А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Вихідний документ

Вихідний документ - документ, створений на даному підприємстві і відправ -, ленний адресату, копія якого, як правило, залишається у справі.

Вихідні документи відправляються через канцелярію підприємства чи установи. Копіївідправлених матеріалів зберігаються у відповідному справі.

Вихідні документи в процесі обробки також проходять ряд інстанцій.

Вихідні документи конвертуються і відправляються. Другий примірник відправленого листи й єдине примірник факсупідшивається в справу з листуванням.

Вихідні документи оформляються в двох примірниках, крім факсів і телефонограм, який складають в одному примірнику.

Вихідний документ - документ, створений на даному підприємстві і відправлений адресату, копіяякого, як правило, залишається у справі.

Вихідні документи оформляються в двох примірниках, крім факсів і телефонограм, який складають в одному примірнику.

Вихідні документи надходять від виконавця керівнику, іноді піддаються процедурівиправлення. Остаточний варіант оформляється згідно з правилами діловодства для додання йому відповідного статусу, реєструється, потім відправляється адресату по каналах зв'язку. Копія (відпуск) направляється з відповідною відміткою в Дело.

Вихіднийдокумент - документ, відправлений з установи.

Вихідні документи підписуються керівництвом установи або керівниками структурних підрозділів.

Вихідні документи та в необхідних випадках внутрішні документи друкуються на бланках, зберіганняяких повинно відповідати порядку зберігання бланків звітності.

Вихідні документи оформляються в двох примірниках, крім факсів і телефонограм, який складають в одному примірнику.

Вихідні документи машинного представлення в заданому форматіпредставлення розсилаються одержувачам за допомогою стандартних інформаційних технологій. Для розсилки може використовуватися: кур'єрська зв'язок (передача друкованих копій документів або машинних носіїв), електронна пошта, Web-публікації.

Вихідні документипервинної партійної організації відправляються через канцелярію підприємства, організації, установи. Другі примірники, підписані секретарем партійної організації (партійного комітету, партійного бюро) і завізовані виконавцями, підшиваються в справу і зберігаються впартійної організації.

Усі вихідні документи реєструються в Журналі вихідної кореспонденції.

Усі вихідні документи оформляються в двох примірниках, крім факсів і телефонограм, який складають в одному примірнику.

Якщо вихіднийдокумент є відповіддю на раніше надійшов документ, то в реєстраційно-контрольній картці на цей документ робиться відповідний запис, в якій містяться номер, дата вихідного документа в прізвище його підписала особи. На ініціативний вихіднийдокумент складається реєстраційно-контрольна картка в кількості примірників, передбаченому діючої в даній організації інструкцією з діловодства. На базі цих карток складається і ведеться обліково-конт-рольна картотека.

Проект вихідногодокумента становить виконавець, правильність його оформлення перевіряє секретар. Вихідні документи оформляються в двох примірниках, крім факсів і телефонограм, який складають в одному примірнику. Таке узгодження оформляється візою. Підготовлений проектвихідного документа подається на підпис керівнику. Разом з ним можуть бути представлені й інші документи, на підставі яких був складений проект вихідного документа.

Відправка вихідних документів відбувається в той же день. Другий примірниквідправленого листа або єдиний примірник факсу (телефонограми) підшивається в справу з листуванням.

Копії вихідних документів після підшивки в справи проходять ті ж стадії обробки, що і внутрішні документи.

Проект вихідного документа складаєтьсявиконавцем, правильність його оформлення перевіряється секретарем-референтом або працівником служби діловодства.

Проект вихідного документа складається виконавцем, правильність його оформлення перевіряється секретарем-референтом фірми.

Проектвихідного документа складається виконавцем, правильність оформлення перевіряється секретарем. Вихідні документи оформляються в двох примірниках.

Копія вихідного документа (відпуск) містить візи осіб, що склали документ, і візи осіб, з якими документузгоджувався. У нього вносяться всі виправлення, зроблені при підписанні оригіналу. Текст бланка у відпустці не відтворюється, а на його місці проставляються дата підписання і реєстраційний індекс.

