А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нерівномірність - шкала

Нерівномірність шкали TU2 може бути виявлена ??(в рамках астрономічних методів) шляхом спостереження руху інших небесних тіл. Обчислені поправки такого роду А /Е дають можливість з максимальним ступенем точності (вмежах сучасних можливостей) наблизити шкалу всесвітнього часу до шкалою абсолютно рівномірного часу, ввівши вирівняну шкалу ефеме-рідного часу.

Нерівномірність шкали досягається звичайно шляхом застосування кривошипно-кулісного передавальногомеханізму.

Зважаючи нерівномірності шкали компенсатора її застосовували лише для визначення дробової частки останньої смуги, ціле ж число смуг прораховували безпосередньо.

Ступінь нерівномірності шкали залежить від конструкції вимірювального механізму.

Цеобумовлює нерівномірність шкали усіх парових термометрів п, зокрема, особливо високу їх чутливість в області крайніх верхніх значень шкали і також іноді Oi4eHb велику погрішність в початковій частині шкали.

Чим пояснюється нерівномірність шкалиелектромагнітних приладів.

Схеми вхідних ланцюгів електронного мегомметра. | Схеми одинарних мостів постійного струму. Для зменшення нерівномірності шкали послідовно з реохорда включають постійні резистори. Pасшіреніе діапазону вимірювань проводитьсявключенням в плече R3 таких опорів, щоб отримати необхідні множники (кратні десяти) до відліку по шкалі реохорда. Лінійні мости можуть бути виконані малогабаритними, однак по точності вимірювань вони значно поступаються магазинним мостам.

Длязменшення нерівномірності шкали в деяких конструкціях ваг застосовують sin - до вадрант.

Схема рівноважно-нерівноважного мосту. Наслідком цього є нерівномірність шкали гальванометра, відстані між поділками якої по мірі зростання температуризменшуються. У разі застосування платинових термометрів опору нерівномірність шкали приладу обумовлюється також відхиленням від лінійного закону залежності опору термометра від температури.

Ця залежність зумовлює нерівномірністьшкали сило-вимірювача, вона ж викликає непропорційний поворот барабана при збільшенні навантаження. Природно, що обробка діаграми з нерівномірним масштабом осі абсцис надзвичайно скрутна. У цьому випадку діаграму доводиться креслити на гладкому папері, апри її розшифровці вдаватися до допомоги спеціальної сітки, нанесеної на прозорій кальці або целулоїді.

Недоліком конденсаційних термометрів є нерівномірність шкали, а отже, і різна чутливість в діапазоні вимірюваних температур.

Технічна характеристика глибинних термометрів.

Недоліком конденсаційних термометрів є нерівномірність шкали, а отже, і різна чутливість в діапазоні вимірюваних температур. У табл. 16 наведена коротка технічнахарактеристика глибинних термометрів рідинного та конденсаційного типів.

Менш серйозним недоліком є ??нерівномірність шкали. Для планіметрірованія діаграм з нерівномірною шкалою існують кореневі планіметри. Крім того, застосовуючи особливіконструктивні заходи, можна отримати рівномірну видаткову шкалу.

Схема приладу магнітоелектричної системи. Недоліками цих приладів є нерівномірність шкали, наявність залишкового намагнічування сердечника, залежність показань від впливу зовнішніхмагнітних полів, невисока точність, порівняно велика споживана потужність.

Схема астатичного електромагнітного приладу. Недоліки електромагнітних приладів: нерівномірність шкали; наявність залишкового намагнічування сердечника; вплив, зовнішніхмагнітних полів на показання приладу, так як власне магнітне поле котушки невелике; мала чутливість, так як малий струм, проходячи по котушці, не може викликати помітних відхилень рухомої частини приладу; невисока точність.

До недоліківелектромагнітних приладів відносяться нерівномірність шкали, залежність показань від зовнішніх магнітних полів.

Недоліком приладів електромагнітної системи є нерівномірність шкал. Найбільш точні свідчення вони дають у межах 20 - 80% шкали, інша частинашкали є неробочою. Якщо стрілка включеного амперметра або вольтметра знаходиться в неробочій частині шкали, необхідно перемикачем, що знаходяться у верхній частині приладу, змінити межу виміру. При цьому цифра проти покажчика перемикача означає межавимірювання.

При визначенні D необхідно враховувати нерівномірність шкали 1 - Я - /2 nh завдяки якій лінійні відрізки відхилень на різних ділянках координатної сітки мають різний масштаб.

У тих випадках, коли нерівномірність шкали витрати небажана,застосовуються витратоміри з рівномірною шкалою. Pавномерность шкали витратоміра досягається двома способами.

Pичажние манометри характеризуються деякою, дуже незначною нерівномірністю шкали: шкала кілька звужена в середині і розтягнута по краях. Хочанерівномірність і невелика, але крайні поділки шкали вже настільки широкі в порівнянні з середніми, що нерівномірність ледь вкладається в допускаемую, встановлену для рівномірних шкал.

Головними недоліками електромагнітних приладів є: нерівномірністьшкали і відносно низька чутливість, відносно низька точність, відносно велике власне споживання, що досягає 2 вт у амперметрів на струми до 10 а і 3 - 20 вт у вольтметрів залежно від межі вимірювання і конструкцій вимірювального механізму.

До недоліків цих термометрів слід віднести нерівномірність шкали в діапазоні вимірюваних температур, а також велику теплову інерцію.

