А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Монгольська народна республіка

Монгольська НароднаPеспубліка, як складова частина світової соціалістичної співдружності, проводила і проводить політику миру і дружби між народами, послідовно бореться проти небезпеки нової світовоївійни, за здійснення ленінського принципу мирного співіснування держав з різним соціально-політичним устроєм, за всіляку підтримку визвольного руху народів, за збереження і зміцнення миру в усьому світі. Монгольська народно-революційна партія,монгольський народ і його уряд рішуче підтримують братський в'єтнамський народ в його героїчній боротьбі проти агресії американського імперіалізму і його поплічників.

Монгольська НароднаPеспубліка як одна з сусідніх з Китаєм країн безпосередньовипробовує на собі дію антисоціалістичної політики групи Мао Цзе-дуна, піддається її ворожим наскоком по самих різних напрямах. Намагаючись нав'язати нашій країні свою антимарксистську лінію, пекінські керівники протягом ряду років чинять на неїпряме політичне, економічне та ідеологічний тиск. Pезкое згортання китайською владою економічних зв'язків, усіх видів співробітництва з МНP, Природно, завдало і завдає великої шкоди народному господарству нашої країни. Група Мао веде розгнуздануантімонгольскіе кампанію. У Монголію засилається велика кількість підривної літератури, цілодобово ведуться радіопередачі, повні брехні і наклепу.

Монгольської НародноїPеспубліка і Радянського Союзу, для розгортання війни проти Китаю.

МонгольськоїНародноїPеспубліка) Tug-rik ro - s, - s (після числить, неизмен.

Монгольської НародноїPеспубліка) Tugrik то - s, - s (після числить, неівм.

В Монгольської НародноїPеспубліка йрй технічному сприянні СССPзавершено спорудження ТЕЦ-3148 МВт в м. Улан-Баторі. Вступила в дію лініяелектропередачі 220 кВ Гусіноозерская ГPЕС (ССС?) - Дархан - Ерденет (МН?), В результаті чого була здійснена паралельна робота енергосистеми МНPз ЄЕС СССPі забезпечені планові поставки електроенергії з СССPв МНP. У 1981 - 1985 рр в м. Улан-Баторі за допомогою СССPбудевведена в дію ТЕЦ-4 з агрегатами ПТ-80 і Т-110. В рамках органів РЕВ ведеться вивчення техніко-економічних питань спорудження в МНPнової ТЕС з блоками 200 МВт на вугіллі Баганурского родовища. У 1985 р. заплановано збільшити виробництво електроенергії у порівнянні з 1980 р.майже в 2 рази.

Перед Монгольської НародноїPеспубліка, що вступила нині в першу фазу комуністичного суспільства, стоїть завдання завершити побудову соціалізму, підняти свою економіку і культуру до рівня передових соціалістичних країн.

Звання ГерояМонгольської НародноїPеспубліка до чого зобов'язує. Хочу запевнити Вас, дорогий товаришу Цеденбал, що комуністи і всі трудящі нашої країни будуть і надалі вірні справі радянсько-монгольської дружби.

Радянський Союз і Монгольська НароднаPеспубліка підкреслилисвоє переконання в тому, що координовані дії соціалістичних держав, їх ініціативний курс в міжнародних справах у вирішальній мірі сприяють подальшому поглибленню та розвитку процесу розрядки напруженості.

Радянський Союз і Монгольська НароднаPеспубліка вважають за необхідне домагатися поширення розрядки напруженості на весь світ. У цьому зв'язку була підкреслена важливість здійснення практичних кроків з оздоровлення обстановки в Азії і створення на цьому континенті надійної системи безпеки ідобросусідського співробітництва, заснованої на спільних зусиллях азіатських держав.

Радянський Союз і Монгольська НароднаPеспубліка виходять з того, що держави далекосхідного регіону в змозі будувати свої відносини виключно на засадахдобросусідства і взаємовигідного співробітництва.

Леніна з делегацією Монгольської НародноїPеспубліка відбулася в Кремлі 5 листопада 1921 року. Делегація прибула до Москви 2 листопада. Церсндорж - заступник міністра закордонних справ; Чжон-Ван - Шіршш-Дандін - представникрелігійних кіл, неофіційний член делегації; Батухан - радник і відповідальний перекладач. Запис бесіди була вперше опублікована л протоколах IX з'їдають. У своїх спогадах Церендорж писав: Ленін довго розмовляв з членами делегації. Він уважно слухав нашірозповіді, жваво цікавився самими різними питаннями життя народної Монголії, давав корисні сонети.

Радянський Союз, Монгольську НароднуPеспубліка та інші соціалістичні країни і знову висловлюють свою рішучість послідовно боротися проти правого ілівого опортунізму в комуністичному русі, проти всіляких відхилень від марксизму-ленінізму.

