А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лінія - розріз

Лінії розрізу, що проходять через центр О (еск.

Лінія розрізу повинна наноситися на карту тільки після того, як остання прочитана на тій ділянці, для якого складається розріз - При знайомстві з заляганням порід на досліджуваномуділянці необхідно звернути увагу в першу чергу на визначення типів тектонічних порушень: виділити ділянки горизонтального залягання, ділянки з моноклінального залягання порід, ділянки складчастого будови, ділянки розповсюдження вивержених гірських поріді розривних порушень.

Лінії розрізів через складчасті форми зазвичай наносяться на картах хрестом простягання шарів, так як на розрізах, складених з падіння порід, відображаються справжні кути нахилу порід і справжні потужності шарів. Геологічні розрізи,складені по лініях, що відхиляється від напрямків падіння шарів, показують спотворені кути падіння порід і змінені потужності. При побудові навчального геологічного розрізу необхідно врахувати, що умовно приймається потужність кожного окремо складчастогошару незмінні. Тому якщо один і той же шар виходить на денну поверхню в декількох ділянках і складає різні крила складок, маючи різну ширину смуг виходу, то це пояснюється лише різними кутами падіння шару.

Лінія розрізу обмежується зобох сторін штрихами.

Неперпендикулярних лінії розрізу до осей отворів 036А не більше 015 мм на 100 мм довжини.

Лінія розрізу пластин розташована в горизонтальній площині.

По лінії розрізу діятимуть зусилля Т, спрямовані по дотичним домеридіанах. З умови осьової симетрії випливає, що рівнодійна спрямована вертикально по осі оболонки.

По лінії наміченого розрізу необхідно заміряти всі висоти. Виробляють три виміри: від підлоги до низу підвіконної дошки, від йіза підвіконної дошки до верхувіконного отвору і від підлоги до стелі. На ескізі, а потім і на обмірні креслення зазначаються всі перепади, обчислюючи їх від вхідних сходового майданчика знаками плюс або мінус. У будинках з пічним опаленням або з недіючими печами вказують всі перекидні патрубки, а укапітальних стін - місця приєднання до димоходу. Прив'язка печей до димоходів потрібна для самоконтролю за точним нанесенням на обмірне план всіх пустот в стінах.

По лінії наміченого розрізу необхідно заміряти всі висоти. Виробляють три виміри: від підлоги до низупідвіконної дошки, від низу підвіконної дошки до верху віконного отвору і від підлоги до стелі. На ескізі, а потім і на обмірні креслення зазначаються всі перепади, обчислюючи їх від вхідних сходового майданчика знаками плюс або мінус. У будинках з пічним опаленням або з недіючимипечами вказують всі перекидні патрубки, а біля капітальних стін - місця приєднання до димоходу. Прив'язка печей до димоходів потрібна для самоконтролю за точним нанесенням на обмірне план всіх пустот в стінах.

Неперпендикулярність лінії розрізу до осей отворів 036А НЕбільше 015ллна 100 мм довжини.

Намітка лінії розрізу після обробки на спейсера проводиться за шаблоном від останнього ряду отворів.

Побудова ліній розрізу тут дуже просте.

Намалювати лінію розрізу в будь-якому з трьох вікон завдання січних площин іпотім клацнути курсором-оком з тієї сторони, з якої повинна бути вилучена частина фігури.

По лініях розрізу діють дотичні сили: Sie - на оболонку, S - на бортові елементи.

Високотемпературна кювету.

К - лінія розрізу кожуха; а і б - місця спайки.

Високотемпературна кювету. К - лінія розрізу кожуха; а і б - місця спайки.

Заштрихована сторона лінії розрізу на рис. 4.14 відповідає доударним станам балансира.

По кінцях лінії розрізу вирізують круглі отвори В діаметром не більше 100 мм.

Приймемо,що лінія розрізу (перетин поверхні розрізу) відповідає позитивній півосі Ох; нормальні напруження g (x), прикладені на лінії розрізу в другому напруженому стані, являють собою різницю напруг, прикладених на поверхні розрізу в сумарномучастці G (х), і напруг на місці розрізу, відповідних першому напруженому стану.

