А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лабораторний журнал

Лабораторний журнал є пам'яткою і першим довідником працюючого в лабораторії, а також звітом про виконану учням роботі.

Лабораторний журнал учень повинен вести під час роботи в лабораторії. Записи слідвести систематично, чітко й акуратно, за певною схемою.

Лабораторний журнал є звітом про виконану роботу і необхідний для підготовки до колоквіумів і заліків. Ніяких записів в інших зошитах, в чернетках або на окремих аркушах паперу робити недозволяється.

Лабораторний журнал періодично перевіряється викладачем.

Лабораторний журнал є звітом про виконану роботу і необхідний для підготовки до колоквіумів і заліків. Ніяких записів в інших зошитах, в чернетках або на окремих аркушахпаперу робити не дозволяється.

Лабораторні журнали слід вести виключно точно й акуратно. Записи в цих журналах, що відображають результати всіх проведених в лабораторії робіт, слід вносити бездоганно правильно.

Лабораторні журнали необхідновести точно й акуратно, правильно вносити в них записи, що відображають результати всіх проведених в лабораторії робіт.

Лабораторний журнал слід заповнювати під час роботи в лабораторії. Записи необхідно вести систематично і акуратно. Ніякі записи в іншихзошитах, на чернетках або окремих аркушах паперу не допускаються.

Лабораторний журнал за 1751 відображає величезну роботу з вишукування рецептур забарвлених стекол для мозаїки, виконану Ломоносовим лише за допомогою одного тільки лабораторія. Враховуючи крайнюзайнятість Ломоносова різноманітними справами, не можна не дивуватися напруженості його експериментальних досліджень у цей період. Фактично у 1751 р. Ломоносов вирішив поставлену за рік з невеликим завдання отримання кольорових стекол найрізноманітніших тонів для мозаїки.

Лабораторний журнал періодично перевіряється викладачем.

Лабораторний журнал періодично перевіряється викладачем.

Лабораторний журнал є звітом про виконану роботу і необхідний для підготовки до колоквіумів і заліків. Ніяких записівв інших зошитах, в чернетках або на окремих аркушах паперу робити не дозволяється.

Лабораторний журнал періодично перевіряється викладачем.

В лабораторний журнал записують зміст щавлевої кислоти і блакитного декстрану.

До методуфотометричного інтерполювання.

В лабораторний журнал записують умови фотографування спектрів, результати фотометрірованія гомологічних пар ліній і результати аналізу зразка.

В лабораторний журнал записують найменування роботи, умовифотографування спектрів, результати візуального фотометрірованія, результати аналізу і докладають градуюють-вильно графік.

До методу фотометричного інтерполювання. В лабораторний журнал записують умови фотографування спектрів, результатифотометрірованія гомологічних пар ліній і результати аналізу зразка.

В лабораторний журнал записують найменування роботи, умови фотографування спектрів, результати візуального фотометрірованія, результати аналізу і докладають градуюють-вильно графік.

До методу фотометричних інтерполювання. В лабораторний журнал записують умови фотографування спектрів, результати фотометрірованія гомологічних пар ліній і результати аналізу зразка.

В лабораторний журнал записують найменування роботи,умови фотографування спектрів, результати візуального фотометрірованія, результати аналізу і докладають градуюють-вильно графік.

В лабораторний журнал записують масу предмета, ставлячи перед комою масу разновесок на чашці, перші дві цифри після коми -показання дисків, дві наступні цифри - свідчення світної шкали.

В лабораторний журнал записують зміст щавлевої кислоти і блакитного декстрану.

У лабораторному журналі було вказано значення Д3 для цього складу продуктів неповного горіння 545%,підраховану за прийнятою методикою з урахуванням складу горючого газу і його теплотворної здатності.

У лабораторному журналі студент веде докладні записи всіх вимірюваних величин і проводить підрахунки помилок результатів вимірювань.

