А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лісові ресурс

Лісові ресурси цього району воістину величезні.

Лісові ресурси посідають менше 20% загальної площі В'єтнаму, тоді як 50 років тому вони покривали майже половину території.

Лісові ресурси цього району воістину величезні. Майжеполовина лісової площі США припадає на Кордільерський Захід - 1406 млн. га. Правда, сюди включені рідколісся, а площа промислових лісів досить скромна, всього 514 млн. га. Але завдяки високій продуктивності Захід за запасами деревини (94139 млн. м3) майже вдвічіперевершує Північно-Схід; висока продуктивність пов'язана з широким розповсюдженням лісів з дугласії - 122 млн. га, сосни жовтої, або Пондероза, і ситхинской їли. Збереглося чимало масивів перестійних лісів.

Лісові ресурси в республіці значні, ліси займають3 Червень млн га, або 382% її території. З них 5 7 млн ??га є лісами державного значення і знаходяться у віданні служби лісового господарства республіки. Майже третина лісів, 292%, віднесені до лісів першої групи, що мають захисне призначення (водоохоронні, грунтозахисні та ін З 57 млн ??га лісів державного ведення 5 квітня млн га, або 79%, є гірськими лісами в основному першої і третьої груп, що мають велике екологічне значення.

Лісові ресурси та лісове господарство краю, особливо не виділяючись в головних економічних показниках республіки,виконують вельми важливу роль в життєзабезпеченні населення, і головним у цій галузі є принцип достатньої, раціонального та невиснажливого лісокористування. Ці завдання вирішуються комплексом планомірних і науково-обгрунтованих заходів.

Лісові ресурсиоцінюються як витрати на ведення та відтворення лісового господарства. Сума цих витрат у розрахунку на 1 м3 деревини називається лісовою таксою. Її нормативне значення встановлюють по групах лісів і видам деревини.

Лісові ресурси на перспективу оцінюються зурахуванням зміни лісових площ в результаті розвитку галузей народного господарства і проведення лісогосподарських робіт. При цьому обгрунтовується розподіл лісових ресурсів за категоріями защітнссті. За умовами раціонального ведення лісового господарствавстановлюється обсяг відпуску деревини і розраховуються техніко-економічні показники, що характеризують економічну ефективність перспективного використання лісових ресурсів, поліпшення їх охорони, доцільність розміщення лісозаготівель.

Лісовіресурси на лісовій аукціон виставляє територіальний орган федерального органу виконавчої влади в галузі лісового господарства.

Лісові ресурси Азії складають всього 121% світових.

Лісові ресурси Азії складають всього 121% світових. Однак вона займає першемісце по заготівлі круглих лісоматеріалів (337%) і деревини листяних порід - V - Країни Азії дають 65% світового експорту твердої деревини і 435% світових заготовок дров. Через високу ціну на деревину на світовому ринку її внутрішнє споживання вкрай низьке.

Багатющі лісові ресурси нашої країни завжди обумовлювали широке застосування дерева в якості основного будівельного матеріалу.

Лісові ресурси СССPскладають більше 1/3 а по хвойним породам 2 /з світових запасів. У малолісних і безлісних р-нах Центру, Півдня,Заходу, Північно-Заходу Європейської частини СССPі в Середній Азії, де проживає бл. Сибіру і Далекого Сходу, де запаси деревостанів досягають 41% всіх експлуатаційних запасів, проживає лише 1% населення СССP, Рубка лісу має виключно місцевий характер і становить бл.У многолесних р-нах Півночі Європейської частини СССP, Сибіру і Далекого Сходу зосереджено 55% експлуата ційних деревних запасів країни.

Оскільки лісові ресурси відносяться до відновити події, лісове законодавство регулює відтворення лісів ілісорозведення. З урахуванням змін, що відбулися в лісовому фонді, в лісовпорядних проектах передбачається встановлення обсягу робіт по відтворенню лісів, способів їх проведення та визначення відтворюваних деревних порід.

