А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Штучна нафта

Штучні нафти не мають оптичну активність.

Схема отримання синтетичної нафти з повітря (по В. Цисковскому. Зараз ідея штучної нафти знову набуває актуальності.

Таким чином, штучнанафта, отримана нами з холестерину в контакті з природного глиною, ближче до природної нафти, ніж нафта, отримана Зелінським[8]з холестерину в контакті з хлористим алюмінієм.

Pост світових потреб. У США виробництву штучної нафти надається великезначення.

Великими можливостями отримання штучної нафти з-сланців розпорядженні Бразилія, що володіє запасами сланців більше 120 млрд. т в нафтовому еквіваленті.

Відсутність оптичної анізотропії у штучних нафт вже не є достатнімумовою для висновків про генезис нафти. Оптично активні УВ-з'єднання можуть перетворюватися в інертні і їх співвідношення в часі не залишається постійним.

Хроматографічні графіки вуглеводневої фракції, отриманої штучним неорганічним шляхом (1 загальноюалканових фракції з сінезеле-іих водоростей (2 нафти родовища Сан-Хоакін (із а вуглеводневої фракції сланцю Гран-PІвер (4. Звідси випливає висновок: штучну нафту можна отримати неорганічним способом, але це буде не та нафту, що існує в природі іміститься в гірських породах. А ця справжня нафту має пряме спорідненість з органічною речовиною живих організмів.

Високі погони, отримані з цієї штучної нафти, виявилися оптично слабо діяльними. Подібність між штучної нафтою і нафтоюприродного позначається також в тому, що легкі і важкі масла з сапропелеві нафти при розкладанні їх хлористим алюмінієм дали по своєму хімічному характером ті ж продукти розщеплення, як і масла з природної нафти.

За допустивши навіть і те, що штучна нафтане буде представляти обертальної здатності (що ще слід дізнатися), можна пояснити малу обертальну здатність нафти тим, що вона, багато пеку перебуваючи під землею в присутності води, могла прийняти в себе (розчинити) органічні речовини, що утворилися в водіі пластах землі і від них отримала свою мізерну (в 1 і 2) обертальну здатність.

Думка вчених працює над розробкою методів отримання штучної нафти.

Збільшення видобутку вугілля передбачає широке використання його для отримання штучної нафти (бензину) і газу. Відомо, що для отримання 1 т штучного бензину витрачається 1 5 - 1 8 т вугілля.

Спосіб цей дуже дорогий: з 15 т бурого вугілля отримували максимум 1 т штучної нафти.

Лабораторні досліди Н. А. Орлова і його співробітників показали, щоперетворення ацетальдегіду призводять до утворення штучної нафти переважно ароматичного ряду.

Виявилося, що ці речовини можуть служити джерелом утворення нефтеобразних продуктів, причому в залежності від природи вихідної речовини одержуванаштучна нафта характеризується тією чи іншою особливістю складу, властивої природним нефтям різного походження.

Деякі теорії неорганічного походження нафти з наукової точки зору цілком обгрунтовані і дозволяють в лабораторних умовахшляхом реакції неорганічних матеріалів отримати штучну нафту. Проте відповідно з геологічними даними для формування нафтових покладів зміст таких неорганічних речовин в осадових породах недостатньо. Серед вчених склалася думка, щотеорії неорганічного походження нафти неспроможні.

Ми маємо на увазі безперечний факт, що питання про утворення нафти в природі нерідко є стимулом до постановки найрізноманітніших дослідів отримання штучної нафти, все значення якихвизначилося лише в самий останній час.

Максимальні значення додаткових видобутих запасів і рівня видобутку нафти визначені при екстремально сприятливих умовах - ціна на нафту досягає вартості альтернативних видів рідкого палива (штучноїнафти з вугілля або сланців), технологія процесу високоефективна, норма прибутку 10%, вартість СО2 не перевищує 35 дол.

У зв'язку з обмеженістю запасів традиційних нафт, високими темпами споживання нафти і зростанням цін на світовому ринку США, Канада та інші країниведуть дослідно-промислові дослідження по отриманню штучної нафти з бітумінозних порід.