При поставці в Монгольську НароднуPеспубліка товарів з країн, що не мають спільного державного кордону з Монгольської НародноїPеспубліка, терміни гарантії,обчислюються з дати поставки, збільшуються на 2 місяці. При поставці товарів вPеспубліка Куба і зPеспубліка Куба терміни гарантії, що обчислюються з дати поставки, збільшуються на 2 місяці.

ТугPІК - грошова одиниця Монгольської НародноїPеспубліка, рівна 100 мунгу.

Радянський Союз, як і Монгольська НароднаPеспубліка, вважає, що цій тенденції, чреватої серйозними і небезпечними наслідками, повинні бути протиставлені цілеспрямовані, послідовні і наполегливі зусилля миролюбних сил, перш за все - в самих країнахАзії. Ці сили значні, їх міць і активність ростуть. Політична думка в країнах азіатського континенту все рішучіше звертається до пошуків шляхів забезпечення миру і стабільності. Все більше число азіатських держав виявляє готовність сприятиослабленню напруженості, зміцненню безпеки в Азії, загальному оздоровленню міжнародної обстановки.

Всіляку допомогу радянському народові надавала Монгольська НароднаPеспубліка, виконуючи свій союзницький борг.

Подальший розвиток економіки Куби іМонгольської НародноїPеспубліка у великій мірі визначається новими можливостями, що відкрилися перед цими країнами у зв'язку з їх вступом в РЕВ.

Планомірні пошуки нафти на території Монгольської НародноїPеспубліка розпочаті в 1947 - 1948 рр Підставою цьому сталоотримання в 1944 р. рідкої нафти в одній із свердловин, бурівшіхся для вирішення гідрогеологічних задач в Дзунбаінском районі.

Європи та Азії (крім Монгольської НародноїPЕспубліка, де також була проведена націоналізація всієї землі) в силу особливостей їх історичногорозвитку держава націоналізувала лише частина земель. Конфіскована у поміщиків і великих землевласників земля здебільшого перейшла у власність трудящих селян. Перемога соціалістичного ладу на селі забезпечує повну ліквідацію приватноївласності на землю.

Успіхи господарського і культурного будівництва Монгольської НародноїPеспубліка розбивають вщент расистські вигадки апологетів імперіалізму щодо нездатності народів Сходу мати державну незалежність і розвиватисвою національну економіку та культуру.

Відносини між Радянським Союзом і Монгольської НародноїPеспубліка постають сьогодні перед усім світом як зразок відносин соціалістичного типу, пронизаних загальною зацікавленістю в успіхах один одного.

Віндустріалізації народного господарства велику допомогу Монгольської НародноїPеспубліка надають соціалістичні країни - члени СЕВ; СССP, Болгарія, Угорщина, ГДP, Польща та Чехословаччина.

Відповідні зіставлення можуть бути зроблені по Монгольської Народної?еспубліка, в якій споживання електроенергії на душу населення у 1971 р. було вище, ніж у таких країнах Азії, як Іран, Туреччина, Південна Корея, Філіппіни, Сирія, Таїланд, Індія.

Монгольські ТОPГово-ПPОМИШЛЕННИЙ БАНК - перший національний банк Монгольської Народної?еспубліка; заснований в Улан-Баторі в червні 1924 р. за сприяння і допомоги Радянського Союзу.

Мунго - розмінна нікелева і бронзова монета Монгольської НародноїPеспубліка; вперше випущена в обіг в февр.

На даний тому включена Бесіда з делегацієюМонгольської НародноїPеспубліка, яка містить вказівки В. І. Леніна про шляхи розвитку до соціалізму країн з докапіталістичним суспільним ладом, про особливості тактики революційних партій в умовах цих країн. Відповідаючи на запитання монгольської делегації про те, щоє головним для них, В. І. Ленін сказав, що єдино правильним шляхом для всякого трудящого вашої країни є боротьба за державну й господарську незалежність у союзі з робітниками і селянами РадянськоїPоссии.

У цьому напрямку, безсумнівно,йде пропозицію Монгольської НародноїPеспубліка щодо укладення конвенції про взаємний ненапад і незастосування сили у відносинах між державами Азії і Тихого океану.

Провокаційне напад Японії в районі річки Халхін-Гол на МонгольськуНароднуPеспубліка.

У березні 1936 р. був укладений договір з Монгольської НародноїPеспубліка, а в серпні 1937 р. - договір про ненапад між СССPі Китаєм.

З підключенням в цей період до ОЕС Сибіру енергосистеми Монгольської НародноїPеспубліка по лініях 220 кВпаралельно працюючі енергосистеми країн соціалістичної співдружності охоплять територію від Улан-Батора до Берліна.

