А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Маса - суспензія

Маса суспензії розділяється на масу кірки і масу фільтрату.

Для визначення маси суспензії необхідно обчислити її щільність.

У промисловості полімеризацію проводять в масі суспензії або емульсії і в розчині. Вибірспособу полімеризації визначається вимогами, що пред'являються до полімеру, і методом його переробки. Найбільше практичне значення має поліметилметакрилат.

Схема до пояснення процесу дифузії частинок суспензії. АТ - в'язкість рідини; G - маса суспензії; та,v0 - ос-редненная по часу складова швидкості частинки і рідини; А - коефіцієнт.

Залежність середньої швидкості утворення осаду WOCOT часу тк, що пройшов між операціями агрегації я фільтрування. Знайдено, що додавання таких речовин у кількостідекількох тисячних часток відсотка до маси суспензії зменшує питомий опір осаду в кілька десятків разів. При цьому було виявлено, що найменша питомий опір осаду, а також найбільша стійкість отриманих агрегатів первинних твердихчастинок відповідає певній концентрації агрегується речовини в суспензії. Ступінь стійкості зазначених агрегатів була визначена поділом суспензій, отриманих при взмучіваніе у фільтраті осаду, який утворився в процесі попередньогофільтрування.

Це пов'язано з тією обставиною, що формула Ейнштейна належить до руху в масі суспензії і докладемо а до тих випадків, коли поле швидкостей не змінюється помітним чином на відстанях порядку середньої відстані між двома частками.Ситуація, описувана Бюргерса, типова для гідродинамічного поля, створеного зовнішньою силою, наприклад обертанням ротора коаксіального віскозиметра.

Залежність середньої швидкості утворення осаду WOCOT часу тк, що пройшов між операціями агрегації лфільтрування. Знайдено, що додавання таких речовин в кількості декількох тисячних часток відсотка до маси суспензії зменшує питомий опір осаду в кілька десятків разів. При цьому було виявлено, що найменша питомий опір осаду, а такожнайбільша стійкість отриманих агрегатів первинних твердих частинок відповідає певній концентрації агрегується речовини в суспензії. Ступінь стійкості зазначених агрегатів була визначена поділом суспензій, отриманих при взмучіваніе вфільтраті осаду, який утворився в процесі попереднього фільтрування.

Це пов'язано з тією обставиною, що формула Ейнштейна належить до руху в масі суспензії і додатком жиму до тих випадків, коли поле швидкостей не змінюється помітним чином навідстанях порядку середньої відстані між двома частками. Ситуація, описувана Бюргерса, типова для гідродинамічного поля, створеного зовнішньою силою, наприклад обертанням ротора коаксіального віскозиметра.

З використанням отриманих залежностейвизначені парамет ри К, Лк і Для зразків ПВХ, отриманих полімеризацією в масі I суспензії. Аналізували два типи зерен суспензійного ПВХ: зерні утворені з окремих крапель емульсії, і зерна, утворені 1 результаті агрегації декількох крапель ВХ.

Заданими[120]величина е може бути прийнята рівною повної енергії, що підводиться до 1мешалке, і віднесеної до всього обсягу рідини, точніше, до всієї маси суспензії зони перемішування в апараті. Приймається, що швидкість масопереносу не залежить від відносної різницігустин частинки і рідини.

Pаспиліваніе і вигорання водоуголвних суспензій, що містять мінеральні компоненти, мають ряд особливостей. В процесі розпилювання маса суспензії дробиться ла окремі об'єми (крапельки), що мають склад (в тому числі зольність івологість), рівний складом вихідного палива. При горінні краплі такого палива не дробляться, а після видалення з них вологи спікаються в міцні агломерати, що зберігають свою форму до завершення вигоряння.

Дренажна стрічка на фільтрах типу ЛОП охоплюєтьсяфільтрувальної тканиною, зшитою у вигляді нескінченного полотна. У робочій зоні фільтра полотно під дією маси суспензії і вакууму щільно прилягає до несучої стрічці. Зійшовши з приводного барабана, фільтрувальне полотно сходить з дренажної стрічки і огинає розвантажувальнийролик, де відбувається видалення осаду. Далі полотно проходить бункер, де регенерується водою, систему підтримуючих і натяжна ролики, систему центрування (щодо стрічки) і знову прямує в робочу зону.

Через деякий час однорідність суспензіїпорушується, і у всьому обсязі з'являються найдрібніші ущільнення, що перетворюються в пластівці, розміри яких поступово зростають. Хлопьеобразования супроводжується зменшенням прозорості суспензії і завершується утворенням у всій масі суспензії великих пластівців,ізольованих один від одного освітленим розсолом.