Індекс вихідного документа - номер листа, його умовнепозначення, зазвичай складається з декількох частин. Перша частина індексу може друкуватися на бланку друкарським способом, остання частина - порядковий номер може вкарбовуються на машинці або вписуватися від руки.

Проект вихідного документа складаєтьсявиконавцем, правильність його оформлення перевіряється секретарем-референтом або працівником служби діловодства.

На вихідних документах віза ставиться на другому примірнику, що залишається у фірмі. На внутрішніх документах фірми (наказах, розпорядженнях) візаможе проставлятися на першому примірнику.

На вихідних документах (листах, довідках, висновках) ставиться відмітка про виконавця документа (реквізит 28): його прізвище, номер службового телефону, які проставляються на лицьовому боці останнього аркуша документав нижньому лівому кутку.

Підготовлений проект вихідного документа, разом з іншими документами, на підставі яких він був складений (ініціативні листи, рекламації, контракти, акти, нормативні документи), надається на підпис керівнику підприємства.

Підготовлений проект вихідного документа надається на підпис керівнику організації.

Підготовлений проект вихідного документа надається на подпис.

Підготовлений проект вихідного документа подається на підписзавідувачу кафедри, який має право внести зміни і в що підписується документ або повернути його на доопрацювання виконавцю.

Порядок проходження вихідних документів складається з складання проекту документа, його виготовлення, погодження, підписання,затвердження (у необхідних випадках), реєстрації та відправки.

Копійние екземпляр вихідного документа (відпуск) містить візи осіб, що склали документ, і візи осіб, з якими документ погоджений.

Порядок проходження вихідних документів складається в складанніпроекту документа, його виготовленні, узгодженні, візуванні, підписанні, реєстрації, відправлення.

Підготовлений проект вихідного документа надається на підпис керівнику фірми.

На кожному вихідному документі необхідно вказувати не більше трьохадресатів. Якщо документ надсилається більш ніж у три адреси, то розсилку виробляють за списком. При цьому на кожному примірнику відправляється документа, як правило, вказується тільки одна адреса.

Дані про вихідному документі заносяться в Журнал реєстрації відправлених документів секретарем генерального директора.

Частіше реєстраційний номер вихідного документа складається з умовного позначення (індексу) структурного підрозділу, що склав документ, номера справи за номенклатурою, куди підшита копія відправленого документа, і порядковий номер відправляється документа.

В журналі реєстрації вихідних документів від В. І. Леніна лист записано 16 грудня 1920 за № 144: Мілютіну.

В журналі реєстрації вихідних документів від В. І. Леніна лист записано 5 січня 1921 за № 154: Ломову і Брюханова.

У книзі реєстрації вихідних документів В. І. Леніна і графі Виконання є позначка секретаря про те, що 7 жовтня отримано відповідь Л. Б. Каменєва і переданий Володимиру Іллічу.

В журналі реєстрації вихідних документів Раднаркому є запис за № 5259: червоноармійці гаубичного артіл-лер.

Pеквізіт обов'язковий у вихідних документах і служить для оперативного зв'язку з тим, хто склав документ, з метою уточнення або роз'яснення порушених у документі питань.

Підготовлені та погоджені проекти вихідних документів передаються на підпис керівнику організації або керівникам структурних підрозділів.

У ряді випадків проект вихідного документа потребує додаткового узгодження з іншими фахівцями підприємства. Це узгодження оформляється візою.

У ряді випадків проект вихідного документа повинен бути узгоджений з іншими фахівцями підприємства. Таке узгодження оформляється візою.

У ряді випадків проект вихідного документа повинен бути узгоджений з іншими фахівцями фірми. Таке узгодження оформляється візою (див. стор

Таким чином, підготовка вихідних документів складається з підготовки проекту документа, його погодження, візування, передруку, підписання, реєстрації та відправки. На рух вихідних документів насамперед впливає кількість підрозділів, що беруть участь в складанні документа, кількість операцій за погодженням я візуванню. Крім того, чим вище рівень підписання документа, тим більше інстанцій він проходить.

У ряді випадків проект вихідного документа повинен бути узгоджений з іншими фахівцями підприємства. Таке узгодження оформляється візою.