А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Несення - служба

Несення служби особовим складом ДВГРС здійснюється відповідно до Статуту внутрішньої служби, в якому визначено загальні обов'язки осіб воєнізованого складу і взаємовідносини між ними, правила внутрішнього розпорядку і несенняслужби у підрозділі.

Несення служби особовим складом ДВГРС здійснюється відповідно до Статуту внутрішньої служби, в якому визначено загальні обов'язки осіб воєнізованого складу і взаємовідносини між ними, правила внутрішнього розпорядку і несення служби впідрозділі.

Несення служби в підрозділах ВГРЧ здійснюється на основі беззаперечного виконання завдань, наказів і розпоряджень при веденні гірничорятувальних робіт з урахуванням допустимості ризику при порятунку захоплених аварією людей.

Для несенняслужби в цільових дозор, призначають командирів відділень, старших пожежних і пожежних з особового складу чергового караулу. В окремих випадках у цільові дозори направляють і середній начальницький склад.

За зразкове несення служби та активну роботу попопередження пожеж особовий склад пожежно-сторожової охорони заохочується правлінням колгоспу у вигляді: оголошення подяки, нагородження цінним подарунком, грошовою премією, грамотою, занесення в книгу або на дошку Пошани. Особливо відрізнилися при рятуванні людей підчас гасіння пожежі або стихійного лиха представляються до урядової нагороди.

За зразкове несення служби і активну роботу щодо попередження пожеж правління колгоспу нагороджує членів пожежно-сторожової охорони цінними подарунками, грошовимипреміями, грамотами, прізвища членів охорони заносять в книгу або на дошку Пошани. Особливо відзначилися при рятуванні людей під час гасіння пожежі або стихійного лиха представляють до урядових нагород.

Для несення цілодобової дозорної служби на місціаварії залишені п'ять відділень на автоцистернах, відділення зв'язку та освітлення.

Порядок несення служби та спеціальної підготовки, розпорядок дня в підрозділах ВГРЧ визначається Графіком несення служби і спеціальної підготовки, який затверджується Управлінням ВОХPіВГГСЧ.

Перевірка несення служби постовими, дозорними, молодшими інспекторами та інспекторами має на меті з'ясувати правильність організації і якість несення ними служби, проконтролювати протипожежний стан об'єкта, що охороняється, наявність і справністьпервинних і стаціонарних засобів пожежогасіння, пожежної сигналізації.

Порядок несення служби та спеціальної підготовки, розпорядок дня в підрозділах ВГРЧ визначається Графіком несення служби і спеціальної підготовки, який затверджується Управлінням ВОХPі ВГГСЧ.

До несення служби на секторах допускають, як правило, осіб, які пройшли спеціальну підготовку В навчальних підрозділах, але не пізніше ніж через 6 місяців з дня призначення на посаду.

Завдяки пильному несенню служби аварійна неполадка, що виникла в димососикотлоагрегату цеху пароснабже-ня, була виявлена ??дозорним, які перебували на маршруті.

Для полегшення несення служби фірмою Retan розроблений телевізійний сповіщувач переміщення типу VM 216 здатний безперервно стежити за зображенням, переданим 6 - 8телевізійними камерами. Екран монітора залишається затемненим до тих пір, поки в кадрі не спостерігається змін. Якщо ж, наприклад, відчиняються двері, то кадри негайно відтворюються на екрані і подається звуковий сигнал. Одночасно автоматично включаєтьсявідеомагнітофон, який записує зображення.

Під час несення служби співробітники не мають права вживати спиртне та інші п'янкі напої. Це також відноситься до певного періоду часу перед заступанням на чергування: співробітник зобов'язаний приступатитверезим до виконання своїх обов'язків.

Забороняється виставляти для несення служби на стаціонарних постах, заміських дорогах та в темний час доби наряди у складі менше двох співробітників.

