А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Інженерно-технічний захід - цивільна оборона

Інженерно-технічні заходи цивільної оборони та заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій повинні проектуватися комплексно і доповнювати один одного. PРозділ повинен включатикомплекс заходів і технічних рішень (планувальних, об'ємно-планувальних, конструктивних), спрямованих на попередження, запобігання або максимально можливе зниження інтенсивності негативного впливу процесів, що виникають при надзвичайних ситуаціях, втому числі при експлуатаційно-технологічних відмовах, і забезпечувати захист виробничих фондів і персоналу, а також прилеглих територій і проживає на них населення.

Інженерно-технічні заходи цивільної оборони та заходи щодопопередження надзвичайних ситуацій повинні проектуватися комплексно і доповнювати один одного. Даний розділ повинен включати комплекс заходів і технічних рішень (планувальних, об'ємно-планувальних, конструктивних), спрямованих на попередження, запобіганняабо максимально можливе зниження інтенсивності негативного впливу процесів виникають при надзвичайних ситуаціях, в тому числі при експлуатаційно-технологічних відмовах, і забезпечують захист виробничих фондів і персоналу, а також прилеглихтериторій і проживає на них населення.

Інженерно-технічні заходи цивільної оборони та заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій повинні проектуватися комплексно і доповнювати один одного. PРозділ має включати комплекс заходів і технічнихрішень (планувальних, об'ємно-планувальних, конструктивних), спрямованих на попередження, запобігання або максимально можливе зниження інтенсивності негативного впливу процесів, що виникають при надзвичайних ситуаціях, в тому числі приексплуатаційно-технологічних відмовах, і забезпечувати захист виробничих фондів і персоналу, а також прилеглих територій і проживає на них населення.

Необхідність розроблення у складі Обгрунтування інвестицій розділу Інженерно-технічнізаходи цивільної оборони та заходів з попередження надзвичайних ситуацій, а також склад цього розділу визначається регіональним органом управління у справах цивільної оборони і надзвичайних ситуацій при погодженні місця розташування об'єкта.

Для захисту від вторинних вражаючих факторів необхідно проводити інженерно-технічні заходи цивільної оборони.

Не завжди розробляються в необхідному обсязі декларації безпеки та розділи Інженерно-технічні заходи цивільної оборони.

Насуву батоги через яр за допомогою тимчасової Каткова опори. Мости і труби), СНиП на газові мережі, інженерно-технічних заходів цивільної оборони і, звичайно, естетичними міркуваннями міської забудови.

Стверджує і вводить в дію Методичнірекомендації з проведення державної експертизи розділу Інженерно-технічні заходи цивільної оборони.

ЕОЛНИ слід враховувати вимоги чинних будівельних норм і правил, норм проектування інженерно-технічних заходів цивільногооборони та відомчих нормативно-технічних документів з цього питання.

Книга є навчальним посібником для занять з курсів Цивільна оборона, Безпека життєдіяльності, Проектування інженерно-технічних заходів цивільної оборони, Основибезпеки життєдіяльності при підготовці особового складу формувань цивільної оборони.

Заходи інженерного захисту регламентуються рядом нормативних документів, основним з яких є СНиП 2.01.51 - 90 Інженерно-технічні заходи цивільної оборони. Незважаючи на те що норми цих заходів значною мірою визначені з урахуванням потреб воєнного часу, виконання деякої частини з них сприяє захисту населення і територій від стихійних лих, аварій, природних і техногенних катастроф. Цим нормативним документом визначено вимоги до планування, розміщення і будівництва захисних споруд цивільної оборони, об'єктів економіки, будівель, споруд, інженерних систем з урахуванням необхідності забезпечення їх безпеки в умовах як військових небезпек, так і надзвичайних ситуацій мирного часу.

При визначенні обсягу і змісту розділу цивільної оборони керівник повинен пояснити дипломнику особливості розробки розділу цивільної оборони, а також мета і способи впровадження в практику норм інженерно-технічних заходів цивільної оборони, а загалом об'єкт розділу цивільної оборони у проекті повинен бути в межах 6 - 8 сторінок рукописного тексту.

Книга академіка МАНЕБ, доктора біологічних наук, професора А. С. Гриніна і члена-кореспондента МАНЕБ В. Н. Новикова є навчальним посібником для занять з курсів Цивільна оборона, Безпека життєдіяльності, Проектування інженерно-технічних заходів цивільної оборони, Основи безпеки життєдіяльності при підготовці особового складу формувань цивільної оборони.

Практика роботи експертної комісії з промислової безпеки проектної документації, щодо технічного переозброєння, реконструкції та капітального ремонту лінійної частини трубопроводів, резервуарів, перекачувальних станцій та інших об'єктів ПЕК показує, що зауваження до проектної документації зводяться в основному до наступних: про недостатня опрацювання розділу Проект організації будівництва , в першу чергу, питань контролю якості виконуваних робіт, слабка-деталізація будівельного генерального плану, питань випробування та приймання в експлуатацію трубопроводів та обладнання; а відсутність або недостатня деталізація розділу по інженерно-технічним заходам Цивільної оборони.

Отримані значення за видами ризику використовують для зонування територій за ступенем небезпеки. Критерії для зонування територій встановлені, наприклад, у документі СП - 11 - 112 - 2001 Порядок розробки та складу розділу Інженерно-технічні заходи цивільної оборони.