А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Світова обстановка

Світова обстановка залишається складною. Імперіалізм намагається використати будь-яку можливість, щоб підірвати сили і єдність соціалістичних країн, світового революційного руху. І це зобов'язує нас примножувати зусилля вантиімперіалістичної боротьбі, бути пильними.

У сучасній, новій світовій обстановці цілком мислима і така ситуація для ряду країн, коли робітничий клас на чолі зі своїм комуністичним авангардом, згуртувавши навколо себе трудящих, всі прогресивні сили,може в процесі революційної боротьби перетворити парламент на орган справжньої демократії, діючий в інтересах переважної більшості нації. Ленінізм вимагає конкретного урахування конкретної ситуації.

Хонеккер відзначили, що світова обстановка продовжуєзалишатися неспокійною, тривожною.

Pозвиток війни і вся світова обстановка неминуче загострюють класові протиріччя, ведучи до епохи грандіозних соціальних битв.

Підстава III Інтернаціоналу відбулося в такій світовій обстановці, що ніякі заборони,ніякі дрібні і мізерні виверти імперіалістів Згоди або лакеїв капіталізму, як Шейдемани в Німеччині,Pеннери в Австрії, не здатні перешкодити поширенню в робочому класі всього світу вести про це Інтернаціонале і співчуття до нього. Обстановку цю створила явнозростаюча всюди, не по днях, а по годинах, пролетарська революція. Обстановку цю створило радянський рух серед трудящих мас, яка досягла вже такої сили, що стало дійсно міжнародним.

Він і йому подібні не розуміють змін у світовій обстановці,нових явищ у житті, вони плентаються в хвості подій, давно перетворилися на гальмо, на баласт.

Можна сказати з упевненістю, що нинішні зрушення і світовій обстановці - це значною мірою плід діяльності громадських сил, результат небаченої донині активностінародних мас, виявляють гостру нетерпимість до сваволі і агресини, непохитну волю до миру.

Ленін вказував, що це справа майбутнього, результат ряду революцій, к-рие змінять світову обстановку і створять умови, що дозволяють покінчити з війнами. Це передбаченняЛеніна підтверджено життям.

Те, що зроблено за останній час, вже призвело до помітних позитивних зрушень у світовій обстановці. У свою чергу, великомасштабні і довготривалі економічні угоди цементують мирні відносини між країнами. Ми вважаємо,що в цьому плані цілком можливий подальший прогрес, якщо, звичайно, виходити з взаємної вигоди та загальновизнаних норм рівноправного, вільного від дискримінації співпраці.

Гусак із задоволенням відзначають, що підсумки відбувся сім років тому наради вГельсінкі аж ніяк не перекреслені розвитком європейської та світової обстановки. Навпаки, чим складніше міжнародні умови, тим виразніше постає все значення Гельсінського Заключного акта, підписаного на вищому рівні керівниками 33 європейськихдержав, США і Канади.

Активна, ініціативна міжнародна політика КПРС, що спирається на могутню силу і авторитет Радянської держави, на підтримку всього народу, сприяє позитивним зрушенням у світовій обстановці. Значно зміцнилися позиції братніхкраїн соціалізму та їх єдність, зріс вплив їх погодженої політики на хід міжнародних подій, широке визнання отримали принципи мирного співіснування в якості норми відносин держав з різним соціальним ладом, відбувається поворот від холодноївійни до розрядки напруженості. Припинено імперіалістична агресія проти В'єтнаму.

Факти показують, що якщо розвиток нашого народного господарства надає весь зростаючий вплив на міжнародне становище Радянського Союзу і на всю обстановку в світі,то і світова обстановка в свою чергу відомим чином впливає на наші плани, на хід, темпи і перспективи нашого економічного розвитку. Якби все залежало тільки від нас, ми, безумовно, пішли б на істотне скорочення військових витрат і на відповіднерозширення капіталовкладень в мирні галузі народного господарства, на подальше збільшення частки споживання в національному доході. Ми не раз говорили і повторюємо, що вважаємо шкідливою і небезпечною гонку озброєнь, в яку втягнули людство імперіалістичнідержави, в першу чергу США. Радянський Союз робив і робить все, щоб покласти край цій безглуздій розтраті людської праці, енергії та коштів.