Удосконалено команди: Лінія розрізу, Стрілка погляду, Виносний елемент. Для лінії розрізу можна також вказати стрілку, поряд з якою він повинен розташовуватися.

Позначені на аркушах лінії розрізів розбивають налінованние смуги на ділянки, рівні довжині різних сторін одержуваних прямокутних заготовок. При цьому кожен з таких розмірів серед усіх смуг виходить цілком певне число раз на кожен розкроєнікомплект заготовок.

При ручній різанні лінію розрізу належить наносити на метал чертілкой, керном або крейдою. Можна також користуватися рейкою або деталлю-шаблоном, які укладають на розрізується метал.

Використання автоматів дозволяє отримати лініюрозрізу по відношенню до заданої з точністю 0 1 - 015 мм і високу чистоту поверхні реза.

Кулі слід розташовувати між лінією розрізу труби і отворами для підключення манометрів. Від попадання іскор кулі захищають азбестовою тканиною, листом гидроїзола абоглиняній пробкою. Відсутність вибухонебезпечної суміші в ізольованому кулями ділянці визначається за допомогою приладу ПГФ-11 ОPСа або ШИ-3. Аналіз суміші на вибухо-небезпека проводить начальник ремонтно-відновник-ної служби або лінійний майстер. Переконавшись у відсутностівибухонебезпечної суміші, перевіряють за водяним манометрами наявність відповідного надлишкового тиску в плечах, прилеглих до місця врізки труби.

Точку z, що лежить на лінії розрізу a0at, ми будемо розглядати як точку, в якій злиті дві точки z1 і 22 що лежать по різністорони розрізу, при необмеженому наближенні цих точок один до одного. Позначимо через /а і 12 (фіг.

PЕзка Широм. Х трубок. Склянжз або трубка обмотується по лінії розрізу ніхромового дротом, по якій пропускають струм. Попередньо можна зробити надрізнапильником, але це не обов'язково.

Лист з очищеною поверхнею по лінії майбутнього розрізу розташовується так, щоб з нижньої сторони був забезпечений вільний вихід струменя ріжучого кисню. Перед початком різання метал підігрівають до температури йогозаймання, а потім подають ріжучий кисень. Вісь головки різака розташовується нормально до поверхні листа. Після того як лист прорізаний на всю його товщину, проводиться переміщення різака по лінії різу.

Якість газового різання визначається точністюлінії розрізу і чистотою поверхні реза, які в свою чергу залежать (в основному) від постійної швидкості переміщення різака і постійності відстані від його наконечника до поверхні металу, що розрізає.

При розрізуванні металу методом отсверліванія лініюрозрізу проводять поряд з лінією чистової обробки на відстані, трохи більшому половини діаметра взятого свердла (фіг. На лінії розрізу кернером намічають ряд центрів на відстані один від одного, на 0 5 - 1 мм більшому діаметра свердла, і по ним свердлять отвори.Утворилися між отворами перемички просікають просічкою (фіг. просічки у порожнистому циліндрі, наприклад в трубі, виробляють на циліндричній оправці з одного боку боковим ударом уздовж лінії розрізу.

Діалогове вікно Параметри з відкритою вкладкою Поточнийкреслення та панеллю Точності розмірних написів. Заголовок таблиці - Елемент таблиці - Лінія розрізу /перерізу - Стрілка взгляоа h Лінія розриву - Автосоргмоока.

Освіта задирок при різанні пластин і штампуванні в них отворів. При різанні і штампуванні стали по лініїрозрізу і по контуру отвору утворюються задирки. Pазмер (висота) задирок залежить від пристрою ножів і штампів, їх заточування, якості притискного пристрою і властивостей оброблюваної електротехнічної сталі.

