А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Лабораторія - якісний аналіз

Лабораторії якісного аналізу оснащені відносно простими приладами. З нагрівальних приладів у лабораторії користуються спиртовими та газовими пальниками, електричними плитками, пісочними і водянимилазнями (простими і електричними), муфельними і тигельних печами.

Лабораторії якісного аналізу оснащені відносно простими приладами. З нагрівальних приладів у лабораторії користуються спиртовими та газовими пальниками, електричними плитками,піщаними і водяними банями (простими і електричними), муфельними і тигельних печами.

Лабораторії якісного аналізу оснащені відносно простими приладами. З нагрівальних приладів у лабораторії користуються спиртовими та газовими пальниками,електричними плитками, пісочними і водяними банями (простими і електричними), муфельними і тигельних печами.

Лабораторії якісного аналізу оснащені відносно простими приладами. З нагрівальних приладів у лабораторії лользуются спиртовими тагазовими пальниками, електричними плитками, пісочними і водяними банями (простими і електричними), муфельними і тигельних печами.

Капілярні піпетки та їх зберігання. | Інфрачервона лампа (а і схема закритої установки для випарювання (б. Лабораторіїякісного аналізу оснащені відносно простими приладами.

Лабораторії якісного аналізу оснащені відносно простими приладами. З нагрівальних приладів у лабораторії користуються спиртовими та газовими пальниками, електричними плитками,пісочними і водяними банями (простими і електричними), муфельними і тигельних печами.

Крапельниці тівов. Лабораторії якісного аналізу оснащені відносно простими приладами.

В лабораторії якісного аналізу учні працюють з невеликимикількостями речовин. При цьому утворюються порівняно невеликі обсяги відпрацьованих розчинів. Відпрацьовані розчини, що містять сульфіди, сульфіти, тіосульфату, йод, зливають не в каналізацію, а в спеціальні банки, що стоять у витяжній шафі. Відпрацьовані розчини,що містять срібло, зливають в окрему склянку.

В лабораторії якісного аналізу студент вивчає характерні реакції іонів, практикується в аналізі сумішей відомого складу, а потім отримує контрольні завдання, під якими розуміють самостійний аналізречовини з невідомим складом.

Склянка і банку для зберігання реактивів. У лабораторіях якісного аналізу розрізняють реактиви індивідуального та загального користування.

Застосовувані в лабораторії якісного аналізу реактиви не повинні містити сторонніхдомішок.

Загальне лабораторне обладнання.

Найчастіше в лабораторії якісного аналізу застосовують пробірки, в яких дуже зручно проводити реакції з невеликими порціями розчину і спостерігати утворення опадів або зміна забарвлення.

Мірний циліндрі мензурка. Найчастіше в лабораторії якісного аналізу застосовують пробірки, в яких дуже зручно проводити реакції з декількома краплями розчину і спостерігати утворення опадів або зміна забарвлення.

Найчастіше в лабораторії якісного аналізу застосовуютьпробірки (див. рис. 2 стор

Посуд, застосовувана в лабораторії якісного аналізу.

Посуд, застосовувана в лабораторії якісного аналізу Найчастіше в лабораторії якісного аналізу застосовують пробірки, в яких дуже зручно проводити реакції здекількома краплями розчину і спостерігати утворення опадів або зміна забарвлення. Пробірки виготовляють з легкоплавкого, а іноді з тугоплавкого скла, що має невеликий коефіцієнт розширення.

При плануванні роботи в лабораторії якісного аналізупотрібно передбачити достатню кількість часу для виконання контрольних аналітичних задач.

Складання фільтру. | Фільтрувальні пристосування. Посуд, застосовувана в лабораторії якісного аналізу.

Капілярні піпетки та їх зберігання. Посуд,застосовувана в лабораторії якісного аналізу.

Посуд, застосовувана в лабораторії якісного аналізу. Найчастіше в лабораторії якісного аналізу застосовують пробірки, в яких дуже зручно проводити реакції з декількома краплями розчину і спостерігатиутворення опадів або зміна забарвлення. Пробірки виготовляють з легкоплавкого, а іноді з тугоплавкого скла, що має невеликий коефіцієнт розширення.

Виробниче навчання хімічному аналізу починається в лабораторії якісного аналізу.

Складання фільтру. Для відмірювання певних об'ємів розчинів в лабораторії якісного аналізу найчастіше застосовують мірні циліндри, що представляють собою товстостінні судини зі шкалою, що вказує об'єм у мілілітрах. Мірні циліндри бувають різноїємності-від 5 до 1000 мл і більше.

