А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альдонітрон

Альдонітрони, особливо в разі ГУМі-розташування атомів Н і О, більш реакційноздатні, ніж кетонітрони.

Разлічают альдонітрони (К - Н, К і К - орг.

Водний розчин періодата окисляє альдонітрони до № - гідрокси-амідів.

Атоми водню в а - С-алкілзаміщених нітрон володіють кислими властивостями. Останній відповідає взаємоперетворення альдонітронов і кетонітронов під дією підстав (рівняння 212) і схожий з розглянутим раніше (див. с.

На закінчення слід сказати, що необхідне широке вивчення впливу структурних змін в нітрон. Дипольні моменти[371]та ультрафіолетові спектри[372]ациклічних альдонітронов свідчать на користь траіе- конфігурації двох груп щодо вуглець - азотної зв'язку. Однак циклічні нітрон, такі як ЛГ-окис 3 квітня-дігідроізохіноліна або Ж - окис Д ірроліна, повинні мати ис-конфигура-цію. Порівняння реакційної здатності цих сполук з траіс-ізомерами типу С-феніл - Л - метілнітрона і С-пропіл - ТУ-ціклогексілнітрона показує, що цис-реагенти володіють більшою диполярного активністю. Можливо, що в разі жорстких циклічних систем це перевага обумовлена ??ентропійних фактором.

Значення цієї реакції зросла ще більше, коли стало ясно[367]., що, оскільки ціклоаддукти утворюються з нітронів, які, в свою чергу, отримані з карбонільних сполук, наступні перетворення цих адуктів еквівалентні перетворенням, які могли бути здійснені на вихідних карбонільних сполуках. нітрон, як правило, менш реакційного собнимі в реакціях 1 3 - диполярного циклоприєднання, ніж азо-метініміни і азометинів-іліди[см. разд. Более того, альдонитроны более активны, чем кетонитроны, с которыми реагируют лишь наиболее активные из диполярофилов. На легкость[3 - f 2 ]- циклоприєднання впливає і стереохімія нітронів; так, г ис-нітрон більш реакційноздатні, ніж гра з-ізомери.

Ентропія активації лежить в межах від - 23 до - 32 а . На закінчення слід сказати, що необхідне широке вивчення впливу структурних змін в нітрон. Дипольні моменти[371]та ультрафіолетові спектри[372]ациклічних альдонітронов свідчать на користь торакс-конфігурації двох груп щодо вуглець-азотної зв'язку. Однак циклічні нітрон, такі як TV-окис 4 березня-дігідроізохіноліна або JV-окис ДЧпірроліна, повинні мати г ме-конфигура-цію. Порівняння реакційної здатності цих сполук з торакс-ізомерами типу С-феніл - Л - метілнітрона і С-пропіл - ціклогексілнітрона показує, що цис-реагенти володіють болипей диполярного активністю. Можливо, що в разі жорстких циклічних систем це перевага обумовлена ??ентропійних фактором.