А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Іноземний фахівець

Іноземний фахівець Дечепін, запрошений Петром Першим для гірничої справи, із захопленням писав, що він застав вPоссии давно вже відоме тут буріння.

Іноземний фахівець Депечін, запрошений Петром I длягірничої справи, із захопленням писав, що він застав вPоссии давно вже відоме тут буріння.

Кам'яновугільна шахта із залишками копалин стовбурів. Але іноземні фахівці всупереч очевидності відмовилися визнати доставлені їм зразки за кам'яне вугілля.

Навчання іноземних фахівців в порядку надання технічної допомоги іноземним державам, виконуване в СССPрадянськими організаціями по наряд-замовленнями або за договорами міністерств (відомств) - генеральних постачальників в особі управлінь (відділів) зовнішніхзносин, оплачується за діючими в СССPнормами та розцінками.

Форма кристалів NH4H2PO4 і КН2PО4 і напрямки кристалографічних осей. На думку іноземних фахівців більш перспективними є модулятори, в яких використовуються кристали KDP. Твердістьцих кристалів значно вище, ніж кристалів ADP, тому їх можна обробити з більш високою точністю.

На думку іноземних фахівців, вже накопичили достатній досвід з еластичними уретановими герметиками, вони мають ряд переваг перед описаними в гол.

Всі доповіді іноземних фахівців переведені і друкуються російською мовою.

На думку іноземних фахівців, можливою областю застосування сполук літію є ракетна техніка, де в якості ракетного палива можна використовувати гідрид, боридлітію і металевий літій. Перхлорат і нітрат літію характеризуються високим вмістом кисню (601 і 695% відповідно), а використовуваний в твердому ракетному паливі окислювач - перхлорат амонію - містить лише 544% кисню.

Масова підготовка іноземнихфахівців почалася з вересня 1985 року, коли в інститут по напрямку Мінвузу СССPприбутку перші 32 кубинських громадянина, спрямовані на навчання за гослініі. Надалі, аж до 1993 року включно, ННІ став базовим вузом підготовки інженерних кадрів длянафтової промисловості Куби, що було юридично оформлено в 1990 році підписанням між вузом і Міністерством базової промисловості Куби договору про цільову підготовку інженерів-нафтовиків, а також протоколу про прямі зв'язки між ННІ та Мін-базпромом Куби з питаньнауково-технічного співробітництва та підвищення кваліфікації кадрів для цього міністерства. На виконання вищевказаного договору були зараховані в число студентів у 1985 році - 52 у 1986 році - 48 у 1987 році - 34 у 1987 році - 41 кубинський громадян.

Початок підготовки першихіноземних фахівців в Уфімської нафтовому інституті датується 1978 і 1980 роками, коли в число студентів вузу були зараховані два болгарські громадянина - Спасів Бойко Клемент і Терзійскі Володимир Георгієв, у 1986 році вони успішно закінчили інститут.

Pасходи назміст іноземних фахівців, відряджених у СССPдля ознайомлення з виробничим і науково-технічним досвідом, провадяться за рахунок країни, відряджати своїх фахівців.

З питання інформації іноземних фахівців: Герц і Фольмер будутьінформовані повністю про роботи в наших лабораторіях і за переказними матеріалами з розділення ізотопів методом дифузії і про отримання продукту 180 (інформують тт.

БК привертає увагу радянських і іноземних фахівців, зайнятих розробкою новихгідроізоляційних і покрівельних матеріалів. Із застосуванням цього каучуку створюються і випробовуються плівкові, листові, рулонні і мастичні матеріали, які можна використовувати і в північних областях, оскільки вони зберігають експлуатаційні властивості в широкихдіапазонах температур. Так, наприклад, гідробутіл має морозостійкість до - 65 С.

Заході зважаючи кризової кон'юнктури іноземних фахівців, необхідна посилена підготовка своїх фахівців, причому молодий промьжц-фнності штучного палива,грунтується на твердому викопному сировина, повинна бути надана всіляка підтримка також з боку більш старої нашої нафтової промисловості. Служити целяк орієнтації та перепідготовки фахівців, церебрйс'гоаем'гх з нафтової промисловості вуглдаерерабативающую, і становить одну із завдань цієї книги.

Навчання питань управління якістю іноземних фахівців в Японії //Надійність і контроль якості (сер.

До збірки включені доповіді радянських і іноземних фахівців, присвяченітеорії та техніці сушіння.

