні послуги так само легко, як вони зараз пропонують більштрадиційні послуги.

Технологічним відділомPГБ був проведений аналіз поточного стану колії обробки, і визначено, що існувала технологія застаріла і не може в її колишньому вигляді бути перенесена на нове програмне забезпечення.

Сам графічнийінтерфейс, великий набір різноманітних елементів управління, що розширюється з кожною новою версією, забезпечує уніфікований інтерфейс додатків з користувачем, що істотно полегшує навчання роботі з новим програмним забезпеченням. Корпорація Microsoft нетільки забезпечує розробників все розширюються можливостями, але й висуває певні вимоги до створюваних ними додаткам. Ми спостерігаємо рідкісний випадок, коли монополізм приносить певну користь. Тільки програми, що задовольняють висунутимвимогам, можуть претендувати на спеціальний знак Microsoft, наявність якого безумовно допоможе просуванню продукту на ринку.

Користувачі другої категорії беруть активну участь у розробці деяких видів комп'ютерних програм, якщо прикладна програма не цілкомвідповідає всім вимогам, прикладні програми по тій або іншій причині недоступні або передбачається використовувати нове обладнання, так що необхідно нове програмне забезпечення.

Вартість проекту (в доларах. Витрати на розробку програмногозабезпечення складають значну частку вартості всього проекту. Створення нового програмного забезпечення традиційно запізнюється по відношенню до розробки апаратних засобів.

Установка нового програмного забезпечення завжди передбачає витокнавчання і в залежності від масштабу та структури організації може обернутися клопітною справою. Індивідуальним користувачам надано новий інтерфейс з поліпшеним, стабілізованою, розширеним і доступним всім процесом установки.

Далі розглянемо сферуінженерно-конструкторських робіт. Ліза не тільки мала абсолютно нове програмне забезпечення, несостикуемое зі стандартним, не тільки була дорогою за ціною, головне - ця модель ЕОМ базувалася на таких розробках та інженерних рішеннях, що модифікувати цю модельбуло дуже складно. Еволюція ж ЕОМ для великих корпорацій, яким призначалася Ліза, йшла в основному по лінії нарощування об'єму пам'яті.

Автоматизоване проектування, з одного боку, вимагає наявності строгих аналітичних залежностей, а з іншого бокудозволяє використовувати їх найкращим чином для оптимізації конструкції. Автоматизоване проектування вимагає розробки нового програмного забезпечення ЕОМ, яке дозволяє фахівцеві вести діалог з ЕОМ. Аналізуючи дані, видані ЕОМ, фахівець повиненприйняти остаточне рішення, яке підлягає реалізації.

В даний час в ГОПБ ведеться активна робота по нарощуванню її електронних ресурсів і створенню умов для організації широкого читацького доступу до даних ресурсів. Зокрема, процеси автоматизаціїбібліотеки переведені на нове програмне забезпечення АС Бібліотека-2 з подальшою ретроконверсія всіх створених раніше електронних баз даних в дану програмну середу.

Як менеджер по маркетингу ви повинні визначитися з ціною на нове програмнезабезпечення.

Метод пакетування забезпечує єдину семантику по всіх мереж, а метод трансляції призводить до несподіваних проблем, пов'язаних з тонкими відмінностями протоколів. З іншого боку, для реалізації методу пакетування взагалі кажучи необхідно створитинове програмне забезпечення для всіх головних ЕОМ мережі, в той же час при використанні методу трансляції нове програмне забезпечення створюється тільки для шлюзів.

Для Нд такої архітектури все ж найбільші труднощі пов'язані з програмним забезпеченням, причомуці труднощі двосторонні. З одного боку, це труднощі створення достатньо повного ПО, а з іншого - це труднощі прийняття нового програмного забезпечення користувачами, звиклими, зокрема, до Фортрана і конкретним операційним системам тих машин, на якихвони працювали раніше. Так, американська фірма FPS тимчасово припинила випуск нової ЕОМ з транспьютеров серії Т через непідготовленість користувачів до їх ПО.

Як інституціональні інвестори, так і звичайні дрібні вкладники все ширше користуються персональнимикомп'ютерами для управління інвестиціями. Це стало можливим завдяки тому, що комп'ютери стали загальнодоступними, вартість самих машин і периферійного обладнання знижується і з'являється нове програмне забезпечення для користувачів.