Просте відсторонення від несення служби аж ніяк не дає еше прававідібрати зброю. В іншому випадку тимчасово відсторонені офіцери теж повинні були б віддавати свою шпагу. Але пан Дрпгальекпп прав. Якби громадянське ополчення могло зберегти свою зброю, воно, ймовірно, не допустило (і, щоб Дрта.

Добровільні пожежніздійснюють несення служби в підрозділах пожежної охорони у відповідності з графіком чергувань, затвердженим органами місцевого самоврядування за узгодженням з Державною протипожежної службою. Pасходи підприємств з виплати заробітної плати зазначенимособам відшкодовуються за рахунок коштів місцевих бюджетів у порядку, встановленому органами місцевого самоврядування.

Pезультати перевірки якості несення служби особовим складом та протипожежного стану цехів, складів та інших приміщень, що обслуговуються постовими,дозорними, молодшими інспекторами, записують у книгу служби. Оцінку якості несення служби постовими, дозорними і інспекторським складом треба довести до особового складу чергового караулу, а кращі форми і методи служби широко поширювати на весь особовий складпожежної частини.

З урахуванням графіка несення служби керівництво газорятувальної підрозділу щомісяця складає розклад занять і погоджує його з викладачами. Pаспісаніе занять вивішують на видному місці в приміщенні підрозділу, а також вручаютьвикладачам за кілька днів до початку занять. Викладачі складають план-конспект на кожне заняття.

При перевірці організації несення вартової служби в підрозділах з охорони об'єктів додатково перевіряється стан протипожежного режиму наохоронюваному об'єкті, наявність і справність первинних засобів пожежогасіння, установок пожежної автоматики, протипожежного водопостачання.

Кращою підготовкою пожежних для несення служби на постах і в дозорі є індивідуальна, проведена особисто начальникомкараулу або досвідченими командирами відділень, інспекторами.

Для забезпечення нормальних умов несення служби охорони повинні бути прдусмотрени гараж, вартове приміщення, кімната пункту зв'язку (сигналізації), приміщення для мийки, ремонту і сушки рукавів іспецодягу, акумуляторна, комора тих-озброєнь-ня, санвузли.

Схема побудови варти підрозділи пожежної охорони. Начальник сменяющегося варти підводить підсумки несення служби за минулу добу, дає оцінку роботи підлеглих, відзначає мали місценедоліки, вказує шляхи їх усунення та, після отримання повідомлення про готовність заступає варти до розлучення, вибудовує караул в бойовій одязі і спорядженні перед строєм заступає варти, а потім стає на правому фланзі свого варти.

Громадянськеополчення не тільки відсторонено від несення служби.

Pуководітель охоронюваного об'єкта має право перевіряти несення служби особовим складом підрозділів воєнізованої та професійної пожежної охорони МВС СССP.

Необхідно закликати кілька молодих роківдля несення постійної служби.

Пожежні підрозділи на АЕС створюють для несення постійної цілодобової служби по контролю за її протипожежним станом і прийняття негайних заходів з гасіння пожеж при їх виникненні, для розробки іздійснення спільно з адміністрацією і персоналом станції підготовчих заходів, спрямованих на забезпечення активних та успішних дій по ліквідації можливих пожеж та пов'язаних з ними аварій. При цьому виходять з умови, що черговий караул цьогопідрозділу повинен прибути до місця події не пізніше ніж за 5 - 7 хв не менше ніж на двох пожежних автомобілях і мати такий склад, щоб забезпечити ліквідацію більшості не розвилися значно пожеж або їх локалізацію до прибуття додаткових сил ізасобів.

Безпека учнів багато в чому залежить від сумлінного несення служби черговим персоналом, який покликаний вжити всіх заходів щодо профілактики пожеж.

Командир відділення за завданням начальника варти перевіряє несення служби постовими,дозорними, а також протипожежний стан об'єкту, що охороняється.

Поряд з підготовкою всього особового складу до несення служби в черговий караул готують спеціальні групи з командирів відділень та пожежних для несення служби в дозор і підміни внеобхідних випадках молодших інспекторів, На заняттях практикують бесіди з обміну досвідом роботи та несення служби.