З наведених визначень логістики іноземними фахівцями слід, що вона являє собою більш широку категорію, ніж маркетинг, багато хто з основних функцій якого перейшли до логістики. Одним із підтверджень цього може служитистворення на низці фірм логістичних структур, поглотивших раніше функціонували підрозділи маркетингу. Уїлс вважають, що логістика ефективна не тільки на рівні фірм, але і на галузевому рівні. Їй, вважають вони, повинні належати рішення по загальноекономічномупроцесу галузі, включаючи питання розміщення підприємств і складів.

Подібне отруйна речовина за задумом іноземних фахівців повинне бути здатне вражати живу силу як інгаляційним шляхом, так і шляхом шкірної резорбції, в тому числі через одяг.

Застосування-біологічних засобів, з висловлювань іноземних фахівців, передбачається по об'єктах глибокого тилу, великим промисловим і адміністративним центрам, залізничних вузлах, морським - я річковим портам і великим масивам сільськогосподарських культур.

Карелін, правильно оцінюючи засилля іноземних фахівців, вважав за доцільне конструювання російської парової машини.

Подібне отруйна речовина але задумом іноземних фахівців повинне бути здатне вражати живу силу як інгаляційнимшляхом, так я шляхом шкірної резорбції, в тому числі через одяг.

Нижче автор наводить ряд рекомендацій іноземних фахівців щодо вимог, які висуваються до матеріалів резервуарів. Точка кипіння при атмосферному тиску більшості ЗВГ або технічногопропану не опускається нижче - 45 З.

Товариство має право залучати для роботи російських та іноземних фахівців, самостійно визначаючи форми, розміри і види оплати праці.

Царський уряд нерідко зверталося до іноземних фахівців, вважаючи з їхдопомогою вирішити цю найважливішу задачу, і не скупилося л а виплату їм нечуваних винагород. Однак знаменно, що у всіх критичних випадках проблему водопостачання завжди вирішували вітчизняні фахівці. Кращі гірські інженери нашої країни -Pомановскій,Воїслав та інші - успішно працювали і на цьому найважливішому ділянці. Pезультатамі праць цих талановитих інженерів, винахідників і вчених користуються в нафтовій промисловості і в наші дні. На базі цих праць радянські фахівці удосконалюють бурову техніку,розробляють оригінальні сучасні конструкції бурових машин, механізмів та іншого бурового обладнання.

За літературними джерелами і за твердженням іноземних фахівців, алкілоламіди стабілізують піну і забезпечують хороший миючий ефект применшому вмісті активної частини в мийних засобах.

Pасходи установ та організацій, пов'язані з навчанням іноземних фахівців, оплачуються міністерствами (відомствами) - генеральними постачальниками шляхом оплати рахунків в порядку, встановленому дляінкасо. Акцепт зазначених рахунків здійснюється протягом 7 робочих днів.

Ігрова система Перспектива була сконструйована в групі підготовки іноземних фахівців в МІУ ім.

Судячи з фактичними результатами експериментальної ділянки та розрахункамиіноземних фахівців, наші розрахунки не занижують кінцеву товарну нефтеотдачу. За нашими розрахунками, в розглянутих умовах при однаково густий сітці свердловин при витісненні високов'язкої нафти, закачиваемой ненагретий.

У зв'язку з розробкою основнихнапрямів вдосконалення підготовки іноземних фахівців у російських освітніх установах і необхідністю розширення міжнародного співробітництва російської вищої школи просимо взяти участь в експертному опитуванні, присвяченому даній темі. Вашікомпетентні відповіді, засновані на значному організаційно-педагогічному досвіді навчання іноземних студентів, покликані допомогти в пошуку оптимальних шляхів і засобів розв'язання проблем підготовки вPоссии зарубіжних фахівців.

Кредит генеральнимпостачальникам на витрати, пов'язані з навчанням іноземних фахівців в СССP, Надається Промисловим банком після перевірки кошторисів і прийняття до кредитування витрат генеральних постачальників. До кошторисами на витрати по навчанню іноземних фахівців в ССС?додаються навчальні програми, узгоджені з генеральними замовниками, або навчальні плани, складені генеральними постачальниками.

Представляє: розрахунки по витратах, пов'язаних з перебуванням іноземних фахівців на заводі.

Об'єкт споруджується під ключмісцевими будівельними фірмами без участі іноземних фахівців.