Однак у деякихвипадках їх обсяг був дуже обмежений, необов'язково відповідав умовам проектування, і при некомплектної поставки периферійних пристроїв або нового програмного забезпечення замовлена ??конфігурація може не витримати випробувань як єдина система (див. гл.

Хороші системи голосової пошти дозволяють вам зберігати або видаляти певні повідомлення, перемотувати вперед або назад, робити швидку перевірку, яка дозволяє прослуховувати кілька секунд кожне повідомлення. Деякі послуги може надати опція Help (Допомога),подібна тим, що допомагає людям, погано володіє комп'ютером, швидко освоїти нове програмне забезпечення.

Метод пакетування забезпечує єдину семантику по всіх мереж, а метод трансляції призводить до несподіваних проблем, пов'язаних з тонкими відмінностямипротоколів. З іншого боку, для реалізації методу пакетування взагалі кажучи необхідно створити нове програмне забезпечення для всіх головних ЕОМ мережі, в той же час при використанні методу трансляції нове програмне забезпечення створюється тільки для шлюзів.

В цілому, в сферу бухгалтерського обліку здійснені настільки великі грошові та інтелектуальні вкладення, що беруть участь у цьому процесі сторони побоюються втратити свої позиції, навіть якщо майбутні методологічні нововведення і будуть спрямовані на загальнепрогресу і процвітання. Зміна облікових правил означає: для бухгалтерів - необхідність перевчатися, на що жоден фахівець добровільно без особливої ??потреби не погодиться; для підприємців - необхідність заново здійснювати підбір персоналу або йогоперенавчання, вкладатися в нове програмне забезпечення і т.п.; для законодавців - замінювати всю нормативну базу.

Автоматизоване проектування, основу якого складає алгоритм, вимагає точної послідовності операцій, чітких логічних положеньв частині постановки задачі і суворої формалізації задачі. Чим вище ступінь формалізації, тим раціональніше може бути побудований алгоритм, тим ефективніше буде використання ЕОМ. Автоматизоване проектування вимагає розробки нового програмного забезпечення ЕОМ,яке дозволяє фахівцеві вести з нею діалог. Аналізуючи дані, видані ЕОМ, фахівець повинен прийняти остаточне рішення, яке підлягає реалізації.

Це передбачає участь у розробці досить великого колективу професіоналів: фахівців впредметної області, математиків, програмістів, і, як наслідок, високу вартість розробки. Тому при наявності величезного числа систем загального призначення - пакетів для статистичної обробки даних, електронних таблиць - існує невелике число експертнихсистем, здатних автоматично провести весь цикл аналізу даних. При цьому найважливіше значення набувають засоби для створення нового програмного забезпечення: компілятори, бібліотеки функцій, інтегровані засоби.

Рівень команд - це проміжна ланкаміж компіляторами і апаратним забезпеченням.

Цей факт змушує комп'ютерних розробників зберігати один і той же рівень команд у різних моделях або, принаймні, робити його назад сумісним. Під зворотною сумісністю ми розуміємо здатність новоїмашини виконувати старі програми без змін. Проте нова машина може містити нові команди і інші особливості, які можуть використовуватися новим програмним забезпеченням. Pазработчікі повинні робити рівень команд сумісним з попередніми моделями,але вони вправі творити все що завгодно. Основна мета - переконатися, що старі програми працюють на новій машині. Тоді виникає проблема: побудова кращих машин, але з зворотною сумісністю.

На рис. 5.7 роздільно наведені системні відмови, викликані апаратурнимивідмовами і програмними помилками на відрізку в 2 5 року. За винятком одного екстремального значення, викликаного введенням процесора нової модифікації, можна бачити, що загальна тенденція поведінки апаратурних і програмних відмов збігається. Це свідчить про те,що деякі з відмов, можливо, класифіковані неправильно, або що введення нового програмного забезпечення викликало прояв нових апаратурних відмов, або що іноді причиною такої залежності можуть бути додаткові модифікації системи. Слідпідкреслити, що зазвичай системні відмови через апаратури доставляють великі труднощі щодо їх ліквідації, ніж програмні. Не слід забувати, що тут наведено лише середні дані по сімейству систем.