Історичний досвід, накопичений Комінтерном за минулі 8 років (1917 - 1925 рр), Показує, що не тільки питання протемпі і терміни наростання світової революції, але і питання про маршрут її дозволяється не зовсім так, як це здавалося на початку революції. При створилася світовій обстановці стає більш-менш імовірним, що революційний розвиток в найближчий час може піти ічерез Англію, і через Далекий Схід, і через Балкани, і через південний схід Європи. Pеволюціонная хвиля зараз спала в Німеччині (в порівнянні з 1923 р.), але революційна ситуація наростає в такій країні, як Англія. Національні визвольні рухи ростуть і ширяться. Всіце має величезне всесвітньо-історичне значення.

Він зримо показав можливість поліпшення світової обстановки.

За своїм впливом на інші райони, на світову обстановку в цілому воно далеко виходить за власне європейські рамки.

Разом з тимми добре розуміємо, що мілітаристської партією далеко не вичерпується весь політичний спектр в США. Американські політичні діячі, які дотримуються реалістичних позицій, тверезо оцінюють світову обстановку, виступали за продовження переговорів з СССP, Запошуки шляхів нормалізації радянсько-американських відносин, враховуючи, що гонка озброєнь веде до серйозних негативних наслідків і для самих США, Але так чи інакше верх брали, як це вже не раз траплялося, інтереси мілітаристської угруповання.

Нерідко ми чуємолунаючі на Заході голоси про кризу в мало не про крах розрядки міжнародної напруженості. Задаються питання про те, як і куди увійде далі розвиток світової обстановки, чи не буде відкинуто і втрачено для людства те позитивне, що було досягнуто ввідносинах між державами з різним соціальним ладом в 70 - х роках.

Але проблемиPоссии, її робітничого руху були безліччю ниток пов'язані зі світовою обстановкою, з розвитком світового капіталізму, перспективами визвольної боротьби всіх народів.

Виступаючи перед досвідченими політичними діяча:;, мені, нпдімо, немає потреби докладно розповідати про все -; конкретних кроках зовнішньої політики Радянського Союзу за останні роки. Ви, звичайно, знаєте, що ми вважаємо своїм завданням зробити все, щоб сприяти радикальномуоздоровленню світової обстановки, яке дозволило б створити міцні гарантії миру, забезпечити справжнє мирне співіснування, розрядку напруженості, широке розвиток міжнародного співробітництва. Саме до атома спрямована Програма світу, вироблена XXIV з'їздомКомуністична партія Радянського Союзу і стала платформою впсшг: 1-полнтпчсекой діяльності нашої держави.

Вони переконані, чю мярожю-бівие держави володіють достатньою силою і впливом, щоб подолати небезпечне нагнітання міжнародноїнапруженості і стабілізувати світову обстановку.

Як і завжди, ми виступаємо на міжнародній арені плечем до плеча з країнами соціалістичної співдружності. Недавні зустрічі в Криму Леоніда Ілліча Брежнєва з керівниками братніх партій країн соціалізмузнову показують, що у нас єдині цілі, загальна, колективно вироблена стратегія, що ми реалістично оцінюємо світову обстановку з усіма її складнощами, її плюсами і мінусами.

Соціалізм протиставляє імперіалізму новий тип міжнародних відносин.Зовнішня політика соціалістичних держав, в основі якої лежать принципи світу, рівноправності, самовизначення народів, поваги незалежності і суверенітету всіх країн, а також чесні, гуманні методи соціалістичної дипломатії справляють зростаючий вплив насвітову обстановку. В умовах, коли імперіалізм перестав відігравати домінуючу роль у міжнародних відносинах і все більшу роль відіграє соціалістична система, коли у світовій політиці сильно зріс вплив держав, що завоювали національну незалежність, інародних мас капіталістичних країн, створюється реальна можливість для того, щоб нові принципи, висунуті соціалізмом, здобули перемогу над принципами агресивної імперіалістичної політики.

Соціалізм протиставляє імперіалізму новий типміжнародних відносин. Зовнішня політика соціалістичних держав, в основі якої лежать принципи світу, рівноправності, самовизначення народів, поваги незалежності і суверенітету всіх країн, а також чесні, гуманні методи соціалістичної дипломатіїнадають зростання впливу на світову обстановку.

Соціалізм протиставляє імперіалізму новий тип міжнародних відносин. Зовнішня політика соціалістичних держав, в основі якої лежать принципи світу, рівноправності, самовизначення народів, повагинезалежності і суверенітету всіх країн, а також чесні, гуманні методи соціалістичної дипломатії справляють зростаючий вплив на світову обстановку. В умовах, коли імперіалізм перестав відігравати домінуючу роль у міжнародних відносинах і все більшу рольвідіграє соціалістична система, коли у світовій політиці сильно зріс вплив держав, що завоювали національну незалежність, і народних мас капіталістичних країн, створюється реальна можливість, для того щоб нові принципи, висунуті соціалізмом,здобули перемогу над принципами агресивної імперіалістичної політики.

