А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Альдоль-а-нафтиламін

Альдоль-а-нафтиламін 366 альдольної конденсації 158196 Альфацеллюлоза 426427 Аміноазобензол 2502722 - Аміноантрахянон 233 Аміногрупи, введення 226 їв.

Протівостарітелі (альдоль-а-нафтиламін, феніл - наф-тіламін та ін),протидіючі окисленню каучуку киснем повітря і таким чином подовжують термін служби гуми.

Відповідним розбавленням підкисленим спиртом готують розчин альдоль-а-нафтиламина, що містить 001 мг /мл.

Стандартна шкала для визначенняКаптакс. Метод заснований на утворенні азобарвника при взаємодії альдоль-а-нафтиламина з діазоамінобензо-лом. За інтенсивністю рожевого забарвлення, користуючись стандартною шкалою, визначають зміст а-нафтиламина.

Конструкції одномісних прес-форм. Такимиречовинами є сполуки ароматичного ряду - феніл-р-на-фтіламін (неозон Д), альдоль-а-нафтиламін (альдоль) та ін Механізм їх дії в деякій мірі аналогічний дії антістарітель-них присадок масел.

Не рекомендується застосовувати прискорювачі іпротивостарители основного характеру, такі, як діфенілгуанідін, альдоль-а-нафтиламін. Підвищення вмісту сірки в сумішах підвищує міцність кріплення.

У роботах НДІРП було встановлено, що звичайні протівостарітелн (Ф -Р- НА, альдоль-а-нафтиламін тощо), добрезахищають від теплового старіння каучуки, практично (у звичайних дозах) не впливають на теплове старіння ненаповнених вулканізат з деяких СК.

У них встановлено, що інтенсивного старіння гуми в умовах роботи паливної апаратури передуєекстракція паливом з гуми антиокислювачів (неозон Д і альдоль-а-нафтиламина), які запобігають її окисне старіння. Неозон Д екстрагується швидше ніж альдоль-а-нафтиламін.

В результаті хроматографічного розділення в бензольному елюатівпереходять тетраметілтіурамдісульфід, карбаматів, феніл-р-нафтиламін, діметілпаракрезол та ін; в бензольному-спиртовий елюатів - меркаптобензотіазол, альдоль-а-нафтиламін, NN - фенилциклогексилпарафенилендиамин та ін; в спиртовий елюатів - діметілпарафенілендіамін та ін Коженелюатів переносять у фарфорову чашку і видаляють розчинник. Сухі залишки елюатів розчиняють у 1 - 2 мл етилового спирту і проводять визначення шуканих речовин.

У них встановлено, що інтенсивного старіння гуми в умовах роботи паливної апаратури передуєекстракція паливом з гуми антиокислювачів (неозон Д і альдоль-а-нафтиламина), які запобігають її окисне старіння. Неозон Д екстрагується швидше ніж альдоль-а-нафтиламін.

Деструкція каучуку може прискорюватися за допомогою каталізаторів окиснення (солей міді, кобальту, марганцю або заліза), перекисів або дією світла та нагрівання. Уповільнення деструкції викликають антиокислювачі, наприклад феніл - JJ-нафтиламін, альдоль-а-нафтиламін, дінафтіл-л-фенілен-діамін.

У табл. 6 наведено деякі сучасні зарубіжніприсадки. У СССРвикористовують як антиокислювальних присадок в основному дифеніламін і альдоль-а-нафтиламін; протизадирні - осернением тваринні жири тріфенілфосфат і трікрезіл-фосфат; антикорозійних - нітрит натрію і продукти окислення петролатума.

Якзазначалося вище, каучук легко піддається автоокисления, причому він втрачає в значній мірі еластичність і механічну міцність. Для цієї мети застосовуються феноли та аміни, головним чином феніл - 3-нафтиламін та альдоль-а-нафтиламін.