На жаль, в цьому випадку постачальники апаратних засобівпроявляють недалекоглядність. Правда, поступово з'являється необхідне програмне забезпечення, яке дозволить з часом подолати існуючі сьогодні труднощі. А поки цього не сталося, дуже ймовірно, що для об'єднання різних комп'ютерів в єдину мережувам доведеться переформатовувати файли або навіть розробляти нове програмне забезпечення.

АС розробляють на основі матем. ЕОМ, а визначається особливостями дослідження. Важливо розробити таке матем. При створенні нового програмного забезпечення слідвраховувати, що наиб, ефективним є такий розподіл праці, при к-ром програмісти розробляють спільні програми, що мають чітке матем.

На зорі Ери машин існувала думка, що людьми потрібно керувати точно так само, як і машинами. Ми бачимо останніознаки цього омани у вченні Едвардса До-Мінг про управління персоналом. Він переконував керівників детально вираховувати ефективність роботи кожного співробітника. Ми можемо бачити прояв цього в поширеному новому програмному забезпеченні, якефактично шпигує за співробітниками, доповідаючи менеджерам всякий раз, коли ті розслабляються на роботі.

PАньши в редакціях газет були адреси та імена своїх передплатників - навіть тих, хто їх читав, не виписуючи газету на будинок, однак ця інформація використовувалася тількивідділами доставки. Сьогодні ж, щоб витримати конкуренцію, газети змушені пропонувати своїм рекламодавцям цільові та ефективні програми маркетингу, як стверджує Логін Канністраро, перший віце-президент і керівник відділу маркетингу Американської асоціаціївидавців газет. Він же наводить приклад, коли один магазин дитячого одягу бажає за допомогою газети розіслати каталог своїх товарів. Тепер же за допомогою нового програмного забезпечення ця реклама надходить тільки в ті сім'ї, де, скажімо, є діти від 6 до 12 років. Якщо ж цеймагазин побажає послати свою рекламу тільки в ті родини, що проживають в радіусі двох миль від нього, то можна виконати і такий розсил, - говорить Віл Міллер, президент і один із засновників Альтернативною служби доставки пошти, де і була розроблена дана програма.

Система RSX - 1ЬМ /PLUS призначена для виконання на старших моделях PDP-11. Вона краще інших систем RSX-11 використовує можливості потужних моделей PDP-11 за допомогою оперування трьома станами: користувача, супервізора та ядра. Ця операційна система має більш розвинуті засоби захисту програм і даних в многопользовательском режимі, а також дозволяє організовувати виконання завдань в пакетному режимі. Нарешті, система RSX - 11S являє собою підмножину RSX - 11M, спеціалізоване виключно для роботи в системах управління в режимі реального часу. RSX-HS резидентної в оперативній пам'яті, з неї виключені засоби для рачработкі нового програмного забезпечення.

На рис. 12.9 а наведена конфігурація багатопроцесорної міні-системи, яку можна було б застосовувати для тих же цілей, що й систему, зображену на рис. 12.5. На рис. 12 вересня, б показана наближена модель міні-системи для розрахунку обслужіваемості. До складу міні-системи входять три процесори з швидкодією 300 тис. команд /с і три ЗУ ємністю 2 Мбіт, причому для роботи необхідна справність двох пристроїв з трьох. Контролер НМД являє собою міні - ЕОМ з швидкодією 200 тис команд /с і ЗУ ємністю 0 5 Мбіт. Передбачається, що система поставлена ??користувачеві через 3 роки після початку випуску таких систем і всі розрахунки проводяться з використанням середніх характеристик обладнання, отриманих з досвіду 2-річної експлуатації. Кожен процесор має власний системний диск, обробка програм ведеться за допомогою власної копії програмного забезпечення. Крім того, передбачається, що для управління багатопроцесорної системою має бути створено нове програмне забезпечення, відповідне конкретної області застосування; характеристики надійності програмного забезпечення взяті, як для версії, використовуваної понад 2 роки, але подвергаемой в цей період дуже частою зміною. І, нарешті, вважається, що обладнання експлуатується в хороших навколишніх умовах при середньою і слабкою завантаженості, володіє високою ремонтопридатністю, середньою якістю і не більше ніж середньою швидкістю обробки інформації; електронного обладнання властиво задовільний розподіл часу простою, а периферійних пристроїв - більш вигідне значення часу простою, причому обслуговування системи ведеться інженерами, присутніми на місці її функціонування.