Технологічна схема адсорбційної очистки стічних вод. 1 - подача стічної води. 2 - приймальний резервуар. 3 - насос. 4 - адсорбер. 5 - ерліфт. 6 - відстійник. 7 - подача осаду на спалювання. 8 - приймальний резервуар освітленої води.9 - швидкий багатошаровий фільтр. 10 - резервуар промивних вод. 11 - трубопровід очищеної води. 12 - відведення промивних вод. 13 - повітропровід до вакуум-насоса. 14 - завантажувальний бункер активного вугілля. 15 - рукавні фільтри. 16 - лінія вакуумтранспорта активного вугілля. 17 - стрічковийвакуум-транспортер. 18 - реверсивний транспортер. 19 - шнековий живильник. 20 - подача вугілля на регенерацію. Активний антрацит від регене-раціонних установок по системі вакуумтранспорта 16 подається в бункери 14 встановлені над кожною адсорбційної колоною, і звідти черезживильник дозується в апарат зверху. Відпрацьований активний антрацит безперервно виводиться ерліфтом 5 з придонної зони апарату у вигляді 30 - 40% - й по масі суспензії в кількості, еквівалентній вступнику в адсорбер з бункера зверху. Цим забезпечується безперервнепротивоточного рух адсорбенту через колону, яке можна прискорити або сповільнити в залежності від ступеня забруднення води, що надходить в апарат, з тим щоб величина ХПК очищеної води на виході з колони була постійною.

Барабанний гранулятор-сушарка (БГС. Вважають, що причиною цього є шламованіе поверхні зерен фосфориту дуже дрібними кристалами дікальцій-фосфату. Pастворімость дикальцийфосфат зменшується з зростанням температури, тому найбільш інтенсивна його кристалізація йде на поверхні зеренфосфориту, де, внаслідок екзотерміч-ності розкладання, температура вище, ніж в масі суспензії. Можливо, що на зернах з'являється не тверда кірка, а ще менше проникна для іонів Н гелеподібна плівка, що екранує реакційну поверхню.

Попередняекспериментальна лабораторна оцінка можливості застосування відстійної центрифуги ведеться на лабораторній пробіркових центрифузі при роботі її з факторами поділу, рівними факторам поділу серійно випускаються відстійних центрифуг. Однак остаточнерішення про доцільність застосування відстійної центрифуги може бути прийняте тільки після проведення експериментів на лабораторній відстійної центрифузі, так як в барабані центрифуги спостерігається відставання суспензії від стінки, за рахунок чого з'являються завихрення вмасі суспензії і шлях частинки в барабані виходить не таким простим, як в пробіркових центрифузі. Крім того, спостерігається деяке взмучіваніе вже осілого осаду за рахунок завихрень в рідині. Pасчет продуктивності може бути здійснений також лише після проведення дослідів на лабораторній центрифузі.

Структурна схема регулювання щільності суспензії сульфату калію в крісталлорастітеле. Структурна схема імпульсної системи регулювання щільності суспензії сульфату калію в крісталлорастітеле представлена ??на рис. IX.8. Сигнал від датчика щільності /поступає на регулятор //, на виході якого формується керуючий сигнал, що перетворюється генератором імпульсів III в послідовність прямокутних імпульсів регульованим нижнім рівнемPн. Величина рівня встановлюється задаючим пристроєм, в залежності від гранулометрії кристалів суспензії. Маса вивантажується суспензії визначається шпаруватістю (відносної тривалістю) імпульсів вихідного сигналу генератора, яка пропорційна величині вихідного сигналу регулятора. Підсилювач потужності IV типу ПP-14М вводять в ланцюжок регулювання для формування крутизни фронтів прямокутних імпульсів; таким чином, підсилювач забезпечує чітку роботу регулюючого органу - пульсуючого клапана.

Вона являє собою суспензію карбонільного нікелю в розчині смол АС до БМК-5 у органічних розчинниках. Змішання компонентів проводять безпосередньо перед застосуванням емалі: па 100 частин за масою суспензії карбонільного нікелю додають 21 частину за масою розчину смоли БМК-5.

Вона являє собою суспензію карбонільного нікелю в розчині смол АС і БМК-5 у органічних розчинниках. Емаль поставляється у вигляді двох напівфабрикатів: суспензії карбонільного нікелю в розчині смоли АС і 25% - ного розчину слоли БМК-5. Змішання компонентів проводять безпосередньо пеоед застосуванням емалі: на 100 частин але масі суспензії карбонільного нікелю додають 21 частину за масою розчину смоли БМК-5.

Схеми згладжування мікронерівностей при абразивно-рідинної обробці (а й рідинному поліруванні (б. Абразивно-рідинну обробку проводять також у вібруючих резервуарах, що містять абразивну суспензію.PЕжім коливання резервуарів забезпечує відносне переміщення заготовок і абразивних зерен, які згладжують мікронерівності на зовнішніх і внутрішніх поверхнях заготовок. Внутрішня поверхня резервуарів облицьована гумою. Обробка може проводитися в автоматичному режимі: заготовки по черзі подаються в одне вікно резервуара і, переміщаючись за рахунок коливальних рухів в масі суспензії, видаються в інше вікно.