А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Штучна довга лінія

Штучні довгі лінії анодної і сіткової ланцюгів УPУ найчастіше збирають з ланцюжка Т - подібних т ланок - фільтрів нижніх частот. Кожна ланка утворено (рис. 4.4 а) ДВОМА індуктивно зв'язаними котушками L іконденсатором С. Функції конденсатора виконує междуелектродних ємність лампи, яка в звичайних підсилювачах обмежує верхню робочу частоту підсилювача і коефіцієнт підсилення; тут междуелектродних ємність (С х або Спих) яв-дгется складовою частиною лінії, ніж тавизначається шірокополооность УPУ.

Конструктивно штучні довгі лінії діляться на два типи: лінії із зосередженими постійними і лінії з розподіленими постійними. Лінії великий реактивної потужності виконуються, як правило, по першому типу; лінії малоїреактивної потужності та лінії затримки - по першому і другому.

Схема імпульсного генератора на 500 кв. Формують лінії являють собою штучні довгі лінії, що складаються з ємностей та індуктивностей. Вони призначені для формування потужних високовольтнихімпульсів (у сотні й тисячі кіловат) прямокутної форми при порівняно малопотужного джерела живлення. Формують лінії використовують у радіолокаційної техніці - в імпульсних модуляторах.

Вибираємо в якості двухполюсника штучну довгу лініюцепочечних типу.

У деяких пристроях, наприклад штучних довгих лініях, на ультракоротких хвилях потрібно настільки мала індуктивність, що її можна отримати шляхом використання прямого проводу з надітими на нього бусинками з магнітодіелектрики.Таку конструкцію на схемах зображують, як котушку з сердечником з магнітодіелектрики.

Схеми з накопичувачем енергії у вигляді штучної довгої лінії набули великого поширення і в даний час є багато варіантів таких схем. Зручність цих схемполягає в можливості отримання приблизно прямокутного імпульсу тривалістю 7 - г - Ш мксек і значних потужностей (100 кет і більше) в імпульсі. До цього слід ще додати відносну простоту виготовлення й експлуатації схеми.

Штучнадовга лінія. | Частотні характеристики ГВП полузвена ФНЧ типу р. У підсумку виходить конструкція, звана штучної довгою лінією. Схема цієї лінії (рис. 9.42) є; очевидно, цепочечних фільтром нижніх частот.

У реальних схемах по габаритнимміркувань застосовуються штучні довгі лінії, що складаються з ряду секцій, що включають елементи із зосередженими постійними. Зарядно-раз-рядні процеси в такий лінії дещо відрізняються від процесів у реальній довгої лінії, і тому форма імпульсу прирозряді штучної лінії відрізняється від прямокутної. Однак шляхом збільшення числа секцій можна усунути недосконалість штучної довгої лінії Для цього практично достатньо взяти 3 - 5 секцій.

Планарні структури на основі сегнетоелектричної. Нарис. 6.6.4. показаний фазовращатель у вигляді штучної довгої лінії з сегнетоелектричними конденсаторами, ємність яких управляється прикладеним постійною напругою.

Схема модулятора оптичного далекоміра. Імпульси струму збудження формуютьсямодулятором, виконаним на штучній довгої лінії із зосередженими параметрами. Послідовно з лінією і напівпровідниковим діодом Д включений для узгодження резистор Rz опором 4 ом.

До основних елементів модулятора, які необхіднорозраховувати, відносяться штучні довгі лінії, зарядні дроселі та імпульсні трансформатори.

В якості східчастих фазообертачів застосовують зазвичай пінії затримки, що представляють собою штучні довгі лінії, що працюють в режимі біжучої хвилі.Лінія затримки при невеликих розмірах, що обчислюються сантиметрами, еквівалентна по дії, наприклад, кабелю довжиною кілька сотень метрів.

При необхідності отримати значну затримку (сотні мікросекунд і більше) штучні довгі лінії стають занадтогроміздкими і для отримання більших величин Тя використовують ультразвукові лінії затримки.

