А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Цікавий важливий результат

Цікаві і важливі результати отримують при визначенні енергій розриву хімічних зв'язків.

Цікаві і важливі результати дає дослідження спектрів поглинання органічних речовин в інфрачервоних променях іспектрів комбінаційного розсіювання світла, одночасно відкритих в 1928 р. радянськими фізиками Г. С. Ландсбергом і Л. О. Мандельштамом і індійським вченимPАман.

Цей цікавий і важливий результат називається теоремою Kama про інваріантність хвильових операторів. У статтіКато[14]цей результат отриманий при більш загальних припущеннях.

Цей цікавий і важливий результат зрозумілий на підставі Sjvi-Si - механізму, але його важко пояснити на підставі механізму, в якому етільний аніон приєднується до атома кремнію в швидкій рівноважноїстадії з подальшим повільним, контролюючим швидкість реакції розпадом утворився проміжного з'єднання з розширеним октетом до кінцевих продуктів реакції. Існують два серйозних заперечення проти останнього механізму.

Перемноживши ці чотирирівняння, ми отримаємо цікавий і важливий результат.

Все це свідчить про те, що в останні роки отримані цікаві та важливі результати, що дозволяють порівняти окремі способи передачі інформації управління і дати відповідні рекомендації. Тим неменше в області розвитку методів передачі інформації управління належить зробити ще дуже багато чого, і ці роботи далекі від завершення.

На закінчення слід зазначити, що автор доповіді був змушений опустити багато цікавих і важливих результатів іншихдослідників у цій галузі, так як в рамках цієї доповіді було неможливо уявити вичерпний огляд такий активно розширюється області.

Завдання дослідження стійкості окремих реакторних схем давно привертала увагу багатьох фахівців і тутотримано ряд цікавих і важливих результатів[5, 6], У складних схемах, що мають зворотні связіs також неминуче встаеж завдання дослідження їх стійкості. Однак загальних результатів по дослідженню стійкості складних схем ще є дуже мало.

У роботах Н. Я.Денисова, С. В. Нерпіна, І. М. Горькова і їх учнів в області дослідження механічних властивостей грунтів були отримані дуже цікаві і важливі результати, що показують, які широкі горизонти відкриває цей напрямок перед дослідниками в областіфізико-геологічних основ механіки грунтів.

Можна з упевненістю сказати на підставі великого експериментального матеріалу, що при свідомому обліку ряду умов можна легко отримати досить цікаві і важливі результати для оцінки електроповерхностнихвластивостей багатьох систем, які мають не якісне, а кількісне значення. Привернення уваги за останні роки до величини поверхневої провідності у зв'язку з аномаліями - потенціалу виявилося досить плідним, оскільки поверхнева провідність виявилася такожяк самостійна, досить важлива характеристика капілярно-пористих тіл, що має практичне значення (у зв'язку з явищем капілярної надпровідності) для вирішення біологічних проблем і багатьох технічних питань.

Можна з упевненістю сказати напідставі великого експериментального матеріалу, що при свідомому обліку ряду умов можна легко отримати досить цікаві і важливі результати для оцінки електроповерхностних властивостей багатьох систем, які мають не якісне, а кількісне значення. Залученняуваги за останні роки до величини поверхневої провідності у зв'язку з аномаліями - потенціалу виявилося досить плідним, оскільки поверхнева провідність виявилася також як самостійна, досить важлива характеристика капілярно-пористих тіл, що маєпрактичне значення (у зв'язку з явищем капілярної надпровідності) для вирішення біологічних проблем і багатьох технічних питань.

Основною характерною рисою цього напрямку є прагнення використовувати для вирішення задач небесної механікиновітні методи математики, причому розкриваються ті математичні труднощі, які перешкоджали раніше просування в цій області і успішне подолання яких в даний час дає вже нові, цікаві та важливі результати.

В якості катодних присадок дляпідвищення пасивів-руемості титану і його сплавів можуть бути використані різні електропозитивні метали (паладій, платина, рутеній і ряд інших металів платинової групи), а в деяких умовах навіть і менш благородні метали - Re, Cu, Ni, Mo, W та ін ) Подальшедослідження можливості збільшення пассівіруемості сплавів застосуванням в якості активних катодних центрів деяких інтерметалідів і таких сполук як карбіди, нітриди, силіциди[2, 97]для підвищення пасивації титану може привести також до цікавим і важливимрезультатами.

