А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нерівноцінність - зв'язок

Нерівноцінність зв'язків у сполуціPЬ2О8 була доведена наступним чином: спочатку був проведений синтезPЬ2О3 за схемою Na2PbO3 Na2Pb O2 2H2O - Pb PbO3 4NaOH, потім при інших концентраційних умовах це з'єднання розкладалось: Pb PbO3 4NaOH - Na2PbO3Na2Pb O2 2H2O, в результаті чого з'ясувалося, що вся радіоактивність залишилася в плюмбіте і-не перейшла в плюмбат.

Нерівноцінність зв'язків у сполуціPЬ2О8 була доведена наступним чином: спочатку був проведений синтезPЬ2О3 за схемою Na2PbO3 Na2Pb O2 2H2O - Pb PbO3 4NaOH, потім при іншихконцентраційних умовах це з'єднання розкладалось: Pb PbO3 4NaOH - Na2PbO3 Na2Pb O2 2H2O, в результаті чого з'ясувалося, що вся радіоактивність залишилася в плюмбіте і-не перейшла в плюмбат.

Нерівноцінність зв'язків могла б бути встановлена ??фіз-іческій методами дослідження, зяких важливе значення має, наприклад, визначення енергії зв'язків С-С, С С і СС. Як видно, при освіти другого зв'язки між вуглецевими атомами загальна енергія зв'язку між двома атомами не стає вдвічі більшою, а зростає лише на 612 ккал /моль; звідси робитьсявисновок, що я-зв'язок слабший про-зв'язку.

Нерівноцінність зв'язків могла б бути встановлена ??фізичними методами дослідження, з яких важливе значення має, няпрімер, визначення енергії зв'язків С-С, С С і СС. Як видно, при освіти другого зв'язки між вуглецевимиатомами загальна енергія зв'язку між двома атомами не стає вдвічі більшою, а зростає лише на 612 ккал /моль; звідси робиться висновок, що я-зв'язок слабший 0-зв'язку.

Нерівноцінність зв'язків у сполуціPЬ2О8 була доведена наступним чином: спочатку був проведений синтез?Ь2О3 за схемою Na2PbO3 Na2Pb O2 2H2O - Pb PbO3 4NaOH, потім при інших концентраційних умовах це з'єднання розкладалось: Pb PbO3 4NaOH - Na2PbO3 Na2Pb O2 2H2O, в результаті чого з'ясувалося, що вся радіоактивність залишилася в плюмбіте і-не перейшла в плюмбат.

Нерівноцінність зв'язків Мо-О в Na2MoO4 2Н2Оявно викликана присутністю молекул води: два атоми О, що знаходяться на найбільших відстанях від Мо, утворюють з молекулами води водневі зв'язки.

Нерівноцінність зв'язків Мо-О приводить, природно, не тільки до лінійним, але і до кутових спотворень координаційнихполіедрів. Величина і напрямки кутових спотворень визначаються в першу чергу прагненням атомів кисню розташуватися на рівноважних відстанях один від одного.

Виявлена ??нерівноцінність зв'язку як води, так і оксалатних груп у вивчених сполуках. Напідставі експериментальних даних запропонована загальна формула з'єднань, що відображає нерівноцінність як зв'язку води, так і оксалатних груп.

Схема перекривання 2 /- електронних хмар у молекулі N2. а-0 - зв'язок. б і е - я-зв'язку. Висновок про нерівноцінність зв'язків в молекуліазоту підтверджується тим, що енергія їх розриву різна.

Аррениусовскую параметри термічного розпаду молекул па два радикала в газовій фазі. Кінетичні прояви нерівноцінності зв'язків С-С очевидні.

Комплексним термогравіметричний методпоказана нерівноцінність зв'язків сіль - вода.

Вплив діоктілдісуль-фіда на корозійну агресивність гідрообессеренного дизельного палива. | Вплив тіофенов на корозійну агресивність гідрообессеренного дизельного палива. Високу агресивністьфенілнонілсульфіда слід пояснити нерівноцінністю серауглеродних зв'язків в молекулі. Арільная зв'язок значно міцніше. Присутність ароматичного ядра, сприяючи зсуву електронної щільності сірки, зменшує міцність зв'язку Alk-S, що в значній міріполегшує розпад сульфоніл з утворенням сульфокислоти.

Хімічні властивості нафталіну також свідчать про нерівноцінність зв'язків в ядрі.

Недоліком такого зображення є локалізація я-зв'язку і обумовлена ??цим удавана нерівноцінністьзв'язків С - О, що суперечить експерименту.