Цей спрощений механізм роботи, зрозуміло, не1 враховує особливості розряду штучних довгих ліній; кожна лінія розглядається як ідеальна. Іншими словами, схемарис. 6.3 замінюється спрощеною еквівалентною схемою, показаної на рис. 6.4. Вхідним сигналом у цій схемі є включення напруги величини Е, що згідно теоремі заміщення еквівалентно короткого замикання початку зарядженої лінії.

Застосовуються йкомбіновані схеми, в яких формування імпульсу відбувається за допомогою штучної довгої лінії, а розрядної ланцюгом служить ламповий модулятор.

Проміжний каскад з налаштованим анодним контуром. а принципова схема, б еквівалентна схема. Третюгрупу схем складають підсилювачі біжучої хвилі, в яких навантаженням ламп є штучна довга лінія з декількох ланок з підсилювальної лампою в кожній ланці.

Це співвідношення має ясне фізичне тлумачення і дозволяє встановити характерніособливості роботи модуляторів з штучними довгими лініями.

Еквівалентні схеми імпульсних модуляторів з ємністю. У модулятори з частковим розрядом в якості накопичувача енергії застосовуються конденсатори, зарядні індуктивності і штучні довгілінії, а в якості комутуючих елементів - імпульсні модуляторні лампи.

У магнітних імпульсних модулятори в якості накопичувачів електричної енергії застосовують як конденсатори, так і штучні довгі лінії, причому конденсатори використовують в режиміповного розряду. У модулятори імпульсних передавачів створюють несиметричний режим магнітного ключа, при якому насичення сердечника досягається один раз за період живлячої модулятор змінної напруги. При цьому модулятор формує послідовністьімпульсів однієї полярності.

В імпульсних передавачах великої потужності застосовують модулятори, де в якості ємнісного накопичувача енергії використовують штучну довгу лінію, а в якості ключа - імпульсний водневий тиратрон.

З цією метою енергіяджерела тривалий час накопичується в реактивному накопичувачі (ємності, індуктивності або штучної довгої лінії), а потім накопичувач через відповідний ключ швидко віддає свою енергію. Найкращу форму імпульсів вдається отримати при використанніштучної довгої лінії, але при цьому тривалість імпульсу не буде перевищувати декількох мікросекунд.

Для того щоб забезпечити стабільність тривалості імпульсу і частоти автоколивань, в схемах блокінг-генераторів замість хронірующіх конденсаторівзастосовують штучні довгі лінії. Pассмотрім схему, зображену на рис. 8.5 де така лінія використовується для стабілізації тривалості імпульсу.

Магнітострикції-ційна лінія затримки. | Лінія затримки з п'єзо-електрика.

Електромагнітні лінії затримкиможуть бути трьох основних типів: хвилеводні лінії, електричні довгі лінії з розподіленими параметрами та штучні довгі лінії із зосередженими параметрами. Електромагнітні лінії затримки можуть бути ефективно використані для запам'ятовування даних велектронних рахункових машинах, якщо частота повторення імпульсів значно більше, ніж 10е в 1 сек.

До першого типу відносяться схеми, в яких формування короткочасних імпульсів напруги виробляється за допомогою накопичення енергії в конденсаторі абоштучної довгої лінії, а в розрядної ланцюга використовуються газорозрядні прилади.

Як буде показано далі, вищенаведені наближені значення перехідних провідностей можуть бути покладені в основу аналізу деяких модуляторні пристроїв з штучнимидовгими лініями.

Схема включення лінії затримки. | Штучна лінія затримки. На практиці в якості такого пристрою застосовуються відрізки коаксіального кабелю (час затримки якого становить 5 - 6 нс /м) або штучні довгі лінії (рис. 6.11),представляють собою ряд послідовно включених однакових ланок L і С, з'єднаних за схемою фільтра нижніх частот. Такі електричні лінії використовуються для затримки сигналів на час від десятих часток мікросекунд до десятків мікросекунд.

Слюдяніконденсатори частіше всего застосовуються в ланцюгах низької і високої частоти в якості перехідних, блокувальних і контурних, а також в контурах штучних довгих ліній формування і затримки. Найбільш поширеним типом, що випускається промисловістю, єконденсатори КСВ.