Великі лісові ресурсиЗахідного Сибіру, ??де запаси ділової деревини становлять в балансі країни не менше 25% і де понад 60% площі лісів відносяться до категорії стиглих і перестійних. Ці ліси вимагають якнайшвидшої їх експлуатації, так як затримка розробки може призвести до безповоротної втративисокоцінних деревини.

Відтворення лісових ресурсів в країнах Азії здійснюється як природним, так і штучним шляхом. У вологих типах лісів (тайзі, наприклад) природне відновлення протікає досить успішно. Однак для запобігання змінипорід необхідно сприяння природному поновленню хвойних. У зоні листяних лісів, де лісооновлення йде порослевим шляхом, що знижує якість деревини, його проводять штучними методами.

Захист лісових ресурсів від пожежі є важливоюзавданням управління лісовим господарством. Серед безлічі джерел атак на ліс пожежа є найнебезпечнішим. Він також становить небезпеку для людей, що живуть у лісі або по сусідству з лісом. Щорічно через лісові пожежі тисячі людей втрачають свої житла, а сотні людейгинуть в них. Крім того, гинуть десятки тисяч диких тварин. Вогонь знищує сільськогосподарські посіви та веде до ерозії грунту, яка в довгостроковій перспективі веде навіть частіше до катастрофічних наслідків, ніж описані вище втрати. Коли в результаті пожежігрунт стає безплідною, а потім вона намокає в результаті сильних дощів, можуть мати місце величезні грязьові або земляні зсуви.

Моніторинг лісових ресурсів включає в себе облік лісового фонду, охорону лісів від пожеж, санітарно-лесопатологіческій контроль іконтроль за рубкою і відновленням лісів, а також спеціалізований моніторинг виробничо-територіальних комплексів, зон екологічного неблагополуччя, північних територій та ін Моніторинг будується на двох рівнях: регіональному та локальному. Облік лісовогофонду і фоновий моніторинг здійснюють при проведенні безперервної та періодичної лісовпорядкування.

Статистика лісових ресурсів характеризує наявність, склад, стан, рух, відтворення та використання лісового фонду і лісових ресурсів.

Моніторинглісових ресурсів включає в себе облік лісового фонду, охорону лісів від пожеж, санітарно-лесопатологіческій контроль і копт роль за рубкою і відновленням лісів, а також спеціалізований моніторинг виробничо-територіальних комплексів, зон екологічногонеблагополуччя, північних територій та ін Моніторинг будується на двох рівнях: регіональному та локальному. Облік лісового фонду і фоновий моніторинг здійснюють при проведенні безперервної та періодичної лісовпорядкування.

Статистика лісових ресурсів як найважливішогоелемента продуктивних сил країни визначає такі показники: загальні та експлуатаційні запаси деревини в показниках відповідної економічної оцінки; ступінь використання експлуатаційних запасів та раціонального розміщення лісозаготівель.

Відтворення лісових ресурсів в даний час відбувається в двох напрямках: просте і розширене.

Досить великі лісові ресурси Уралу, але освоєні вони нерівномірно. Промислові запаси зосереджені лише на Північному Уралі. Ліси Уралу багаті хутром, втундрах водиться цінний хутровий звір - песець.

Воістину унікальні лісові ресурси Північної Америки.

Воістину унікальні лісові ресурси Північної Америки. Їх відрізняє не тільки колосальна величина запасів деревини, але й вражаюча видову різноманітність.Площа промислових лісів становить 63% від загальної лісової площі.

При оренді лісових ресурсів власник передає ділянку лісового фонду у строкове користування за плату. Ця плата залежить від кількості і якості лісових ресурсів, місцезнаходження ділянки.

Управління відтворенням лісових ресурсів входить, з одного боку, до складу системи галузевого управління виробництвом цих ресурсів та їх споживанням, а з іншого - в єдину загальнодержавну систему управління природокористування.