Отже, цілий ряд речовин як тваринного, так і рослинного походження в певних умовах може бути джерелом утворення нефтеобразних продуктів, причомув залежності від природи вихідного (материнського) речовини отримується штучна нафта характеризується тією чи іншою особливістю складу, зустрічається також серед природних нафт різних типів і родовищ. Ці досвідчені дані можуть служити, очевидно, лишеілюстрацією теорії органічного походження нафти, оскільки умови лабораторного освіти нефтеподобних продуктів з перерахованих вище речовин глибоко відмінні від тих умов, в яких, треба думати, процеси нефтеобразо-вання протікали в природі.

Отже,цілий ряд речовин як тваринного, так і рослинного походження в певних умовах може бути джерелом утворення нефтеобразних продуктів, причому в залежності від природи вихідного (материнського) речовини отримується штучна нафтахарактеризується тією чи іншою особливістю складу, зустрічається також серед природних нафт різних типів і родовищ. Ці досвідчені дані можуть служити, очевидно, лише ілюстрацією теорії органічного походження нафти, оскільки умови лабораторногоосвіти нефтеподобних продуктів з перерахованих вище речовин глибоко відмінні від тих умов, в яких, треба думати, процеси нефтеобразо-вання протікали в природі.

Таким чином, Микола Дмитрович показав, що ряд речовин як тваринного, так і рослинногопоходження в певних умовах може бути материнським речовиною нафти, причому природа материнського (вихідного) речовини обумовлює такі особливості складу штучної нафти, які зустрічаються серед природних нафт різних типів іродовищ.

Нерівномірність розподілу нафти на земній поверхні, в зв'язку з винятковою важливістю, яку придбала нафту як у розвитку промисловості та транспорту (повітряного, водного і сухопутного), так і в питаннях оборони країни, а рівним чиномгрізний привид прийдешнього виснаження світових запасів нафти в умовах все зростаючої їх експлуатації цілком виправдовують то виняткову увагу, яке за останній час повсюдно приділяється проблемі отримання штучної нафти. Незважаючи на ряд труднощів,які ще недавно стояли на шляху повного вирішення цієї проблеми у великому технічному масштабі, навряд чи можна сумніватися тут в кінцевому успіху і в близькості часу, коли нафтовикам і споживачам доведеться рахуватися в однаковій мірі як з природноюнафтою, домінуючою в даний час, так і з штучної нафтою, якій належить майбутнє. По суті кажучи, це час, як показано нижче, в гл.

Pефрактометр Аббе. Штучні нафти не мають оптичну активність.

Окис вуглецю граничнозменшує ступінь перетворення водяного газу в двоокис вуглецю, видаляє кисень з целюлози і, мабуть, перешкоджає обезводнення целюлози і перетворенню її в деревне вугілля. Штучна нафта, одержувана на виході процесу, володіє тією ж теплотоюзгоряння, що і мазут.

Зараз же штучну нафту одержують з каменю. Звичайно, це не зовсім звичайні камені, а так звані горючі сланці - породи, що містять у великій кількості органічна речовина, тобто той природний матеріал, з якого виходять УВ. Дляцих же цілей підходять і піски, насичені густий, в'язанням нафтою.

Високі погони, отримані з цієї штучної нафти, виявилися оптично слабо діяльними. Подібність між штучної нафтою і нафтою природного позначається також в тому, що легкі і важкімасла з сапропелеві нафти при розкладанні їх хлористим алюмінієм дали по своєму хімічному характером ті ж продукти розщеплення, як і масла з природної нафти.

До про Яші отримав штучні нафти, переганяючи риб'ячі жири без тиску в присутностігідросілікага алюмінію.

Деякі результати дослідження виділених зі штучної нафти нафтенових вуглеводнів будуть нами розглянуті більш докладно, причому в ряді випадків буде проведено зіставлення властивостей вуглеводнів нафт і вуглеводнів,отриманих з кислот.

