А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Справжня бібліографія

Справжня бібліографія складається з чотирьох розділів: А.

Справжня бібліографія складається з основної частини та двох додатків. В основній частині відповідно до роком публікації описані роботи Л. М. Бутлерова, що вийшлиокремими виданнями і надруковані в журналах і газетах. Перевидання поміщені у відповідності з роком їх виходу у світ.

Справжня бібліографія складається з чотирьох розділів: А.

Справжня бібліографія включає деякі нові роботи по інтегральним іінтегро-диференціальним рівнянням, опубліковані в останні роки. В основному вони відносяться до інтегральних та інтегро-диференціальним рівнянням типу Вольтерра.

Справжня бібліографія містить деякі джерела, які не є загальнодоступними.

Справжня бібліографія праць Д. І. Менделєєва включає всі його надруковані роботи, розташовані в хронологічному порядку по роках їх написання, а за відсутності точних відомостей - але рокам їх першої появи в друку. Дані про передруках, різних іншихваріантах того ж видання, про перекладах тієї ж роботи, що відносяться до цього ж або до наступним рокам папечатанія, а також про повторних виданнях наведені слідом за даними про роботу, до якої вони належать, у році її першого опублікування. Для переказів вказана мова, наякий робота переводилася або з якого зроблений переклад.

Справжня бібліографія бібліографій творів класиків марксизму-ленінізму не претендує на вичерпний облік всіх бібліографічних матеріалів. З великої їх кількості відібрані ті, якіпредставляють цінність для наукової роботи, а також найбільш нові рекомендаційно-бібліографічні посібники, що допомагають пропаганді марксистсько-ленінської літератури.

У цієї бібліографії додано опис декількох хімічних робіт, які не буливідомі укладачеві раніше. Основне ж поповнення хімічної частини бібліографії відбулося за рахунок протокольних звітів про виступи А. М. Бутлерова на з'їзді російських натуралістів, вPАЇНСЬКА фізико-хімічного товариства в Академії наук. Нехімічна частинабібліографії включає головним чином опис робіт А. М. Бутлерова по бджільництву та інших питань сільського господарства. Вперше дані посилання на статті А. М. Бутлерова з біології, відносяться до раннього періоду його діяльності, на перевидання робіт з бджільництва, найого нотатки про подорожі.

В основу цієї бібліографії покладена Бібліографія наукових праць П.А. Сорокіна (Голосенко ІЛ.

PАбота по складанню цієї бібліографії проводилася групою співробітників Науково-бібліографічного відділу Бібліотеки АН ССС?,складу якої за час підготовки її неодноразово змінювався.

У порівнянні з цим списком справжня бібліографія уточнена в результаті ознайомлення з роботами Н. Н. Зініна de visu і значною мірою поповнена. У нашій бібліографії оригінальні повідомлення з хіміївиділені в розділ Дослідження. Під одним номером згруповані в хронологічному порядку оригінальна стаття, її передруки (позначення Те ж), переклади (перев. Заголовки перекладів та рефератів наводяться в тому випадку, якщо вони відрізняються від назви оригінальноїстатті. Зінін публікував дві тотожні за змістом статті на різних мовах, кожна зі статей дана під окремим номером.

Однак слід зазначити, що вичерпних патентних даних справжня бібліографія не містить.

При такому результаті зіставлення загальної кількості номерів немає необхідності доводити, наскільки справжня бібліографія повніше перш виданих покажчиків і наскільки більше найменувань робіт і матеріалів містить вона в порівнянні навіть з 25 томами зібрання Творів Менделєєва.

Саме цю мету - дати деяку інформацію про наявну літературі - і переслідує справжня бібліографія. Наш вибір був обмежений головним чином тими публікаціями, які мають пряме відношення до побудови систем, здатних вирішувати складні завдання. Багато прикордонні області досліджень або зовсім не знайшли в ній відображення, або представлені лише кількома посиланнями.

Якщо описувався матеріал, заголовок якого наводилося в книзі в квадратних або фігурних дужках (як, наприклад, це має місце в описах будь-яких архівних матеріалів), то цей матеріал включався в бібліографію під цим же, уже наявним заголовком, але без дужок, так як в противному випадку не можна було б відрізнити заголовка, що належать іншим авторам, від заголовків, даних укладачами цієї бібліографії.

Тому на викладення повідомлень у протоколах цього Товариства встановився погляд як на автореферати осіб, які виступали на засіданнях, в тому числі і самого Менделєєва. Грунтуючись на цьому, всі найменування повідомлень, наведені в іменних покажчиках до ЖPФХО, даються в цій бібліографії без квадратних або яких-небудь інших дужок і в тій редакції, в якій вони поміщені в згаданих покажчиках до томів ЖPФХО. Але так як підтвердження про виконання рішенняPХО щодо подання рефератів виступів не вдалося ніде виявити, то всі ці матеріали називаються і описуються в даній бібліографії як викладу повідомлень, а не як автореферати.

Ми також організували деякі нові розділи: розділ VI Статті про математику і математиків, розділ VII Науково-популярні книги і статті - у них зібрані роботи відповідної тематики із загального списку. В окремий розділ (VIII) виділені також роботи А.Н. Колмогорова редакційно-видавничого характеру. Невеликий новий розділ Інші роботи А.Н. Колмогорова (IX) містить роботи, які за своїм змістом і характером не можуть бути віднесені до інших розділів цієї бібліографії.