Імпульсна модуляція з використанням блокінг-генератора. Однак на відміну від звичайного блокінг-генератора, в якому початок швидкого спаду анодного струму обумовлено внутрішніми процесами в самому генераторі, в даній схемі причиною початкузворотного процесу є різке зменшення напруги на сітці лампи Л'викликане віддзеркаленням в штучній довгої лінії. Це зменшене напруга на сітці зменшує анодний струм лампи і викликає процес спаду анодного струму. Тривалість получающегося імпульсувизначається параметрами довгої лінії і дорівнює часу проходження електричної хвилі вздовж лінії до відкритого кінця і назад.

Катодний повторювач навантажений на лінію затримки. Це штучна довга лінія, складена з елементів L і С.

Довгі лінії,працюють в режимі біжучої хвилі, мають дуже широкої смугою пропускання. Це властивість властиво і штучним довгих лініях, складеним з ланок із зосередженими постійними.

Бівалентної схемою рис. 6.4 лінії вважаються ідеальними і спотворення сигналів,природно, відсутні. Для реальної схеми з штучними довгими лініями має місце аналогічна залежність (6.4.6), але тепер сигнали поширюються по лініях із спотвореннями, які тим значніше, чим більше затримка.

Імпульсні модулятори з іоннимикомутаторами (імпульсними водневими тиратронами) працюють в режимі повного розряду накопичувача. В якості накопичувачів енергії використовуються штучні довгі лінії з ємнісний реакцією. Індуктивні накопичувачі внаслідок притаманних їм недоліків майже незастосовуються.

Зовнішній вигляд вимірювальної установки для лабораторних. Основним вимірювальним пристроєм цієї установки є електронний осцилограф. Формування імпульсів відбувається за допомогою штучної довгої лінії, а розрядної ланцюгом служить ламповиймодулятор.

Перш за все в таких схемах імпульси виходять недостатньо прямокутними. Далі, в схемах з штучної довгою лінією опір навантаження повинне бути погоджене з хвильовим опором лінії. Для вказаного узгодження доводитьсязастосовувати спеціальні імпульсні трансформатори, тоді як в схемах з подмодулятором вихід може бути прямим.

В УPУ провадиться складання потужності кількох високочастотних підсилювачів. У ланцюзі анодів ламп УPУ підключається штучна довга лінія, щодозволяє здійснити додавання струмів окремих ламп.

Щоб уникнути цього в ланцюг, подводящую сигнал до пластин Y, зазвичай вводять елемент, що забезпечує затримку сигналу в часі. В якості такого елемента часто використовують штучну довгу лінію, число осередківякої, а отже, і час затримки змінюються за допомогою перемикача.

В якості накопичувального елементу в них використовується штучна довга лінія, а керування роботою здійснюється м'яким комутатором.

З цією метою енергія джерелатривалий час накопичується в реактивному накопичувачі (ємності, індуктивності або штучної довгої лінії), а потім накопичувач через відповідний ключ швидко віддає свою енергію. Найкращу форму імпульсів вдається отримати при використанні штучноїдовгої лінії, але при цьому тривалість імпульсу не буде перевищувати декількох мікросекунд.

Лампа Л16 є фазоінверсним каскадом, з якого знімаються рядкові імпульси двох полярностей на фіксуючі ланцюга всіх трьох каскадів. Для компенсації затримки гасящихімпульсів в ланцюг рядкових провідних імпульсів включена штучна довга лінія з загальною затримкою, яка дорівнює 1 мксек. Вихідний каскад Л може забезпечити чотири виходи відеосигналу розмахом до 2 в пр і навантаженні на кабель з віл-новьгм опором 150 ом.