У серії тільки що доведених лем йдеться про співвідношення між різними кількостями інформації. Тепер ми встановимо цікавий і важливий результат, який показує зв'язок кількості інформації з більш елементарними поняттями.

PРозділ оптики,досліджує ці ефекти, називається нелінійною оптикою. Хоча ці явища стали вивчати порівняно недавно, тут вже отримані дуже цікаві і важливі результати.

В інституті проведено великий цикл робіт з проблем течії провідного середовищастосовно до магнітогідродянамі-ческлм генераторам. Дослідження проводилися головним чином з принципових питань теорії цих течій, і отримані цікаві та важливі результати, необхідні при створенні МГД-генераторів.

Ці дослідження були перерваніна ряд років у зв'язку з відходом Н. Д. Зелінського з Московського університету на знак протесту проти реакційної політики царського міністра Кассо і поновилися тільки після Жовтневої революції. У радянський час вони широко розгорнулися за участю численних учнівН. Д. Зелінського і дали цікаві та важливі результати. На перше місце по науковому та практичному значенню і по багатству експериментального матеріалу слід поставити роботи по каталітичної дегідрогенізаціі ціклогексанових вуглеводнів.

Дьерфі присвяченазадачі статистичної оцінки щільності розподілу за спостереженнями. У книзі зроблено огляд сучасного стану досліджень у цій області, доведений в ряді місць до 1983 р., детально розглянуті найбільш цікаві та важливі результати, а також питання, що залишаютьсяневирішеними. Назва книги точно відображає її зміст, так що недосвідченому читачеві може здатися, що книга двох порівняно молодих фахівців присвячена вузькому, навіть екзотичного спеціального питання. Тим часом L-підхід є найбільш простим іприродним в розглянутій проблемі, і можна дати тому строгий математичний доказ.

Труднощі, що стоять на цьому шляху, носять, очевидно, принциповий характер. Деяке уявлення про ці труднощі дає приклад мінімізації ДНФ - формул над системою QQ, що мають досить просту будову. Хоча проблема мінімізації ДНФ поки також не отримала остаточного задовільного рішення, на шляху її вирішення створена розгалужена система понять і отримано ряд цікавих і важливих результатів.

Чи не Кожне простір елементарних подій дискретно. Кантору), яка стверджує, що простір елементарних подій, що складається з усіх позитивних чисел, не дискретно. Тут ми стикаємося з розмежуванням, відомим і в теоретичній механіці, де зазвичай спочатку розглядають системи, складені з окремих матеріальних точок, кожна з яких має позитивну масу, а потім переходять до випадку неперервного розподілу маси, коли кожна окрема точка має масу, рівну нулю. У першому випадку маса системи виходить просто складанням мас окремих точок, у другому випадку вона обчислюється інтегруванням щільності. Цілком аналогічно ймовірності подій в дискретному просторі елементарних подій виходять просто складанням, тоді як в інших просторах необхідно інтегрування. Крім аналітичних засобів, які доводиться залучати, ці два випадки нічим істотним не відрізняються. Ми побачимо, що навіть цей окремий випадок призводить до багатьох цікавим і важливим результатами.

Не всяке простір елементарних подій дискретно. Кантору) про те, що простір елементарних подій, що складається з усіх позитивних чисел, не дискретно. Тут ми стикаємося з обставиною, відомим в механіці, де зазвичай спочатку розглядають дискретні матеріальні точки, що мають кожна кінцеву, масу. Цієї концепції протиставляється безперервне розподіл маси, коли кожна окрема точка має масу, рівну нулю. У першому випадку маса системи виходить просто складанням мас окремих точок, у другому випадку маси обчислюються інтегруванням щільності. Цілком аналогічно ймовірності подій в дискретному просторі елементарних подій виходять простим додаванням, тоді як в інших просторах необхідно інтегрування. Крім використовуваного технічного апарату, ці два випадки нічим істотним не відрізняються. Бажаючи викласти власне імовірнісні міркування, не обтяжені технічними труднощами, ми спочатку займемося лише дискретними просторами елементарних подій. Ми побачимо, що навіть цей окремий випадок призводить до багатьох цікавим і важливим результатами.