Ця великакатегорія продуктів включає досить різноманітні хімічні сполуки. Так, в якості прискорювачів вулканізації і про-тівостарітелей каучуку використовуються як аліфатичні сполуки (наприклад, тетраметілтіурамдісульфід, або тіурам), так і ароматичні (діфенілгуанідін, альдоль-а-нафтиламін, феніл - нафтиламін) та гетероциклічні (1-меркаптобензотіазол) синтетичні сполуки.

Ця велика категорія продуктів включає досить різноманітні хімічні сполуки. Так, в якості прискорювачів вулканізації іпро-тівостарітелей каучуку використовуються як аліфатичні сполуки (наприклад, тетраметілтіурамдісульфід, або тіурам), так і ароматичні (діфенілгуанідін, альдоль-а-нафтиламін, феніл-р-нафтиламін) та гетероциклічні (1-меркаптобензотіазол) синтетичніз'єднання.

Протівостарітелі, що оберігають каучуки і гуму від старіння, поділяються на дві групи: Протівостарітелі хімічної дії і фізичної дії. Протівостарітелі першої групи, самі вступаючи в хімічну взаємодію з окислювачами, тим самимзатримують окислення каучуку. Найбільш широко застосовуються Протівостарітелі - феніл - нафтиламін (неозон Д) і альдоль-а-нафтиламін - додають в гумові суміші в кількості близько 1 вагу. До протівостарітелей фізичної дії відносяться парафін, церезин, віск, вазелін,стеаринова кислота та ін Ці Протівостарітелі утворюють на поверхні гумового виробу тонку плівку, яка захищає каучук від окислення киснем повітря.

Для захисту від старіння до каучуку додають антиоксиданти або противостарители[868-872, 876-886, 890-893, 896-901, 903-910], А іноді крім цього користуються поверхневої захистом. Хороші результати отримані ними також при обробці поверхні (зануренням у розплави при 140 - 150) альдоль-а-нафтиламином, каніфоллю, бітумом, рубракс, а також різними їх комбінаціями.

В результаті наявності подвійних зв'язків в натуральному і синтетичному каучуку ці полімери навіть в вулканізованому стані піддані дії кисню, особливо на світлі. Тому необхідно додавати речовини (у кількості 025 - 1 5%), що захищають полімери від старіння і дії світла, а також підвищують втомні властивості матеріалу. Наприклад, у випадку синтетичного каучуку інгібітор (феніл - 3-нафтиламін) додають вже в процесі синтезу каучуку. Крім того, часто вживаними інгредієнтами вулканізаційних сумішей є п-фенілендіамін та його похідні - альдоль-а-нафтиламін та інші, які частково діють і як реагенти, які підвищують втомну міцність. Деякі речовини, що застосовуються в якості прискорювачів, наприклад меркаптобензотіазол і тетраметілтіурамдісульфід, одночасно підвищують стійкість до старіння. В якості реагентів, що підвищують світлостійкість, застосовують, наприклад, озокерит і церезин, що наносяться на поверхню готових виробів.

В результаті наявності подвійних зв'язків в натуральному і синтетичному каучуку ці полімери навіть в вулканізованому стані піддані дії кисню, особливо на світлі. Тому необхідно додавати речовини (у кількості 025 - 1 5%), що захищають полімери від старіння і дії світла, а також підвищують втомні властивості матеріалу. Наприклад, у випадку синтетичного каучуку інгібітор (феніл-р-нафтиламін) додають вже в процесі синтезу каучуку. Крім того, часто вживаними інгредієнтами вулканізаційних сумішей є л-фенілендіамін та його похідні - альдоль-а-нафтиламін та інші, які частково діють і як реагенти, які підвищують втомну міцність. Деякі речовини, що застосовуються в якості прискорювачів, наприклад меркаптобензотіазол і тетраметілтіурамдісульфід, одночасно підвищують стійкість до старіння. В якості реагентів, що підвищують світлостійкість, застосовують, наприклад, озокерит і церезин, що наносяться на поверхню готових виробів.