А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нерезів

Нерезів 5 - 7 та 10 - 12 годин після початку припливу знімаються профілі - температурних аномалій розрізу.

Контролюють рН пропущеної нерезів колонку проби по універсального індикаторного паперу.

J /a виражаються нерезів трігонометріч.

Вимірюванняпотенціалів рейок щодо землі проводиться нерезів кожен 200 м шляху і у відсмоктувальних пунктів. Тривалість вимірювання в кожному пункті встановлюється відомчими інструкціями.

Після приготування розчин А необхідно профільтрувати нерезів вату.

Потім додають формалін або карболової кислоти, клей продавлюють нерезів полотно і зберігають у щільно закупореній скляній банці.

Масштаб обраний так, що т]рез Чнерез 1г W 1 - Область т нерезів (на обох малюнках не заштрихована) обмежена зверху горизонтальноюлінією ч1 - Діаграми Клярфельда, як зазначає сам автор, потрібно розглядати як орієнтовні, якісно вказують зміна окремих складають витрачається енергії. Pассмотрім спочатку діаграму рис. 489 а, побудовану для розрядного струму в декілька ампер наквадратний сантиметр.

Кут між хордою і лінією, паралельній осьовому меридіану, називається дирекційний кутом і позначається нерезів а; він відраховується по ходу годинникової стрілки від паралельної осьовому меридіану лінії до хорди.

Для захисту від втрат навипромі-чення спіраль оточують порожнистим циліндром з листового танталу, який в свою чергу оточується циліндром з листового молібдену. Дно і кришка складаються також з листів молібдену і танталу; нерезів них проходять вводи для вольфрамового дроту. Усередині спіралі перебуваєтигель. Для основних оксидів рекомендується виготовляти тиглі з листового танталу. Спіраль висотою 32 мм з вольфрамової дроту товщиною 1 6 мм, що має 11 витків діаметром 13 мм, дозволяє протягом тривалого часу отримувати температуру до 2500 С. При більшому діаметрізменшується корисна найвища температура, так як в цьому випадку витки під дією ваги спіралі і магнітних сил швидше слабшають і стикаються один з одним.

Після запалювання запальні пристрої перемикач ПК переводиться в положення 2 - включено. При цьомучерез контакти 2 - 4 перемикача підготовляється ланцюг включення відсічних клапанів (All - 651) і блокувальних релеPБ1 -PБЗ; нерезів контакти 6 - 8 підключаються блокувальні ланцюга сигналізаторів; через контакти 10 - 12 схема технологічної сигна-алізації підключається до загальнихланцюгам сигналізації.

Пил подразнює дихальні шляхи і очі. У випадку домішки жовтого фосфору може виявитися отруйним. При щоденному введенні в шлунок кішці або кролику 0 1 - 0 2 г неочищеного PtSt нерезів 10 - 12 днів розвинулося важке отруєння; очищений препарат втих же умовах не заподіював помітної шкоди протягом 60 днів.

Віскозиметр Уббелоде являє собою U-подібну скляну трубку, в кожному коліні якої є невеликі резервуари (кульки) однакового розміру, розташовані на одному рівні. Над однією кулькоюзазвичай знаходиться балончик, службовець пасткою, що запобігає викид рідини з віскозиметра. Під іншим кулькою знаходиться капіляр, нерезів який рідина під дією створюваного вакууму перетікає з однієї кульки в інший. Такий пристрій віскозиметра дозволяє не приймати в розрахунок дію сили тяжіння і вважати, що витікання рідини відбувається тільки під впливом перепаду тисків в обох колінах віскозиметра.

Хоча припущення, що світло складається з локалізованих частинок, дозволяє просто пояснити фотоелектричний ефект, воно не узгоджується з величезною сукупністю експериментів, що призводять до висновку, що світло є формою хвильового руху. Згадаймо чергування інтенсивності дифракційних смуг світла, що падає на екран після проходження через одну або кілька щілин. Часто має місце таке явище, що при двох відкритих щілинах, близьких один до одного, інтенсивність світла в деяких місцях екрану буде дуже мала, у той час як у тих же місцях при пропущенні світла тільки через одну щілину спостерігається висока інтенсивність. Ці результати легко пояснюються припущенням, що світло являє собою хвилі, які, интерферируя, можуть посилюватися або слабшати. Але їх зовсім неможливо пояснити, якщо припустити, що світло складається з локалізованих частинок. Такі частинки мали б проходити або нерезів одну, або через іншу щілину, і наявність другої щілини навряд чи могло б впливати на характер руху частинок, що проходять через першу щілину.

Вихідний рівень 6 3Pдруге резонансне лінії вимагає для безпосереднього збудження великої кількості енергії. Ступінчасте збудження цього рівня, як показує схема малюнка 148 може відбутися тільки складними обхідними шляхами, при яких електрон може потрапити на цей рівень лише в результаті переходу з якогось більш високого рівня з випромінюванням тієї чи іншої нерезонансна лінії. У результаті, як показує діаграма малюнка 150 при тиску близько 100 мм Hg левова частка потужності, що витрачається в розряді, припадає на TJ, і лише невелика кількість відсотків на не ез. При подальшому збільшенні тиску через велику - rv сильно зростає температура газу. Це призводить до того, що істотну роль починає відігравати нове явище: термічна іонізація і термічне збудження. При останньому переважну роль відіграє ступінчасте збудження вихідних рівнів нерезонансних ліній з тих же причин, які при дещо більш низьких тисках викликають більш повільне зменшення чг]нерезів в порівнянні з мрій. При великій щільності струму (у разі ртуті - кілька ампер) і при подальшому підвищенні тиску термічне збудження відіграє все більшу і більшу роль.