А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вихідний обмін

Вихідний обмін в ЧНН і за добу (СЧННісх, СсуткСх) розподіляється по клієнтурі і видам оплати для подальшого розрахунку обладнання і числа робочих місць. За клієнтурі вихідний обмін розподіляється на чотири групи: розмовиміських абонентів через (ГТС; розмови з ЦПП; розмови зPПП; розмови з телефонних апаратів (прямих абонентів.

Вихідний обмін в ЧНН і за добу (СЧННІсх, ССутксх) розподіляється по клієнтурі і видам оплати для подальшого розрахунку обладнання і числаробочих місць. За клієнтурі вихідний обмін розподіляється на чотири групи: розмови міських абонентів через ГТС; розмови з ЦПП; розмови зPПП; розмови з телефонних апаратів прямих абонентів.

Pаспределеніе вихідного обміну по клієнтурі і видам оплатипроводиться аналогічно обчисленням, наведеним в розд.

Величина вихідного обміну від приемопередающих ишаштоз станції приймається відповідно Раїной величиною вхід-ідеї; обміну.

Pаспределеніе вихідного обміну по клієнтурі і видам оплати проводитьсяаналогічно обчисленням, наведеним в розд.

За видами оплати вихідний обмін розподіляється на наступні групи: авансові розмови; кредитні розмови; розмови за разовими талонами; розмови за готівковий розрахунок. Pаспределеніе вихідного обміну за видами оплатипроводиться по ф-лам (5.24) і (5.25) з використанням коефіцієнтів розподілу за видами оплати - Коі.

За видами оплати вихідний обмін розподіляється на наступні групи: авансові розмови; кредитні розмови; розмови за разовими талонами; розмови за готівковий розрахунок.

Pаспределеніе добового обміну та обміну в ЧНН за видами розмов, а також розподіл вихідного обміну по клієнтурі і видам оплати проводиться аналогічно наведеному вище в розд.

Pаспределеніе добового обміну та обміну в ЧНН за видами розмов, а також розподіл вихідного обміну по клієнтурі і видам оплати т роілюдітся аналогічно наведеному вище в розд.

Оскільки на вхідних комутаторах є вхідне і вихідне багаторазові поля, то ці комутатори в години малої навантаження (у нічний час) можуть використовуватися для одночасного обслуговування як вхідного, так і вихідного обміну.

Оскільки на вхідних комутаторах є вхідне і вихідне багаторазові поля, то ці комутатори в години малої навантаження (у нічний час) можуть використовуватися для одночасного обслуговування як вхідного, так і вихідного обміну.

За видами оплати вихідний обмін розподіляється на наступні групи: авансові розмови; кредитні розмови; розмови за разовими талонами; розмови за готівковий розрахунок. Pаспределеніе вихідного обміну за видами оплати проводиться за ф-лам (5.24) і (5.25) з використанням коефіцієнтів розподілу за видами оплати - Коі.

Вихідний обмін в ЧНН і за добу (СЧННІсх, ССутксх) розподіляється по клієнтурі і видам оплати для подальшого розрахунку обладнання і числа робочих місць. За клієнтурі вихідний обмін розподіляється на чотири групи: розмови міських абонентів через ГТС; розмови з ЦПП; розмови зPПП; розмови з телефонних апаратів прямих абонентів.

Вихідний обмін в ЧНН і за добу (СЧННісх, СсуткСх) розподіляється по клієнтурі і видам оплати для подальшого розрахунку обладнання і числа робочих місць. За клієнтурі вихідний обмін розподіляється на чотири групи: розмови міських абонентів через (ГТС; розмови з ЦПП; розмови зPПП; розмови з телефонних апаратів (прямих абонентів.

Для розрахунку з'єднувальних ліній з ГТС і кабінних ліній необхідно також провести розподіл вхідного обміну по клієнтурі.Pаспределеніе проводиться аналогічно розподілу вихідного обміну. ??

Загальний обмін замовний системи визначається як сума обмінів в усіх напрямках.Pаспределеніе загального обміну (добового і в ЧНН) на вихідний, вхідний та транзитний, а також вихідного обміну по клієнтурі і видам оплати проводиться аналогічно наведеному в розд.