Пристрій вібраційного. До недоліків відносяться мала чутливість, нерівномірність шкали і залежністьпоказань від температурних впливів.

Головними недоліками електромагнітних приладів є: нерівномірність шкали і порівняно низька чутливість, невисока точність, відносно велике власне споживання, що досягає 2 Вт у амперметрівна струми до 10 А і 3 - 20 Вт у вольтметрів залежно від межі вимірювання і конструкцій вимірювального механізму.

Недолік машин такого типу полягає в нерівномірності шкали навантажень. Закон зміни навантаження в залежності від кута повороту маятникавизначається за формулою (фіг.

Основні недоліки електростатичних вольтметрів: мала чутливість, нерівномірність шкали (стисла на початку), наявність небезпеки електричного пробою між пластинами.

До недоліків слід віднести: малучутливість, нерівномірність шкали і неможливість її градуювання на початку, залежність вхідний ємності від вимірюваної напруги, а також небезпека електричного пробою між пластинами вольтметра.

До недоліків приладу потрібно віднести малу точність,нерівномірність шкали, залежність показань приладу від зовнішніх магнітних полів і від частоти.

Необхідно також відзначити, що у приладів з різко вираженою нерівномірністю шкали з часом можуть змінюватися свідчення на - її окремих ділянках. Для рівномірної шкаливідношення довжини найбільшого ділення до найменшого не повинно перевищувати 1 3 при постійній ціні поділки шкали.

Мала точність, залежність від зовнішніх магнітних полів і нерівномірність шкали є найбільш суттєвими недоліками електромагнітних приладів.

До недоліків відносяться невисока точність, мала чутливість, нерівномірність шкали, залежність показань від зовнішніх магнітних полів і частоти змінного струму.

Пристрій електродинамічного приладу. До недоліків відносяться невисока точність,мала чутливість, нерівномірність шкали і залежність показань від зовнішніх магнітних полів і частоти змінного струму.

Для більш точного визначення значення А необхідно вводити поправку на нерівномірність шкали електрометра.

Схема пристроювольтметра електростатичної системи. При конструюванні приладів цього типу приймаються спеціальні заходи для зменшення нерівномірності шкали. Зокрема, в приладах, влаштованих за схемою рис. 3 - 40 характер шкали дещо поліпшується шляхом здійснення такоїкінематичного зв'язку між електродом 3 і віссю стрілки, щоб початковим переміщенням електрода 3 відповідали кути повороту стрілки значно більші, ніж в кінці шкали.

Форма рухомої пластини прямочастот-іого конденсатора. Нелінійний закон зміни fp призміні кута повороту рухомих пластин (нерівномірність шкали настройки контуру) виявляється часто незручним; зокрема, ця обставина служить причиною малого застосування таких конденсаторів в приймачах.

Недоліки цих вольтметрівобумовлюються недоліками електростатичного відлікового пристрою, зокрема нерівномірністю шкали і малою чутливістю. Останнє веде до істотного ускладнення підсилювального пристрою вольтметра.

До недоліків приладів відносяться: високавартість, великий внутрішній витрата енергії, нерівномірність шкали, чутливість до перевантажень і залежність показань від зовнішніх магнітних полів.

Це зменшує знос кернів і зусилля тертя при вертикальному розташуванні рамки і виключає нерівномірність шкали при горизонтальному.

Це зменшує знос кернів і зусилля тертя при вертикальному розташуванні рамки і виключає нерівномірність шкали при горизонтальному.

Види шкал. Параметрами шкали є її довжина, довжина поділки, ширина штриха і коефіцієнт нерівномірності шкали.

Основним недоліком схем омметром на рис. 8 - 11 і 8 - 12 є нерівномірність шкали.

Кут відхилення вказівної стрілки в електродинамічних вольтметрах пропорційний квадрату вимірюваної напруги, що обумовлює нерівномірність шкали в цих приладах.

Основним недоліком омметром, схеми котортих показані на рис. Ю-11 і10 - 12 є нерівномірність шкали.

Визначення параметрів змінної напруги та струму періодичного однополярного (а, різнополярних несиметричного (б і симетричного (в сигналів. До загальних недоліків відносяться їх низька чутливість, велике споживання потужності від вимірювального ланцюга, нерівномірність шкали.

Надаючи спеціальну форму сердечника і змінюючи його розташування відносно котушки, можна домогтися деякого зменшення нерівномірності шкали у цих приладів.

Омметри зручні в практиці, але мають велику погрішність (клас точності 2 5) через нерівномірність шкали і нестабільності джерела живлення. Для усунення останньої причини погрішності в омметра використовують логометріческіе вимірювальні механізми . В якості джерела живлення цих приладів використовують невеликі генератори Г з напругою 500 і 1000 В, що приводяться в дію вручну. Вони служать в основному для вимірювання великих опорів, наприклад опору ізоляції. Для вимірювання опорів понад 10 Ом використовують електронні прилади, звані тераомметрамі.

. Функціональна схема ЕІСП з кодованим виходом.

Хтах, Атаху - максимальні значення вимірюваної величини і кута відхилення рухомої частини; YH - абсолютна питома нерівномірність шкали; FTP - сила статичного тертя пера об папір; /ш - довжина шкали; МВР - обертаючий - момент; із - зміщення осей вимірювального механізму і переривника; г - радіус переривника; БШ, р - середнє значення помилки кроку растру; /р тах - довжина дуги, що відповідає максимальному растру.