Іноді склад летких продуктів може бути досить простим, що звичайно спостерігається при різкій нерівноцінності зв'язків у полімері. Так, при піролізі в певних умовах сополімерів стиролу і метил-метакрилатупродукти піролізу складаються в основному з відповідних мономерів.

Схема перекривання 2р - електронних хмар у молекулі NJ. а - з-зв'язується б і в-я-зв'язку. Але ці зв'язки нерівноцінні: одна з них а-зв'язок, а дві інші я-зв'язку, Висновок про нерівноцінність зв'язків в молекулі азотупідтверджується тим, що енергія їх розриву різна.

Таке розщеплення, як і у випадку з'єднання II (див. табл. 2), може бути пояснено або нерівноцінністю зв'язку груп, або впливом навколишнього поля кристала.

Детальні структурні дані по останньомуз'єднанню показують, мабуть, що з нерівноцінністю відстаней Мо - Сс5н5 генетично пов'язана і нерівноцінність зв'язків С-С в самому кільці.

Склад продуктів піролізу, отриманих в певних умовах ПГХ, може бути досить простим, що зазвичай спостерігаєтьсяу разі різкої нерівноцінності зв'язків в кополімерів. Однак частіше при термічній деструкції макромолекул відбувається неупорядкований розрив хімічних зв'язків з утворенням складної суміші летких продуктів, що відбивають як будова основного ланцюга, так і окремихфрагментів вихідних молекул. В той же час в кожному конкретному випадку залежно від поставленої аналітичної задачі хромато-графічний досвід спрощується за рахунок того, що обумовлені характеристики досліджуваного зразка пов'язані лише з деякими компонентами впродуктах піролізу. Ці компоненти, які безпосередньо відповідають за склад, структуру або інші властивості зразка і найкращим чином відображають визначувані характеристики, називають характеристичними продуктами піролізу, а відповідні цим з'єднанням піки напірограмме - характеристичними піками.

Довжини зв'язків в нафталіни. Якщо взяти до уваги, що питома вага структури (I) більше питомої ваги інших структур, то слід чекати ще більшої нерівноцінності зв'язків. Pентгенографіческое визначення довжин зв'язківповинно було б показати, що зв'язки 1 - 2 3 - 4 5 - 6 і 7 - 8 коротше інших.

Ще в роботі[18]Б. П. Нікольський припустив, що більш розтягнутий перехід скляних електродів від водневої до металевої функції, ніж це випливає з простої теорії, можна пояснити наявністюнерівноцінності зв'язків іонів в склі. У міру підвищення рН розчину відбувається спочатку заміщення менш міцно пов'язаних Н в електродному склі на Ме з розчину, а потім - більш міцно пов'язаних.

Якщо радіоактивні атоми ізотопним обміном вводяться в з'єднання,містить кілька атомів, здатних до обміну, то відбувається рівномірна позначка у всіх положеннях при рівноцінності зв'язку атомів у молекулі і нерівномірна по питомій актівноті позначка в разі нерівноцінності зв'язку атомів у молекулі. Метод ізотопного обмінузазвичай не дозволяє проводити позначку в строго фіксованому положенні, що є його недоліком.

Таке припущення може пояснити, чому подвійний зв'язок легко приєднує тільки два, а потрійна - тільки чотири еквівалента. Нерівноцінність зв'язків можебути підтверджена фізичними методами дослідження, з яких, мабуть, найбільше значення має визначення енергії зв'язків С-С, СС і С С. Значення енергії цих зв'язків становлять відповідно 6277; 10116; 12815 ккал /моль. Як видно, при освіти другого зв'язки міжвуглецевими атомами загальна енергія зв'язку між двома атомами не стає вдвічі більшою, а зростає лише на 3839 ккал /моль; звідси робиться висновок, що я-зв'язок слабший з-зв'язку.

Якщо використовувати схему Шлемпера[145], То слід прийняти, що в останній структурі атомSn знаходиться в стані sp3 - rn - брідізаціі і утворює нормальні ковалентні зв'язки з метального групами і атомом С1 і трехцентровую зв'язок з дітіокарбаматним лігандом. Однак нерівноцінність зв'язків Sn-S і величини валентних кутів при Sn призводять авторів[142]до висновку,що комплекс все-таки краще описується як тригонально-біпірамідальний, а не тетраедра-чний.

Схема перекривання 2р - електронних хмар у молекулі N2. а - а-зв'язок. б і в-л-зв'язку.

Висновок про нерівноцінність зв'язків в молекулі азоту підтверджується тим, що енергія їхрозриву різна.

Схема перекривання 2р - електроняи. хмар у молекулі N2. а - про-зв'язок. б і в - п-зв'язку. Висновок про нерівноцінність зв'язків в молекулі азоту підтверджується тим, що енергія їх розриву різна.

