А   Б  В  Г  Д  Е  Є  Ж  З  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я 


Індикаторна стрічка

Індикаторна стрічка повинна бути попередньо просочена крохмалем.

Індикаторні стрічки виготовляються в основному з хроматографії-чеський паперу або тканини (міткалю, тафти, батисту) товщиною близько 0.2 мм. Довжина стрічки - до 140 м, щодозволяє експлуатувати при - бор протягом трьох місяців без обслуговування та регулювання.

Застосування індикаторних розчинів для визначення деяких газів. Індикаторна стрічка попередньо просочується 3% - ним водним розчином крохмалю і висушується.

Індикаторну стрічку поміщають в спеціальну касету, забезпечену нагрівальним елементом з ніхромового дроту, що підтримує постійну температуру 70 - 75 С. При швидкості протягування повітря 0 2 л /хв, температурі 75 С і часу контакту індикаторного паперу заналізованим повітрям 50 хв чутливість газоаналізатора 0 1 мг /м 3 повітря.

Індикаторну стрічку наготовлюють безпосередньо перед контролем, просочуючи фенолфталеїном або азотнокислої ртуттю фільтрувальний папір або білу тканину. Надмірний тискгазу в процесі контролю береться 0 1 - 015 МПа. При контролі хімічним методом необхідно дотримуватись правил техніки безпеки і виробничої санітарії, передбачені при роботі з шкідливими хімічними речовинами.

Індикаторну стрічку поміщають в спеціальнукасету, забезпечену нагрівальним елементом з ніхромового дроту, що підтримує постійну температуру 70 - 75 С.

Індикаторну стрічку готують безпосередньо перед проведенням контролю, просочуючи індикаторним речовиною фільтрувальний папір або світлутканину.

Ділянка індикаторної стрічки, через який проходить світловий потік, можна розглядати як деяку оптичну комірку.

Застосування індикаторної стрічки, особливо сухий, дозволяє спростити конструкцію приладів, зменшити їх габарити і вага, усунутикрихкі деталі і тим самим підвищити експлуатаційну надійність приладів.

Застосування індикаторної стрічки (особливо сухий) дозволяє істотно спростити конструкцію приладу і підвищити його надійність в роботі.

Ділянка індикаторної стрічки, через якийпроходить світловий потік, можна розглядати як деяку оптичну комірку.

Рух індикаторної стрічці повідомляється від електродвигуна. Прилад призначений для динамічних досліджень мітчиків, плашок, свердел, зенкерів і розгорток.

Інтенсивність забарвленняіндикаторної стрічки при постійних швидкостях руху стрічки і повітря через прилад пропорційна концентрації хлору в повітрі.

Для просочення індикаторної стрічки передбачено спеціальний пристрій. Паперова стрічка витягується з рулону і занурюється у ваннуз розчином оксіхіноляга магнію в метиловому спирті, далі проходить через ролики і сушиться близько двох інфрачервоних ламп.

Для приготування індикаторної стрічки креслярську папір просочують протягом однієї доби 20% - ним розчином гліцерину, що містить в 100 мл 1 гацетату свинцю, 1 г хлориду барію, 2 мл оцтової кислоти.

Інтенсивність забарвлення індикаторної стрічки при постійних швидкостях руху стрічки і повітря через прилад пропорційна концентрації хлору в повітрі.

Автоматичний прилад для визначення фтористоговодню. Для просочення індикаторної стрічки передбачено спеціальний пристрій. Паперова стрічка витягується з рулону і занурюється у ванну з розчином оксіхіноляга магнію в метиловому спирті, далі проходить через ролики і сушиться близько двох інфрачервоних ламп.

Установка для дозування та визначення мікроконцентрацій оксиду азоту. Інтенсивність забарвлення індикаторної стрічки при постійних швидкостях руху стрічки і повітря через прилад пропорційна концентрації хлору в повітрі.