Слід познайомити учнів з правилами безпечної роботи в лабораторії якісного аналізу. Велику небезпеку становить сірководень, використовуваний при аналізі катіонів. Всі роботи з сірководнем потрібно проводити вспеціальному приміщенні з витяжними шафами і посиленою вентиляцією.

Слід познайомити учнів з правилами безпечної роботи в лабораторії якісного аналізу. Важливо звернути особливу увагу на прийоми нагрівання рідин в пробірках, роботу зконцентрованими кислотами і лугами, правильні прийоми роботи із шкідливими речовинами.

Посуд, застосовувана в лабораторії якісного аналізу Найчастіше в лабораторії якісного аналізу застосовують пробірки, в яких дуже зручно проводити реакції здекількома краплями розчину і спостерігати утворення опадів або зміна забарвлення. Пробірки виготовляють з легкоплавкого, а іноді з тугоплавкого скла, що має невеликий коефіцієнт розширення.

Визначте речовини в десяти пронумерованих пробірках,використовуючи реактиви та обладнання, зазвичай вживані в лабораторії якісного аналізу.

Виключення з практикуму робіт, що вимагають застосування великих кількостей сірководня, покращує умови праці і підвищує безпеку роботи в лабораторії якісногоаналізу.

Посуд, застосовувана в лабораторії якісного аналізу. Найчастіше в лабораторії якісного аналізу застосовують пробірки, в яких дуже зручно проводити реакції з декількома краплями розчину і спостерігати утворення опадів або зміна забарвлення.Пробірки виготовляють з легкоплавкого, а іноді з тугоплавкого скла, що має невеликий коефіцієнт розширення.

Міцні знання аналітичних властивостей катіонів надзвичайно важливі в період вивчення аніонів. Тому на даному етапі роботи в лабораторіїякісного аналізу необхідно зіставити відношення всіх вивчених катіонів до деяких найважливіших реагентам: НС1 H2SO4 NaOH, Na2CO3 NH3 Na2HPO4 H2O2 (0 лужному середовищі), KMnO4 і К.

Лише недавно прилади невеликих розмірів, що застосовувалися раніше тільки в дослідницькій роботі,почали проникати в навчальні лабораторії. Спочатку, очевидно, такі прилади стали використовувати в лабораторіях якісного аналізу, і вони знайшли там широке застосування. У ряді аналітичних робіт, коли в розпорядженні є лише незначні кількості речовин, тепервдаються до полумикрометодом.

Серед хімічних дисциплін, які викладаються у вищій хімічної школі, кількісний аналіз є заключною главою курсу загальної (неорганічної) хімії. Тому що приступає до вивчення кількісного аналізу повинен мати достатній запас відомостей з курсу загальної хімії та навички, набуті в лабораторії якісного аналізу.

Все і у всіх умовах і при всіх обставинах працювали дружно і не покладаючи рук. Навіть гроза студентів аналітичної лабораторії - служитель Василь Бояринов, замикати газові крани у столів тих, хто після шостої години вечора затримувався в лабораторії якісного аналізу на кілька хвилин, сам бувало викликався доглянути вночі за температурою печі, в якій нагрівалися зупинено трубки.

На заняттях у класі учні отримують необхідні теоретичні відомості. На практичному занятті майстер виробничого навчання дає план роботи по кожній темі. При плануванні робіт в лабораторії якісного аналізу потрібно передбачити достатній час для виконання контрольних аналітичних задач, враховуючи, що іноді учні переробляють їх по декілька разів. Якщо в лабораторних роботах маються тривалі операції, що не потребують безпосереднього активної участі учня (відстій, сушка, випарювання), то доцільно планувати заняття таким чином, щоб учень міг паралельно виконувати інші роботи.

У деяких випадках попередня перевірка середовища розчину за допомогою індикатора не є достатньою. Для швидкого і точного визначення рН застосовують лабораторні рН - метри, призначені для вимірювання рН водних розчинів. Найбільш точні фізико-хімічні методи визначення рН через їх складності малопридатні для повсякденних робіт в лабораторії якісного аналізу. Цей метод заснований на застосуванні реактивів, що міняють своє забарвлення залежно від концентрації іонів водню.

Викладені вище вимоги до лабораторії краплинного аналізу можуть бути задоволені різними шляхами, в залежності від наявної площі та обсягу роботи. У промислових або великих дослідницьких лабораторіях для роботи по капельниму методу бажано мати спеціальну кімнату. В університетах, де введено вивчення краплинного методу, доцільно мати окрему лабораторію. У такому випадку розумно використовувати лабораторію краплинного аналізу для вивчення та інших мікрохімічна методів роботи. Корисно включати обрані краплинні реакції в звичайний курс якісного аналізу. У цьому випадку в лабораторії якісного аналізу потрібно виділити окремий робочий стіл і мати набір потрібних реагентів.