А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Нерівномірність - частотна характеристика

Нерівномірність частотної характеристики в смузі 0 - 1 Мгц не повинна перевищувати 3 до по відношенню до рівня на 50 гц.

Нерівномірність частотної характеристики щодо частоти 400 Гц не перевищує 0 5 дб.

Частотна характеристика k. | Амплітудна характеристика. Нерівномірність частотної характеристики кількісно прийнято оцінювати величиною коефіцієнта частотних спотворень М, який визначається відношенням коефіцієнта підсилення на середній частоті Ко (зазвичай400 або 1000 гц) - до коефіцієнта посилення на даній частоті діапазону К.

Нерівномірність частотної характеристики повинна бути не більше 3 дб у смузі пропускання. Ширина смуги визначається вимогами часу наростання переднього фронту імпульсу.

Частотнахарактеристика діффузорним гучномовця. Нерівномірність частотної характеристики визначається в децибелах (дб) різницею рівнів найбільшого і найменшого значень величин звукового тиску, відкладених по вертикальній осі. Для масових типівелектродинамічних гучномовців прийнятий допуск 15 дб. Для малогабаритних конструкцій допуск може доходити до 18 дб.

Чутність частотних спотворень при обмеженні частотного. Нерівномірність частотної характеристики для інформаційних програм та длямовного зв'язку визначають щодо оптимальної частотної характеристики для передачі мови. На рис. 11.1 в для ілюстрації наведено фактична і оп тімальная характеристики і показано визначення нерівномірності у вигляді відхилень фактичної характеристики відоптимальної.

Камерний глушник шуму. Нерівномірність частотної характеристики і наявність смуг пропускання є типовими ознаками реактивних глушників всіх видів. Тому їх застосовують у тих випадках, коли спектр знижується шуму має дискретний, а несуцільний характер.

Нерівномірність частотної характеристики визначається в децибелах.

Частотні характеристики гучномовця. Нерівномірність частотної характеристики, що вказується в децибелах (табл. 27 - 1), визначається різницею значень рівнівнайбільшого і найменшого звукового тиску в межах відтворного діапазону частот.

Схема контролю кривої вірності.

Нерівномірність частотної характеристики виражається відношенням максимального або мінімального напруги до напруги на частоті1000 гц. Іноді нерівномірність частотної характеристики виражають відношенням максимальної напруги до мінімального в заданій смузі частот модуляції.

Нерівномірність частотної характеристики - це відношення максимального звукового тиску до мінімального,виражене в децибелах.

Нерівномірність частотної характеристики визначається в децибелах різницею рівнів найбільшого і найменшого значень величин звукового тиску (в до), відкладених по вертикальній осі. Для масових типів електродинамічнихгучномовців прийнятий допуск 15 дб, який для малогабаритних конструкцій може бути збільшений до 18 дб.

Нерівномірність частотної характеристики по звуковому тиску з входу УНЧ радіомовного приймача або електрофони (цей параметр має значення привідтворенні грамзаписів), а також зі входу підсилювача потужності магнітофона згідно ГОСТ не повинна виходити за межі 14 дБ в межах номінальних робочих діапазонів апаратури відповідних класів.

До визначення нерівномірності. Нерівномірність частотноїхарактеристики для інформаційних програм і для мовного зв'язку визначають щодо оптимальної частотної характеристики для передачі мови.

Нерівномірність частотної характеристики в режимі посилення не перевищує 15% показання на постійному струмі або начастоті 001 гц.

Нерівномірність частотної характеристики становить не більше 3 дб.

Телефонний капсуль ТК-47. Нерівномірність частотної характеристики телефону викликається резонансними явищами і визначає частотні спотворення телефону.

Нерівномірністьчастотної характеристики генератора при навантаженні 200 ом в діапазоні частот від 20 Гц до 200 кГц не перевищує 1 5 дБ відносно показань на частоті 400 гц. Харчування генератора здійснюється від мережі змінного струму з частотою 50 гц і напругою ПО, 127 або 220 у.