Для приготування індикаторної стрічкикреслярську папір просочують протягом однієї доби 20% - ним розчином гліцерину, що містить в 100 мл 1 г ацетату свинцю, 1 г хлориду барію, 2 мл оцтової кислоти.

Схема зовнішніх електричних з'єднань газоаналізатора ФЛ5501М. Періодичне переміщення індикаторноїстрічки здійснюється пневматичним стрічкопротяжним механізмом.

Для виготовлення індикаторних стрічок використовують бавовняну тканину. Стрічки занурюють в індикаторний розчин і просочують до отримання рівномірного забарвлення. Потім їх віджимають і сушать на повітрі вПротягом 24 годин при температурі 291 - 298 К. Готова індикаторна стрічка набуває кольору розчину.

Для приготування індикаторної стрічки креслярську папір просочують протягом однієї доби 20% - ним розчином гліцерину, що містить в 100 мл 1 г ацетату свинцю, 1 г хлориду барію, 2мл оцтової кислоти.

Заздалегідь просочені реагентами індикаторні стрічки призначені для визначення якого одного компонента аналізованої газової суміші або ряду компонентів, що володіють подібними властивостями. Для отримання більш повного об'єму інформації проскладі газового середовища потрібне застосування декількох газоаналізаторів, кожен з яких повинен бути розрахований на певний компонент газової суміші.

Крім того, індикаторна стрічка, подібно фотоплівці після рентгеноконтроля, служить документальнимпідтвердженням якості випробувань.

Для визначення використовується паперова індикаторна стрічка, просочена ацетатом свинцю. Аналізований повітря, що містить сірководень, подається через стрічку зі швидкістю від 0 1 до 0 2 л /хв. Інтенсивність забарвлення вимірюєтьсяфотоелектричної схемою з двома фотоелементами на просвіт з виходом на самописний прилад, що фіксує ступінчасті або наростаючі свідчення. Серія плям на стрічці утворюється завдяки ритмічній подачі проби на стрічку через певні проміжки часу від 3 хв.При концентрації визначуваного газу більше 1% проба змішується з несучим газом (азотом) в спеціальній камері, а потім вимірюється. При концентрації H2S від 1 до 5% застосовується мірний вентиль для отримання малих проб аналізованої газової суміші.

Для збереженнячутливості індикаторної стрічки корпус приладу продувається чистим повітрям.

Для подальшої поставки індикаторної стрічки за додаткову плату необхідна заявка споживача.

Потемніння робочої ділянки індикаторної стрічки викликає змінуінтенсивності відбитого від неї світлового потоку. Відбиті від поверхонь порівняльної і індикаторної стрічок світлові потоки падають на порівняльне 2 і робоче 6 фетосопротівленія.

Випробуваний шов покривають індикаторної стрічкою з паперу або тканини, просоченої5% - ним водним розчином азотно-кислої ртуті або розчином фенолфталеїну. В якості індикаторів застосовують також желеподібні маси, які наносять на поверхню контрольованих зварних з'єднань.

Схема установки для дозування та визначення пероксидуводню. Безперервно або періодично переміщається індикаторна стрічка забирає від місця реакції її продукти і безперервно поновлює хемілюмінесцентний розчин для реакції. З метою підвищення збереженості індикаторної стрічки запропоновано покривати її розчиномнітроцелюлози в ацетоні.

Технічні характеристики аналізатора токсичних газів. У приладі використовується просочена паперова індикаторна стрічка, фарбуються в залежності від концентрації сірководню в аналізованому газі більш чи менш інтенсивно. Стрічкапроходить послідовно порівняльну і вимірювальну камери. У порівняльну камеру подають очищене повітря, а в вимірювальну - аналізовану газову суміш. Відбиті від стрічки в цих камерах світлові потоки потрапляють на фотоелементи, включені в схему виміру, ірезультуючий сигнал фіксується вихідним приладом. Швидкість подачі стрічки 1 мм /хв забезпечується синхронним двигуном. Pулона стрічки досить на 15 днів роботи.