У 1940 - 46 - радник місії СССPв Монгольської НародноїPеспубліка; 1947 - 48 - завідувач відділом Південно-Східної Азії МЗС СССP; 1948 - 50 - посланник СССP, 1950- 51 - посол СССPв Монгольської НародноїPеспубліка; 1951 - 1952 - заст.

Нас, радянських людей, глибоко радує зростання міжнародного авторитету Монгольської НародноїPеспубліка.

Ця нагорода - символ нашої поваги і вдячності всім громадянам Монгольської Народної?еспубліка, які сприяють тому, щоб братню співпрацю наших країн і народів ставало все більш глибоким і різнобічним.

Сердечно вітаю учасників VII фестивалю дружби молоді Радянського Союзу і Монгольської НародноїPеспубліка.

Президією Великого Народного Хуралу МНPнагороджений медаллю на честь 50-річчя Монгольської НародноїPеспубліка.

Суттєвим фактором миру і безпеки в Азії є послідовно миролюбна політика Монгольської НародноїPеспубліка.

Бажаємо Вам, дорогийтовариш Цеденбал, всім комуністам і трудящим Монгольської НародноїPеспубліка нових великих успіхів в будівництві соціалізму, в реалізації рішень XVIII з'їзду МНPП.

Ленін направив записку голові Малого СПК з проханням розглянути угоду з МонгольськоїНародноїPеспубліка.

У міру наближення японських військ в північно-східному Китаї до кордонів Радянського Союзу і Монгольської НародноїPеспубліка посилювалася антирадянська кампанія, планомірно проводилася міжнародними реакційними колами.

Припідписанні договору і угод був проведений обмін нотами з приводу визнання Китаєм незалежності Монгольської НародноїPеспубліка. Радянський уряд знову підтвердило суверенітет Китаю над трьома східними провінціями.

Рухомий склад габаритів 1 - Ті Т допускається до обігу та по залізницях Монгольської НародноїPеспубліка.

Pазрешіте мені запевнити вас, що, збагачені і натхнені історичними рішеннями XX з'їзду, трудящі Монгольської НародноїPеспубліка на чолі зі своєю Народно-революційноїпартією будуть з подвоєною енергією працювати над виконанням народногосподарських планів з тим, щоб домогтися нових, ще більш знаменних успіхів в будівництві соціалізму в своїй країні.

Pадушно і серцево Москва, а разом з нею і вся країна наша приймаютьпартійно-урядову делегацію Монгольської НародноїPеспубліка, очолювану видатним діячем світового комуністичного і робітничого руху, випробуваним керівником братської Монголії, послідовним інтернаціоналістом товаришем Цеденбалом. Від усієї душі ми говоримо нашим монгольським друзям - ласкаво просимо.

Спільно з НДІ Держстандарту СССPСхідно-Сибірський ЦСМ проводить роботи по вдосконаленню метрологічного забезпечення галузей народного господарства Монгольської народної республіки, зони БАМу. Спільно зі Свердловським інститутом Держстандарту СССPздійснюється метрологічне забезпечення засобів вимірювань великих постійних струмів до 2000 А. Планомірно ведеться робота Ради метрологів Іркутської області, на засіданнях якого розглядаються актуальні питання метрологічного забезпечення народного господарства.

З урахуванням необхідності прискорення розвитку та підвищення ефективності економіки СоціалістичноїPеспубліка В'єтнам,Pеспубліка Куба і Монгольської НародноїPеспубліка передбачається їх більш широку участь у міжнародному соціалістичному поділі праці. Відповідно до Комплексної програми по відношенню до цих країн мається на увазі і надалі застосовувати узгоджені переважні умови співпраці.

При поставці в Монгольську НароднуPеспубліка товарів з країн, що не мають спільного державного кордону з Монгольської НародноїPеспубліка, терміни гарантії, що обчислюються з дати поставки, збільшуються на 2 місяці. При поставці товарів вPеспубліка Куба і зPеспубліка Куба терміни гарантії, що обчислюються з дати поставки, збільшуються на 2 місяці.

Ці найважливіші кроки в розвитку Радянської держави і права здійснювалися в умовах, коли Радянський Союз і Монгольська НароднаPеспубліка перебували у ворожому капіталістичному оточенні.

Зі свого боку ми вдячні Вам, товариш Це-денбал, Центральному Комітету Монгольської народно-революційної партії, уряду Монгольської НародноїPеспубліка за активну підтримку радянських пропозицій, спрямованих на зміцнення миру і безпеки народів, Програми світу для 80 - х років, висунутої XXVI з'їздом КПРС.

Ось уже півстоліття КПРС, Радянська держава пов'язані міцною випробуваною дружбою з Монгольської народно-революційної партією, з Монгольської НародноїPеспубліка. Радянський Союз - вірний друг і союзник соціалістичної Монголії - активно підтримує зусилля монгольських друзів, спрямовані на вирішення великих проблем економіки, зміцнення міжнародних позицій своєї країни.