Схемапідсилювача на трансформаторі. | Частотна характеристика підсилювача на трансформаторі. Нерівномірність частотної характеристики підсилювачів на трансформаторах значно більша, ніж підсилювачів на опорах, що є суттєвим їх недоліком.

Схемапідсилювача на транзисторі. | Частотна характеристика підсилювача на транс-форйаторе. Нерівномірність частотної характеристики підсилювачів на трансформаторах значно більша, ніж підсилювачів на резисторах, що є суттєвим їх недоліком. Для поліпшеннячастотної характеристики паралельно вторинній обмотці трансформатора включають Кш (рис. 7.14), що, однак, знижує коефіцієнт підсилення каскаду.

Нерівномірність частотної характеристики чутливості - виражене в децибелах відношення максимальноїчутливості до мінімальної в номінальному діапазоні частот мікрофона.

До визначення нерівномірності частотної характеристики. Нерівномірність частотної характеристики тракту для передачі художніх програм оцінюють відношенням величин максимальногоі мінімального коефіцієнтів передачі в заданому діапазоні частот: М /Смакс /кмин.

Нерівномірність частотної характеристики гучномовця визначають відповідно § 11.2 (рис. 11.1 і 11.2) в номінальному і робочому діапазонах частот.

Нерівномірність частотноїхарактеристики генератора щодо частоти 400 Гц при узгодженої навантаженні 600 ом і вихідної потужності 0 5 вт - не більше 0 5 дб у смузі частот від 50 до 10000 гц і не більш 1 5 дб у смузі частот від 20 до 50 гц і від 10 до 20 кгц.

Нерівномірність частотної характеристикигенераторів показує величину зміни вихідного сигналу при зміні його частоти.

Нерівномірність частотної характеристики УНЧ - відношення максимальної напруги електричного сигналу на виході підсилювача до мінімального при незмінній величині вхідногосигналу в номінальному робочому діапазоні частот; звичайно виражається в децибелах.

Нерівномірність частотної характеристики гучномовця визначають в номінальному і робочому діапазонах частот.

Нерівномірність частотної характеристики СІ визначають припостійному значенні прискорення, створюваного зразковою вібраційної установкою не менше ніж при 10 значеннях частот в межах робочого діапазону частот віброметр щодо прискорення. При цьому два значення повинні лежати на початку робочого діапазону частот, а два - в кінцідіапазону. Значення частот вибирають з треть-октавного ряду. Якщо на якійсь частоті відтворити необхідне прискорення не представляється можливим, допускається відхилення окремих частот від зазначеного ряду при збереженні інтервалу між сусідніми частотами небільше 1 октави. При повірці віброметр вбудовані фільтри відключають. Якщо віброметр універсальний і вимірює діюче, амплітудне та середнє значення прискорення або два з них, то нерівномірність частотної характеристики віброметр визначають для кожноговимірюваного параметра прискорення.

Принципова схема. Нерівномірність частотної характеристики генератора при номінальному вихідному напрузі не перевищує 2 дБ в діапазоні частот 20 гц-200 кгц; 3 дб в діапазоні частот 200 - 500 кгц; 3 5 дБ в діапазоні частот 500 кГц - 1 4 Мгц; 45 дб в діапазоні частот 1 4 - 4 Мгц; 7 5 дБ в діапазоні 4 - 10 Мгц.

Нерівномірність частотної характеристики підсилювача перевіряється на частотах 30501000 10000 гц і 100500 і 1000 кгц при установці рівня подається на вхід приладу напруги не більше чотирьох поділок шкали трубки.

Нерівномірність частотної характеристики лампового вольтметра в діапазоні частот від 30 до 100000 гц не перевищує 0 6 дб.

Нерівномірність частотної характеристики звукового тиску - відношення максимального звукового тиску до мінімального в номінальномудіапазоні частот, виражене в децибелах. Піки і провали частотної характеристики вже 1/8 октави не враховуються.

Нерівномірність частотної характеристики горизонтального підсилювача 3 дб в діапазоні від 2 Гц до 250 кГц, вхідний опір 6 Мом 20%, паралельно зємністю не більше 30 пф.