Склади реактивних розчинів та умови визначення різних речовин на приладі ФО-5501. Припостійної швидкості руху індикаторної стрічки і швидкості проходження повітря через прилад інтенсивність забарвлення стрічки пропорційна концентрації сірководню в повітрі.

Pазность флуоресценції двох ділянок індикаторної стрічки, через які проходять потокианалізованого повітря, реєструються за допомогою електронних приладів.

Склади реактивних розчинів та умови визначення різних речовин на приладі ФО-5501. При постійній швидкості руху індикаторної стрічки і швидкості проходження повітря через приладінтенсивність забарвлення стрічки пропорційна концентрації сірководню в повітрі.

Pазность флуоресценції двох ділянок індикаторної стрічки, через які проходять потоки аналізованого повітря, реєструються за допомогою електронних приладів.

Припостійних швидкостях руху індикаторної стрічки та проходження повітря через прилад інтенсивність забарвлення пропорційна концентрації сірководню в повітрі.

Схема електричних з'єднань установки УПЛ-Ш. Машина призначена для підготовки індикаторноїстрічки для газоаналізаторів. Підготовка стрічки полягає в просочуванні її в індикаторних розчинах і подальшій сушці і намотуванні рулонів встановленого розміру на бобіни.

Со, застосовуються з індикаторною стрічкою, покритою шаром селенового сульфіду, також перейшла наоптичний метод контролю концентрації ртутного пара в повітрі приміщень і в продуктах згоряння ртутного кіт-лоагрегата. Конструкція його не опублікована. Можна вважати, що принцип його дії аналогічний принципу дії описаного приладу Міллера - Прінгсхайма.

Оптична схема газоаналізатора ФКГ-2. При наявності сірководню в повітрі індикаторна стрічка забарвлюється, отже, зменшується величина світлового потоку, відбитого від стрічки на робочий фотосопротівленіе, і виникаючі при цьому фотоструму будуть неоднакові. Таким чином, рівновага вимірювальної системи порушується. Виникає струм подається на вхід підсилювача вторинного приладу і реверсивного двигуна, який приходить в рух. При цьому пов'язаний з ним движок реохорда переміщається до моменту відновлення рівноваги схеми. З движком реохорда пов'язана стрілка реєструючого приладу.

При наявності сірководню в повітрі індикаторна стрічка забарвлюється, а значить, зменшується світловий потік, відбитий від стрічки на робочий фотосопротівленіе; виникають при цьому фотоструму будуть неоднакові. Таким чином, рівновага вимірювальної системи порушується. Виникає струм подається на вхід підсилювача вторинного приладу і реверсивного двигуна, який приходить в рух. Пов'язаний з ним движок реохорда переміщається до моменту відновлення рівноваги схеми. З движком реохорда пов'язана стрілка реєструючого приладу.

Технічні характеристики сигналізатора токсичних газів. У приладі використовуються заздалегідь просочений індикаторна стрічка і стрічка, на яку індикаторний склад наноситься безпосередньо перед визначенням.

У присутності парів ртуті забарвлення індикаторної стрічки змінюється від світло-жовтого до чорної.

Газоаналізатори, засновані на фотоколоріметрірованіі індикаторних стрічок і трубок з адсорбентами або на поглинанні ультрафіолетового світла, діють як у земному, так і в космічному просторі. На міжпланетної автоматичної станції Венера-8 подібний прилад був встановлений для визначення аміаку в атмосфері Венери. Він фіксував зміна кольору жовтого порошкоподібної реагенту в трубці: при взаємодії з аміаком порошок синіє.

При гідравлічному методі контролю застосування індикаторних стрічок найбільш доцільно і економічно вигідно, оскільки індикаторна маса після випробування знімається з виробу разом зі стрічкою; при цьому випробувальний розчин не забруднюється і продовжується час його дії.