Схемибагатоелементних фазових НВЧ модуляторів. /- Оптичне випромінювання. 2 - електроди. 3 - електрооптичний кристал. 4 - індуктивність. 5 - опір навантаження. 6 - СВЧ хвилевід. Для зниження амплітуди керуючого напруги застосовують багатоелементні фазові модулятори,складені з великого числа фазових осередків, розташованих послідовно уздовж модулируемого променя. У схемі, наведеній на рис. 32 а, використовується штучна довга лінія, при зміні хвильового опору якої можна домогтися синхронізації швидкостіпоширення фази модульованого сигналу уздовж багатоелементної лінії і швидкості поширення оптичного випромінювання.

Схема вимірювання імпульсних параметрів газорозрядних. Для вимірювання емісії можливе застосування будь імпульсної схеми, однак дляотримання більш точних результатів переважніше застосовувати схеми з прямокутним імпульсом, що дозволяють спостерігати спад емісії в часі. Для отримання прямокутних коротких імпульсів зазвичай використовується формувач, виконаний у вигляді штучної довгоюлінії, розряджається за допомогою тиратрона.

Схема подмодулятора з вихідним підсилювачем. На лампі Л2 зібраний загальмований блокінг-генератор. На відміну від звичайних схем блокінг-генераторів у ланцюг керуючої сітки замість конденсатора включена штучна довга лінія,забезпечує високу стабільність тривалості формованого імпульсу.

Методи попередньої глави незастосовні до завдань формування імпульсів. Формування імпульсу, близького до прямокутного, відбувається за рахунок багаторазового поширення стрибка напругипо штучним довгих лініях, не цтлічающімся за схемою від ліній затримки.

В останні роки в потужних передавачах стали використовувати схеми широкосмугових підсилювачів потужності, які не вимагають перебудови, даючи досить рівномірний посилення в широкомудіапазоні частот. Ці підсилювачі біжучої хвилі являють собою двотактні схеми, що мають кілька однотипних ламп в плечах і дві штучні довгі лінії - сіткову і анодний, до осередків яких підключаються аноди і сітки ламп. У лініях створюється режим біжучої хвилі, а на кінцях ліній устанав - ливаются погоджують елементи.

Вихідні каскади часто з'єднуються з навантаженням через трансформатори, що полегшує вирішення проблеми узгодження. Для отримання заданої форми і тривалості імпульсу використовують той чи інший варіант коливального контуру з нелінійним демпфуванням або процеси заряду і розряду штучних довгих ліній.

Важливо мати на увазі, що розглянуті схеми не забезпечують стабільного значення тривалості формованого імпульсу, що обумовлено залежністю останньої від параметрів тиристора (зокрема, від /викл), у свою чергу, залежать від режиму і температури. Істотне підвищення стабільності значення періоду автоколивань Т, а також отримання форми вихідних імпульсів, що наближається до прямокутної, забезпечується застосуванням замість конденсатора штучних довгих ліній затримки.

У реальних схемах за габаритними міркувань застосовуються штучні довгі лінії, що складаються з ряду секцій, що включають елементи із зосередженими постійними. Зарядно-раз-рядні процеси в такий лінії дещо відрізняються від процесів у реальній довгої лінії, і тому форма імпульсу при розряді штучної лінії відрізняється від прямокутної. Однак шляхом збільшення числа секцій можна усунути недосконалість штучної довгої лінії Для цього практично достатньо взяти 3 - 5 секцій.

Штучна довга лінія Д л я отримання напряже. Застосування ліній в імпульсній техніці обмежується тим, що в ряді випадків довжина лінії, що забезпечує необхідну затримку, стає надмірно великий. Для збільшення часу затримки в лінії на одиницю довжини необхідно зменшити швидкість поширення хвилі вздовж лінії. На практиці замість довгих ліній з розподіленими параметрами застосовують штучні довгі лінії із зосередженими параметрами.

Особливості розповсюдження коротких хвиль викликають необхідність зміни робочої частоти, принаймні, двічі протягом доби. Тому в KB передавачах передбачається можливість швидкої перебудовиPЧ тракту всередині всього KB діапазону. Останні містять кілька однотипних ламп (або транзисторів), розділених Т - образними ланками штучної довгої лінії, по якій до виходу поширюється хвиля, що біжить. Підсилювачі з розподіленим підсиленням більш широкосмугові, ніж АУ, але конструктивно значно складніше.