Pассматрівая напрямок перегрупуваннянесілш-діметілді-фенілетіленгліколя, можна вивести висновок, що більшу здатність до відщеплення володіє та гідроксильна група, яка знаходиться при вуглецевого атома, пов'язаного з феніл. Тіфф пояснив таку нерівноцінність зв'язку гідроксильних груп,виходячи з уявлень Вернера про змінної валентності, і ввів поняття про сродспгвоемкосгтш радикалів. Він вважав, що чим більше сродствоемкость радикала, тим більше спорідненості на зв'язок з ним затрачає з'єднаний з цим радикалом вуглецевий атом і тим менше у цьогоатома залишається спорідненості на зв'язок з гідроксилом. Шляхом вивчення пінаколінових перегрупувань багатьох несиметричних пі-Након, що містять попарно порівнювані групи, були складені ряди радикалів, розташованих в порядку убування сродст-воемкості; ці рядивикористовували протягом двох десятиліть при вирішенні різних теоретичних проблем.

Pассматрівая напрямок перегрупування несил-діметілді феніленгліколя, можна вивести висновок, що більшою спосоС ністю до відщеплення володіє та гідроксильна група,котора знаходиться при вуглецевого атома, пов'язаного з феніл. Тіфф пояснив таку нерівноцінність зв'язку гідроксильних груп, ис ходячи з уявлень Вернера про змінної валентності, і вве. Він вважав, що чим больш сродствоемкость радикала, тим більше спорідненості назв'язок з ним за трачівает з'єднаний З цим радикалом вуглецевий атом і ті. Шляхом вивчення пінаколінових перегрупувань багатьох несіммет ковий пінаконов, що містять попарно порівнювані групи, побут складені ряди радикалів, розташованих у порядку убуваннясродствоемкості; ці ряди використовували протягом двох десяти лети i при вирішенні різних теоретичних проблем. В даний врємя є більш чіткі уявлення електронної теорії. Згідно з цими уявленнями переважне протягом процесу припінаколіновой перегрупуванню тільки в одному напрямку зумовлюється різною схильністю до дисоціації по зв'язку QQ; ізомерних оксоніевих з'єднань (стр.

Pасстоянія Мотетр-О в тетраедрах, так само як і в октаедр, не цілком рівноцінні. Природною причиноюцього є нерівноцінність зв'язків О-Моокт, сполучених з МотеТр - О. Локалізація електронної густини на окремих зв'язках в октаедр викликає індукційний ефект і в супутніх поліедрів. Однак у цілому вони значно менше спотворень в октаедра. Середніпараметри тетраедрів у всіх трьох структурах дуже близькі.

У першому з цих сполук існуюча в принципі нерівноцінність зв'язків Мо - N нітрил і Мо-ГЧамін не позначається па міжатомних відстанях: всі три відстані Мо-Ок однаково вкорочені (1736 і 1739 А), всі тривідстані Мо-N однаково видовжені (232 і 233 А) у порівнянні з характерними для ординарних зв'язків.

Параметри грат (А двох модифікацій гексафторид MFe. Причина цієї відмінності невідома. Принаймні вона не пов'язана зі схильністю молібдену до нерівноцінностізв'язків в октаедр, оскільки в октаедр структурного типу С всі зв'язки Мо-F однакові, а в октаедр структурного типу Т (принаймні, в KNbFe[478]) практично є лише кутові спотворення. За даними[474], Відстані Мо-F в структурі KMoF6 дорівнюють 174 А.

Всі фільтрати іневикористані активні розчини по закінченні роботи зливають в спеціальну бутель для зливу відходів. Дані досвіду заносять в таблицю (форма 9) і на підставі отриманих результатів роблять висновок про рівноцінність або нерівноцінності зв'язків в комплексному йодидртуті.

Подібні комплекси, згідно Яцимірських[131], Називаються внешнесфернимі. У лужному середовищі з комплексів типу Ln2L утворюються гідроксокомплекси, при цьому один еквівалент металу випадає у вигляді гідроокису, що служить додатковим підтвердженнямнерівноцінності зв'язку катіонів, що входять в поліядерні комплекси.

Нові заступники вступають в нафталінових кільце тільки в певні положення по відношенню до вже наявних заступникам. Правила орієнтації в нафталінових кільці аналогічні правиламорієнтації в бензольному кільці, однак є й специфічні риси, пов'язані з наявністю другого кільця і ??більш вираженою нерівноцінністю зв'язків.