Нерівномірність частотної характеристики звукового тиску - різниця максимального і мінімального значень рівнів звукового тиску (відношення максимального звукового тиску до мінімального, виражене в децибелах) в заданомудіапазоні частот. Піки і провали частотної характеристики вже 1/8 октави не враховуються.

Нерівномірність частотної характеристики системи озвучення визначається нерівномірністю частотної характеристики апаратури і характеристиками спрямованостівипромінювачів. Рівні і спектри цих щумов зазвичай або бувають задані, або повинні бути виміряні в реальних умовах. Прагнуть до їх зменшення, але в ряді випадків це неможливо. Більшість з них має обвідна спектра з максимумом ні низьких частотах, але деякі, наприклад,шуми демонстрацій мають досить значний рівень і в діапазоні частот вище 1000 Гц. Вплив шумів враховують тільки при розрахунках зрозумілості мови. Для музичних передач слід мати на увазі лише деяку маскування слуху.

Нерівномірність частотноїхарактеристики чутливості штучного вуха в діапазоні частот від 100 до 6000 гц не повинна бути більше 2 дб.

Нерівномірність частотної характеристики відносно нормального рівня на частоті 400 гц не перевищує 1 5 дБ.

Характер нерівномірності частотноїхарактеристики дозволяє заздалегідь передбачити, яким спотворень піддається сигнал. Якщо через тракт підсилювача, в якому завалюються нижні частоти і підняті високі, пропускати складний сигнал, наприклад спів ансамблю співаків, то співак з низьким голосом майже не будечутний, а співак з високим голосом буде прослуховуватися непомірно голосно.

Характер нерівномірності частотної характеристики дозволяє заздалегідь передбачити, яким спотворень піддається сигнал. Якщо через тракт підсилювача, в якому завалюються нижні частоти і підняті високі, пропускати складний сигнал, наприклад, спів ансамблю співаків, то співак з низьким голосом майже не буде чути, а співак з високим голосом буде прослуховуватися непомірно голосно.

Перевірка нерівномірності частотної характеристики в смузі частот від 0 до 50 гц проводиться таким чином. На відкритий вхід передпідсилювача (чутливість 0 5 в /см) подаються імпульси калібраціоного напруги приладу С1 - 17 амплітудою 2 в. Зображення встановлюється величиною 40 мм і помічається його положення по шкалі на екрані трубки.

Схема для вимірювання вхідного опору УНЧ. Перевірка нерівномірності частотної характеристики УНЧ проводиться також за схемою ряс. Потім на вхід УНЧ подається сигнал частотою f200 або 400 Гц.

При однаковій нерівномірності частотної характеристики система д :: ух пов'язаних контуоов має більш широку смугу пропускаємо.

Визначення нерівномірності частотної характеристики підсилювачів вертикального і горизонтального відхилення виробляється після знімання частотної характеристики відповідного підсилювача.

Основні дані гальванічних аухіх елементів і батарей. | Основні дані малогабаритних герметичних акумуляторів і батарей. Гучномовець має нерівномірність частотної характеристики 18 дб.

Блок-схема, використовувана при дослідженні спектрів шуму магнітофоном. | Блок-схема тракту для реєстрації рівнів шуму. Останні мають нерівномірність частотної характеристики не більше 4 дб в діапазоні частот від 60 до 10000 гц.

При цьому нерівномірність частотної характеристики, обумовлена ??впливом підсилювача змінного струму, практично може бути ліквідована.

У графі Нерівномірність частотної характеристики буквою Т позначена типова частотна характеристика.

Чим менше нерівномірність частотної характеристики ЛВТ і чим більш стабільна ця характеристика во - часу, тим більше стійко працюватиме канал передачі інформації.

Чим менше нерівномірність частотної характеристики ЛВТ і чим більш стабільна ця характеристика в часі, тим більше стійко працюватиме канал передачі інформації.

При цьому за нерівномірність частотної характеристики приймають відношення максимального значення чутливості до мінімального значення, виражене в децибелах.