Наш обмін думками починається, як кажуть, не з чистого аркуша. Вже не раз було засвідчено збіг позицій СССPн СФPЮ з таких проблем, як європейська безпека,близькосхідне врегулювання, боротьба народів з расизмом на півдні Африки, і ряду інших, Не було у нас розбіжностей і в загальній оцінці світової обстановки.

Проте комуністи враховують і інше. Усвідомлення серйозності світової обстановки, характеру військової загрози, з одногосторони; натиск мас трудящих, що прагнуть до запобігання війни - з іншого, привели до того, що Соціалістичний інтернаціонал зайняв в цілому реалістичні, антивоєнні позиції.

Відверто кажучи, ще недавно у нас не було наміру зачіпати на Нараді цейпитання. Однак події останнього часу і насамперед характер рішень, прийнятих IX з'їздом КПК, змушують зупинитися на ньому. Виникла нова ситуація, яка чинить серйозний негативний вплив на всю світову обстановку і умови боротьбиантиімперіалістичних сил.

Відверто кажучи, ще недавно у нас не було наміру зачіпати на Нараді це питання. Однак події останнього часу і насамперед характер рішень, прийнятих IX з'їздом КПК, змушують зупинитися на ньому. Виникла новаситуація, яка чинить серйозний негативний вплив на всю світову обстановку і умови боротьби антиімперіалістичних сія.

Тому, вирішуючи внутрішні питання, ми виходимо з того, що наші плани і дії повинні сприяти новим успіхамсоціалістичної співдружності, міжнародного робітничого класу, національно-визвольного руху народів. Немає сумніву, що успішне здійснення тієї великої програми подальшого підйому і підвищення ефективності радянської економіки, яка обговорюється наз'їзді партії, зробить серйозний вплив на світову обстановку.

Моя доповідь був направлений до того, щоб дати аргументи, якими ви зможете боротися на місцях з тими щирими товаришами, які будуть говорити: Як, здавати Баку і Грозний іноземним капіталістам. Але ми це питання обговорили грунтовно і прийшли до висновку, що це необхідно і потрібно робочим довести, що якщо ми посилимо видобуток нафти в Баку і Грізному, а не дезорганізуючи ці джерела, це потягне за собою підняття продуктивних силPеспубліка і підвищення її ролі як революційного чинника у світовій обстановці.

За стилем документ частіше носить заклично-пропагандистський, ніж аналітичний характер, і це не дозволяє вловити всій новизни, багатства і складності процесів розвитку сучасного світового революційного руху. Крім того, в ньому є прогалини, що стосуються аж ніяк не другорядних аспектів міжнародного становища. Документ, наприклад, недооцінює труднощі, невдачі, протиріччя, що мали місце в соціалістичному таборі і робітничому русі, і не досліджує їх причини. Тим часом ці факти роблять вагомий вплив не тільки на наш рух, але і на всю світову обстановку. Нам видається незадовільною, крім того, та частина документа, яка присвячена соціалістичним країнам і проблемам соціалізму. З документа випливає уявлення про соціалізм, в якому він малюється як щось однакове, принаймні в своїх істотних рисах, і яке не відповідає, а почасти й суперечить тому типу соціалістичного суспільства, за яке ми звемо боротися робітничий клас і трудящих нашої країни .

Ми думаємо, наші ідеологічні розбіжності не перешкода для того, щоб співпрацювати при вирішенні таких нагальних питань, як питання війни і миру. І ми це з свого боку відкрито заявляємо. Загалом, ми відкриті до співпраці з усіма силами, які зацікавлені в тому, щоб подолати небезпечні тенденції в розвитку світової обстановки і вивести світ па дорогу співробітництва, взаємодії, взаєморозуміння.

Але з розмов з цими делегаціями з'ясувалося, що заходи військові абсолютно необхідні. Адже директор фабрики з усім своїм апаратом, зв'язками, конторою і листуванням - це ж справжня осередок на тому чи іншому уральському, або пітерському, або московському заводі - осередок тієї самої контрреволюції, - осередок господарська, міцна солідна, яка зі зброєю в руках веде проти нас боротьбу. З точки зору абстрактно-господарської можна сказати, що та наша політика була помилковою. Але якщо поставити її в світовій обстановці і в обстановці нашого становища, то вона була, з точки зору політичної та військової в широкому сенсі слова, абсолютно необхідною.