Другою важливою особливістю нафталіну є нерівноцінність його ароматичних зв'язків. У той час як в бензолі і його похідних всі ароматичні зв'язку мають однаковий порядок, в нафталіни вирівняність зв'язків порушена: зв'язку 1 - 2 3 - 4 5 - 6 і 7 - 8 мають вищий порядок, більш неграничних, а зв'язки 2 - 3 і 6 - 7 - більш низький порядок, меншу електронну щільність, ніж зв'язку бензолу. Нерівноцінність зв'язків нафталіну проявляється у багатьох особливостях його реакційної здатності.

Схема перекривання 2р - електронних хмар у молекулі N2. в - (Т - зв'язок. б я в-я-зв'язку. Як показує рис. 35 атоми азоту пов'язані в молекулі N2 трьома ковалентними зв'язками. Висновок про нерівноцінність зв'язків в молекулі азоту підтверджується тим, що енергія їх розриву різна.

. Як показує рис. 35 атоми азоту пов'язані в молекулі N2 трьома ковалентними зв'язками. Але ці зв'язки нерівноцінні: одна з них а-зв'язок, а дві інші я-зв'язкових. Висновок про нерівноцінність зв'язків в молекулі азоту підтверджується тим, що енергія їх розриву різна.

Інші аналогічні приклади можна знайти серед молибдатов і воль-Фраматом, зокрема, в тих з них, які містять одночасно атоми лужних або лужноземельних і перехідних металів. Нарешті, в Na2Mo04 - 2Н20 нерівноцінність зв'язків Мо-О явно викликається тим, що два з чотирьох атомів кисню аніона[Мо04? - образуют водородные связи с молекулами воды. Именно эти два кислорода находятся от молибдена на небольших расстояниях.

Основываясь на вычисленных значениях электростатической, ковалентной, а также резонансной энергии, последняя из которых обусловлена делокализацией валентных штрихов, Я. К. Сыркин пришел к выводу, что в этом ионе все связи Pt - С1 равноценны и в значительной степени ковалентны. ? авноценность энергий связи и ковалентного состояния нарушается лишь при замене хлора другим лигандом. Вернера должна быть дополнена рассмотрением наличия неравноценности связей вокруг центрального атома. Так как центральный атом платины имеет два электрона ( s и d), способных принять участие в ковалентных связях, то, по мнению Я. К. Сыркина, имеется возможность образования sd - гибридизации их орбиталей. Надо иметь в виду - писал он - что при этом возникают две ковалент-ные связи с наибольшим перекрыванием электронных облаков под углом 90градусов[221, стр.

Схема расположения о - и те-связей в молекуле этилена.| Схема расположения о - и тс-связей в молекуле ацетилена. В самом деле, если по одной из таких одинаковых углерод-углеродных связей присоединяются, например, два атома водорода, то в результате этого характер второй оставшейся углерод-углеродной связи может измениться, и она, отличаясь от двух имевшихся кратных связей в исходном соединении, может быть прочнее, чем каждая из них. Такое предположение может объяснить, почему двойная связь легко присоединяет только два, а тройная-только четыре эквивалента. Из физических методов исследования, привлекаемых для подтверждения неравноценности связей, наибольшее значение имеет определение энергии связей С-С, СС и СйС, значения которых составляют соответственно 58 6; 100; 123 ккал /моль. Как видно, при образовании второй связи между углеродными атомами общая энергия связи между двумя атомами не становится вдвое большей, а возрастает лишь на 41 4ккал /моль; отсюда делается вывод, что тс-связь слабее а-связи.

В ионе[PtCl4 ]2 - усі зв'язку Pt-О рівноцінні і в значній мірі ковалентних.Pавноценность енергій зв'язку та ковалентного стану порушується при заміні хлору іншим лігандом. Сиркін вважав, що в явищі трансвліянія необхідно розглядати нерівноцінність зв'язків навколо центрального атома. Так як центральний атом платини має два електрони (s і d), здатних взяти участь у ковалентних зв'язках, то, на думку Сиркина, є можливість sd - гібридизації їх орбіталей.

Другою важливою особливістю нафталіну є нерівноцінність його ароматичних зв'язків. В той час як в бензолі і його похідних всі зв'язки кільця мають однаковий порядок, в нафталіни вирівняність зв'язків порушена: зв'язку 1 - 2 3 - 4 5 - 6 і 7 - 8 мають вищий порядок, більш неграничних, а зв'язки 2 - 3 і 6 - 7 - більш низький порядок, ніж зв'язку бензолу. Це показано виміром міжатомних відстаней і Квантовохімічне розрахунком. Нерівноцінність зв'язків нафталіну проявляється у багатьох особливостях його реакційної здатності.