Потім приблизно в 5 мм від лінії розрізу в гелі роблятьлунку для внесення зразка, в яку наливають досліджуваний матеріал, і звичайним способом піддають його електрофорез. По закінченні електрофорезу змішують розплавлений агар із специфічною імунною сироваткою і заливають їм вільну половину скла. Освітапреципітатів відбувається частково в залишилася половині агарового гелю і частково в гелі, нанесеному на скло після електрофорезу. При звичайній постановці іммуноелектрофореза низькомолекулярні білки (наприклад, білки Бенс-Джонса) завдяки швидкій дифузії можутьмігрувати на значну відстань від лунки і, якщо вони потраплять в канавку для імунної сироватки, смуги преципітації не утворюється. Метод Бакхауза дозволяє уникнути утруднень такого роду, так як в цьому випадку канавка для імунної сироватки просто відсутня, асмуги преципітації низькомолекулярних білків з'являються в шарі агарового гелю, нанесеному після електрофорезу.

Трехроліковий труборіз. Якщо дозволяють умови, можна перенести лінію розрізу на інше місце по поверхні труби.

Механізація процесу газовоїрізання дозволяє отримати лінію розрізу по відношенню до заданої з точністю до 0 1 - 015 мм і високу чистоту поверхні реза. Крім того, механізація газового різання забезпечує значне підвищення продуктивності праці і зменшує витрату газів.

Функція Gr (зі)має лінію розрізу уздовж речовій осі, на якій функція /(зі) розривні.

При різанні стали киснем вона нагрівається по лінії розрізу до високої температури газокисневого полум'я і метал згоряє потім в струмені стисненого чистого кисню, що розрізає стальпо вузькій смузі різу.

При різанні стали киснем вона нагрівається по лінії розрізу до високої температури газокисневого полум'я і метал згоряє потім в струмені стисненого чистого кисню, що розрізає сталь по вузькій смузі різу.

У силу вибору aft - кута нахилу лінії розрізу, cosaft 0 і, отже, інтеграл в останньому рівність сходиться.

На топографічному профілі повинні бути проставлені позначення лінії розрізу.

Предмет подумки розрізають на дві частини по наміченій лінії розрізу і на кресленні зображують одну з розрізаних частин з внутрішньої сторони. Pазрези зображуваних предметів роблять поздовжніми і поперечними.

Виявляють кордону дефектної ділянки А і намічають лінію розрізу Б, по кінцях якої вирізують круглі отвори В діаметром не більше 100 мм. По наміченій лінії роблять розріз полотнища днища, і кромки розрізу підтискають до основи. При цьому залишкова висота хлопуна повинна бути не більше 100 мм. За місцем розрізу подгошііт смугову накладку Г з нахлестом не менше 30 - 40 мм і приварюють до днища. У випадку декількох розрізів, що виходять з одного отвору, під них підводять підкладку Д і зварювання накладки та підкладки ведуть по всьому контуру.

Виявляють кордону дефектної ділянки А і намічають лінію розрізу Б, по кінцях якої вирізують круглі отвори В діаметром не більше 100 мм. По наміченій лінії роблять розріз полотнища днища, і кромки розрізу підтискають до основи. При цьому залишкова висота хлопуна повинна бути не більше 100 мм. За місцем розрізу підганяють смугову накладку Г з нахлестом не менше 30 - 40 мм і приварюють до днища. У випадку декількох розрізів, що виходять з одного отвору, під них підводять підкладку Д і зварювання накладки та підкладки ведуть по всьому контуру.

Ацетилено-кисневий різакPP-53. Спочатку нагрівають невелику ділянку металу, намічений лінією розрізу, а потім на нагріте місце направляють струмінь кисню, одночасно переміщаючи полум'я далі по лінії розрізу. Метал згоряє в струмені кисню і по всій товщині розрізає металу утворюється вузька щілина. Сусідні ділянки металу нагріваються дуже мало.

Схема різання иеталлі - придатні для зварювання. Забруднення. При повітряно-дугового різання метал, розплавлений дугою по лінії розрізу, видувається струменем повітря. Повітря від заводської мережі з тиском не менше 4 ат безперервно подається в утримувач і потім уздовж осі електрода в зону різу. Кількість металу, виплавленого з порожнини різу, пропорційно току в дузі.

При повітряно-дугового різання метал, розплавлений дугою по лінії розрізу, видувається струменем повітря.