У лабораторному журналі М. В.Ломоносова записані питання і проблеми, які він припускав досліджувати в створеній ним першої хімічної лабораторії вPоссии.

У лабораторному журналі було вказано значення дя для цього складу продуктів неповного горіння 545%, підраховану за прийнятою методикоюз урахуванням складу горючого газу і його теплотворної здатності.

У лабораторному журналі ведуться записи всіх дослідів, проведених в лабораторії.

На заводах лабораторний журнал аналітика є офіційним документом, як і інші форми обліку, так як напідставі результатів аналізу підбирають рецептуру виробництва, враховують втрати і оцінюють якість різних проміжних речовин і продукції, що випускається.

Після заповнення лабораторного журналу за першими сімома пунктами наведеного вище леречпя студентпроходить співбесіду з викладачем і допускається до експериментальної частини дослідження. Слід переконатися в правильності складання і герметичності всіх з'єднань установки, надійності кріплень і справності електрошнурів і гумових шлангів, приєднаних доустановці. Після цього установку перевіряють на герметичність спочатку при невеликому розрідженні, а потім при невеликому тиску. По досягненні зазначеного розрідження установку за допомогою крана 3 відключають від приладу, що створює розрідження; запобіжну склянку 2 черезкран 4 повідомляють з атмосферою і вимикають прилад. Установку вважають герметичним, якщо протягом 10 хв при постійній температурі показання манометра не зміниться.

На обкладинці лабораторного журналу слід вказати своє прізвище, ім'я, по батькові, факультет, курс та групу.

Для ведення лабораторного журналу необхідна пронумерованш зошит у твердій обкладинці; погано скріплені листки непридатні щ документування та короткої записи хімічних дослідів. У лаборато]ний журнал заносять такі дані.

Пальник Куплена. Приготуйте в лабораторному журналі таблицю за наведеним нижче зразком, залишивши достатньо місця для запису спостережень.

Калібрувальна крива для визначення масової частки білка нефелометріческім методом. Запис у лабораторному журналі аналогічна запису, даної до біуретового методу. За отриманими даними роблять висновок.

До розрахунку площі хро-матографіческой зони. Хроматограму приклеюють в лабораторний журнал.

Як згадувалося, лабораторний журнал і є матеріалом для складання акту дослідження.

На обкладинці кожного лабораторного журналу повинен бути наклеєний ярлик з номером журналу та чіткої записом, по яким аналізам заповнюється журнал.

Зразок запису в лабораторному журналі по якісному аналізу наводиться на стор

Форма запису в лабораторному журналі наведена раніше.

Коротко записати в лабораторному журналі, що представляє собою контрольна задача (розчин, розчин з осадом, тверда речовина), в чому вона розчиняється і хід аналізу з приведенням всіх опрацьованих реакцій.

Зразок запису в лабораторному журналі по якісному аналізу наводиться на стор

Зразок запису в лабораторному журналі по якісному аналізу наведено в гл.

Завантажені дерев'яного. Форма запису в лабораторному журналі дана в таблиці 38 (див. стор

Зразок запису в лабораторному журналі по якісному аналізу наводиться на стор

PЕзультати спостережень записують у лабораторний журнал. Усі записи роблять під час заняття. Не слід розпочинати новий досвід , поки результати попереднього не занесені в журнал. Ніякі замітки на чернетках (або окремих листках паперу) не допускаються.

Зроблені висновки записуються в лабораторний журнал.

Pезультати порівняння заносяться в лабораторний журнал і по ним визначається ступінь розбіжності між табличними даними та отриманими з досвіду.

Кожен студент повинен вести лабораторний журнал. Усі записи повинні бути чіткими й акуратними. В журналі записують схему проведення аналізу, результати роботи і рівняння хімічних реакцій. Нижче наводяться примірні форми запису пророблених робіт по якісному аналізу.

Кожен студент повинен вести лабораторний журнал. Форма його може бути довільна, але всі записи повинні бути чіткими й акуратними.