А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інше обладнання

Житлове приміщення, санітарно-технічне та інше обладнання знаходяться в справному стані.

Третя група - технологічне, енергетичне, транспортне та інше устаткування і матеріальні активи, не включені в першу ідругу групи.

Оптимізація роботи сквагі іншого обладнання та вирішення ряду інших еадач промисловий практики вимагає знання особливостей кеиененія властивостей продукції сквахін при різних термодинамічних умовах, а такхі величини тиску в будь-якій точці стовбурасквахіни. Існує іншого методик проведення гідравлічних розрахунків в СНО ахи нах, кінцевою метою яких є побудова профілю тиску в с кв ахи не. Карпентера, распрвделеніе тиску по довжині підйомника визначається І8 Й8 - Вестн тиску у башмакаколони; для кожного значення тиску розрахувавши ается фактичну питому вагу рідини.

Тому вибір того чи іншого обладнання для обробки повітря в кондиціонерах кожен раз повинен бути економічно обгрунтований.

Перед пуском того чи іншого обладнаннянеобхідно переконатися, що це нікому не загрожує. При необхідності дистанційного керування перед пус-ському або зупинкою устаткування повинен подаватися умовний попереджувальний сигнал.

Принципова схема вентиляції з утилізацією теплоти втеплообмінниках з проміжним теплоносієм. Доцільність використання того чи іншого обладнання повинна підтверджуватись техніко-економічним обгрунтуванням.

Необхідність використання того чи іншого обладнання визначається вимогами допараметрами повітря приточування.

Пошкодження житлового приміщення, санітарно-технічного та іншого обладнання, що сталися з вини мешканців, виправляються наймачем або наймодавцем за рахунок наймача.

Фахівці, що працюють на принципово іншому обладнанні,повинні спростити своє устаткування так, щоб на ньому зміг працювати оператор навіть невисокої кваліфікації.

Найбільш часто розташування того чи іншого обладнання на високій позначці задається технологами для створення статичного напору. Останній потрібен длязабезпечення самопливу, або природної циркуляції, або підпору на прийомі насосів. Бьгвают випадки, коли необхідність установки апарату на висоті диктується і іншими міркування ми.

Найбільш часто розташування того чи іншого обладнання на високій позначцізадається технологами для створення статичного напору. Останній потрібен для забезпечення самопливу або природної циркуляції або підпору на прийомі насосів. Ілюстрацією вищесказаного служить рис. V.5. Бувають випадки, коли необхідність установки апарату на висотідиктується і іншими міркуваннями.

При необхідності оцінки того чи іншого обладнання в сучасних умовах слід незалежно від часу придбання обладнання та його вартості користуватися цінами, діючими сьогодні. Така необхідність виникає,коли на підприємствах накопичуються однойменні основні фонди, придбані в різний час, особливо якщо термін їхнього життя обчислюється багатьма роками. Тому різниця в їх первісної вартості може бути досить великою. Це вносить труднощі в облік інарахування амортизації, так як на обладнання кожного виду розмір амортизаційних відрахувань встановлюється в залежності від строків його придбання. Для спрощення обліку і нарахування амортизації основні фонди переоцінюють по відновної вартості.

Оливи, службовці для змащення верстатного та іншого обладнання в металообробної, деревообробної, текстильної, поліграфічної та в інших галузях промисловості, а також застосовувані для змащування підшипників електромоторів, динамо-машин, сепараторів і центрифуг,прийнято називати індустріальними.

Тепловози з гідравлічною передачею мають дещо інше обладнання. Місце тягових двигунів займають осьові редуктори, які приводяться в обертання від турбіни за допомогою карданних валів. Гідропередача може бути абочисто гідравлічної, або гідромеханічної. У гідромеханічної передачі навантаження передається частково через гідравлічний агрегат, а частково через механічне зубчасте зачеплення.

Тепловози з гідравлічною передачею мають дещо іншеобладнання.

Наймодавцю житлове та підсобні приміщення, санітарно-технічне та інше обладнання за актом у належному стані.

Середня лінія профілю - це услов. Щоб визначити питому вагу того чи іншого обладнання в парку приладобудівного заводу,необхідно проаналізувати дані табл. 2.1 де наведені види оброблюваних поверхонь різних деталей, а також фізико-механічні властивості матеріалів деталей і вимоги до якості оброблюваних поверхонь.