Тут суть справи виключно у величезних масах нафти, в її безперечній освіту в різні геологічні періоди і в її сусідстві з кряжами гір. Але, допустивши навіть і те що штучна нафта не буде представляти обертальної здатності (що ще слід дізнатися), можна пояснити малу обертальну здатність нафти тим, що вона, багато століть перебуваючи під землею в присутності води, могла прийняти в себе (розчинити) органічні речовини, що утворилися в воді і пластах землі, і від них отримала свою мізерну(В 1 і 2) обертальну здатність. Таким чином понині ще не видно підстав залишати мінеральну гіпотезу походження нафти, тим більше, що органічної гіпотези в задовільному вигляді ще не стало і вона дотепер була лише у вигляді критики, якої користь язаперечувати не бажаю, тому що в справі науки свобода думок безсумнівно веде до успіху.

Тут суть справи виключно у величезних масах нафти, в її безперечній освіту в різні геологічні періоди і в її сусідстві з кряжами гір. Але, допустивши навіть і те, щоштучна нафта не буде представляти обертальної здатності (що ще слід дізнатися), можна пояснити малу обертальну здатність нафти тим, що вона, багато століть перебуваючи під землею в присутності води, могла прийняти в себе (розчинити) органічні речовини,утворилися у воді і в пластах землі, і від них отримала свою нічтоже-білу (в 1 і 2) обертальну здатність (Основи хімії, стор

Інакше кажучи, з рослинного матеріалу може бути отримана штучна нафта, в якій знаходяться всі типові представникивуглеводнів нафти: парафіни - легколетучие і кристалічні, нафтени й ароматичні вуглеводні. Висококиплячі погони нафти виявилися слабо оптично діяльними. Все вищесказане є підтвердженням гіпотези утворення нафти з органічного матеріалунижчих рослинних організмів.

Детальне дослідження їх складу дозволило встановити, що в них присутні вуглеводні трьох рядів, характерних для природної нафти - ароматичні, циклопарафинами-ші і парафінові. Надалі Микола Дмитрович зробивсистематичні дослідження по отриманню штучних нафт з різних вихідних матеріалів як тваринного, так і рослинного походження, розкладанням їх у присутності хлористого алюмінію.

У 1919 р. шляхом перегонки з цього сапропелю була отриманаштучна нафта. Вона містила бензин, гас і важкі масла, у складі яких були знайдені всі типи нафтових вуглеводнів.

ВідкритаPакузіним оптична активність фракцій сирої нафти пояснювалася знаходженням в нафтах різного походження одного йтого ж речовини - холестерину. При нагріванні холестерину до 150 з AlCls Н.Д.Зелінським була отримана штучна нафта, яка представляла складну суміш вуглеводнів.

Pазлічіе у складі кам'яного і бурого вугілля визначає більшу або меншу легкість, з якою йдеприєднання водню. Буре вугілля, більшою частиною характеризуються переважаючим аліфатичних будовою органічної речовини особливо придатні як сировини для одержання штучної нафти.

Садикова і його співробітниками були проведені обширнідослідження багатьох рослин, які показали, що з їх біомаси можна отримувати штучну нафту, дизельне паливо і моторне пальне.

Вугілля, природний газ, сланці переробляють у різноманітні проміжні продукти для процесів органічного синтезу іінших хімічних виробництв. Значний інтерес останнім часом викликаний до вугілля як сировини, альтернативному нафти, розроблені методи його перетворення в рідкі вуглеводні (їх суміш іноді називають штучна нафта), моторне паливо.

Нерівномірністьрозподілу нафти на земній поверхні, в зв'язку з винятковою важливістю, яку придбала нафту як у розвитку промисловості та транспорту (повітряного, водного і сухопутного), так і в питаннях оборони країни, а рівним чином грізний привид прийдешнього виснаженнясвітових запасів нафти в умовах все зростаючої їх експлуатації цілком виправдовують то виняткову увагу, яке за останній час повсюдно приділяється проблемі отримання штучної нафти. Незважаючи на ряд труднощів, які ще недавно стояли на шляхуповного вирішення цієї проблеми у великому технічному масштабі, навряд чи можна сумніватися тут в кінцевому успіху і в близькості часу, коли нафтовикам і споживачам доведеться рахуватися в однаковій мірі як з природною нафтою, домінуючою в даний час,так і з штучної нафтою, якій належить майбутнє. По суті кажучи, це час, як показано нижче, в гл.