Комплекс моделей лісовихресурсів включає локальні, субрегіональні і регіональні моделі. Є як зосереджені (описуються в термінах звичайних диференціальних рівнянь), так і розподілені (з рівняннями в приватних похідних) регіональні моделі.

Економічнийпотенціал лісових ресурсів пов'язаний з використанням деревини (в якості палива і будівельних матеріалів, сировини для целюлозно-паперової промисловості), а також іншої лісової продукції (рослин, ягід, грибів, смоли та ін) і тварин. Зростає роль лісів і якджерела генетичних ресурсів для збереження біологічного різноманіття організмів.

Нераціональне використання лісових ресурсів вносить небажані зміни в породний склад і вікову структуру лісів, а в умовах підвищеного зволоженнясприяє заболочування територій.

Комплекс моделей лісових ресурсів включає локальні, субрегіональні і регіональні моделі. Є як зосереджені (описуються в термінах звичайних диференціальних рівнянь), так і розподілені (зрівняннями в приватних похідних) регіональні моделі.

PНАЦІОНАЛЬНИЙ використання лісових ресурсів потрібно здійснювати в комплексі з лісовідновлювальні роботи і підвищенням продуктивності лісів. Слід створити мережу великих постійних матковихлісонасіннєвих баз, селекційних плантацій і розплідників.

Pаспределеніе лісових ресурсів по породам. Економічна оцінка лісових ресурсів як запасу лісових насаджень виражається в такій системі показників: склад лісу по породах; розподіл лісонасаджень покласами віку; по класах товарності і бонітету.

Pаспределеніе лісових ресурсів по породам. При вивченні лісових ресурсів по породам визначають запаси ло переважаючою породі. При цьому мається на увазі визначення економічного значення тих чи інших порід дляокремих територій країни. У малолісних районах лісорозведення грунтується на швидкозростаючих листяних породах, а в області з помірним кліматом - хвойних деревних породах.

Питання використання лісових ресурсів та відходів ліси мають величезненародногосподарське значення, але, якщо судити по нашій республіці, ці резерви використовуються незадовільно. І це стосується не тільки нашої республіки.

Передбачається використання лісових ресурсів з розрахунку не тільки повного задоволення поточних потребкраїни, але п ??заощадження і відновлення лісів.

Підсистема заготівлі лісових ресурсів вибирає оптимальні рішення щодо встановлення віків, способів і сезонності рубки деревних порід, часу збору супутніх продуктів, розміру розрахункової лісосіки і обсягівзбору супутніх продуктів, способів заготівлі деревних ресурсів і супутніх продуктів лісу, способів розміщення розрахункової лісосіки і місць збору побічних продуктів, раціонального використання відходів лісозаготівель.

Підсистема використання лісовихресурсів складається з підсистем: 1) використання деревних ресурсів; 2) використання побічних продуктів і 3) використання нематеріалізованих корисностей лісу. Основні напрямки використання деревини, побічних продуктів і нематеріалізованих корисностей лісуфахівцям відомі, тому немає необхідності розкривати тут дану підсистему повністю. Зазначимо лише, що обсяги переробного виробництва в лісових підприємствах в основному формуються під впливом їх економічних особливостей, якi характеризуютьсятехнічним рівнем, спеціалізацією виробництва, розвиненої соціально-побутовою інфраструктурою, чисельністю і зайнятістю трудових ресурсів.

Проблема раціонального використання лісових ресурсів та визначення їх екологічного стану зачіпає веськомплекс соціально-економічних, політичних, культурних відносин і інтереси різних виробничих колективів.

Цільові програми відтворення лісових ресурсів є в даному випадку надійним інструментом управління процесом відтвореннядеревних та інших ресурсів. Програмні заходи в них спираються на господарські секції, а в їх рамках - на дільниці відтворення лісових ресурсів.