Аваріями називають випадкові пошкодженнятого чи іншого обладнання, що відбиваються на енергопостачанні споживачів. Поряд з аваріями причинами порушень енергопостачання можуть бути також неправильне прогнозування попиту потужності і енергії; стихійні явища, що знижують потужність електростанцій (спадПрипливно, шуга на гідростанціях, снігові замети на транспортних магістралях, подвозящіх паливо, ожеледь на лініях або інтенсивні грози, що призводять до відключення електропередач), а також аварії на магістралях колісного і трубного транспорту палива. Всі ці причиниє випадковими подіями. Тому науковою основою оцінки надійності енергопостачання є застосування теорії ймовірностей.

Існують особливості проектування (конструювання) машинобудівного та іншого обладнання, де електричніобладнання, технології, матеріали використовуються (вбудовуються) як готові (покупні), але де також існує своя специфічна електротехнічна частина проекту.

Західнонімецька фірма Франц Глоут при гумуванні різноманітного хімічної, гірничорудної таіншого обладнання, поряд з іншими каучуковими складами, застосовує рідкий самовулканізующійся склад дюракорро-дебатів, основу якого складає розчинний хлоропрен вий каучук.

Як відомо з практики, те чи інше обладнання направляють в ремонт зазвичайпісля певного терміну експлуатації або будь-яких явних порушень і відхилень у його роботі. Однак у зв'язку з тим, що умови роботи однотипних машин часто не однакові, їх технічний стан до моменту виходу в ремонт буває різним.

Несправність машин,механізмів, верстатів, іншого обладнання, інструментів. Pазлічние причинні фактори, пов'язані з несправностями машин, устаткування, пристосувань, можна підрозділити на окремі види: а) неправильне пристрій (установка) устаткування; б) експлуатація несправногообладнання (знос, поломка деталі, відсутність або несправність гальмівних механізмів, неправильне налаштування, інші експлуатаційні дефекти); в) недостатній захист механічних і електричних приводів; г) відсутність або неправильне влаштування огорож небезпечнихмісць; д) використання сировини, матеріалів, неприпустимих даними технологічним процесом; е) порушення режиму технології робіт.

У разі відсутності на складах того чи іншого устаткування замовник зобов'язаний забезпечити його поставку на будівельний майданчик в зазначенітерміни.

Схема огородження небезпечної. Розпізнавальний сигналізація призначена для виділення того чи іншого обладнання, його частин або робочих зон, що представляють небезпеку або що вимагають Ссоб уваги.

Схема огородження небезпечної. Розпізнавальнийсигналізація призначена для виділення того чи іншого обладнання, його частин або робочих зон, що представляють небезпеку або що вимагають особливої ??уваги. Встановлені наступні сигнальні кольори: червоний - явна небезпека, жовтий - попередження про можливу небезпеку,зелений - безпека. Для написів використовуються ахроматичні кольори: білий - на червоному і зеленому тлі, чорний - на білому і жовтому фоні.

Порівняльний економічний розрахунок доцільності вибору того чи іншого обладнання для розділеннясуспензій з промиванням і зневоднюванням опадів є дуже складною справою.

Гранично допустима температура безпечного нагріву неізольованих поверхонь технологічного, електричного та іншого обладнання становить 80% стандартної температурисамозаймання газів або парів (у С) і не повинна перевищувати мінімальної температури самозаймання.

Гранично допустима температура безпечного нагріву неізольованих поверхонь технологічного, електричного та іншого обладнання становить 80%величини стандартної температури самозаймання газів або парів (у С) і не повинна перевищувати мінімальної температури самозаймання.

У свою чергу дефіцит в тому чи іншому обладнанні дозволяє науково обгрунтувати розвиток відповідної підгалузімашинобудування.

Окремі типи установок можуть не включати те чи інше обладнання. Так, у дрібних установках часто відсутні спеціальні машини для виробництва холоду, а холодопродуктивність забезпечується за рахунок дросель-ефекту стисненого повітря.

При виробництві фарбувальних робіт у суднових приміщеннях все електричне та інше обладнання, призначене для інших (немалярних) робіт (світильники, зварювальні та освітлювальні кабелі), повинна бути відключена, а балони з газами і шлангами повинні бути винесені замежі цих приміщень.