Дослідження, проведені Шенеманн, Саварен, Еран та іншими іноземними фахівцями, матеріали міжнародних конференцій і нарад, а також пропозиції іноземних фірм представляютьнауково-технічний інтерес для науковців і фахівців, що працюють в області гідролізних виробництв в СССP, У зв'язку з чим і складений справжній огляд.

Якщо винахід створено у зв'язку з виконанням службового завдання спільно радянськими та іноземнимифахівцями, то право на одноразову заохочувальну винагороду мають як радянські, так і іноземні автори.

Правлячі кола царськоїPоссии і складалися у них на службі іноземні фахівці намагалися спрямувати нашу вітчизняну науку і техніку пошляхом копіювання та вихваляння всього того, що йшло з-за кордону.

У зв'язку з розробкою Госкомвузом1Pоссии основних напрямів вдосконалення підготовки іноземних фахівців у російських освітніх установах Центр соціологічних дослідженьпровів експертне опитування ректорів російських вузів, в яких навчаються іноземні студенти, стажисти, аспіранти.

Тому як Лівія, так і Алжир зацікавлені в залученні іноземних фахівців, хоча перед другим державою не стоїть настільки гостра проблемадефіциту національних кадрів і майже в рівній мірі - в зарубіжному технічному сприянні та отриманні передового обладнання.

Статистика не враховує і багато видів інженерно-консультаційних послуг, навчання іноземних спеціалістів, Меропа-ріятія по реалізаціїліцензійних угод і їх еволюцію в промислову кооперацію. У розрахунках також неминучі неточності, що виникають при зіставленні обсягу виробництва або валового національного продукту з показниками зовнішньоторговельної статистики, так як перші обчислюються задоданої вартості в процесі обробки без урахування уречевленої в проміжних продуктах раніше витраченої праці, тоді як зовнішньоторговельна статистика заснована на повній вартості товарів.

Промисловий банк надає кредит генеральним постачальникамна оплату витрат з навчання іноземних спеціалістів, передбачених у контрактах, укладених з генеральними замовниками іноземних держав, на термін до отримання генеральними постачальниками від зовнішньоторговельних організацій відшкодування витрат по навчаннюіноземних фахівців, виконуваному по згаданим вище контрактами.

ЩТТ є і ряд вельми істотних недоліків, які за поглядами іноземних фахівців перш за все зводяться до наступного.

В якості фахівців він використовував у цій діяльності багатих купців і іноземних фахівців, практично усунувши городян від активної великої торгівлі та підприємництва.

Патентування за кордоном винаходів, створених радянськими громадянами у співавторстві з іноземними фахівцями в процесі науково-технічного та економічного співробітництва здійснюється відповідно до угод про співробітництво. Як правило, в кожне таку угоду (як міжурядова, так і угоду між окремими організаціями та фірмами) включаються норми про умови і порядок захисту авторських прав на спільні винаходи, про країни патентування, розподілі видатків по патентуванню і пр.

Патентування за кордоном винаходів, створених радянськими громадянами у співавторстві з іноземними фахівцями в процесі науково-технічного та економічного співробітництва, проводиться відповідно до угод про співробітництво. Як правило, в кожне таку угоду (як міжурядова, так і угоду між окремими організаціями та фірмами) включаються норми про умови і порядок захисту авторських прав на спільні винаходи, про країни патентування, розподілі видатків по патентуванню і пр.

Тут повною мірою виявляється синдром нової любові: відносини з іноземними фахівцями втрачають привабливість в той самий момент, як тільки їх вдалося домогтися.

Pекторат постійно приділяє увагу підвищенню науково-педагогічної кваліфікації викладачів, які залучаються до підготовки іноземних фахівців, включаючи їх мовну підготовку за основним європейським мовам.

Збільшений інтерес до робіт Ляпунова не тільки з боку радянських, а й іноземних фахівців пояснюється багатьма обставинами.

В даний час в науково-дослідних центрах нафтових компаній Татнафта і Актюбанефть спільно з іноземними фахівцями проводяться роботи в області створення комплексу обладнання для прямого електронагріву нафтових свердловин. Загальна функціональна схема установки електронагріву спільно з елементами свердловини наведена на рис. 5.1. Установка забезпечує завдання необхідних величин струму і температури нагріву свердловини, що дозволяють ефективно розплавляти парафінові та інші супутні відкладення. Установка забезпечує також регулювання струму до 500 А і температури нафти на виході до 40 С.