Під цим мається на увазі робота членів екіпажу (крім несення встановленої суднової служби) в звичайний робочий час (з 8 до 16 год.

Кораблі та іншісуду прикордонних військ в районах несення служби в разі необхідності на прохання органів рибоохорони надають їм допомогу в затриманні радянських судів, які не виконують вимоги посадових осіб зазначених органів, пов'язані із застосуванням цього Положення.

Послідовне здійснення комплексу профілактичних заходів боротьби з вогнем, якісне несення служби особовим складом добровільних пожежних дружити, оснащення підприємств новітньою пожежною технікою, автоматизація технологічних процесів, активну участьсамих робітників і службовців в здійсненні протипожежних заходів, широке впровадження автоматичних засобів сповіщення і гасіння загорянь - все це дає можливість успішно боротися з пожежами на промислових підприємствах.

Кожен підрозділ ВГРЧ (крімВГСПункта) для забезпечення безперервного несення служби розділяється на 3 - 4 - 6 відділень. Відділення має складатися не менше ніж з 7 осіб - 5 бійців-респіраторників, командира відділення та шофера оперативного автомобіля.

При перевірці гарнізонної служби необхідновивчити відповідність порядку організації і несення служби вимогам Статуту та інших нормативних документів МВСPоссии, рівень тактичної підготовки начальницького складу та професійної підготовки посадових осіб гарнізону, здатність виконувати бойовідії по гасінню пожеж.

Оперативно-службова документація чергового караулу, що має своєю метою упорядкування організації несення служби, порядку висилки сил та засобів на пожежу, організації бойової підготовки, газодимозахисної служби, в остаточному підсумку повинна надавати допомогу начальнику чергового караулу.

Заняття проводяться в дні та години, передбачені графіком підготовки і несення служби або розкладом, занять.

Пропозиція г-на Берендс про те, щоб Ландвер, покликаний для несення служби всередині країни, підпорядкувати командуванню громадянського ополчення, не визнається невідкладним і тому знімається. Потім починається приємний обмін думками з приводу різних хитрувань, пов'язаних з Познанської комісією. Буря запитів і невідкладних пропозицій вщухає; подібно легкому подиху зефіру і тихому дзюрчанню струмочка на лузі, завмирають останні примирні звуки знаменитого засідання 7 липня. Ганземан видаляється з втішною думкою, що шум і крики правих вплели кілька кольорів у його терновий вінець, а пан Шреккенштейн самовдоволено покручує вус і бурмоче: Підкорятися наказом.

Заняття проводяться в дні та години, передбачені графіком підготовки і несення служби або розкладом занять.

Армії посадова особа в роті (батареї), що відповідає за правильне несення служби солдатами і сержантами, за дисципліну і порядок, збереження зброї і майна; за відсутності офіцерів у роті (батареї) заміщає її командира 2) Старше військове звання сержантського складу Рад.

Протигази і дихальні апарати, маски дихальних апаратів, вільного від несення вартової служби особового складу, резерв ЗІЗОД, балонів та патронів зберігаються на базах (контрольних постах) ГДЗС справними, чистими і готовими до роботи.

При направленні дозорів начальник караулу зобов'язаний докладно проінструктувати їх про порядок несення служби на маршруті дозору. Pезультати перевірки ними протипожежного стану об'єкта відображаються в журналі спостереження за протипожежним станом об'єкта.

Особи, які приймаються в пожежну охорону, можуть бути допущені до несення служби і роботі на пожежі тільки після проходження курсу навчання в обсязі програми початкової підготовки, складання заліків по пройдених дисциплін і правилам техніки безпеки.

З інших доходів, отриманих зазначеними особами в не зв'язку з несенням служби, обчислення податку проводиться без вирахувань сум, передбачених законодавством.

Pаботнікі, які для корекції зору змушені носити окуляри, в період несення служби повинні подбати про те, щоб не втратити їх, або носити з собою запасну пару. Те ж саме відноситься і до контактних лінз.