Слід зазначити, що питання придатності того чи іншого обладнання ще мало вивчений і вищевказані міркування є результатом ексеріментального дослідження. Так, наприклад, встановлено, що двовалкової Фарботертки непрактичнідля диспергування залізної лазурі і деяких органічних обложених пігментів навіть в маслосодержащих зв'язуючих; кульова млин, не кажучи вже про зміну кольору, не дає повної ефективності диспергування двоокису титану. Що стосується більш складних сумішейпігментів і сполучних, завдання їх комбінування ще важче, і для деяких речовин до цих пір не знайдені способи поєднання, які давали б практично задовільні суміші.

Тривалість ремонтного циклу залежить від конструкції того чи іншого обладнання,умов його роботи, навантаження, фактичного терміну служби.

Характеристика та технічний стан наданого житлового приміщення, санітарно-технічного та іншого обладнання вказані у доданому паспорті, який є невід'ємною частиною цього договору.

Тс результати, які виявилося важко відтворити з іншим обладнанням, варто віднести за рахунок сприятливого впливу самої платини. Найбільш зручна для роботи в лабораторії апаратура з чистої сталі, яка може бути де. Успішно застосовувалася мідь, а такожмагній, нікель, нержавіюча сталь і монг. ПРК роботі з солями ртуті рекомендується користуватися сталевий апаратурою з срібним покриттям.

При підготовці робітників для роботи на тому чи іншому обладнанні, з тієї чи іншої технології дуже важливо звертати увагу наорганізацію праці, яка може бути поганою або хорошою, стихійно сформованій чи заздалегідь розробленої, а також наведеною в логічне відповідність із знов впроваджуваної технологією.

Якщо потрібно оцінити, у що обійдеться те чи інше обладнання в сучаснихумовах, то, незалежно від того, коли купувалося устаткування і скільки воно коштувало, слід оцінити це обладнання за цінами, що діють в даний час. Необхідність в такій оцінці виникає тоді, коли на підприємствах накопичуються однойменні основніфонди, придбані в різний час, особливо якщо термін служби їх обчислюється багатьма роками. У залежності від часу їх придбання різниця в первісної вартості утворюється досить велика.

Якщо потрібно оцінити, у що обійдеться те чи інше обладнанняв сучасних умовах, то незалежно від того, коли воно придбане і скільки коштувало, його слід оцінити за цінами, що діють в даний час. Необхідність в такій оцінці виникає тоді, коли на підприємствах накопичуються однойменні основні фонди, придбані в різний час, особливо якщо дрік служби їх обчислюється багатьма роками. Залежно від /часу придбання різниця в первісної вартості може бути досить великою.

Амортизаційні відрахування визначаються виходячи зі строку зносу того чи іншого устаткування або споруди канатної дороги. Вони визначені Нормами амортизаційних відрахувань по основних фондах народного господарства СССP1961 р. і приймаються: а) щодо обладнання канатної дороги і канатів 12%; б) по металевим спорудам (станції, опори та ін

За системою ТС передається інформація про стан того чи іншого обладнання ПPС. У тропосферних?PЛ, як правило, системи ТУ та ТЗ відсутні, так як на станціях цих?PЛ мається обслуговуючий персонал. Канали службового зв'язку (PСС і ПСС) організовуються в груповому тракті телефонного стовбура таких?PЛ вище і нижче спектру, займаного сигналами каналів ТЧ.

Pабот з монтажу обладнання включають: складання та встановлення технологічного, енергетичного, підйомно-транспортного та іншого обладнання.

мнемосхеми складають з так званих мнемосімволов, що відображають те чи інше обладнання для кожної галузі промисловості. Подібний метод побудови мнемосхеми вимагає дуже великого числа мнемосімволов. Наприклад, тільки в хімічній промисловості є декілька сотень найменувань обладнання, що підлягають зображенню на мнемосхемі. Зайве велика кількість мнемосімволов ускладнює стандартизацію у виготовленні мнемосхем.

Усі посібники - відео, проектор для демонстрації слайдів, інше обладнання та допоміжні матеріали - повинні відповідати темі даного заняття і даній групі.

Аварійний ремонт проводиться у випадках виходу з ладу того чи іншого обладнання.

З дозволу наймодавця наймач може проводити за свій рахунок заміну санітарно-технічного та іншого обладнання підвищеної якості.

Громадяни зобов'язані забезпечувати схоронність жилих приміщень, бережно ставитися до санітарно-технічного та іншого обладнання, до об'єктів благоустрою, додержувати правил утримання жилого будинку і прибудинкової території, правил пожежної безпеки, додержувати чистоти і порядку в під'їздах, кабінах ліфтів, на сходових клітках та в інших місцях загального користування.