Специфіка управління відтворенням лісових ресурсів поряд із складністю самого процесу відтворення,включає цілий ряд етапів з короткочасними і дуже тривалими виробничими циклами, обумовлена, з одного боку, подвійністю процесів, що протікають на окремих етапах відтворення лісових ресурсів, а з іншого - двоїстим характером галузевогорозподілу процесу відтворення лісових ресурсів. Таких особливостей не має жодна інша галузь народного господарства.

Шляхи раціонального використання лісових ресурсів та дре - весіни в народному господарстві.

В області переробки лісових ресурсівспільно з французькою фірмою Серібо і консорціумом з 7 французьких банків здійснюється проект будівництва меблевого підприємства в м. Балаково (Саратовська обл. Спільне підприємство Європейська меблева компанія припускає експортувати до 50% готовоїпродукції. Загальний обсяг інвестицій оцінюється майже в 180 млн. дол

Відновлення та використання лісових ресурсів в Лісовому кодексі розглядаються як система господарського впливу на лісову середовище з метою задоволення потреб нинішніх і майбутніхпоколінь в продуктах лісу без нанесення якого-небудь збитку лісовій природі.

Підсистема раціонального використання лісових ресурсів полягає в комплексному використанні деревних ресурсів, застосуванні безвідходних технологій переробки деревини,побічних продуктів і нематеріалізованих корисностей лісу. Вона в основному вибирає оптимальні рішення по спеціалізації і концентрації виробництва, соціально-побутової інфраструктури, чисельності та зайнятості трудових ресурсів.

На завершення огляду лісовихресурсів Європи слід зазначити, що в майбутньому збільшення лесопотребленія і зростання лісопромислового потенціалу цього регіону можливі виключно за рахунок інтенсифікації лісового господарства. Вона передбачає заміну нізкоствольних, малопродуктивних і засмучених лісових масивів плантаціями цінних і продуктивних високостовбурних насаджень з швидкорослих порід. Необхідні підвищення рівня хімічного захисту рослин, внесення поживних сполук і механізація лесокуль-турне робіт.

З точки зору економічної лісові ресурси відіграють важливу роль у збереженні від висихання та зменшення водних ресурсів. Лісові податі за користування лісами, зокрема за заготівлю деревини, виражають певною мірою їх економічну оцінку, передбачаються в Лісовому кодексі.

Оптимізація відтворення і використання лісових ресурсів при організації, реорганізації та реконструкції лісових підприємств повинна направляти господарську діяльність на раціональне використання трудових ресурсів, повинна сприяти комплексному і раціональному використанню лісових ресурсів, прискорюючи процес спеціалізації, концентрації виробництва, і встановлювати шляхи кооперації.

Припускають, що використання лісових ресурсів для промислових цілей буде рости зі швидкістю 106% в рік і складе в 2000 р. 126 млн. м3; 64% цього приросту припаде на країни Південної Азії. В Індокитаї зростання видобутку деревини може скласти 5 млн. м3 на рік, причому майже весь обсяг дадуть лісу М'янми.

Наприклад, у використанні лісових ресурсів лісозаготівельні підприємства утворюють захоплюючу систему, лісопереробні (лісопильні, гідролізні і целюлозно-паперові) - переробну. До засвоюючій системі відносяться галузі і населення, що споживають вироблену продукцію, а до виділяє - сукупність підприємств і організацій, зайнятих вилученням та похованням або утилізацією вийшли з користування предметів.

В основі промислової експлуатації лісових ресурсів в даний час знаходиться принцип безперервного неістощітель-ного користування лісом. Цей принцип відповідно до Основ лісового законодавства (стаття 11 розділ 1) формулюється як вимога забезпечення безперервного зростання і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва, неістощітель-ного і раціонального користування лісами для планомірного задоволення потреб народного господарства і населення в деревині та іншій лісовій продукції.