На закінчення цього розділу необхідно відмітити роль каталізу в генезі нафт. Ними було встановлено, що найрізноманітніші органічні сполуки врезультаті обробки їх А1С13 перетворюються на вуглеводневі суміші, аналогічні за складом природної нафти. Склад штучної нафти залежить від вихідної речовини. Холестерин давав масло, багате змістом вуглеводнів з шестичленних циклами. Граничні жирнікарбонові кислоти-пальмітинова і стеаринова-утворили багато твердих парафінів; негранична олеїнова кислота, навпаки, перетворилася в дуже складну рідку суміш граничних і неграничних, лінійних і циклічних вуглеводнів. Природні каучуки дали сумішпарафінових і ціклогексанових вуглеводнів, бджолиний віск-рідкі та тверді аліфатичні вуглеводні, каніфоль - суміш вуглеводнів, з переважанням ароматичних. Ці дослідження підтверджують правильність теорії органічного утворення нафти.

Взакінчення цього розділу необхідно відмітити роль каталізу в генезі нафт. Ними було встановлено, що найрізноманітніші органічні сполуки в результаті обробки їх А1С1 перетворюються в вуглеводневі суміші, аналогічні за складом природної нафти. Складштучної нафти залежить від вихідної речовини. Холестерин давав масло, багате змістом вуглеводнів з шестичленних циклами. Граничні жирні карбонові кислоти-пальмітинова і стеаринова-утворили багато твердих парафінів; негранична олеїновакислота, навпаки, перетворилася в дуже складну рідку суміш граничних і неграничних, лінійних і циклічних вуглеводнів. Природні каучуки дали суміш парафінових і ціклогексанових вуглеводнів, бджолиний віск-рідкі та тверді аліфатичні вуглеводні, каніфоль - суміш вуглеводнів з переважанням ароматичних. Ці дослідження підтверджують правильність теорії органічного утворення нафти.

Одним з методів пізнання і перевірки теорії є, як відомо, порівняльний аналіз протилежних точок зору. Щось подібне було зроблено американськими вченими в кінці 70 - х років поточного сторіччя. Хроматограмма штучної нафти, утвореної впливом соляної кислоти на карбід заліза, характеризується згладженою, невиразною конфігурацією. Це вказує на відсутність у ній будь-яких характерних молекул вуглеводнів. Графік алканових фракції синьозелених водоростей показує, що в їх складі переважає один характерний вигляд вуглеводневих молекул. Хроматограмма живий нафти з покладу має кілька піків, що відбиває присутність в ній комплексу характерних молекул вуглеводнів.

Особливо швидко витрачаються запаси нафти, споживання безперервно зростає. Що залишилися запаси нафти оцінюються приблизно в 200 мільярдів т; припускають, що до 1980 року видобуток нафти досягне свого піку і почне поступово знижуватися. Існують способи отримання штучної нафти, наприклад шляхом обробки більш поширеного кам'яного вугілля воднем під тиском. Бергиус в 1920 - х роках, за що і був удостоєний Нобелівської премії з хімії за 1931 рік. Земні запаси кам'яного вугілля оцінюються приблизно в 7 трильйонів тонн, однак не всі родовища однаково доступні.

Значна частина твердих відходів, що утворюються в США, має органічне походження. Близько 15% всіх органічних відходів можна піддавати переробці з метою отримання синтетичної нафти, метану або інших горючих вуглеводнів. Підкреслимо, що 23 млн. т штучної нафти становили близько 3% загальної потреби США в рідкому паливі в 1971 р., а 33 млн. м3 метану - близько б% сумарної потреби США в природному газі.

На другому етапі здійснення Енергетичної програми значно зросте видобуток вугілля, особливо дешевих його сортів, відкритим способом. Буде розпочато виробництво синтетичного рідкого і моторного топ-лив. У Кансько-Ачинського вугільного басейну з'являться перші великі заводи з виробництва штучної нафти і бензину.